HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Lars Roar Frøyland

stipendiat

Kort om

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Psykologi Sosiologi Emner Vold Ungdom Ungdata Ungdomsundersøkelser Voldsutøvere

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (4) Forskningsrapporter (10) Formidling (17) OsloMet-publikasjoner (8)
Frøyland, Lars Roar;von Soest, Tilmann (2017). Trends in the Perpetration of Physical Aggression among Norwegian Adolescents 2007-2015. Journal of Youth and Adolescence. doi: 10.1007/s10964-017-0793-2
Abebe, Dawit Shawel;Frøyland, Lars Roar;Bakken, Anders;von Soest, Tilmann (2016). Municipal-level differences in depressive symptoms among adolescents in Norway: Results from the cross-national Ungdata study. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 44. doi: 10.1177/1403494815604764
Brunborg, Geir Scott;Mentzoni, Rune Aune;Frøyland, Lars Roar (2014). Is video gaming, or video game addiction, associated with depression, academic achievement, heavy episodic drinking, or conduct problems?. Journal of Behavioral Addictions. Vol. 3. doi: 10.1556/JBA.3.2014.002
Frøyland, Lars Roar;Sletten, Mira Åboen (2012). Mindre problematferd for de fleste, større problemer for de få? En studie av tidstrender i problematferd: 1992, 2002 og 2010. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 12.
Eriksen, Ingunn Marie;Frøyland, Lars Roar (2017). Levende drabantbyer : Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i flerkulturelle lokalsamfunn. ISBN: 978-82-7763-551-4. 96 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Brunborg, Geir Scott;Hansen, Marianne;Frøyland, Lars Roar (2013). Pengespill og dataspill: Endringer over to år blant ungdommer i Norge. ISBN: 978-82-7894-456-1. 135 s. NOVA.
Gjerustad, Cay;Frøyland, Lars Roar (2012). Vennskap, utdanning og framtidsplaner. Forskjeller og likheter blant ungdom med og uten innvandrerbakgrunn i Oslo. ISBN: 978-82-7894-422-6. 183 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Seippel, Ørnulf;Frøyland, Lars Roar (2011). Trening blant barn og unge i Oslo 2010. 39 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Frøyland, Lars Roar (2011). Unges syn på deltakelse og innflytelse i skolen, lokalpolitikken og sivilsamfunnet. ISBN: 978-82-789-4399-1. 58 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Sletten, Mira Åboen;Frøyland, Lars Roar (2011). Ung i Stavanger. Endring, risiko og lokale forskjeller. ISBN: 9788278943762. 240 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Frøyland, Lars Roar;Hansen, Marianne;Sletten, Mira Åboen;Torgersen, Leila;von Soest, Tilmann (2010). Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer. ISBN: 978-82-7894-358-8. 254 s. NOVA.
Bjerkan, Kristin Ystmark;Frøyland, Lars Roar;Winsvold, Aina;Mossige, Svein (2010). "Medievold avler vold" - reell frykt eller moralsk panikk?. ISBN: 978-82-78-94348-9. 134 s. NOVA.
Frøyland, Lars Roar;Hansen, Marianne;Sletten, Mira Åboen;Torgersen, Leila;von Soest, Tilmann (2010). Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer. 215 s. NOVA.
Se alle publikasjoner
Frøyland, Lars Roar;Busterud, Kjersti (2018). Ungdom er mer fredelig. Bergensavisen.
Løvereide, Elise;Frøyland, Lars Roar (2018). Både jenter og gutar slåst mindre enn før. kjonnsforskning.no.
Frøyland, Lars Roar (2018). Trender i kriminalitet og voldsbruk blant ungdom. Gruppemøte for Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe. Sosialistisk Venstreparti.
Frøyland, Lars Roar;Lein, Marthe (2018). Mindre vold blant ungdom. NHI.no.
Dyb, Halvard Naterstad;Frøyland, Lars Roar;von Soest, Tilmann (2018). Norsk ungdom har blitt mindre voldelige. forskning.no.
Frøyland, Lars Roar;von Soest, Tilmann (2018). Ungdomsvold halvert på åtte år. Mindre alkohol og mer skjermbruk kan være forklaringer. Aftenposten.
Kolås, Hannah;Frøyland, Lars Roar (2018). Ungdomsvold øker etter flere års nedgang. P4.
Frøyland, Lars Roar (2017). Time trends among Norwegian adolescents in violence perpetration. IInd European Conference on Domestic Violence. University of Porto.
Frøyland, Lars Roar;Knudsen, Olivia (2016). Ber unge spille med god samvittighet. Budstikka.
Se alle publikasjoner
Frøyland, Lars Roar;Steinum, Sigurd;Lysvold, Susanne;Jacobsen, Håkon (2015). Philip (16): - Press fra alle kanter. NRK.no.
Lindgren, Hilde Martine;Frøyland, Lars Roar (2015). Ungdata. NRK Østlandssendingen.
Frøyland, Lars Roar (2014). Ungdata. Smakebiter på nasjonale tall og erfaringer med undersøkelsene så langt. Planleggingsmøte om felles Ungdata-undersøkelse i Telemark 2015. Kompetansesenter for rus - region Sør (Borgestadklinikken).
Frøyland, Lars Roar (2014). Ungdata. Ungdom og psykisk helse. Samling for SLT-koordinatorer i Rogaland. SLT-nettverket i Rogaland.
Frøyland, Lars Roar (2014). Norsk ungdom i 2013. Nasjonale tall og trender fra Ungdata. Ungdommen - Bedre enn sitt rykte. Knutepunkt Sørlandet.
Kvile, Kjersti;Jansen, Kristin;Frøyland, Lars Roar (2013). Tenåringer strever seg psyke. Bergens Tidende.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 913 10 076
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X311

Andre kanaler