meny
søk
English

Lars Bjarne Kristofersen

Forsker II

Kort om

Administrative arbeidsområder

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (13) Forskningsrapporter (26) Formidling (86) HiOA-publikasjoner (10)
Kristofersen, Lars B;Sverdrup, Sidsel (2013). Følger av oppvekst med rus og psykiske helseproblemer i familien. Hammer, Torild Hyggen, Christer (Red.), Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. 6. s. 110-128. Gyldendal Akademisk.
Winsvold, Aina;Kristofersen, Lars B (2012). Levekårene for unge voksne i barnevern - en tverrfaglig utfordring. Barn i Norge.
Kristofersen, Lars B (2009). Barnevernsbarn - i risikosonen også som voksne. Talseth, Randi Vea, Ingeborg (Red.), Barn i Norge 2009. Omsorgssvikt i offentlig regi. Kapittel. s. 18-27.
Clausen, Sten-Erik;Kristofersen, Lars B (2008). Barnevern 1990-2011: En longitudinell studie av registerdata. Norges Barnevern. Vol. 85.
Kristofersen, Lars B (2008). Barns opplevelse av familieøkonomien og egne økonomiske ressurser. Sandbæk, Mona (Red.), Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. 10. s. 163-172.
Kristofersen, Lars B (2008). Barns skolehverdag: Prestasjoner, sosiale relasjoner og trivsel. Sandbæk, Mona (Red.), Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. 8. s. 127-148.
Kristofersen, Lars B (2008). Fritid og sosial deltakelse. Sandbæk, Mona (Red.), Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. 9. s. 149-162.
Clausen, Sten-Erik;Kristofersen, Lars B (2002). Registrert omsorgssvikt fra 1993-2000. Veland, Jarmund (Red.), Barnevernboka 2003. Årbok for barnevernet. Kapittel C. s. 145-150.
Jonassen, Wenche;Clausen, Sten-Erik;Kristofersen, Lars B (1997). En gang klient - alltid klient?. Backe-Hansen, Elisabeth Havik, Toril (Red.), Barnevern på barns premisser. Kapittel 3. s. 47-75.
Clausen, Sten-Erik;Kristofersen, Lars B (1994). Alkoholrelaterte dødsfall 1980-90: Hvor mange barn er berørt?. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 114.
Se alle publikasjoner
Kristofersen, Lars B;Sandbæk, Mona (1994). De utsatte familiene og hjelpeapparatet. Evans, Tordis Dallland Frønes, Ivar Kjølsrud, Lise (Red.), Velferdssamfunnets barn. Kapittel 7. s. 95-107.
Kristofersen, Lars B (1991). Norway: Recent trends in socio-economic differential mortality. Bui, Dang Ha Doan (Red.), Socio-economic Differentail Mortality in Industrialized Societies, 7. Chapter. s. 116-157.
Kristofersen, Lars B (1985). Dødelighet og dødsårsaker fra sosiologiens synsvinkel. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 1985.
Kristofersen, Lars Bjarne (2017). Sustainable Development Goals and children in Norway. ISBN: 978-82-7894-603-9. 57 s. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth;Madsen, Christian;Kristofersen, Lars B;Hvinden, Bjørn (2014). Barnevern i Norge 1990-2010. En longitudinell studie. ISBN: 978-82-7894-512-4. 208 s. NOVA.
Stang, Elisabeth Gording;Aamodt, Hilde Anette;Sverdrup, Sidsel;Kristofersen, Lars B;Winsvold, Aina (2013). Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Regelkunnskap og praksis. ISBN: 978-82-7894-460-8. 187 s. NOVA.
Winsvold, Aina;Kristofersen, Lars B;Sletten, Mira Aaboen (2013). Bedre levekår i Jevnaker. ISBN: 978-82-7894-470-7. 95 s. NOVA.
