HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Liv Mette Gulbrandsen

professor

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (27) Fagbøker⁄lærebøker (4) Forskningsrapporter (2) Formidling (59)
Aadnanes, Margrete;Gulbrandsen, Liv Mette (2017). Young people and young adults’ experiences with child abuse and maltreatment: Meaning making, conceptualizations, and dealing with violence. Qualitative Social Work. Vol. 17. doi: /10.1177/1473325016683245
Fallang, Bjørg;Øien, Ingvil;Østensjø, Sigrid;Gulbrandsen, Liv Mette (2017). Micro-processes in social and learning activities at school generate exclusions for children with disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 19.
Ulvik, Oddbjørg Skjær;Gulbrandsen, Liv Mette (2015). Exploring children's everyday life: An examination of professional practices. Nordic Psychology. Vol. 67. doi: 10.1080/19012276.2015.1062257
Gulbrandsen, Liv Mette;Fallang, Bjørg;Ulvik, Oddbjørg Skjær (2014). Barns deltakelse og profesjonell praksis: fra oppskrifter til utforskende spørsmål?. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.), Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. Kap. 9. s. 203-211. Universitetsforlaget.
Gulbrandsen, Liv Mette;Øien, Ingvil;Opsahl, Kari (2014). Utforskende framgangsmåter i forskning og profesjonell praksis. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.), Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. Kap. 4. s. 75-99. Universitetsforlaget.
Gulbrandsen, Liv Mette;Seim, Sissel;Østensjø, Sigrid (2014). Teoretiske perspektiver og begreper. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.), Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. kap. 2. s. 37-55. Universitetsforlaget.
Gulbrandsen, Liv Mette;Østensjø, Sigrid;Seim, Sissel (2014). Barn og profesjonsutøvere: et samarbeidsprosjekt. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.), Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. kapittel 1. s. 20-36. Universitetsforlaget.
Gulbrandsen, Liv Mette (2014). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. ISBN: 978-82-15-02354-0. 231 s. Universitetsforlaget.
Gulbrandsen, Liv Mette (2012). Being a Child, Coming of Age: Exploring Processes of Growing Up. Hedegaard, Mariane Aronsson, Karin Højholt, Charlotte Ulvik, Oddbjørg Skjær (Red.), Children, Childhood and Everyday Life: Children's Perspectives. Kap. 1. s. 3-20. Information Age Publishing.
Gulbrandsen, Liv Mette;Seim, Sissel;Ulvik, Oddbjørg Skjær (2012). Barns rett til deltakelse i barnevernet: Samspill og meningsarbeid. Sosiologi i dag. Vol. 42.
Se alle publikasjoner
Gulbrandsen, Liv Mette;Østereng, Marita (2011). Barnevernets omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere : en arena for konstituering og formidling av norskhet. Sosiologi i dag. Vol. 41.
Gulbrandsen, Liv Mette (2010). Annerledeshet og barns deltakelse - deling og mening. Engebretsen, Eivind Engebretsen, Eivind Kristeva, Julia Kristeva, Julia (Red.), Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk. Kap. 10. s. 179-194. Gyldendal Akademisk.
Gulbrandsen, Liv Mette (2008). Utforskende samtaler med unge mennesker og foreldrene deres. Bø, Bente Puntervold Olsen, Bennedichte C. R. (Red.), Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner. Kap. 12. s. 243-267. Gyldendal Akademisk.
Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Fra småjenter til ungjenter heteroseksualitet som normativ utviklingsretning. Tidsskrift for kjønnsforskning.
Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Barn, oppvekst og utvikling. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.), Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. Kapittel 1. s. 13-49. Universitetsforlaget.
Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Urie Bronfenbrenner: En økologisk utviklingsmodell. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.), Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. Kapittel 2. s. 50-71. Universitetsforlaget.
Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Kulturpsykologiske tilnærminger til barns utvikling. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.), Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. Kapittel 9. s. 247-271. Universitetsforlaget.
