meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Fagbøker⁄lærebøker (8) Formidling (8)
Jøsok, Evy;Elvebakk, Lisbeth (2017). “Et bra prosjekt som har gjort meg til en bedre skriver”– arbeid med skrivestrategier i videregående skole. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. Vol. 11. 16 s.
Elvebakk, Lisbeth;Aars Eide, Marit;Bjøndal, Ane (2017). Salto 6 Lærarbok B. ISBN: 978-82-05-47996-8. 187 s. Gyldendal Undervisning.
Elvebakk, Lisbeth;Aars Eide, Marit;Bjøndal, Ane (2017). Salto 6B Arbeidsbok. ISBN: 978-82-05-47991-3. 142 s. Gyldendal Undervisning.
Elvebakk, Lisbeth;Aars Eide, Marit;Bjøndal, Ane (2017). Salto 6B. ISBN: 978-82-05-47988-3. 260 s. Gyldendal Undervisning.
Elvebakk, Lisbeth;Bjøndal, Ane;Aars Eide, Marit (2016). Salto 6b Elevbok. ISBN: 978-82-05-47987-6. 257 s. Gyldendal Undervisning.
Elvebakk, Lisbeth;Aars Eide, Marit;Bjøndal, Ane (2016). Salto 6A Lærarbok. ISBN: 978-82-05-47995-1. 167 s. Gyldendal Undervisning.
Elvebakk, Lisbeth;Aars Eide, Marit;Bjøndal, Ane (2016). Salto 6A Arbeidsbok. ISBN: 978-82-05-47989-0. 116 s. Gyldendal Undervisning.
Elvebakk, Lisbeth;Aars Eide, Marit;Bjøndal, Ane (2016). Salto 6A. ISBN: 978-82-05-47986-9. 240 s. Gyldendal Undervisning.
Elvebakk, Lisbeth;Bjøndal, Ane;Aars Eide, Marit (2016). Salto 6a Elevbok, Norsk for mellomtrinnet. ISBN: 978-82-05-47985-2. 240 s. Gyldendal Undervisning.
Engebretsen, Berit;Elvebakk, Lisbeth;Walseth, Kristin (2017). Hvordan kan endring i praksisfellesskapet påvirke læring i kroppsøvingsfaget?. Kroppsøvingskonferanse NIH. Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, NIH.
Walseth, Kristin;Engebretsen, Berit;Elvebakk, Lisbeth (2017). Body curriculum in schools. Activist research in PE. New Mexico State University.
Walseth, Kristin;Engebretsen, Berit;Elvebakk, Lisbeth (2016). Body curriculum - en pilotstudie av hvordan skolen kan bidra til å utvikle elevers kritiske refleksjon og distanse i forhold til kroppsideal og kroppspress. Kroppsøvingsfaget i bevegelse. NIH.
Elvebakk, Lisbeth (2016). Fagskriving Eksplisitt skriveopplæring i videregående skole. Malakoff vgs. Malakoff vgs.
Jøsok, Evy;Elvebakk, Lisbeth (2016). Fagskriving med vekt på skriverammer. Mailand vgs. Mailand vgs.
Walseth, Kristin;Engebretsen, Berit;Elvebakk, Lisbeth (2015). Body curriculum og aktivist forskning i kroppsøving. Kroppsøvingsfaget i endring. FOU gruppa Kropp, læring, mangfold.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 38
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q5061