HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Lisbeth Gravdal Kvarme

professor

Kort om

Forskningsgrupper

Livskvalitet

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (28) Fagbøker⁄lærebøker (4) Forskningsrapporter (1) Formidling (58)
Halvorsrud, Liv;Ollivier, Marianne;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2018). Fontenehusets betydning for unge medlemmer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 15.
Albertini Früh, Elena;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2018). Innvandrerforeldre til barn med spesielle helsebehov. Håpets betydning for mestring og arbeidsdeltakelse (s.108-121). I Debesay, J. Tschudi-Madsen, C. (Red.), Migrasjon, helse og profesjon.. ISBN: 9788205513907. Gyldendal Akademisk.
Skarstein, Siv;Lagerløv, Per;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Helseth, Sølvi (2018). Pain and development of identity in adolescents who frequently use over-the-counter analgesics: a qualitative study. Journal of Clinical Nursing. Vol. 27. doi: 10.1111/jocn.14513
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Sæteren, Berit (2017). Sårbare skolebarn, Trivsel og helse for barn med psykososiale utfordringer. Kap. 5 Støttegrupper mot mobbing. ISBN: 978-82-450-1936-0. 257 s. Fagbokforlaget.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2017). Sårbare skolebarn, Trivsel og helse for barn med psykososiale utfordringer. ISBN: 978-82-450-1936-0. 257 s. Fagbokforlaget.
Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2017). Tillit til velferdstjenester? Innvandrerforeldre med barn med spesielle behovs møter med hjelpeapparatet. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 20. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-03-02
Finpå, Torunn Gammelsrud;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Misvær, Nina (2017). Hvem går til helsesøster?. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 17.
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde (2017). How do immigrant parents of children with complex health needs manage to cope in their daily lives?. Child & Family Social Work. Vol. 22. doi: 10.1111/cfs.12358
Brekke, Idunn;Albertini Früh, Elena;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Holmstrøm, Henrik (2017). Long-time sickness absence among parents of pre-school children with cerebral palsy, spina bifida and down syndrome: a longitudinal study. BMC Pediatrics. Vol. 17. 7 s. doi: 10.1186/s12887-016-0774-8
Helseth, Sølvi;Haraldstad, Kristin;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Reinertsen, Hanne;Skarstein, Siv Olga;Winger, Anette (2016). Smerte hos barn og unge. Helseth, Sølvi Leegaard, Marit Nortvedt, Finn (Red.), Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. 2. s. 25-40. Gyldendal Akademisk.
Se alle publikasjoner
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2016). Helsesøstertjenesten i skolen. Glavin, Kari Gjevjon, Edith L Roth (Red.), Sykepleie i kommunehelsetjenesten. Helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie.. Kapittel 4. s. 73-85. Fagbokforlaget.
Søjbjerg, Inger Lucia;Albertini Früh, Elena;Brekke, Idunn;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Ravn, Ingrid Helen (2016). Livskvalitet hos foreldre til barn med spesielle behov. Helseth, Sølvi Leegaard, Marit Nortvedt, Finn (Red.), Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. Kapittel 4. s. 55-67. Gyldendal Akademisk.
Egge, Hilde;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2016). Muligheter og utfordringer ved gruppe som metode i skolehelsetjenesten. Glavin, Kari Gjevjon, Edith L Roth (Red.), Sykepleie i kommunehelsetjenesten. Helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie.. Kapittel 8. s. 138-152. Fagbokforlaget.
Glavin, Kari;Snøtun, Åse;Gjevjon, Edith L Roth;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2016). Utvikling av kommunale sykepleietjenester utenfor institusjon. Glavin, Kari Gjevjon, Edith L Roth (Red.), Sykepleie i kommunehelsetjenesten. Helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie.. Kapittel 1. s. 16-37. Fagbokforlaget.
