HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (32) Forskningsrapporter (10) Formidling (110)
Terum, Lars Inge;Torsvik, Gaute;Øverbye, Einar (2018). Discrimination against ethnic minorities in activation programme? Evidence from a vignette experiment.. Journal of Social Policy. Vol. 47. doi: 10.1017/S0047279417000113
Heggen, Kåre Elmar;Terum, Lars Inge (2017). The impact of education on Professional identity. Blom, Bjørn Evertsson, Lars Perlinski, Marek (Red.), Social and caring professions in European welfare states : policies, services and professional practices. Part 1, chapter 2. s. 21-36. Policy Press.
Terum, Lars Inge;Adler, Michael (2017). Austerity, conditionality and litigation in six European countries. Matteucci, Stefano Civitarese Halliday, Simon (Red.), Social rights in Europe in an age of austerity. kap 7. s. 147-177. Routledge.
Terum, Lars Inge;Torsvik, Gaute;Øverbye, Einar (2017). Når vilkår og aktivitetskrav brytes. Frontlinjearbeideres tilnærming til sanksjoner. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 34. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-03-01
Heggen, Kåre;Terum, Lars Inge (2017). Kan vi lære av å samanlikne profesjonsutdanningar?. Mausethagen, Sølvi Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 18. s. 216-227. Universitetsforlaget.
Hagelund, Anniken;Øverbye, Einar;Hatland, Aksel;Terum, Lars Inge (2016). Sanksjoner – arbeidslinjas nattside?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 19. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2016-01-02
Terum, Lars Inge;Heggen, Kåre (2016). Identification with the social work profession: the impact of education. British Journal of Social Work. Vol. 46. doi: 10.1093/bjsw/bcv026
Terum, Lars Inge;Heggen, Kåre (2015). Sikrar BSV-utdanningane kompetansebehova?. Fontene forskning. Vol. 8.
Hagelund, Anniken;Terum, Lars Inge (2015). Fra saksbehandler til veileder? Om iverksetting av velferdspolitikk I arbeidslinjens tid. Bay, Ann-Helén Hagelund, Anniken Hatland, Aksel (Red.), For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. kap 6. s. 131-152. Cappelen Damm Akademisk.
Terum, Lars Inge;Jessen, Jorunn Theresia (2015). Den tvetydige aktiveringen : en studie av veiledere ved lokale NAV-kontor. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 18.
Se alle publikasjoner
Terum, Lars Inge;Smeby, Jens-Christian (2014). Akademisering, kvalitet og relevans: Debatten om utdanningene til velferdsstatens profesjoner. Frølich, Nicoline Hovdhaugen, Elisabeth Terum, Lars Inge (Red.), Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Kapittel 7. s. 114-143. Cappelen Damm Akademisk.
Frølich, Nicoline;Hovdhaugen, Elisabeth;Terum, Lars Inge (2014). Kvalitet, kapasitet og relevans. Frølich, Nicoline Hovdhaugen, Elisabeth Terum, Lars Inge (Red.), Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Kapittel 1. s. 15-18. Cappelen Damm Akademisk.
Frølich, Nicoline;Hovdhaugen, Elisabeth;Terum, Lars Inge (2014). Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. ISBN: 978-82-02-45050-2. 342 s. Cappelen Damm Akademisk.
Messel, Jan;Terum, Lars Inge (2014). Sosialpedagogikk og sosialt arbeid i Danmark og Norge. Gjallerhorn.
Heggen, Kåre;Terum, Lars Inge (2013). Coherence in professional education: does it foster dedication and identification?. Teaching in Higher Education. Vol. 18. doi: 10.1080/13562517.2013.774352
Terum, Lars Inge;Tufte, Per Arne;Jessen, Jorunn Theresia (2012). Arbeidslinja og sosialarbeiderne. Stjernø, Steinar Øverbye, Einar (Red.), Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Kapittel 4. s. 79-95. Universitetsforlaget.
Smeby, Jens Christian;Terum, Lars Inge (2011). Akademisering av profesjonshøyskolene. Johansen, Martin Blok Olesen, Søren Gytz (Red.), Professionernes sociologi og vidensgrundlag. 4. s. 66-81.
Terum, Lars Inge (2010). Skjønn og klage: En analyse av klagebehandlingen etter kapittel 5 i den norske sosialtjenesteloven. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. Vol. 129.
Terum, Lars Inge;Heggen, Kåre (2010). Lærarkvalifisering og lærarkompetanse. Haug, Peder (Red.), Kvalifisering til læraryrket. Kapittel 4. s. 75-97. Abstrakt forlag.
