HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Lise Cecilie Kleppe

førsteamanuensis

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (4) Fagbøker⁄lærebøker (5) Forskningsrapporter (1) Formidling (7)
Kleppe, Lise Cecilie;Heggen, Kristin;Engebretsen, Eivind (2015). Nursing textbooks’ conceptualization of nurses’ responsibilities related to the ideal of a holistic view of the patient: A critical analysis. Journal of Nursing Education and Practice. doi: 10.5430/jnep.v6n3p106
Kleppe, Lise Cecilie;Heggen, Kristin;Engebretsen, Eivind (2014). Dual ideals and single responsibilities – a critical analysis of social workers’ responsibility for the ideal of promoting justice at the individual and the societal level. Nordic Social Work Research. doi: 10.1080/2156857X.2014.891534
Kleppe, Lise Cecilie;Engebretsen, Eivind;Heggen, Kristin (2012). Asylmottak og innsnevring av ansvar. Engebretsen, Eivind Heggen, Kristin (Red.), Makt på nye måter. Kapittel 9. Universitetsforlaget.
Kleppe, Lise Cecilie;Engebretsen, Eivind (2010). Professional Responsibility and Human Rights at Asylum Reception Centres. Nordic Journal of Human Rights.
Levin, Irene;Ellingsen, Ingunn T;Kleppe, Lise Cecilie;Berg, Berit (2016). Sosialt arbeid - en grunnbok, 2 opplag. ISBN: 978-82-15-01929-1. 343 s. Universitetsforlaget.
Levin, Irene;Ellingsen, Ingunn T;Berg, Berit;Kleppe, Lise Cecilie (2015). Introduksjon: Sosialt arbeid. ISBN: 978-82-15-01929-1. 4 s. Universitetsforlaget.
Kleppe, Lise Cecilie (2015). Sosialfaglig kompetanse. ISBN: 978-82-15-01929-1. 14 s. Universitetsforlaget.
Kleppe, Lise Cecilie (2015). Kunnskap i sosialt arbeid. ISBN: 978-82-15-01929-1. 14 s. Universitetsforlaget.
Ellingsen, Ingunn T;Levin, Irene;Berg, Berit;Kleppe, Lise Cecilie (2015). Sosialt arbeid. En grunnbok. ISBN: 9788215019291. 344 s. Universitetsforlaget.
Kleppe, Lise Cecilie (2015). Making sense of the whole person. A multiple case study exploring the normative expectation of a holistic view of the service users. 94 s. University of Oslo. Faculty of Medicine.
Kleppe, Lise Cecilie;Geirdal, Amy Østertun;Lopez, Katie, Michigan University;Brezina, Kaisha, Michigan University (2018). Developing Multifaceted and Bilateral Institutional Partnership that Benefits Students and Faculty. SWSD 2018. IASSW, ICSW, IFSW.
Kleppe, Lise Cecilie (2018). Etter- og videreutdanning innenfor arbeidsinkludering. Brukerpanel. Kompetansesenter for arbeidsinkludering.
Kleppe, Lise Cecilie (2017). Arbeidsinkludering - en satsning på tvers av fakulteter. Eksempler fra HiOA ved Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI). Seminar. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Kleppe, Lise Cecilie (2017). Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag - relevans for dagens utfordringer?. Nasjonal fagkonferanse. SPS og Fakultet for samfunnsvitenskap, HiOA, og UiB.
Kleppe, Lise Cecilie (2016). Helhetssyn - hva så? Et honnørord med uklar betydning for profesjonell praksis i helse- og velferdssektoren. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 2. doi: 10.18261/issn.2387-5984
Kleppe, Lise Cecilie (2016). Sosionomer blir med brukerne på jobben. Fontene.
Berg, Berit;Ellingsen, Ingunn T;Levin, Irene;Kleppe, Lise Cecilie (2015). Hva er sosialt arbeid?. Ellingsen, Ingunn T Levin, Irene Berg, Berit Kleppe, Lise Cecilie (Red.), Sosialt arbeid. En grunnbok. 1. s. 19-35. Universitetsforlaget.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 80 45
Telefon (mobil): +47 932 21 294
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X520

Aktuelt

Kordinator for etter- og videreutdanning i Kompetansesenter for arbeidsinkludering.