HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Lars Bjarne Kristofersen

Forsker II

Kort om

Administrative arbeidsområder

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (13) Forskningsrapporter (26) Formidling (89) HiOA-publikasjoner (10)
Kristofersen, Lars B;Sverdrup, Sidsel (2013). Følger av oppvekst med rus og psykiske helseproblemer i familien. Hammer, Torild Hyggen, Christer (Red.), Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. 6. s. 110-128. Gyldendal Akademisk.
Winsvold, Aina;Kristofersen, Lars B (2012). Levekårene for unge voksne i barnevern - en tverrfaglig utfordring. Barn i Norge.
Kristofersen, Lars B (2009). Barnevernsbarn - i risikosonen også som voksne. Talseth, Randi Vea, Ingeborg (Red.), Barn i Norge 2009. Omsorgssvikt i offentlig regi. Kapittel. s. 18-27.
Clausen, Sten-Erik;Kristofersen, Lars B (2008). Barnevern 1990-2011: En longitudinell studie av registerdata. Norges Barnevern. Vol. 85.
Kristofersen, Lars B (2008). Barns opplevelse av familieøkonomien og egne økonomiske ressurser. Sandbæk, Mona (Red.), Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. 10. s. 163-172.
Kristofersen, Lars B (2008). Barns skolehverdag: Prestasjoner, sosiale relasjoner og trivsel. Sandbæk, Mona (Red.), Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. 8. s. 127-148.
Kristofersen, Lars B (2008). Fritid og sosial deltakelse. Sandbæk, Mona (Red.), Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. 9. s. 149-162.
Clausen, Sten-Erik;Kristofersen, Lars B (2002). Registrert omsorgssvikt fra 1993-2000. Veland, Jarmund (Red.), Barnevernboka 2003. Årbok for barnevernet. Kapittel C. s. 145-150.
Jonassen, Wenche;Clausen, Sten-Erik;Kristofersen, Lars B (1997). En gang klient - alltid klient?. Backe-Hansen, Elisabeth Havik, Toril (Red.), Barnevern på barns premisser. Kapittel 3. s. 47-75.
Clausen, Sten-Erik;Kristofersen, Lars B (1994). Alkoholrelaterte dødsfall 1980-90: Hvor mange barn er berørt?. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 114.
Se alle publikasjoner
Kristofersen, Lars B;Sandbæk, Mona (1994). De utsatte familiene og hjelpeapparatet. Evans, Tordis Dallland Frønes, Ivar Kjølsrud, Lise (Red.), Velferdssamfunnets barn. Kapittel 7. s. 95-107.
Kristofersen, Lars B (1991). Norway: Recent trends in socio-economic differential mortality. Bui, Dang Ha Doan (Red.), Socio-economic Differentail Mortality in Industrialized Societies, 7. Chapter. s. 116-157.
Kristofersen, Lars B (1985). Dødelighet og dødsårsaker fra sosiologiens synsvinkel. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 1985.
Kristofersen, Lars Bjarne (2017). Sustainable Development Goals and children in Norway. ISBN: 978-82-7894-603-9. 57 s. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth;Madsen, Christian;Kristofersen, Lars B;Hvinden, Bjørn (2014). Barnevern i Norge 1990-2010. En longitudinell studie. ISBN: 978-82-7894-512-4. 208 s. NOVA.
Stang, Elisabeth Gording;Aamodt, Hilde Anette;Sverdrup, Sidsel;Kristofersen, Lars B;Winsvold, Aina (2013). Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Regelkunnskap og praksis. ISBN: 978-82-7894-460-8. 187 s. NOVA.
Winsvold, Aina;Kristofersen, Lars B;Sletten, Mira Aaboen (2013). Bedre levekår i Jevnaker. ISBN: 978-82-7894-470-7. 95 s. NOVA.
Kristofersen, Lars B;Mathisen, Anders (2010). Gjennomgang av barneverntjenesten i Ringsaker 2009. ISBN: 978-82-7894-326-7. 137 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Kristofersen, Lars B (2009). Barnevern og ettervern. Hjelpetiltak for 16-22-åringer og levekår for unge voksne. ISBN: 978-82-7894-306-9. 158 s. NOVA.