Terum, Lars Inge;Hatland, Aksel (2010). Profesjoner, skjønn og rettigheter. Bay, Ann-Helén Hatland, Aksel Hellevik, Tale Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. 9. s. 163-181. Gyldendal Akademisk.
Heggen, Kåre;Terum, Lars Inge (2010). Kvalifisering for eit komplekst yrke. Hoel, Torlaug Løkensgard Engvik, Gunnar Hansen, Britt Sætre (Red.), Ny som lærer : sjansespill og samspill. 13. s. 251-269. Tapir Akademisk Forlag.
Terum, Lars Inge;Grimen, Harald (2009). Profesjonsutøvelse - kvalitet og legitimitet. Grimen, Harald Terum, Lars Inge (Red.), Evidensbasert profesjonsutøvelse. Kapittel 1. s. 9-16. Abstrakt forlag.
Grimen, Harald;Terum, Lars Inge (2009). Evidensbasert profesjonsutøvelse. ISBN: 978-82-7935-279-2. 227 s. Abstrakt forlag.
Terum, Lars Inge (2008). Profesjonsorientering og lærarkvalifisering. Bedre Skole.
Molander, Anders;Terum, Lars Inge (2008). Profesjonsstudier - en introduksjon. Molander, Anders Terum, Lars Inge (Red.), Profesjonsstudier. Innledning. s. 13-27. Universitetsforlaget.
Molander, Anders;Terum, Lars Inge (2008). Profesjonsstudier. ISBN: 978-82-15-00859-2. 444 s. Universitetsforlaget.
Molander, Anders;Terum, Lars Inge (2008). Profesjonsstudier. ISBN: 978-82-15-00859-2. 445 s. Universitetsforlaget.
Mastekaasa, Arne;Terum, Lars Inge (2006). Studenttilfredshet i profesjonsutdanningene. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 90.
Terum, Lars Inge;Hatland, Aksel (2005). Skreddersøm, skjønn og rettigheter. Bay, Ann-Helén Hatland, Aksel Hellevik, Tale Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene. Framvekst, forvaltning og fordeling. Kapittel 9. s. 133-148. Gyldendal Akademisk.
Terum, Lars Inge (2004). Profesjonsstudier - et nytt forskningsfelt. Lagesen, Ole Christian Håberg, Kirsten Røvig Østerud, Per Rimstad, Birgit Hansen, Thor Skott (Red.), Høgskoleliv i Pilestredet - om Grotid og tids-Cleme(t). del III. s. 158-166. N.W. Damm & Sønn ASA.
Eriksen, Erik O;Terum, Lars Inge;Skivenes, Marit (1999). Demokrati eller teknokrati?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 2.
Heggen, Kåre;Henriksen, Øystein;Terum, Lars Inge (2015). Omfang av felleselement i BSV-utdanningane - argumentasjon og konsekvens. Rapport nr. 68/2015.. ISBN: 978-82-7661-320-9. 109 s. Høgskulen i Volda.
Bay, Ann-Helén;Breit, Eric;Fossestøl, Knut;Grødem, Anne Skevik;Terum, Lars Inge (2015). Nav som lærende organisasjon. ISBN: 978-82-7763-466-1. 42 s. Institutt for samfunnsforskning.
Terum, Lars Inge (2014). NAV, arbeidslinja og sosialarbeiderutdanningene. BSV-utdannernes syn på NAV-reformen og arbeidsinkludering. 33 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Terum, Lars Inge;Nesje, Kjersti (2014). Praksisrelevans og kompetansebehov - Vurderinger av BSV-utdanningene. 75 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Terum, Lars Inge;With, Mari Lande (2007). KLager på økonomisk stønad. En analyse av Fylkesmennenes klagesaksbehandling etter kapittel 5 i Sosialtjenesteloven for årenew 1995-2005. 42 s. Helsetilsynet.
Terum, Lars Inge;Vågan, André (2005). Fra utdanning til arbeid: Sykepleieres vurdering av utdaningen. 64 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Terum, Lars Inge;Vågan, André (2005). Fra utdanning til arbeid. Sykepleieres vurdering av utdanningen. ISBN: 82-579-4449-1. 64 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Mastekaasa, Arne;Terum, Lars Inge (2004). Studenttilfredshet i profesjonsutdanningene. 30 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Terum, Lars Inge;Raaen, Finn Daniel;Havnes, Anton (2004). Profesjonskvalifisering og profesjonsutøvelse - oppslag til videre forskning. ISBN: 82-12-01927-6. 119 s. Norges forskningsråd.