Kristofersen, Lars B;Mathisen, Anders (2010). Gjennomgang av barneverntjenesten i Ringsaker 2009. ISBN: 978-82-7894-326-7. 137 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Kristofersen, Lars B (2009). Barnevern og ettervern. Hjelpetiltak for 16-22-åringer og levekår for unge voksne. ISBN: 978-82-7894-306-9. 158 s. NOVA.
Clausen, Sten-Erik;Kristofersen, Lars B (2008). Barnevernsklienter i Norge 1990-2005. En longitudinell studie. ISBN: 978-82-7894-277-2. 88 s. NOVA.
Kristofersen, Lars B;Clausen, Sten-Erik (2008). Barnevern og sosialhjelp. ISBN: 978-82-7894-311-3. 75 s. NOVA.
Kristofersen, Lars B (2007). Tilgjengelighet og samarbeid: mer fleksible hjelpetjenester? Opptrappingsplanen for psykisk helse, BUP og barnevern. ISBN: 978-82-7071-677-7. 195 s. NIBR.
Sverdrup, Sidsel;Myrvold, Trine M.;Kristofersen, Lars B (2007). Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter. ISBN: 82-7071-669-3. 190 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Se alle publikasjoner
Andersson, Helle Wessel;Kristofersen, Lars B (2006). Opptrappingsplanenes betydning for barn og unge - Sammenstilling av funn i fire forskningsraporter. 60 s. SINTEF.
Kristofersen, Lars B;Sverdrup, Sidsel;Haaland, Thomas;Andresen, Inger-Helene Wang (2006). Hjelpetiltak i barnevernet - virker de?. ISBN: 82-7071-637-5. 223 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Kristofersen, Lars B (2005). Barnevernbarnas helse. Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002. ISBN: 82-7071-564-6. 94 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Sverdrup, Sidsel;Kristofersen, Lars B;Myrvold, Trine Monica (2005). Brukermedvirkning og psykisk helse. ISBN: 82-7071-549-2. 140 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Kristofersen, Lars B;Bratt, Christopher;Gotaas, Nora (2004). Nærmiljøtiltak i barneverntjenesten. Evaluering av et prosjekt i Buskerud. ISBN: 82-7071-463-1. 112 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Kristofersen, Lars B (2004). Opptrappingsplanens betydning for barne- og ungdomspsykiatri og barnevern. En underveisrapportering for perioden 1999-2002. ISBN: 82-7071-480-1. 45 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Kristofersen, Lars B (2003). Alternativer til plassering utenfor hjemmet. Underveisevaluering av Nærmiljøprosjektet ved Fylkesbarnevernet i Buskerud. ISBN: 82-7071-480-1. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Holm-Hansen, Jørn;Kristofersen, Lars B;Myrvold, Trine Monica (2003). Orphans in Russia. Policy for family-like alternatives. ISBN: 82-7071-415-1. 141 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Kristofersen, Lars B (1995). Oppvekstmiljø og kompetanse. Levekår og sosial segregering i 10- og 13-åringers oppvekstmiljø. 202 s. Barnevernets Utviklingssenter.
Kristofersen, Lars B;Slettebø, Tor (1992). Til barnets beste... Regionale variasjoner i barneverntiltak. Barnevernet i sju østlandskommuner.. NIBR.
Kristofersen, Lars B (1989). Dødeligheten i Troms og Finnmark i nasjonalt perspektiv. Utviklingstrekk og sosial struktur. 77 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Kristofersen, Lars B (1989). Barns helse - med fokus på skolehelsetjenesten. NIBR.
Kristofersen, Lars B;Slettebø, Tor (1989). Oppvekstkår i storby. Om barnevernbarn i Oslo og Bergen. 146 s. NIBR.
Kristofersen, Lars B (1987). Høy dødelighet i storbyer. Dødeligheten i sosioøkonomiske grupper i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim 1970-1980.. NIBR.
Borgan, Jens-Kristian;Kristofersen, Lars B (1986). Dødelighet i yrker og sosioøkonomiske grupper 1970-1980. 217 s. Statistisk sentralbyrå.