Clausen, Sten-Erik;Kristofersen, Lars B (2008). Barnevernsklienter i Norge 1990-2005. En longitudinell studie. ISBN: 978-82-7894-277-2. 88 s. NOVA.
Kristofersen, Lars B;Clausen, Sten-Erik (2008). Barnevern og sosialhjelp. ISBN: 978-82-7894-311-3. 75 s. NOVA.
Kristofersen, Lars B (2007). Tilgjengelighet og samarbeid: mer fleksible hjelpetjenester? Opptrappingsplanen for psykisk helse, BUP og barnevern. ISBN: 978-82-7071-677-7. 195 s. NIBR.
Sverdrup, Sidsel;Myrvold, Trine M.;Kristofersen, Lars B (2007). Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter. ISBN: 82-7071-669-3. 190 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Se alle publikasjoner
Andersson, Helle Wessel;Kristofersen, Lars B (2006). Opptrappingsplanenes betydning for barn og unge - Sammenstilling av funn i fire forskningsraporter. 60 s. SINTEF.
Kristofersen, Lars B;Sverdrup, Sidsel;Haaland, Thomas;Andresen, Inger-Helene Wang (2006). Hjelpetiltak i barnevernet - virker de?. ISBN: 82-7071-637-5. 223 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Kristofersen, Lars B (2005). Barnevernbarnas helse. Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002. ISBN: 82-7071-564-6. 94 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Sverdrup, Sidsel;Kristofersen, Lars B;Myrvold, Trine Monica (2005). Brukermedvirkning og psykisk helse. ISBN: 82-7071-549-2. 140 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Kristofersen, Lars B;Bratt, Christopher;Gotaas, Nora (2004). Nærmiljøtiltak i barneverntjenesten. Evaluering av et prosjekt i Buskerud. ISBN: 82-7071-463-1. 112 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Kristofersen, Lars B (2004). Opptrappingsplanens betydning for barne- og ungdomspsykiatri og barnevern. En underveisrapportering for perioden 1999-2002. ISBN: 82-7071-480-1. 45 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Kristofersen, Lars B (2003). Alternativer til plassering utenfor hjemmet. Underveisevaluering av Nærmiljøprosjektet ved Fylkesbarnevernet i Buskerud. ISBN: 82-7071-480-1. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Holm-Hansen, Jørn;Kristofersen, Lars B;Myrvold, Trine Monica (2003). Orphans in Russia. Policy for family-like alternatives. ISBN: 82-7071-415-1. 141 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Kristofersen, Lars B (1995). Oppvekstmiljø og kompetanse. Levekår og sosial segregering i 10- og 13-åringers oppvekstmiljø. 202 s. Barnevernets Utviklingssenter.
Kristofersen, Lars B;Slettebø, Tor (1992). Til barnets beste... Regionale variasjoner i barneverntiltak. Barnevernet i sju østlandskommuner.. NIBR.
Kristofersen, Lars B (1989). Dødeligheten i Troms og Finnmark i nasjonalt perspektiv. Utviklingstrekk og sosial struktur. 77 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Kristofersen, Lars B (1989). Barns helse - med fokus på skolehelsetjenesten. NIBR.
Kristofersen, Lars B;Slettebø, Tor (1989). Oppvekstkår i storby. Om barnevernbarn i Oslo og Bergen. 146 s. NIBR.
Kristofersen, Lars B (1987). Høy dødelighet i storbyer. Dødeligheten i sosioøkonomiske grupper i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim 1970-1980.. NIBR.
Borgan, Jens-Kristian;Kristofersen, Lars B (1986). Dødelighet i yrker og sosioøkonomiske grupper 1970-1980. 217 s. Statistisk sentralbyrå.
Kristofersen, Lars B (1986). Dødelighet blant yrkesaktive. Sosiale ulikheter i 1970-årene. (Mortality by Occupation. Social Differences in the 1970's). SSB.