Eriksen, Erik O;Terum, Lars Inge (2000). Frontlinjebyråkratene og det teknokratiske mistak. -1 s. LOS-senter.
Se alle publikasjoner
Terum, Lars Inge (2018). Aktivitetsplikt - utfordringer for ledere og veiledere. Lederforum. NAV Akershus, fylkesdirektøren.
Terum, Lars Inge (2018). Kompetanseutfordringer og kunnskapsledelse. PULS - lederkonferanse. NAV Akershus, fylkesdirektøren.
Terum, Lars Inge (2018). Hvilke utfordringer fører aktivitetsplikt til for ledere og veiledere. Forum for mellomledere. Velferdsetaten, Oslo kommune.
Terum, Lars Inge (2018). Aktivitetsplikt - muligheter og dilemmaer. Lederseminar. Bergen kommune, sosialtjenesten.
Terum, Lars Inge (2017). Feil å starte med 5-årig utdanning i barnevern. Khrono.no.
Terum, Lars Inge (2017). Hvorfor satse på økt kompetanse?. Fagseminar. Arbeids- og veferdsdirektoratet.
Terum, Lars Inge (2017). Når vilkår og aktivitetskrav brytes. Fagseminar. Arbeids- og veferdsdirektoratet.
Terum, Lars Inge (2017). NAV som lærende organisasjon. Lederkonferanse. Arbeids- og veferdsdirektoratet.
Terum, Lars Inge;Torsvik, Gaute;Øverbye, Einar (2017). NAV liker alle. Dagen Næringsliv.
Terum, Lars Inge (2017). Aktivitetsplikt - muligheter og dilemmaer. Lederkonferanse. NAV Hordaland v/ fylkesdirektøren.
Se alle publikasjoner
Terum, Lars Inge (2017). Myndige NAV-kontor - riktig og risikofylt. Topplederforum. Arbeids- og veferdsdirektoratet.
Terum, Lars Inge (2017). Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag. Fagseminar. Fakutet for samfunnsfag.
Terum, Lars Inge (2017). BSV-utdanningene: på tvers og på langs. Lederseminar. Fakutet for samfunnsfag.
Øverbye, Einar;Terum, Lars Inge;Torsvik, Gaute (2016). Do welfare bureaucrats discriminate ethnic minorities? Evidence from a vignette experiment. Third International Meeting on Experimental and Behavioral Social Sciences (IMEBESS). Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido,.
Terum, Lars Inge;Adler, Michael (2016). Benefit Sanctions - Is the Uk an Outlier?. Socio-Legal Studies Association Annual Conference. Socio-Legal Studies Association.
Terum, Lars Inge (2015). Arbeid er bra, men ikke til enhver pris. Fontene.
Terum, Lars Inge (2015). Motsetningsfylte institusjonelle logikker? Samspillet mellom utdanningene og hels- og velferdsfeltet.. Seminar. InLog-prosjektet, HiOA.
Terum, Lars Inge (2015). Kompetanseutvikling i skolen - noen forståelsesrammer. Internseminar. Kunnskapsdepartementet, Opplæringsavdelingen.
Terum, Lars Inge (2015). Profesjonskollektivet som arena for kvalitets- og utviklingsarbeid. GNIST-konferansen 2015. Kunnskapsdepartementet.
Terum, Lars Inge (2015). Forskning og utdanning for arbeidsinkluderingsfeltet. "På tvers-konferansen 2015". HOV, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Terum, Lars Inge (2015). Praksisskulane si rolle som lærarutdannarar. Toppleiarseminar. Møre og Romsdal fylkeskommune.
Terum, Lars Inge (2015). Professoren som ikke ville bli forsker. Seminar i anledning Steinar Stjernø 70 år. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Terum, Lars Inge (2015). Kvalitet og relevans i profesjonsutdanningene - en motsetning?. Konferanse. Høgskolen i Østfold.
Terum, Lars Inge (2015). Kunnskapsproduksjon og yrkesutøvelse i NAV. Toppledersamling. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Terum, Lars Inge (2014). Hopehavet mellom NAV og sosialarbeiderutdanningane. Lederseminar NAV-Hordaland. NAV-Hordaland.