Kristofersen, Lars B (1986). Dødelighet blant yrkesaktive. Sosiale ulikheter i 1970-årene. (Mortality by Occupation. Social Differences in the 1970's). SSB.
Kristofersen, Lars Bjarne (2017). Bærekraftsmålene og barn i Norge - en statusrapport. Presentasjon av rapportfunnene i NOVA-notat 1/2017. Bærekraftsmålene og barn i Norge - en statusrapport. UNICEF Norge.
Kristofersen, Lars Bjarne (2017). Sosial ulikhet og tilknytning til barnevernet. Bendiksen, Stian Carstens Helseth, Sverre Lundgren, Charlotte (Red.), Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?. Artikkel 5. s. 90-109.
Kristofersen, Lars Bjarne (2017). Østensjø skole er 100 år i 2018. Intervju med rektor ved Østensjø skole, Terje Bergersen, juni 2017.. Rundt vannet. Medlemsblad for Østensjø historielag. Vol. 2017.
Ego, Thomas;Hydle, Ida Marie;Kristofersen, Lars Bjarne (2017). Vil gi hjelp til de sykeste barnevernsbarna. Stavanger Aftenblad.
Hydle, Ida Marie;Kristofersen, Lars Bjarne (2017). Glassjentesaken. HiOAs sjuende 'Barn og unge på tvers'-konferanse. Forskergruppen Barneliv og profesjonsutøvelse, HiOA.
Kristofersen, Lars Bjarne (2016). Noen erfaringer fra forskningsprosjekter, barneforskningsmiljøet ved NOVA/Høgskolen i Oslo og Akershus og litt om bruk av helsedata i et 'børn og unge' perspektiv. Miniseminar. SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd,Børn og unge.
Hydle, Ida Marie;Kristofersen, Lars Bjarne;Ergo, Thomas;Aass, Hans Petter (2016). Politikerne svikter glassbarna. Aftenbladet.
Kristofersen, Lars Bjarne (2016). Norwegian experiences with longitudinal research on outcome: Living conditions in young adults with experience from Child Welfare Services and a comparison sample (1990-2010). Child Welfare Seminar. School of Sociology, Social Policy and Social Work.
Se alle publikasjoner
Hydle, Ida;Kristofersen, Lars B (2016). Sårbar ungdom mellom velferdstjenester. HiOA’s sjette ”Barn og unge på tvers”-konferanse, 8. jan. 2016. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Kristofersen, Lars B (2015). Risky Adolescence: A short visit to Norwegian Data on Child Welfare Services, Mental Health Services for Children and Adolescents and Children and Adolescents Sanctioned for Crimes. Workshop. NOVA/HiOA.
Nwosu, Elvis Chi;Kristofersen, Lars B;Moum, Are Vogt (2015). Vil ha flere 'kulturtolker' i barnevernet. Utrop.
Kristofersen, Lars B (2015). Uførepensjonering og dødelighet 1990-2009: Barnevernerfaring og helseforhold blant unge voksne. SAMSVAR: Ulikheter i barnevernet – rettigheter, politikk og konsekvenser. NOVA, AFI og SAM-fakultetet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hydle, Ida;Kristofersen, Lars B (2015). Tverrfaglige perspektiver på psykisk helse hos barn og unge. Barneombudets dag på HiOA. Barneombudet og HiOA.
Harbo, Hilde;Kristofersen, Lars B (2015). Trondheim best på barn, Oslo mest tilbake. Aftenposten.
Kristofersen, Lars B (2015). Barnevernsbakgrunn og helse. Faglig Forum. Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), HiOA.
Kristofersen, Lars B (2015). Om integrasjonsaktiviteter SVA(NOVA/AFI)/øvrige HiOA. Faglig Forum. SVA (AFI og NOVA).