Blakeslee, Therese;Eboh, Winifred O.;Monsen, Karen A.;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2016). International comparison of school nurse roles in adolescent bullying. British Journal of School Nursing. Vol. 11. doi: 10.12968/bjsn.2016.11.5.246
Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde;Gardsjord, Ragnhild;Aden, Petra;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2016). Innvandrerfamilier med barn med spesielle behov – mødres tilknytning til arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 33. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-03-05
Skarstein, Siv;Lagerløv, Per;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Helseth, Sølvi (2016). High use of over-the-counter analgesic; possible warnings of reduced quality of life in adolescents - a qualitative study. BMC Nursing. Vol. 15. 11 s. doi: 10.1186/s12912-016-0135-9
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Albertini Früh, Elena;Brekke, Idunn;Gardsjord, Ragnhild;Halvorsrud, Liv;Lidén, Hilde (2016). On duty all the time: Health and quality of life among immigrant parents caring for a child with complex health needs. Journal of Clinical Nursing. Vol. 25. doi: 10.1111/jocn.13056
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Aabø, Liv Sandnes;Sæteren, Berit (2016). From Victim to Taking Control: Support Group for Bullied Schoolchildren. Journal of School Nursing. Vol. 32. doi: 10.1177/1059840515590608
Halvorsrud, Liv;Pahr, Ingun;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2014). Hjemmesykepleieren i møte med den nedstemte pasienten. Sykepleien Forskning. doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0133
Skarstein, Siv;Rosvold, Elin Olaug;Helseth, Sølvi;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Holager, Tonja;Småstuen, Milada Cvancarova;Lagerløv, Per (2014). High-frequency use of over-the-counter analgesics among adolescents: reflections of an emerging difficult life, a cross-sectional study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Vol. 28. doi: 10.1111/scs.12039
Glavin, Kari;Schaffer, Marjorie Ann;Halvorsrud, Liv;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2014). A Comparison of the Cornerstones of Public Health Nursing in Norway and in the United States. Public Health Nursing. Vol. 31. doi: 10.1111/phn.12082
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Aabø, Liv Sandnes;Sæteren, Berit (2013). "I feel I mean something to someone": solution-focused brief therapy support groups for bullied schoolchildren. Educational Psychology in Practice. Vol. 29. doi: 10.1080/0266763.2013.859569
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Monsen, Karen;Eboh, Winifred (2013). Evidence-based solution-focused care for school-age children experiencing cyberbullying: Using the omaha system to guide and document psychiatric nursing interventions. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services. Vol. 52. doi: 10.3928/02793695-20131029-02
Kvarme, Lisbeth G (2012). Effekten av anti-mobbetiltak på skolebarn. Barn. Vol. 30.
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Helseth, Sølvi;Sørum, Ragnhild;Luth-Hansen, Vivian;Haugland, Siren;Natvig, Gerd Karin (2010). The effect of a solution-focused approach to improve self-efficacy in socially withdrawn school children: A non-randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies. Vol. 47. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2010.05.001
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Helseth, Sølvi;Sæteren, Berit;Natvig, Gerd Karin (2010). School children's experience of being bullied - and how they envisage their dream day. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Vol. 24. doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00777.x
Kvarme, Lisbeth;Haraldstad, Kristin;Helseth, Sølvi;Sorum, Ragnhild;Sørum, Ragnhild;Natvig, Gerd Karin;natvig, gerd karin (2009). Associations between general self-efficacy and health-related quality of life among 12-13-year-old school children: a cross-sectional survey. Health and Quality of Life Outcomes. Vol. 7. 8 s. doi: 10.1186/1477-7525-7-85
Erichsen, Torunn;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2017). Skolebarn med epelepsi i Sårbare skolebarn Trivsel og helse for barn med psykososiale utfordringer. ISBN: 978-82-450-1936-0. 266 s. Fagbokforlaget.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2017). Sårbare skolebarn Trivsel og helse for barn med psykososiale utfordringer. ISBN: 978-82-450-1936-0. 266 s. Fagbokforlaget.