Trippestad, Tom Are;Terum, Lars Inge;Thornquist, Eline;Thorvaldsen, Per Eilif;Heggstad, Kari Mjaaland;Lund, Hans (2014). Akademia eller praksis – må vi velge? En debatt om kunnskapsgrunnlaget i profesjonsutdanningene. Forskningsdagene i Bergen. Høgskolen i Bergen.
Terum, Lars Inge (2014). Kritiske vilkår for gode lærarutdanningar. Konferanse for lærarutdanningane HiVo. Høgskolen i Volda,.
Terum, Lars Inge (2014). "Den gyldne trekant” i lyset af professionsstudier. Konferanse "På vej mod en ny identitet". Rektorkollegiet for professionshøjskolerne i Danmark.
Terum, Lars Inge (2014). Kunnskapsgrunnlaget til profesjonsutdanningene. Åpningskonferanse HiB: Akademia eller praksis - må vi velge?. Høgskolen i Bergen.
Terum, Lars Inge (2014). Profesjoner og velferdsstater i endring. NORDPRO-konferansen. Nordisk nettverk for profesjonsforkning.
Terum, Lars Inge (2014). Sysselsetting og trygd under arbeidslinja. SPA-lanseringsseminar. SPA, Institutt for samfunnsforskning.
Terum, Lars Inge (2014). Kompetente lærarar og barnehagelærarar - også kommunane sitt ansvar. Fagdagane 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Terum, Lars Inge (2014). Fragmentering i lærarutdanningane. Fagseminar. Institutt for pedagogikk, HiVolda.
Terum, Lars Inge (2014). NAV og sosialarbeiderutdanningene. Dialogkonferanse NAV - UHR. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Terum, Lars Inge (2014). Kunnskapsutviklingen i profesjonsutdanningene. Dialogkonferanse NFR - høyere utdanning. Norges forskningsråd.
Terum, Lars Inge (2014). Arbeidsretting og brukerretting - to sider av samme sak?. NFR-trygdekonferanse. Norges forskningsråd, VAM.
Terum, Lars Inge (2014). Kompetente lærarar - også skuleeigar sitt ansvar. Ut i jobb-konferansen. Høgskolen i Volda.
Terum, Lars Inge (2014). Samspel og sosialfagleg kompetanse. Dialogkonferanse. Universitets- og høgskolerådet (UHR).
Terum, Lars Inge (2013). Profesjonskvalifisering i akademia. Konferanse for sykepleielærere. Institutt for sykepleieutdanning.
Terum, Lars Inge (2013). BSV-prosjektet. Utfordringene til BSV-utdanningene. Fellesorganisasjonen.
Terum, Lars Inge (2013). Å navigere i farvannet mellom utdanningenes innhold og yrkesfeltets oppfatninger av relevant kompetanse. Samarbeidskonferanse mellom UH-sektoren og barnevernet. BUP-UHR.
Terum, Lars Inge (2013). Sosialfaglig kompetanse og forståelsesmåter i BSV-utdanningene. Universitetet i Stavanger. Nasjonal lærerkonferanse i sosialfag.
Terum, Lars Inge (2013). Kompetanseutvikling - arbeidsdeling mellom universitets- og høgskolesektoren og NAV. Samarbeidskonferanse mellom UH-sektoren og NAV. NAV/UHR.
Terum, Lars Inge;Hatland, Aksel (2012). Andelen trygdede avtar. Dagens næringsliv.
Terum, Lars Inge;Haug, Peder (2011). Usakleg og einsidig?. Bedre Skole.
Terum, Lars Inge (2010). Profesjon og tranformasjon. SPS-konferansen 2010. Senter for profesjonsstudier.
Terum, Lars Inge (2010). Kompetansebehov og kvalifiseringsarenaer. KD-konferanse. Kunnskapsdepartementet.
Terum, Lars Inge (2010). Lærerkvalifisering – også grunnskolens ansvar?. Formidlingskonferanse. Fylkesmannen i Rogaland og NFR.
Terum, Lars Inge (2010). Lærerkvalifisering – også grunnskolens ansvar?. Formidlingskonferanse. Fylkesmannen i Møre og Romsdal og NFR.
Terum, Lars Inge (2010). Kunnskap og penger. Klassekampen.
Terum, Lars Inge (2010). Meningsmålinger og argumenter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Terum, Lars Inge (2010). Kraftfulle påstander. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Terum, Lars Inge (2010). Den komplekse lærerrollen. Bedre Skole. 1 s.
