HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (4) Fagbøker⁄lærebøker (8) Formidling (12)
Walseth, Kristin;Engebretsen, Berit;Elvebakk, Lisbeth (2018). Meaningful experiences in PE for all students: an activist research approach. Physical Education and Sport Pedagogy. Vol. 23. doi: 10.1080/17408989.2018.1429590
Skaar, Håvard;Elvebakk, Lisbeth;Nilssen, Jannike Hegdal (2018). Literature in decline? Differences in pre-service and in-service primary school teachers' reading experiences. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 69. doi: 10.1016/j.tate.2017.10.019
Jøsok, Evy;Elvebakk, Lisbeth (2017). “Et bra prosjekt som har gjort meg til en bedre skriver”– arbeid med skrivestrategier i videregående skole. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. Vol. 11. 16 s. doi: 10.5617/adno.4025
Elvebakk, Lisbeth;Aars Eide, Marit;Bjøndal, Ane (2017). Salto 6 Lærarbok B. ISBN: 978-82-05-47996-8. 187 s. Gyldendal Undervisning.
Elvebakk, Lisbeth;Aars Eide, Marit;Bjøndal, Ane (2017). Salto 6B Arbeidsbok. ISBN: 978-82-05-47991-3. 142 s. Gyldendal Undervisning.
Elvebakk, Lisbeth;Aars Eide, Marit;Bjøndal, Ane (2017). Salto 6B. ISBN: 978-82-05-47988-3. 260 s. Gyldendal Undervisning.
Elvebakk, Lisbeth;Aars Eide, Marit;Bjøndal, Ane (2016). Salto 6A Lærarbok. ISBN: 978-82-05-47995-1. 167 s. Gyldendal Undervisning.
Elvebakk, Lisbeth;Aars Eide, Marit;Bjøndal, Ane (2016). Salto 6A Arbeidsbok. ISBN: 978-82-05-47989-0. 116 s. Gyldendal Undervisning.
Elvebakk, Lisbeth;Aars Eide, Marit;Bjøndal, Ane (2016). Salto 6A. ISBN: 978-82-05-47986-9. 240 s. Gyldendal Undervisning.
Elvebakk, Lisbeth;Bjøndal, Ane;Aars Eide, Marit (2016). Salto 6b Elevbok. ISBN: 978-82-05-47987-6. 257 s. Gyldendal Undervisning.
Elvebakk, Lisbeth;Bjøndal, Ane;Aars Eide, Marit (2016). Salto 6a Elevbok, Norsk for mellomtrinnet. ISBN: 978-82-05-47985-2. 240 s. Gyldendal Undervisning.
Skaar, Håvard;Elvebakk, Lisbeth (2017). Nabospråk i to norske læreverk på barne - og ungdomstrinnet. Norplus-seminar om nabospråksdidaktikk. UCC-DK.
Skaar, Håvard;Elvebakk, Lisbeth (2017). Differences in pre-service and in-service teachers reading experiences. ARLE2017 The 11th conference of the International Association for Research in L1 Education. ARLE.
Walseth, Kristin;Elvebakk, Lisbeth;Engebretsen, Berit (2017). Meningsfulle erfaringer i kroppsøving for alle studenter - en aktivistisk tilnærming. Aksjonsforskningsseminar. HiNN.
Walseth, Kristin;Elvebakk, Lisbeth;Engebretsen, Berit (2017). Meaningful experiences in PE for all students - an activist approach. AIESEP. AIESEP.
Engebretsen, Berit;Elvebakk, Lisbeth;Walseth, Kristin (2017). Hvordan kan endring i praksisfellesskapet påvirke læring i kroppsøvingsfaget?. Kroppsøvingskonferanse NIH. Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, NIH.
Walseth, Kristin;Engebretsen, Berit;Elvebakk, Lisbeth (2017). Body curriculum in schools. Activist research in PE. New Mexico State University.
Jøsok, Evy;Elvebakk, Lisbeth (2016). Fagskriving med vekt på skriverammer. Mailand vgs. Mailand vgs.
Elvebakk, Lisbeth (2016). Fagskriving Eksplisitt skriveopplæring i videregående skole. Malakoff vgs. Malakoff vgs.
Se alle publikasjoner
Walseth, Kristin;Engebretsen, Berit;Elvebakk, Lisbeth (2016). Body curriculum - en pilotstudie av hvordan skolen kan bidra til å utvikle elevers kritiske refleksjon og distanse i forhold til kroppsideal og kroppspress. Kroppsøvingsfaget i bevegelse. NIH.
Walseth, Kristin;Engebretsen, Berit;Elvebakk, Lisbeth (2015). Body curriculum og aktivist forskning i kroppsøving. Kroppsøvingsfaget i endring. FOU gruppa Kropp, læring, mangfold.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 38
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q5061