HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling (17)
Grøteig, Liv (2016). "Rep og strek" - arbeidet er en utprøving av spillet mellom strekens bevegelser i rom og flate.. Installasjon. Galleri Innsyn.
Grøteig, Liv (2016). "Exit" - borddekkingsdesign. Avslutningsmarkering for kollega. GLU, GFU, HIOA.
Grøteig, Liv (2015). Nature Morte 2. Utstilling, installasjon. Høyskolen i Oslo og Akershus.
Grøteig, Liv (2014). "Nature Morte". Installasjon. Høyskolen i Oslo og Akershus.
Waterhouse, Ann-Hege Lorvik;Gulpinar, Tona;Hansen, Chatrine;Fehr, Anneke von der;Pape, Nanna Paalgard;Grøteig, Liv;Fønnebø, Bente;Iversen, Trude;Berg, Lise-Kari;Dybvik, Jeanette Helleberg;Jamouchi, Samira (2014). FUNN. Utstilling ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Læringssenteret. HiOA.
Grøteig, Liv (2013). Borddekking som tema for FOU. FOU og kunstnerisk utviklingsarbeid. Tverrestetisk kollegasamling, LUI, HIOA.
Grøteig, Liv (2013). "Til bords" - kreative prosesser, kunnskapsutvikling og studentinvolvering. Jubileumskonferanse "Estetikk og utdanning". Institutt for forming og formgiving.
Grøteig, Liv (2012). Objekter for opplevelse og tilhørighet i en gruppe. åpning av studieåret. Lærerutdanningen.
Grøteig, Liv (2012). Rommet som arena for bordsetting. Borddekking som skapende uttrykk. privat.
Grøteig, Liv (2012). Transparens i bordsettingen. Borddekking som skapende uttrykk. privat.
Se alle publikasjoner
Grøteig, Liv (2012). "Til bords" 3: Balkongen. Bordsetting som rom. liv Grøteig.
Grøteig, Liv (2011). "Til bords 2". Bordsetting. Lærerutdanningen, HIO.
Grøteig, Liv (2011). "Tilbords". Bordsetting HIO. Dekan v. Lærerutdanningen, HIO.
Grøteig, Liv (2009). "Hvilken rolle har kunstverket i utviklingsarbeidet? - om kompleksitet og motsetninger". Nasjonal konferanse: Handling eller avhandling? Utvikling av sidestilte karriereveier i høgre utdanning. Pedaggogisk utviklingssenter.
Grøteig, Liv (2006). "En stol-lek". Visuelle forestillinger. Den Kulturelle skolesekken v/ Oslo kommune.
Grøteig, Liv;Kvam, Pernille Bønkan;Jacobsen, Line (2006). "En stol-lek II".
Grøteig, Liv;Jacobsen, Line;Velten Rothmund, Irene (2005). "En stol-lek".

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 42
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q4053