Terum, Lars Inge (2009). Fint, men mest luftig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Terum, Lars Inge (2009). Styrk utsideblikket. Forskningspolitikk.
Terum, Lars Inge (2009). Lærerrollen og -utdanningen i støpeskjeen. Forskningspolitikk.
Terum, Lars Inge (2009). Profesjonsutdanninger og allmenndannelse. Verdibørsen, NRK P2.
Terum, Lars Inge (2009). Profesjonskompetanse - allmenndanning og yrkesdanning. SPS-konferansen. Senter for profesjonsstudier.
Terum, Lars Inge (2009). Hva er relevansen av utdanning for profesjonell yrkespraksis?. Årskonferanse. Politihøgskolen, Oslo.
Terum, Lars Inge (2009). Evidensbasert praksis - noen refleksjoner. konferanse. Norges forskningsråd.
Terum, Lars Inge (2009). Å studere profesjonsutdanninger. Nordisk seminar. Politihøgskolen, Oslo.
Terum, Lars Inge (2009). Sentre for fremragende utdanning (SFU) - et kritisk blikk. Høringskonferanse for norske universiteter og høgskoler. Kunnskapsdepartementet - Høgskolen i Akershus.
Terum, Lars Inge (2009). Profesjonsutdanning, profesjonsfag, pedagogikk. Landskonferanse. NRLU.
Terum, Lars Inge (2009). Hvorfor være opptatt av profesjoner?. Fagseminar. Høgskolen i Volda.
Terum, Lars Inge (2008). Forestillinger om relevant kunnskap og kompetanse i sykepleierutdanningen. Fagseminar ved Høgskolen i Oslo, Sykepleieutdanningen. SU, Høgskolen i Oslo.
Terum, Lars Inge (2008). Teoretisk kunnskap - en forutsetning for god sykepleie?. Sykepleiekongressen 2008. Norsk Sykepleieforbund.
Smeby, Jens-Christian;Terum, Lars Inge (2008). The newer professions and the role of theoretical knowledge. 5th Interim Meeting "Transforming boundaries – a “new” professionalism in the making". Europeans Socilogical Association Research Network “Sociolog.
Terum, Lars Inge (2008). Praktiske yrker med teoretisk utdanning - hva er utfordringene?. Konferansen: Praksis som grunnlag for profesjonsutvikling. FoU i Praksis.
Terum, Lars Inge (2008). Praksisfeltet som kvalifiseringsarena. Konferanse om forholdet høgskole og yrkesfelt. Utdanningskonferanse.
Terum, Lars Inge (2008). Profesjonsbygging - et mål?. Yrkesfaglig landskonferanse. Fellesorganisasjonen (FO).
Terum, Lars Inge (2008). Nyutdannedes møte med yrket. Fagseminar om lærerutdanningen. Kunnskapsdepartementet.
Terum, Lars Inge (2008). Skjønn ved tildeling av velferdsgoder. Seminar ved Velferdsstudiet. Velferdsstudiet, Høgskolen i Oslo.
Terum, Lars Inge (2008). Å studere profesjonsutdanning. Seminarrekke om pedagogisk basiskompetanse. Pedagogisk utviklingssenter, Høgskolen i Oslo.
Terum, Lars Inge (2008). Profesjonsutdanningene - hva er utfordringene?. SPS-konferansen 2008. Senter for profesjonsstudier.
Terum, Lars Inge (2008). Profesjonsstudier som kunnskapfelt. Fagseminar ved Høgskolen i Østfold. Høgskolen i Volda.
Terum, Lars Inge (2008). Profesjonsstudier som kunnskapsfelt. Teoretiske refleksjoner og empiriske illustrasjoner. Fagseminar for Høgskolen i Volda. Høgskolen i Volda.
Terum, Lars Inge (2008). Profesjonsforskning - utfordringer og muligheter. Profesjonsutdannelse og profesjonsforskning - Dansk-Norsk konferanse. Senter for profesjonsstudier.
Terum, Lars Inge (2008). Profesjonsstudier og StudData. Faglitteratur og profesjonsforsking. Gyldendal forlag.
Terum, Lars Inge (2007). Klager på økonomisk stønad. Kommunalrettslig forum. Kommunalrettslig forening.
Terum, Lars Inge (2007). Profesjonskvalifisering i helse- og sosialfagutdanningene - noen utfordringer. Seminar ved Høgskolen i Molde. Høgskolen i Molde.
Terum, Lars Inge (2007). Klager på økonomisk stønad. Seminar ved Rettssosiologi. Institutt for rettssosiologi, Universitetet i Oslo.