Kristofersen, Lars Bjarne (2018). Child Poverty in Norway and the SDGs.. The SDG Conference 2018 – University of Bergen. Knowledge for Our Common Future:Norwegian Universities and the Sustainable Development Goals. Universitetet i Bergen.
Kristofersen, Lars Bjarne (2017). Bærekraftsmålene og barn i Norge - en statusrapport. Presentasjon av rapportfunnene i NOVA-notat 1/2017. Bærekraftsmålene og barn i Norge - en statusrapport. UNICEF Norge.
Kristofersen, Lars Bjarne (2017). Sosial ulikhet og tilknytning til barnevernet. Bendiksen, Stian Carstens Helseth, Sverre Lundgren, Charlotte (Red.), Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?. Artikkel 5. s. 90-109.
Kristofersen, Lars Bjarne (2017). Østensjø skole er 100 år i 2018. Intervju med rektor ved Østensjø skole, Terje Bergersen, juni 2017.. Rundt vannet. Medlemsblad for Østensjø historielag. Vol. 2017.
Kristofersen, Lars Bjarne (2017). Hvordan kan vi sikre at FN’s bærekraftsmål blir oppfylt for norske barn? Presentasjon av rapportfunnene. Helsedirektoratets fredagsseminar. Helsedirektoratet.
Kristofersen, Lars Bjarne (2017). Oppvekstsvilkår og barnefattigdom i Norge. Bekymringsmeldinger til barnevernet. Helse og levekår til barn som har tilknytning til barnevernet. Distrikstmøte. Innlandet tannhelsedistrikt, Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Ego, Thomas;Hydle, Ida Marie;Kristofersen, Lars Bjarne (2017). Vil gi hjelp til de sykeste barnevernsbarna. Stavanger Aftenblad.
Hydle, Ida Marie;Kristofersen, Lars Bjarne (2017). Glassjentesaken. HiOAs sjuende 'Barn og unge på tvers'-konferanse. Forskergruppen Barneliv og profesjonsutøvelse, HiOA.
Kristofersen, Lars Bjarne (2016). Noen erfaringer fra forskningsprosjekter, barneforskningsmiljøet ved NOVA/Høgskolen i Oslo og Akershus og litt om bruk av helsedata i et 'børn og unge' perspektiv. Miniseminar. SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd,Børn og unge.
Hydle, Ida Marie;Kristofersen, Lars Bjarne;Ergo, Thomas;Aass, Hans Petter (2016). Politikerne svikter glassbarna. Aftenbladet.
Se alle publikasjoner
Kristofersen, Lars Bjarne (2016). Norwegian experiences with longitudinal research on outcome: Living conditions in young adults with experience from Child Welfare Services and a comparison sample (1990-2010). Child Welfare Seminar. School of Sociology, Social Policy and Social Work.
Hydle, Ida;Kristofersen, Lars B (2016). Sårbar ungdom mellom velferdstjenester. HiOA’s sjette ”Barn og unge på tvers”-konferanse, 8. jan. 2016. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Kristofersen, Lars B (2015). Risky Adolescence: A short visit to Norwegian Data on Child Welfare Services, Mental Health Services for Children and Adolescents and Children and Adolescents Sanctioned for Crimes. Workshop. NOVA/HiOA.
Nwosu, Elvis Chi;Kristofersen, Lars B;Moum, Are Vogt (2015). Vil ha flere 'kulturtolker' i barnevernet. Utrop.
Kristofersen, Lars B (2015). Uførepensjonering og dødelighet 1990-2009: Barnevernerfaring og helseforhold blant unge voksne. SAMSVAR: Ulikheter i barnevernet – rettigheter, politikk og konsekvenser. NOVA, AFI og SAM-fakultetet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hydle, Ida;Kristofersen, Lars B (2015). Tverrfaglige perspektiver på psykisk helse hos barn og unge. Barneombudets dag på HiOA. Barneombudet og HiOA.
Harbo, Hilde;Kristofersen, Lars B (2015). Trondheim best på barn, Oslo mest tilbake. Aftenposten.