Hundeide, Karsten;Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Jean Piaget: En konstruktivistisk teori om barns utvikling. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.), Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. kapittel 7. s. 202-225. Universitetsforlaget.
Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. ISBN: 978-82-15-00950-6. 371 s. Universitetsforlaget.
Gulbrandsen, Liv Mette (2003). Peer relations as arenas for gender constructions among young teenagers. Pedagogy, Culture & Society. Vol. 11.
Gulbrandsen, Liv Mette (2002). Storbyjenter. Thorsen, Kirsten Toverud, Ruth (Red.), Kulturpsykologi. Bevegelser i livsløp. Kap. 6. s. 103-127. Universitetsforlaget.
Toverud, Ruth;Thorsen, Kirsten;Gulbrandsen, Liv Mette;Andenæs, Agnes;Hjort, Haldis;Jensen, Tine Kristin;Ulvik, Oddbjørg Skjær (2002). Kulturpsykologi - utgangspunkt, mål og framkomstmidler. Toverud, Ruth Thorsen, Kirsten (Red.), Kulturpsykologi. Bevegelser i livsløp. 2. s. 17-34. Universitetsforlaget.
Gulbrandsen, Liv Mette (2000). Samspill mellom barn som kjønnsskapte og kjønnskapende prosesser. Et analytisk perspektiv. Haavind, Hanne (Red.), Kjønn og fortolkende metode. Metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Kap.7. s. 260-286. Gyldendal Akademisk.
Gulbrandsen, Liv Mette (2000). Likestilling? Utvikling, omsorg og forsørgelse i familier med et funksjonshemmet barn. Romøren, Tor Inge (Red.), Usynlighetskappen - levekår for funksjonshemmede. kapittel. s. 125-150. Akribe Forlag.
Gulbrandsen, Liv Mette (1998). I barns dagligliv. En kulturpsykologisk studie av jenter og gutters utvikling. ISBN: 82-00-12823-7. 260 s. Universitetsforlaget.
Gulbrandsen, Liv Mette (1994). Blant hester og gorillaer i skolegården: Utvikling i en kjønnet kultur. Psyke & Logos.
Gulbrandsen, Liv Mette;Miljeteig-Olsen, Per (1979). Barns sosiale nettverk. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 20.
Gulbrandsen, Liv Mette (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. 2. utgave. ISBN: 978-82-15-02693-0. 408 s. Universitetsforlaget.
Gulbrandsen, Liv Mette (2009). Opvækst og psykisk udvikling.Grundbog i udviklingspsykologiske teorier og perspektiver. ISBN: 978-87-500-4089-7. 382 s. Akademisk Forlag.
Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. ISBN: 82-15-00950-6. 371 s. Universitetsforlaget.
Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. ISBN: 978-82-15-00950-6. 371 s. Universitetsforlaget.
Ulleberg, Inger;Gulbrandsen, Liv Mette;Øien, Ingvil;Lindboe, Inger Marie (2014). Barn og unge på tvers. FoU-prosjekter ved Høgskolen i Oslo og Akershus med, om og av relevans for barn og unge. rev 2014. 128 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Gulbrandsen, Liv Mette (1996). Kulturens barn. En utviklingspsykologisk studie i åtte-ni åringers sosiale landskap. ISBN: 82-569-1451-3. 229 s. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.
Gulbrandsen, Liv Mette;Løndal, Knut;Foss, Camilla;Ødegaard, Nina Bjerketveit;Øien, Ingvil;Ulleberg, Inger (2018). Interprofessional Interaction with Children and Youth. Its 21 4th conference on interdisciplinary teamwork skills for the 21st century. NTNU.
Gulbrandsen, Liv Mette (2018). Utforskende tilnærminger i praksis/utforskende tilnærminger til praksis. Faglig seminar. Nic Waals Institutt.
Gulbrandsen, Liv Mette (2018). Den samme ungen - mange hjelpere: Utfordringer for utdanninger, tjenester, byråkrater og politikere. Fagsamling 0-24 samarbeidet. Utdanningsdirektoratet.