Kristofersen, Lars B (2015). Hvordan går det med barn og unge med barnevernserfaring når de blir unge voksne?. RSBU-konferansen 2015 (Regionalt samarbeidsforum for barn og unge, Midt-Norge). Bufetat, NTNU, Helse Midt-Norge, Fylkesmannen Sør-Trøndelag.
Simonnes, Kamilla;Kristofersen, Lars B (2013). Ulike tilbud til barnevernsbarn. Aftenposten.
Kristofersen, Lars B;Skogstrøm, Lene;Bleikelia, Mats (2013). Rapport dekker over ulikheter. Aftenposten.
Kristofersen, Lars B (2013). Store forskjeller i tilbud til barnevernsbarn. Telemarksavisa.
Kristofersen, Lars B;Sverdrup, Sidsel (2013). Følger av oppvekst med rus og psykiske helseproblemer i familien. Presentasjon av kapittel i Gyldendal-boka ’Ung voksen og utenfor’. Morgenkaffe. NOVA.
Kristofersen, Lars B (2013). Del 2. Forskningsfaglige kommentarer til enkelte funn, deres betydning - og til noen kunnskapshull. Barnevelferd – Norsk oppvekst anno 2013 Tendenser og utviklingstrekk – hvilke barn er i risiko?. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Kristofersen, Lars B (2013). Barn i barnevernet. Hva viser nye data?. Hvordan bedre utdanningssituasjonen for barn i barnevernet?. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Kristofersen, Lars B (2013). Barn, ungdom og unge voksne som har vært i barneverntiltak: Noen resultater fra analyser av helseindikatorer(registerbaserte barneverndata). Seminar. Najonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Kristofersen, Lars B (2013). NOVAs longitudinelle studie av barnevernbarns liv – samt kort om noen andre NOVA-prosjekter av relevans. Samarbeidskonferanse mellom universitets- og høgskolesektoren og barnevernet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Kristofersen, Lars B;Winsvold, Aina (2013). Resultater fra spørreskjemaundersøkelsen til ansatte. Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Regelkunnskap og praksis. Kapittel 6. s. 153-166.
Winsvold, Aina;Kristofersen, Lars B (2013). Undersøkelsens design og metoder. Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Regelkunnskap og praksis. kapittel 2. s. 19-24.
Kristofersen, Lars B (2012). Aktuelle utfordringer for barneverntjenesten,utdanningssektoren, sosial- og helsetjenesten samt politikerne – sett i lys av forskningskunnskap. BARNEVERNET OG HJELPERNE – hvordan samhandle og ivareta barna på en god måte?. Norsk sykehus- og helsetjenesteforening.
Kristofersen, Lars B;Hammerstad, Kathrine (2012). «Det er ille at det skal ha så mye å si hvilken bydel man vokser opp i». NRK.no.
Kristofersen, Lars B (2012). Kraftig økning i antall barn på tiltak. Stavanger Aftenblad.
Kristofersen, Lars B;Rønold, Irene Thoresen;Clausen, Sten-Erik (2012). Flere barn fanges opp tidlig. Dagsavisen.
Henmo, Harald;Kristofersen, Lars B (2012). Profilen. Fra barn til voksen. Intervju med Lars Kristofersen. Fontene forskning. Vol. 2012.
Kristofersen, Lars B (2012). Risikoområder innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Indikatorer for helseproblemer i barneverngruppen og en sammenligningsgruppe. Arbeidsmøte. Statens helsetilsyn.
Kristofersen, Lars B (2012). Hvordan går det med unge voksne som tidligere har vært i barneverntiltak? Resultater fra longitudinelle studier i Norge. Fagmøte. Bjerke barneverntjeneste.
Kristofersen, Lars B (2012). Utfordringer for barneverntjenesten,utdanningssektoren, sosial- og helsetjenesten og politikerne – sett i lys av forskningskunnskap. Høstmøtet for kommunale barneverntjenester. Fylkesmannen i Hordaland.