Kristofersen, Lars B (2015). Barnevernsbakgrunn og helse. Faglig Forum. Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), HiOA.
Kristofersen, Lars B (2015). Om integrasjonsaktiviteter SVA(NOVA/AFI)/øvrige HiOA. Faglig Forum. SVA (AFI og NOVA).
Kristofersen, Lars B (2015). Hvordan går det med barn og unge med barnevernserfaring når de blir unge voksne?. RSBU-konferansen 2015 (Regionalt samarbeidsforum for barn og unge, Midt-Norge). Bufetat, NTNU, Helse Midt-Norge, Fylkesmannen Sør-Trøndelag.
Simonnes, Kamilla;Kristofersen, Lars B (2013). Ulike tilbud til barnevernsbarn. Aftenposten.
Kristofersen, Lars B;Skogstrøm, Lene;Bleikelia, Mats (2013). Rapport dekker over ulikheter. Aftenposten.
Kristofersen, Lars B (2013). Store forskjeller i tilbud til barnevernsbarn. Telemarksavisa.
Kristofersen, Lars B;Sverdrup, Sidsel (2013). Følger av oppvekst med rus og psykiske helseproblemer i familien. Presentasjon av kapittel i Gyldendal-boka ’Ung voksen og utenfor’. Morgenkaffe. NOVA.
Kristofersen, Lars B (2013). Del 2. Forskningsfaglige kommentarer til enkelte funn, deres betydning - og til noen kunnskapshull. Barnevelferd – Norsk oppvekst anno 2013 Tendenser og utviklingstrekk – hvilke barn er i risiko?. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Kristofersen, Lars B (2013). Barn i barnevernet. Hva viser nye data?. Hvordan bedre utdanningssituasjonen for barn i barnevernet?. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Kristofersen, Lars B (2013). Barn, ungdom og unge voksne som har vært i barneverntiltak: Noen resultater fra analyser av helseindikatorer(registerbaserte barneverndata). Seminar. Najonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Kristofersen, Lars B (2013). NOVAs longitudinelle studie av barnevernbarns liv – samt kort om noen andre NOVA-prosjekter av relevans. Samarbeidskonferanse mellom universitets- og høgskolesektoren og barnevernet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Kristofersen, Lars B;Winsvold, Aina (2013). Resultater fra spørreskjemaundersøkelsen til ansatte. Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Regelkunnskap og praksis. Kapittel 6. s. 153-166.
Winsvold, Aina;Kristofersen, Lars B (2013). Undersøkelsens design og metoder. Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Regelkunnskap og praksis. kapittel 2. s. 19-24.
Kristofersen, Lars B (2012). Aktuelle utfordringer for barneverntjenesten,utdanningssektoren, sosial- og helsetjenesten samt politikerne – sett i lys av forskningskunnskap. BARNEVERNET OG HJELPERNE – hvordan samhandle og ivareta barna på en god måte?. Norsk sykehus- og helsetjenesteforening.
Kristofersen, Lars B;Hammerstad, Kathrine (2012). «Det er ille at det skal ha så mye å si hvilken bydel man vokser opp i». NRK.no.
Kristofersen, Lars B (2012). Kraftig økning i antall barn på tiltak. Stavanger Aftenblad.
Kristofersen, Lars B;Rønold, Irene Thoresen;Clausen, Sten-Erik (2012). Flere barn fanges opp tidlig. Dagsavisen.
Henmo, Harald;Kristofersen, Lars B (2012). Profilen. Fra barn til voksen. Intervju med Lars Kristofersen. Fontene forskning. Vol. 2012.
Kristofersen, Lars B (2012). Risikoområder innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Indikatorer for helseproblemer i barneverngruppen og en sammenligningsgruppe. Arbeidsmøte. Statens helsetilsyn.
Kristofersen, Lars B (2012). Hvordan går det med unge voksne som tidligere har vært i barneverntiltak? Resultater fra longitudinelle studier i Norge. Fagmøte. Bjerke barneverntjeneste.