Glavin, Kari;Helseth, Sølvi;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2007). Fra tanke til handling: metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten. ISBN: 9788279500919. 340 s. Akribe Forlag.
Kvarme, Lisbeth G;Glavin, Kari (2003). Helsesøstertjenesten Fra menighetssykepleie til folkehelsevitenskap. ISBN: 82-7950-077-4. 239 s. Akribe Forlag.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2011). Promotion of self-efficacy and health-related quality of life in socially vulnerable school children: the role of the school nurse. ISBN: 978-82-308-1683-7. University of Bergen.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2018). Hvordan kan støttegrupper hjelpe elever som er utsatt for mobbing. Møte med skoleteamet i Trondheim.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2018). Presentasjon om støttegrupper mot mobbing på Fagforbundets nasjonale møte i januar 2018. Nasjonalt møte for Fagforbundets tillitsvalgte. Fagforbundet.
Valla, Lisbeth;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Misvær, Nina (2018). Hvordan opplever ungdom å bli spurt om mobbing i ungdomskolen?. Helsesøsterkongressen. NSF's landsgruppe av helsesøstre.
Haraldstad, Kristin;Wahl, Astrid Klopstad;Andenæs, Randi;Andersen, John Roger;Andersen, Marit;Beisland, Elisabeth Grov;Engebretsen, Eivind;Eisemann, Martin;Halvorsrud, Liv;Hanssen, Tove Aminda;Haugstvedt, Anne;Haugland, Trude;Johansen, Venke A;Løvereide, Lise;Larsen, Lise Helen;Hamilton, Lise;Løyland, Borghild;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Moon, Philip;Norekvål, Tone M.;Ribu, Lis;Urstad, Kristin Hjorthaug;Rohde, Gudrun E.;Helseth, Sølvi (2018). A systematic snapshot review of quality of life research in medicine and health science. ISOQOL 2018.
Haraldstad, Kristin;Wahl, Astrid Klopstad;Andenæs, Randi;Andersen, John Roger;Andersen, Marit Helen;Elisabeth Grov, Beisland;Råheim Borge, Christine;Engebretsen, Eivind;Eisemann, Martin;Halvorsrud, Liv Torill;Hanssen, Tove Aminda;Haugstvedt, Anne;Haugland, Trude;Johansen, Venke A;Løvereide, Lise;Larsen, Marie Hamilton;Løyland, Borghild;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Moons, Philip;Norekvål, Tone M.;Ribu, Lis;Urstad, Kristin Hjorthaug;Rohde, Gudrun Elin;Helseth, Sølvi (2018). A systematic snapshot review of quality of life research in medicine and health sciences. Internasjonal Livskvalitetskonferanse, ISOQOL. International Society for Quality of Life Research (ISOQOL).
Sand, Tove;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2018). Hvordan hjelpe ungdom med depressive symptomer?. Sykepleien.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2018). Mobbing og bruk av støttegrupper. NRK Alltid nyheter.
Sand, Tove;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2018). Ungdom med psykisk uhelse. Sykepleien. doi: ttps://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.70421
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde (2018). How do immigrant parents of children With complex Health needs manage to cope?. Nordic Conference in Nursing Research.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2017). Foredrag på tverrfaglig fagdag på HIOA om NETTVETT, Vennskap mot mobbing. Tverrfaglig fagdag HIOA.
Se alle publikasjoner
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2017). Informasjon om tøttegrupper mot mobbing til lærere og assistenter. Vahl skole.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2017). Samarbeid mellom skole og helsetjenesten for å forebygge mobbing. Partnerskap mot mobbing.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2017). Eksperter: - Stille barn trenger hjelp på lik linje med utagerende barn.. Aftenposten.