Kristofersen, Lars B (2011). Kommentar. Seminaret ’Kunnskapsoppsummering om barnefattigdom’. Seminar. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Kristofersen, Lars B;Svendsen, Yngve;Stabell, Eva (2011). Mest tilfreds i fosterhjem. NRK Nyheter.
Kristofersen, Lars B;Pletten, Christina;Skrunes, Trond Olav (2011). Flere melder fra til barnevernet. Bergens Tidende.
Kristofersen, Lars B (2011). Presentasjon av prosjektet Barnevern i Norge 1990-2011 Resultater fra NOVAs longitudinelle barnevernstudier.. Skandinavisk forskermøte. Socialstyrelsen.
Kristofersen, Lars B (2011). Aftercare and theories of living conditions Norwegian experiences with longitudinal research on outcome. Workshop no.3 on aftercare.
Kristofersen, Lars B (2011). Longitudinelle registerstudier av barnevern i Norge. Seminar. Nationalt Forskningscenter for Velfærd (SFI).
Kristofersen, Lars B (2011). Indikatorer for helseproblemer i barneverngruppen og en sammenlikningsgruppe. Noen resultater fra NOVAs longitudinelle registerstudier. Miniseminar. Helsedirektoratet.
Kristofersen, Lars B;Bakketeig, Elisiv (2011). Om forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Trenger vi en lovfesting – eller er det andre veier å gå?. Dialogkonferanse. LO.
Kristofersen, Lars B (2010). Trivsel og prestasjoner i skolen. Sandbæk, Mona Pedersen, Axel West (Red.), Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier. En panelstudie 2000-2009. Kap.7. s. 135-163.
Kristofersen, Lars B (2010). Innvandrergrupper fortsatt fattigere enn nordmenn. Utrop.
Kristofersen, Lars B (2010). Hvordan går det med barnevernsbarna?. Seminaret "Ungdom i skyggeland. Hva gjør vi?". Divisjon Psykisk Helsevern, Sykehuset Innlandet.
Kristofersen, Lars B (2010). På vei til å bli unge voksne: Skolehverdag og fritidsbruk. Lanseringsseminar. NOVA og Norske Kvinners Sanitetsforening.
Kristofersen, Lars B (2010). Ettervern som tiltak i barnevernet. Hva vet vi om tiltak og nytteverdi?. Barnevernkonferanse for kommunale barneverntjenester. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og BUF-etat Område Trøndelag.
Kristofersen, Lars B (2010). Barns og unges levekår i lavinntektsfamilier. Noen resultater fra en panelstudie 2000-2009. Kontaktmøte mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og bykommunene som inngår i tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Kristofersen, Lars B (2010). Barnevern og ettervern. Levekår for unge voksne. Seminar. Riksrevisjonen.
Kristofersen, Lars B (2010). De utsatte barna. Hva vet vi om dem og hvilke behov har de?. Children under the Northern Lights. Voksne for Barns 50 års jubileumskonferanse. Voksne for Barn.
Kristofersen, Lars B (2010). Hvordan går det med fosterbarna? Noen resultater fra longitudinelle studier i Norge. Konferanse for barnevernregion Sør. BUF-etat Region Sør.
Kristofersen, Lars B (2010). Hvordan skal barneverntjenesten bidra til et tilstrekkelig og godt ettervern? Resultater fra longitudinelle studier i Norge. Konferanse for kommunale barneverntjenester. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Kristofersen, Lars B (2010). Linking Data Across the Lifespan. Norwegian Experiences with Longitudinal Research on Outcome. Linking Research to Policy and Practice. Queens University.
Kristofersen, Lars B (2010). Fritid og sosial deltakelse. Sandbæk, Mona Pedersen, Axel West (Red.), Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier. En panelstudie 2000-2009. Kap. 8. s. 165-174.
Holmen, Turid Lingaas;Kristofersen, Lars B;Winsvold, Aina (2010). Ungdom og helse - et viktig felt for både forskning og politikkutvikling. Norsk Epidemiologi. Vol. 20.