Kristofersen, Lars B (2012). Utfordringer for barneverntjenesten,utdanningssektoren, sosial- og helsetjenesten og politikerne – sett i lys av forskningskunnskap. Høstmøtet for kommunale barneverntjenester. Fylkesmannen i Hordaland.
Kristofersen, Lars B (2011). Kommentar. Seminaret ’Kunnskapsoppsummering om barnefattigdom’. Seminar. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Kristofersen, Lars B;Svendsen, Yngve;Stabell, Eva (2011). Mest tilfreds i fosterhjem. NRK Nyheter.
Kristofersen, Lars B;Pletten, Christina;Skrunes, Trond Olav (2011). Flere melder fra til barnevernet. Bergens Tidende.
Kristofersen, Lars B (2011). Presentasjon av prosjektet Barnevern i Norge 1990-2011 Resultater fra NOVAs longitudinelle barnevernstudier.. Skandinavisk forskermøte. Socialstyrelsen.
Kristofersen, Lars B (2011). Aftercare and theories of living conditions Norwegian experiences with longitudinal research on outcome. Workshop no.3 on aftercare.
Kristofersen, Lars B (2011). Longitudinelle registerstudier av barnevern i Norge. Seminar. Nationalt Forskningscenter for Velfærd (SFI).
Kristofersen, Lars B (2011). Indikatorer for helseproblemer i barneverngruppen og en sammenlikningsgruppe. Noen resultater fra NOVAs longitudinelle registerstudier. Miniseminar. Helsedirektoratet.
Kristofersen, Lars B;Bakketeig, Elisiv (2011). Om forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Trenger vi en lovfesting – eller er det andre veier å gå?. Dialogkonferanse. LO.
Kristofersen, Lars B (2010). Trivsel og prestasjoner i skolen. Sandbæk, Mona Pedersen, Axel West (Red.), Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier. En panelstudie 2000-2009. Kap.7. s. 135-163.
Kristofersen, Lars B (2010). Innvandrergrupper fortsatt fattigere enn nordmenn. Utrop.
Kristofersen, Lars B (2010). Hvordan går det med barnevernsbarna?. Seminaret "Ungdom i skyggeland. Hva gjør vi?". Divisjon Psykisk Helsevern, Sykehuset Innlandet.
Kristofersen, Lars B (2010). På vei til å bli unge voksne: Skolehverdag og fritidsbruk. Lanseringsseminar. NOVA og Norske Kvinners Sanitetsforening.
Kristofersen, Lars B (2010). Ettervern som tiltak i barnevernet. Hva vet vi om tiltak og nytteverdi?. Barnevernkonferanse for kommunale barneverntjenester. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og BUF-etat Område Trøndelag.
Kristofersen, Lars B (2010). Barns og unges levekår i lavinntektsfamilier. Noen resultater fra en panelstudie 2000-2009. Kontaktmøte mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og bykommunene som inngår i tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Kristofersen, Lars B (2010). Barnevern og ettervern. Levekår for unge voksne. Seminar. Riksrevisjonen.
Kristofersen, Lars B (2010). De utsatte barna. Hva vet vi om dem og hvilke behov har de?. Children under the Northern Lights. Voksne for Barns 50 års jubileumskonferanse. Voksne for Barn.
Kristofersen, Lars B (2010). Hvordan går det med fosterbarna? Noen resultater fra longitudinelle studier i Norge. Konferanse for barnevernregion Sør. BUF-etat Region Sør.
Kristofersen, Lars B (2010). Hvordan skal barneverntjenesten bidra til et tilstrekkelig og godt ettervern? Resultater fra longitudinelle studier i Norge. Konferanse for kommunale barneverntjenester. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Kristofersen, Lars B (2010). Linking Data Across the Lifespan. Norwegian Experiences with Longitudinal Research on Outcome. Linking Research to Policy and Practice. Queens University.
Kristofersen, Lars B (2010). Fritid og sosial deltakelse. Sandbæk, Mona Pedersen, Axel West (Red.), Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier. En panelstudie 2000-2009. Kap. 8. s. 165-174.