Terum, Lars Inge (2007). Skjønn ved tildeling av velferdsgoder. Seminar ved velferdsstudiet. Velferdsstudiet, Hogskolen i Oslo.
Terum, Lars Inge (2007). Akademisering og relevans i lærerutdanningen. Fagdag. Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Terum, Lars Inge (2007). Akademisering og relevans i lærerutdanningen. Seminar for øvingslærere. Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo.
Terum, Lars Inge (2007). Skjønnsutøvelse under arbeidslinjen - mer skreddersøm og mer vilkårlighet?. Torsdagsforum. NAV-drift.
Terum, Lars Inge (2007). Akademisering og relevans i lærerutdanningen. Årskonferansen: "Når utdanning møter yrke". Utdanningsforbundet.
Terum, Lars Inge (2006). Akademiseringens dilemmaer. Forskningspolitikk.
Raaen, Finn Daniel;Terum, Lars Inge (2006). Arbeidsplassen som kvalifiseringsarena. Plan og arbeid. 4 s. doi: Utdanningsforbundet
Terum, Lars Inge (2006). Lærerutdanning som profesjonsutdanning. Konferanse. Forskerforbundet.
Terum, Lars Inge (2006). Profesjonsutdanningenes utfordringer. Fagseminar. Høgskolen i Akershus.
Terum, Lars Inge (2006). Profesjonskvalifisering - arbeidsdeling mellom høgskole og praksisfelt. Konferanse. Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH).
Terum, Lars Inge (2006). Profesjonsforskning - hvorfor og hvordan?. Seminar. Universitets- og høgskolerådet (UHR).
Terum, Lars Inge (2006). Klager på økonomisk stønad. En analyse av fylkesmennenes klagesaksbehandling. Konferanse. Statens helstilsyn.
Terum, Lars Inge (2006). Profesjonsforsking - nokre utfordringar. Fagdag. Høgskolen i Sogn og Fjordane.
Terum, Lars Inge (2006). Profesjonskvalifisering - høgskole og yrkesfelt som kvalifiseringsarena. Fagdag for helse- og sosialfag, HiB. Høgskolen i Bergen.
Terum, Lars Inge (2006). Profesjonsutdanning - en spenning mellom akademisering og yrkesretting?. Fagdag for helse- og sosialfag, HiB. Høgskolen i Bergen.
Terum, Lars Inge (2006). Profesjonskvalifisering - arbeidsdeling mellom høgskole og praksisfelt. Kvalitet i praksis. Helse-Øst.
Terum, Lars Inge (2006). Skjønnsutøvelse i et IA-perspektiv. Fagkonferanse for NAV. A-etat og Rikstrygdeverket.
Terum, Lars Inge (2006). Profesjonskvalifisering - arbeidsdeling mellom høgskole og yrkesfelt. Fagdag - FLU.
Terum, Lars Inge (2006). Profesjonsutdanningenes utfordringer. Profesjonsfag ved høgskolene. Kunnskapsdepartementet.
Terum, Lars Inge;Smeby, Jens-Christian;Vågan, André (2005). Kronisk misnøye. Tidsskriftet sykepleien. 2 s.
Terum, Lars Inge (2005). Nyutdannede lærere - halvfabrikata eller ferdigvare?. Utdanning. 2 s.
Terum, Lars Inge;Heggen, Kåre (2005). Er fagkunnskap viktig?. SPS-kronikken.
Terum, Lars Inge (2005). Profesjonskvalifisering - utfordringer for sykepleierutdanningen. Sykepleierkongressen 2005. Norsk Sykepleierforbund.
Terum, Lars Inge (2005). Hva betyr råvarene for sluttproduktet? Om studentrekruttering og profesjonskvalifisering. Lederkonferansen 2005. Høgskolen i Oslo.
Terum, Lars Inge (2005). Studiekvalitet og studietilfredshet. Årseminar. Høgskolen i Bergen, Lærerutdanningen.
Terum, Lars Inge (2005). Studiekvalitet. Fagdag. Høgskolen i Volda.
Terum, Lars Inge (2005). Profesjonsstudier som forskningsfelt. Fagdag. Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskaplige fakult.
Terum, Lars Inge (2004). Rethinking the Study of the Professions. The First CSP Conference. Centre for the Study of Professions.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 43
Telefon (mobil): +47 918 49 288
Besøksadresse: Stensberggata 29, Oslo, sg406