Kristofersen, Lars B;Westerveld, June (2009). Lykkes med ettervern. Barnevernsbarn bør motiveres til hjelp etter fylte 18 år. Aftenposten.
Kristofersen, Lars B (2009). Hvordan går det med unge voksne som har vært i barnevernstiltak? En longitudinell studie. Konferanse. Oslo kommune: Helse- og velferdsetaten/bydelsbarnevernet.
Kristofersen, Lars B (2009). Living conditions for young adults with previous out-of-home placements: Results from Norwegian longitudinal studies 1990-2005. Social Science Seminars on Child Care.
Olsen, Per Erik;Kristofersen, Lars B (2009). Barnevern og ettervern: Den vanskelige veien fra barn til voksen.
Kristofersen, Lars B (2008). Tidligere barnevernsbarn som unge voksne. Hovedresultater i to NOVA-publikasjoner (2008). Presentasjon på Nordisk sosialdirektørmøte (kommunaldirektører, sosialdirektører, toppsjefer innen helse- og sosialtjenester nordiske storbyer). Oslo kommune.
Kristofersen, Lars B (2008). Utfordringer innen tverretatlig arbeid med risikoutsatte tenåringer. "Så lenge det fins ongær så fins det håp" - Ungdomsskolen og videregående skole. 5.samling for etatsledere om tverretatlig samarbeid. Fylkesmannen i Vestfold.
Kristofersen, Lars B (2008). Barns og foreldres helse og levekår. Om risikoutsatte barn og unge i barneverntiltak. Felles nettverksmøte for barnevernsjefer, sosialsjefer og ledere NAV/kommune. Bergen kommune: Byrådsavdeling helse og omsorg.
Kristofersen, Lars B (2008). Barnevernsklienter i Norge 1990-2005. Longitudinell studie. Landssamling for fylkesnemndene. Fylkesnemndene (sekretariat).
Kristofersen, Lars B (2008). Hva vet vi om de som får hjelp av barnevern og BUP? Behovet for fleksible hjelpetjenester og brukermedvirkning. Konferanse. Bufetat (fagteamene) og Bupene i Oppland.
Engh, Christine;Ruud, Solveig;Clausen, Sten-Erik;Kristofersen, Lars B (2008). Få barnevernsbarn klarer seg. Fem prosent av alle under 37 år i Norge i 2005, nesten 121.000, har fått hjelp av barnevernet, viser ny undersøkelse. Aftenposten.
Kristofersen, Lars B (2007). The Health of Children in Child Welfare Services: Some Results from a Norwegian Longitudinal Study. Meeting; Irish and Norwegian researchers. Children’s Research Centre.
Kristofersen, Lars B (2006). The Health of Children in Child Welfare Services: Are We in Need of Improved Interagency Cooperation?. Anglo-Norwegian Child Welfare Seminar. Department of Health.
Kristofersen, Lars B;Sverdrup, Sidsel;Haaland, Thomas (2006). Child protection measures – Current state of knowledge. About research questions in a Norwegian project started August 2005. Project meeting. Research Division, Department of Health.
Kristofersen, Lars B (2003). Barn og unge i fosterhjem og institusjoner i 1990-årene: Hvorfor avsluttes tiltakene?. Backe-Hansen, Elisabeth (Red.), Barn utenfor hjemmet. Flytting i barnevernets regi. Kapittel 11. s. 222-241. Gyldendal Akademisk.
Holm-Hansen, Jørn;Firsov, Mikhail V.;Kristofersen, Lars B;Malik, Larisa S.;Mardakhaev, Lev V.;Myrvold, Trine (2003). Alternatives to orphanages in Northwest Russia: Preconditions and obstacles in policy development. Alternatives to traditional orphanages in Russia. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Holm-Hansen, Jørn;Kristofersen, Lars B;Myrvold, Trine Monica (2003). Familielignende oppvekstforhold for foreldreløse i Russland. Norges Barnevern. Vol. 80.