Holmen, Turid Lingaas;Kristofersen, Lars B;Winsvold, Aina (2010). Ungdom og helse - et viktig felt for både forskning og politikkutvikling. Norsk Epidemiologi. Vol. 20.
Kristofersen, Lars B;Westerveld, June (2009). Lykkes med ettervern. Barnevernsbarn bør motiveres til hjelp etter fylte 18 år. Aftenposten.
Kristofersen, Lars B (2009). Hvordan går det med unge voksne som har vært i barnevernstiltak? En longitudinell studie. Konferanse. Oslo kommune: Helse- og velferdsetaten/bydelsbarnevernet.
Kristofersen, Lars B (2009). Living conditions for young adults with previous out-of-home placements: Results from Norwegian longitudinal studies 1990-2005. Social Science Seminars on Child Care.
Olsen, Per Erik;Kristofersen, Lars B (2009). Barnevern og ettervern: Den vanskelige veien fra barn til voksen.
Kristofersen, Lars B (2008). Tidligere barnevernsbarn som unge voksne. Hovedresultater i to NOVA-publikasjoner (2008). Presentasjon på Nordisk sosialdirektørmøte (kommunaldirektører, sosialdirektører, toppsjefer innen helse- og sosialtjenester nordiske storbyer). Oslo kommune.
Kristofersen, Lars B (2008). Utfordringer innen tverretatlig arbeid med risikoutsatte tenåringer. "Så lenge det fins ongær så fins det håp" - Ungdomsskolen og videregående skole. 5.samling for etatsledere om tverretatlig samarbeid. Fylkesmannen i Vestfold.
Kristofersen, Lars B (2008). Barns og foreldres helse og levekår. Om risikoutsatte barn og unge i barneverntiltak. Felles nettverksmøte for barnevernsjefer, sosialsjefer og ledere NAV/kommune. Bergen kommune: Byrådsavdeling helse og omsorg.
Kristofersen, Lars B (2008). Barnevernsklienter i Norge 1990-2005. Longitudinell studie. Landssamling for fylkesnemndene. Fylkesnemndene (sekretariat).
Kristofersen, Lars B (2008). Hva vet vi om de som får hjelp av barnevern og BUP? Behovet for fleksible hjelpetjenester og brukermedvirkning. Konferanse. Bufetat (fagteamene) og Bupene i Oppland.
Engh, Christine;Ruud, Solveig;Clausen, Sten-Erik;Kristofersen, Lars B (2008). Få barnevernsbarn klarer seg. Fem prosent av alle under 37 år i Norge i 2005, nesten 121.000, har fått hjelp av barnevernet, viser ny undersøkelse. Aftenposten.
Kristofersen, Lars B (2007). The Health of Children in Child Welfare Services: Some Results from a Norwegian Longitudinal Study. Meeting; Irish and Norwegian researchers. Children’s Research Centre.
Kristofersen, Lars B (2006). The Health of Children in Child Welfare Services: Are We in Need of Improved Interagency Cooperation?. Anglo-Norwegian Child Welfare Seminar. Department of Health.
Kristofersen, Lars B;Sverdrup, Sidsel;Haaland, Thomas (2006). Child protection measures – Current state of knowledge. About research questions in a Norwegian project started August 2005. Project meeting. Research Division, Department of Health.
Kristofersen, Lars B (2003). Barn og unge i fosterhjem og institusjoner i 1990-årene: Hvorfor avsluttes tiltakene?. Backe-Hansen, Elisabeth (Red.), Barn utenfor hjemmet. Flytting i barnevernets regi. Kapittel 11. s. 222-241. Gyldendal Akademisk.
Holm-Hansen, Jørn;Firsov, Mikhail V.;Kristofersen, Lars B;Malik, Larisa S.;Mardakhaev, Lev V.;Myrvold, Trine (2003). Alternatives to orphanages in Northwest Russia: Preconditions and obstacles in policy development. Alternatives to traditional orphanages in Russia. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Holm-Hansen, Jørn;Kristofersen, Lars B;Myrvold, Trine Monica (2003). Familielignende oppvekstforhold for foreldreløse i Russland. Norges Barnevern. Vol. 80.