Gulbrandsen, Liv Mette (2017). Fremtidens forskning og utdanning skapes nå, ja!. Khrono.no.
Gulbrandsen, Liv Mette (2017). Barna trenger at lærere og helsepersonell samarbeider bedre. Pocast, Viten + snakkis.
Gulbrandsen, Liv Mette;Ulleberg, Inger;Ødegaard, Nina Bjerketveit;Øien, Ingvil (2017). Interprofessional Interaction with Children and Youth. Nordic Interprofessional Network Conference. NIPNET.
Gulbrandsen, Liv Mette (2017). Livsformsinterview med børn. Kampmann, Jan Rasmussen, Kim Warming, Hanne (Red.), Interview med børn. Kapittel 4. s. 51-69.
Gulbrandsen, Liv Mette (2015). Children at 'risk' - A presentation of the theoretical framework and research strategies in a pre-project phase. Petite enfance. Transitions et socialistions. Experice - Universite Paris 13.
Gulbrandsen, Liv Mette (2015). Kjønnsdelte klær og leker. Kvinneguiden.no.
Gulbrandsen, Liv Mette (2015). "Snakk med os" - et praksisforskningsprojekt, hvor der samarbejdes på tværs af fakulteter, inddrages undervisere og professionelle og omsættes viden i uddannelser og praksisfelt. Professionsforskning i samarbejde med uddannelse og praksis. University college Lillebælt.
Se alle publikasjoner
Ulvik, Oddbjørg Skjær;Gulbrandsen, Liv Mette;Seim, Sissel (2014). Meningsarbeid og barns deltakelse i barnevernets praksis.. Sammen.
Gulbrandsen, Liv Mette (2014). Place, body and meaning: School toilets as sites for social participation. International Society for Cultural and Activity Research Congress. International Society for Cultural and Activity Research.
Gulbrandsen, Liv Mette (2014). Innledning. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.), Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. Innledning. s. 11-19. Universitetsforlaget.
Gulbrandsen, Liv Mette (2014). Et kulturpsykologisk blikk på barn, kultur og psykologi. Sakkyndig arbeid i et kulturalt mangfold. Norsk Psykologforening.
Gulbrandsen, Liv Mette (2014). Campus-Toddlers: Observations and Reflections from a Window Ethnographer. Harrison, Linda J. Sumsion, Jennifer (Red.), Lived Spaces of Infant-Toddler Education and Care. Exploring Diverse Perspectives on Theory, Research and Practice. Prologue. s. ix-xiv. Springer Science+Business Media B.V..
Gulbrandsen, Liv Mette (2014). Barn, alder og klær. NRK nyheter.
Gulbrandsen, Liv Mette (2014). Kjønn, autoritet og makt i skolen. Kjønn, autoritet og makt. Den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning.
Gulbrandsen, Liv Mette (2013). Barnevernet sliter med å snakke med barna. Forskning.no.
Gulbrandsen, Liv Mette (2013). Content and organisation of new research projects. Children's everyday lives. Forskningsgruppa Barneliv og profesjonsutøvelse, HiOA.
Gulbrandsen, Liv Mette (2013). Å utforske hverdagslivet i forskning og profesjonell praksis. Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis. Høgskolen i Oslo og Akershus v/"Snakk med oss"-prosjektet.
Gulbrandsen, Liv Mette (2013). Aksjonsforskningsprosjektet "Snakk med oss". Profesjonsutøvelse og barns deltakelse. Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis. Høgskolen i Oslo og Akershus v/"Snakk med oss"-prosjektet.
Gulbrandsen, Liv Mette (2013). Among toddlers. Barn og sosio-materialitet. Nettverket Barn, rom og materialitet.
Ulvik, Oddbjørg Skjær;Gulbrandsen, Liv Mette (2013). Exploring children's everyday life as part of professional practice. Psychology and the conduct of everyday life. Department of Psychology and Educational Studies.
Gulbrandsen, Liv Mette (2012). Samtaler med barn. Fagkonferanse. Bufetat, Region Øst.