Ertzeid, Heidi;Eriksen, Ingunn Marie;Lyng, Selma Therese;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2017). Hva er det som faktisk fungerer mot mobbing?. Forskning.no.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2017). Han du ikke hører. Hun du ikke ser. De som ikke er til bry. De er de stille barna, og vi svikter dem. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Haraldstad, Kristin;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Christophersen, Knut-Andreas;Helseth, Sølvi (2017). The association between bullying, self-efficacy and HRQoL in a population of children and adolescents. World Anti Bullying Forum.
Winger, Anette;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Løyland, Borghild;Kristiansen, Camilla;Helseth, Sølvi;Ravn, Ingrid Helen (2017). Palliasjon til barn i hjemmet: - en litteraturgjennomgang av familiens opplevelser. Barnesykepleierforbundets Vårseminar i Bergen 3. - 5. April 2017. Barnesykepleierforbundet NSF.
Flaten, Kirsten;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Thu, Gunn (2017). Stille barn. Kvarme, Lisbeth Gravdal (Red.), Sårbare skolebarn Trivsel og helse for barn med psykososiale utfordringer. Kapittel 2. s. 31-48. Fagbokforlaget.
Haraldstad, Kristin;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Knut Andreas, Christophersen;Helseth, Sølvi (2016). The association between bullying, self-efficacy and HRQoL in a population of children and adolescents. Internaskjonal Livskvalitetskonferanse ISOQOL. International Society for Quality of Life Research (ISOQOL).
Holm Larsen, Monica;Christiansen, Bjørg;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2016). Helsesøstres utfordringer for å fremme elevenes psykiske helse. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 12. doi: http://dx.doi.org/10.7557/14.4042
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Albertini Früh, Elena;Halvorsrud, Liv;Lidén, Hilde (2016). How experience immigrant parents of children with special needs their Health and Quality of Life?. Norsk Sykepleier Forbund, årskonferanse. NSF.
Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2016). Immigrant mothers balancing care for children with special needs and labour market participation. NK-LMS,.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2016). Coping strategies for immigrant parents. Workshop i Paris. HIOA og ISF.
Albertini Früh, Elena;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Lidén, Hilde (2016). Trusting the welfare state - Immigrant families of children with special needs. Konferanse. The 18 Nordic Migration Conferance.
Glavin, Kari;Schaffer, Marjorie A.;Kvarme, Lisbeth G. (2016). Public Health Intervention Wheel, validation in a sample of public health nurses in Norway. Second Nordic Conference in Nursing research. Svensk Sjuksköterskeförening.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2015). Må alle være sammen med alle?. NRK Østlandssendingen.
Halvorsrud, Liv;Pahr, Ingun;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2015). Hjemmesykepleier i møte med den nedstemte pasienten. Sykepleieforskning i tiden - betydning for fremtidens helsetjeneste. Norsk Sykepleierforbund og UiO.
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Thu, Gunn (2015). Hjelp til å bli synlig Samtalegrupper basert på Løftmetoden kan hjelpe stille skolebarn. Bedre Skole.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2015). Støttegrupper mot mobbing. Helsesøstre.
Brekke, Idunn;Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Nadim, Marjan (2015). To presentasjoner: 1. Arbeidsdeltakelse og sykefravær blant mødre og fedre som har omsorg for et funksjonshemmet eller alvorlig kronisk sykt barn 2. Innvandrerfamilier med kronisk syke barn og deres tilknytning til arbeidslivet. Et kvalitativ studie av foreldreopplevelser.. NFR Seminar: Helse og arbeidsdeltakelse. NFR.
Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2015). Immigrant mothers balancing care for chronically ill or disabled children and labour market participation.. ISOQOL. ISOQOL.
Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2015). Participation au travail des familles immigrantes avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Une étude qualitative norvégienne auprès de parents immigrés.. Kongress. Association Internationale de la Recherche Interculturelle.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2015). Hjelp fra medelever i temahefte om Mobbing. Gatelangs, Natteravnene. 2 s.
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Sæland, Mone Eli (2015). Den stille veien til rusavhengighet.. Dagsavisen.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2015). Fagformidling og debatt: Elevstyrte støttegrupper mot mobbing.. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 52.