Kristofersen, Lars B;Clausen, Sten-Erik (2001). A longitudinal study of children and youth in public care in Norway 1990-1997. Improving Child Protection Policies & Practices. VIII. ISPCAN European Conference on Child Abuse & Neglect. ISPCAN The International Society for the Prevention of .....
Kristofersen, Lars B (1996). Regionale variasjoner i barnevern-Norge 1990-1993. Barnevernets barn i sosialstatistisk lys. Norges Barnevern. Vol. 1996.
Kristofersen, Lars B;Slettebø, Tor (1992). Hvert postnummer sitt barnevern?. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. Vol. 6.
Kristofersen, Lars B (1991). Helseforhold blant barn og unge. Helse i Norge. Sykdom, livsstil og bruk av helsetjenester. Kapittel 1. s. 9-27. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Kristofersen, Lars B (1989). Norway: recent trends in socio-economic differential mortality. Socio-Economic Differential Mortality in Industrialized Societies. 5.th Meeting of CICRED. INED/INSEE/CICRED.
Kristofersen, Lars B;Borgan, Jens-Kristian;Christie, Vigdis Moe (1989). Speilbilder av helsetilstanden i Storby. Sosioøkonomiske forskjeller i dødelighet i regioner i Norge og Oslo 1970-1985. Det 18:e nordiska statstikermötet i Esbo 1989. Hundraårsjubileum. Statistikcentralen och Statstiska Samfundet i Finland.
Kristofersen, Lars B (1987). Spedbarnsdødelighet. Bojer, Hilde Engelstad, Fredrik Heidar, Knut Hernes, Helga Stjernø, Steinar (Red.), Norsk samfunnsleksikon (1. utgave). Leksikalsk innførsel. s. 397-398. Pax Forlag.
Kristofersen, Lars B (1986). How stable are socio-economic mortality differentials in Norway? -Economically active men 1970 traced back to their 1960-census occupations. Klinger, A (Red.), Socio-economic Differential Mortality 6. Seminar, 9-12 and 13-16 September, 1986. Zamardi, Hungary. KAPITTEL.
Andersen, Otto;Borgan, Jens-Kristian;Hörte, Lars Gunnar;Kristofersen, Lars B;Sauli, Hannele (1986). A comparative study of occupational mortality in the Nordic countries 1971-1980. Klinger, A (Red.), Socio-economic Differential Mortality 6. Seminar, 9-12 and 13-16 September, 1986. Zamardi, Hungary. KAPITTEL.
Kristofersen, Lars B (1986). How stable are socio-economic mortality differentials in Norway? -Economically active men 1970 traced back to their 1960-census occupations. 4th Meeting of the UN/WHO/CICRED Network on Socio-Economic Differential Mortality in Industrialised Societies. Hungarian Statistical Office, UN, WHO, CICRED.
Andersen, Otto;Borgan, Jens-Kristian;Hörte, Lars Gunnar;Kristofersen, Lars B;Sauli, Hannele (1986). A comparative study of occupational mortality in the Nordic countries 1971-1980. 4th Meeting of the UN/WHO/CICRED Network on Socio-economic Differential Mortality in Industrialised Societies. Hungarian Central Statistical Office, UN, WHO, CICRED.
Kristofersen, Lars B (1985). Dødelighet og dødsårsaker fra sosiologiens synsvinkel. Måseide, Per Gjestland, Dag (Red.), Mennesker og medisin. Kapittel. s. 52-67. Universitetsforlaget.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 995 67 925
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X251

Nettside(r)

Aktuelt

Ble oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet som medlem av ekspertgruppen som skal utrede enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata juni 2016 https://nettsteder.regjeringen.no/helsedatautvalget/utvalgets-medlemmer/. Helsedatautvalget leverte rapporten sin i juni 2017 https://nettsteder.regjeringen.no/helsedatautvalget/ Er medlem av styringsgruppa for INTERACT https://interact.hioa.no/