Ulvik, Oddbjørg Skjær;Gulbrandsen, Liv Mette;Seim, Sissel (2012). Meningsskapende virksomhet i barnevernet. Fagdag. Institutt for sosialfag, Fakultet for samfunnsfag HiOA.
Gulbrandsen, Liv Mette (2012). Developing particpatory practices. Experiences from an action research project. 4th International Conference, "Celebrating Childhood Diversity". Centre for the study of Child and Youth.
Gulbrandsen, Liv Mette (2012). Children's participations. Processes in everyday life and professional settings. Research Conference: Professional Practice and Children's Participation. Research group "Talk with us", OAUC.
Gulbrandsen, Liv Mette (2012). Professional Practice and the Participation of children. Nordisk nettverk for barnelivsforskning. NNV/Stockholms universitet.
Gulbrandsen, Liv Mette (2012). Negotiating processes of becoming: Longitudinal research collaboration with young girls and boys in a multiethnic school context. Qualitative Longitudinal Studies. Høgskolen I Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag.
Ulvik, Oddbjørg Skjær;Gulbrandsen, Liv Mette (2011). Children's participation in conversations with professional helpers. ISCAR Congress Rome 2011; Enhancing the cultural and the activity approach for the new generation development in a global world. ISCAR, International Society for Cultural and Activity Resea.
Gulbrandsen, Liv Mette (2011). Researching children’s participation: A developmental approach. CHACDOC conference 2011. CHACDOC/ISCAR (Int. Soc. for Cultural and Activity Research).
Gulbrandsen, Liv Mette (2011). Barneverntjenesten som aksjonsforskningsarena. Forskningsseminar. Forskningssenter for barn og unges kompetanseutvikling, Høgs.
Gulbrandsen, Liv Mette (2011). Forskning, utdanning og barn på tvers. Seminar om FOU-basert utdanning. Høgskolen i Oslo.
Gulbrandsen, Liv Mette;Helseth, Sølvi (2011). Fokus på barneforskning. Dagsavisen.
Gulbrandsen, Liv Mette (2011). Etablering og utvikling av forskningsprosjekter på tvers: Erfaringer fra "Snakk med oss". På-tvers-konferansen 2011. Forskningsprogrammet HOV.
Gulbrandsen, Liv Mette (2010). Professional practices and children's participation: Methdological challengens in an action research project. Researching children's participation: Theories and methodologies.
Gulbrandsen, Liv Mette (2010). Barn og hverdagsliv: Kvalitative tilnærminger. Kvalitative metoder: Utfordringer, muligheter og dilemmaer. NKVTS.
Gulbrandsen, Liv Mette (2010). Ungdom, interseksjonalitet og klinisk psykologi: Et forskningsbasert bidrag. Den 7. Norske Psykologikonferansen. Norsk Psykologforening.
Ulvik, Oddbjørg Skjær;Gulbrandsen, Liv Mette (2010). Sociology of Childhood and Developmental Psychologies: Could they Tango?. XVII ISA World Congress of Sociology.
Gulbrandsen, Liv Mette (2010). Utforsking av barns sosiale deltakelse og medvirkning i profesjonelle prosesser. Mulige forståelsesformer og metodiske framgangsmåter. Kvalitativt Forum. R-BUP, øst og sør.
Gulbrandsen, Liv Mette (2010). Barn, utvikling og forskning. Nettverksmøte.
Gulbrandsen, Liv Mette (2010). Blant jenter og gutter - hjemme, på skolen og rundt omkring. Foreldre - og lærermøte. Eiksmarka skole.
Gulbrandsen, Liv Mette (2009). Hvordan får valg av kontekstuelle og teoretiske perspektiver betydning for hvordan forskeren arbeider med intervju med barn og unge?. Ph.d.-seminar, Norges idrettshøgskole. Norges idrettshøgskole.