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Lidén, Hilde;Albertini Früh, Elena (2014). To presentasjoner: 1.How do Immigrant Parents of Disabled or Chronically Ill Children Experience their own Health and Quality of Life? 2. Family life and labour market participation among parents caring for disabled or chronically ill children.. Internasjonal workshop. HIOA.
Andenæs, Randi;Misvær, Nina;Løyland, Borghild;Helseth, Sølvi;Wahl, Astrid Klopstad;Halvorsrud, Liv;ingrid helen, ravn;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Valeberg, Berit Taraldsen;Utne, Inger;Leegaard, Marit;Ribu, Lis;Schwartz, Carolyn E. (2014). Translation as a team-building effort: A cost-effective method for mass translation of quality-of-life tools. ISOQOL 21st Conference. International Society for Quality of Life Research (ISOQOL).
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Albertini Früh, Elena;Halvorsrud, Liv;Lidén, Hilde (2014). How do immigrant parent of disabled or chronically ill children experience their own health and quality of life?. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. NK LMHS Forskerkonferanse.
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Albertini Früh, Elena;Halvorsrud, Liv;Lidén, Hilde (2014). How do immigrant parent of disabled or chronically ill children experience their own health and quality of life?. ISOQOL. ISOQOL.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2014). Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children. Internasjonal workshop om forskning;. ISF og HIOA.
Skotland, Sidsel;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2014). Alle må få hjelp til å bli synlig. Magasinet Voksne for Barn.
Nøra, Stig;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2014). Elever kan stoppe mobbingen. Forskning.no.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2014). Radiointervju i NRK, Oppland og Hedmark, 17.11.14: Om skolemobbing og støttegrupper. NRK 1.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2014). Støttegrupper kan få slutt på mobbingen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Sæteren, Berit;Aabø, Liv Sandnes (2014). Support-group for bullied school children. Nordic Nursing Conference. Nordisk sykepleieforskning.
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde (2014). Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children. Internasjonal workshop om forskning; "CAREMUMS". Folkehelseinstituttet.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2014). Støttegrupper mot skolemobbing. Bedre Skole.
Nøra, Stig;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2013). Stille barn forsømmes. Forskning.no.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2013). “I feel I mean something to someone”. ISOQOL. ISOQOL.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2013). Den gode oppvekst: Om sosialt sårbare skolebarn og støttegrupper. Oppvekstkonferansen. Faglig forum.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2013). Stille barn forsømmes. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
Kvarme, Lisbeth G (2012). Løft for sosialt tilbaketrukne skolebarn. Tidsskriftet sykepleien.
Glavin, Kari;Halvorsrud, Liv;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Schaffer, Marjorie Ann (2011). Comparison of the Cornerstones of Public Health Nursing in Norway and the United States. International Conference. 2.st International Conference on Public Health Nursing.
Kvarme, Lisbeth G (2011). Hvordan opplever barn å bli mobbet?. Helsesøstre.
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Helseth, Sølvi;Glavin, Kari;Misvær, Nina (2011). Helsesøster etterlyses. Kommunal rapport.
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Eboh, Winfred;Teijlingen, Edwin van der;Love, John (2008). Use of solution focused brief therapy in bullying. British Journal of School Nursing. Vol. 3.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2007). Self-efficacy and bullying among school children. European academy of Nursing Science.
Kvarme, Lisbeth Gravdal (2007). Health related quality of life among school children. A solution focused intervention study in the school health service. Workshop at Oslo University College: Quality of life in children and adolescents.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 60 37
Telefon (mobil): +47 950 50 370
Besøksadresse: Pilestredet 32, Oslo, N080.016

Andre kanaler

Aktuelt

Redaktør og forfatter av boken Sårbare skolebarn, utgitt på Fagbokforlaget 2017: (https://www.fagbokforlaget.no/Sårbare-skolebarn/I9788245019360)