Kristofersen, Lars B;Clausen, Sten-Erik (2001). A longitudinal study of children and youth in public care in Norway 1990-1997. Improving Child Protection Policies & Practices. VIII. ISPCAN European Conference on Child Abuse & Neglect. ISPCAN The International Society for the Prevention of .....
Kristofersen, Lars B (1996). Regionale variasjoner i barnevern-Norge 1990-1993. Barnevernets barn i sosialstatistisk lys. Norges Barnevern. Vol. 1996.
Kristofersen, Lars B;Slettebø, Tor (1992). Hvert postnummer sitt barnevern?. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. Vol. 6.
Kristofersen, Lars B (1991). Helseforhold blant barn og unge. Helse i Norge. Sykdom, livsstil og bruk av helsetjenester. Kapittel 1. s. 9-27. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Kristofersen, Lars B (1989). Norway: recent trends in socio-economic differential mortality. Socio-Economic Differential Mortality in Industrialized Societies. 5.th Meeting of CICRED. INED/INSEE/CICRED.
Kristofersen, Lars B;Borgan, Jens-Kristian;Christie, Vigdis Moe (1989). Speilbilder av helsetilstanden i Storby. Sosioøkonomiske forskjeller i dødelighet i regioner i Norge og Oslo 1970-1985. Det 18:e nordiska statstikermötet i Esbo 1989. Hundraårsjubileum. Statistikcentralen och Statstiska Samfundet i Finland.
Kristofersen, Lars B (1987). Spedbarnsdødelighet. Bojer, Hilde Engelstad, Fredrik Heidar, Knut Hernes, Helga Stjernø, Steinar (Red.), Norsk samfunnsleksikon (1. utgave). Leksikalsk innførsel. s. 397-398. Pax Forlag.
Kristofersen, Lars B (1986). How stable are socio-economic mortality differentials in Norway? -Economically active men 1970 traced back to their 1960-census occupations. Klinger, A (Red.), Socio-economic Differential Mortality 6. Seminar, 9-12 and 13-16 September, 1986. Zamardi, Hungary. KAPITTEL.
Andersen, Otto;Borgan, Jens-Kristian;Hörte, Lars Gunnar;Kristofersen, Lars B;Sauli, Hannele (1986). A comparative study of occupational mortality in the Nordic countries 1971-1980. Klinger, A (Red.), Socio-economic Differential Mortality 6. Seminar, 9-12 and 13-16 September, 1986. Zamardi, Hungary. KAPITTEL.
Kristofersen, Lars B (1986). How stable are socio-economic mortality differentials in Norway? -Economically active men 1970 traced back to their 1960-census occupations. 4th Meeting of the UN/WHO/CICRED Network on Socio-Economic Differential Mortality in Industrialised Societies. Hungarian Statistical Office, UN, WHO, CICRED.
Andersen, Otto;Borgan, Jens-Kristian;Hörte, Lars Gunnar;Kristofersen, Lars B;Sauli, Hannele (1986). A comparative study of occupational mortality in the Nordic countries 1971-1980. 4th Meeting of the UN/WHO/CICRED Network on Socio-economic Differential Mortality in Industrialised Societies. Hungarian Central Statistical Office, UN, WHO, CICRED.
Kristofersen, Lars B (1985). Dødelighet og dødsårsaker fra sosiologiens synsvinkel. Måseide, Per Gjestland, Dag (Red.), Mennesker og medisin. Kapittel. s. 52-67. Universitetsforlaget.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 995 67 925
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X251

Nettside(r)

Aktuelt

Ble oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet som medlem av ekspertgruppen som skal utrede enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata juni 2016 https://nettsteder.regjeringen.no/helsedatautvalget/utvalgets-medlemmer/. Helsedatautvalget leverte rapporten sin i juni 2017 https://nettsteder.regjeringen.no/helsedatautvalget/ Er medlem av styringsgruppa for INTERACT https://interact.hioa.no/