Gulbrandsen, Liv Mette (2009). From children to young persons. Methodolocial approaches to developmental moves. Nordisk nettverk for barnelivsforskning, workshop. Nordisk nettverk for barnelivsforskning.
Al-Rozzi, Emad;Gulbrandsen, Liv Mette (2009). Care in transition: Care as practiced, understood and experienced by professionals and by children who reside in Care Centers for unaccompanied, minor asylum seekers. Nordic Congress on Child Welfare 2009. Norwegian Affiliation of Child Welfare.
Gulbrandsen, Liv Mette (2009). Teori for å "tenke kulturelt". Samliv og foreldreskap i et kulturelt perspektiv.. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse, Norsk psykiatr.
Gulbrandsen, Liv Mette;Ulvik, Oddbjørg Skjær (2009). Developmental psychology and child welfare services - how can culturally sensitive practices be developed?. The 11th European Congress of Psychology.
Gulbrandsen, Liv Mette (2009). The text, the told and the telling: Professional practice and children's participation in child supporting systems in a contemporary welfare state. Kristeva-dagene. Høgskolen i Oslo, avd. SAM.
Aas, Karin Haarberg;Gulbrandsen, Liv Mette;Ulvik, Oddbjørg Skjær;Seim, Sissel;Jevne, Kari Sjøhelle (2009). "Snakk med oss" - Et aksjonsforskningsprosjekt om barnevern og barns deltakelse. Nordisk barnevernkongress. Norsk Barnevernssamband.
Gulbrandsen, Liv Mette;Ulvik, Oddbjørg Skjær (2008). Deltakelsesbegrepet: En rettighetsdiskurs og en sosiokulturell diskurs. Nettverksmøte. Nordisk netteverk for barnelivsforskning.
Gulbrandsen, Liv Mette (2008). Profesjonsutøvelse og barns deltakelse: Prosjektets status og videre metodologiske utfordringer. Forskningskonferanse for samarbeidende barnevernkontorer i Oslo. Høgskolen i Oslo.
Gulbrandsen, Liv Mette;Ulvik, Oddbjørg Skjær (2008). The concept of participation: Legal and sociocultural aspects. “Ecologies of Diversities: The developmental and historical interarticulation of human mediational forms”.. ISCAR International Society for Cultural and Activity Rese.
Ohnstad, Anbjørg;Gulbrandsen, Liv Mette (2007). Marginal Identities - Methodological Decisions & Reflections. Theoretical Psychology beyond borders: Transdisplinarity and internationalization. ISTP.
Ulvik, Oddbjørg Skjær;Gulbrandsen, Liv Mette (2007). What kind of psychology can influence culturally sensitive practices in the child welfare field?. ISTPs konferanse: Theoretical Psychology Beyond Borders: Transdisciplinarity and Internationalization. ISTP, International Society for Theoretical Psychology.
Bø, Bente Puntervold;Gulbrandsen, Liv Mette;Lødemel, Ivar;Nerdrum, Per (2006). Forholdet mellom kvalitative og kvantitative metoder. Kommentarer til Torleif Lunds artikkel "The Qualitative-Quantitative Distinction" (Scandinavian Journal of Education Research, Vol. 49 NO.2 April 2005.). Faglig ukeslutt, Sosialforsk. Høgskolen i Oslo, Sosialforsk.
Gulbrandsen, Liv Mette (2005). Accompanying growing children: Methodological considerations in longitudinal studies with girls and boys. Childhoods2005. UiO, NOVA og CWI.
Gulbrandsen, Liv Mette (2005). Being a child, growing older: Making sense of and in self-creating processes throughout childhood and youth. The first ISCAR conference. International Society for Cultural and Activity Research.
Gulbrandsen, Liv Mette (2005). Girls growing up in a multiethnic context: Heteronormativity as a developmental line?. Heteronormativity - A fruitful concept?. NTNU.
Gulbrandsen, Liv Mette (2004). Nye barn - nye kjønn: Kan de voksne bidra?. Kvinneforskning.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 41
Telefon (mobil): +47 905 32 766
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X678