meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (3) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (26) Formidling (5)
Søholt, Susanne;Ruud, Marit Ekne;Braathen, Einar (2012). A question of social sustainability: Urban interventions in critical neighbourhoods in Portugal and Norway. Urban Research and Practice. Vol. 5. doi: 10.1080/17535069.2012.691622
Ruud, Marit Ekne (2012). Områdeløft - bidrag til utjevning av boforhold og levekår?. Nordahl, Berit Irene (Red.), Boligmarked og boligpolitikk. kap. 14. s. 299-316. Akademika forlag.
Sæter, Oddrun;Ruud, Marit Ekne (2007). The politics of signs and space. On commodification of culture and socio-spatial changes. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift.
Ruud, Marit Ekne;Nygård, Trond (2011). Gjøvik 150 år: veien til velferd: bind to. ISBN: 978-82-92253-36-6. Alfa forlag i samarbeid med Gjøvik kommune.
Ruud, Marit Ekne;Nygård, Trond (2010). Gjøvik 150 år: vilje til vekst: bind en. ISBN: 978-82-92253-35-9. Alfa forlag i samarbeid med Gjøvik kommune.
Ruud, Marit Ekne;Vestby, Guri Mette;Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt (2016). Områdeløft Ammerud – Trivsel og trygghet på spill. ISBN: 978-82-8309-138-0. 96 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Barlindhaug, Rolf;Ruud, Marit Ekne;Skogheim, Ragnhild (2016). Helhetlig boligplanlegging - Hvilke elementer inngår?. ISBN: 978-82-8309-085-7. 149 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Astrup, Kim;Monkerud, Lars Christian;Ruud, Marit Ekne;Aarland, Kristin (2016). Kommunenes praktisering av startlånsordningen - Effekter av den nye forskriften. ISBN: 978-82-8309-097-0. 206 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Ruud, Marit Ekne;Skogheim, Ragnhild;Nygaard, Marit Owren (2016). Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan – en evaluering. ISBN: 978-82-8309-122-9. 107 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Brattbakk, Ingar;Ruud, Marit Ekne;Tolstad, Ingrid M. (2016). Et sted å være, noe å gjøre. Unges fremtidsvisjoner for Selbak torv. 44 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Astrup, Kim Christian;Barlindhaug, Rolf;Aarland, Kristin;Monkerud, Lars Christian;Ruud, Marit Ekne (2015). Hva er god startlånpraksis? Kommunenes praksis før forskriftsendringen. ISBN: 978-82-8309-045-1. 141 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Ruud, Marit Ekne (2015). Samlokaliserte boliger for personer med utviklingshemming - arealfordeling og bruk av fellesrom. ISBN: 978-82-8309-074-1. 66 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Ruud, Marit Ekne;Johannessen, Katja (2014). Å bo på Lindeberg – beboeres erfaringer med området. ISBN: 978-82-8309-027-7. 57 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Ruud, Marit Ekne;Schmidt, Lene;Sørlie, Kjetil;Skogheim, Ragnhild;Vestby, Guri Mette (2014). Boligpreferanser i distriktene. ISBN: 978-82-8309-009-3. 178 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Ruud, Marit Ekne;Barlindhaug, Rolf;Nørve, Siri (2013). Fremtidige boligbehov. ISBN: 978-82-7071-999-0. 127 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Se alle publikasjoner
Tronstad, Kristian Rose;Ruud, Marit Ekne;Nørve, Siri (2013). Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering. ISBN: 978-82-7071-984-6. 62 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Vestby, Guri Mette;Ruud, Marit Ekne (2012). Ungdom og lokal samfunnsutvikling. Hvordan involveres ungdom på fylkeskommunalt nivå?. ISBN: 978-82-7071-940-2. 112 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Karvel, Eva F.;Ruud, Marit Ekne;Nørve, Siri (2012). Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon. ISBN: 978-82-7071-959-4. 93 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Ruud, Marit Ekne;Nørve, Siri (2012). Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming. ISBN: 978-82-7071-960-0. 143 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Ruud, Marit Ekne (2010). Indikatorer for sosial bærekraft til bruk i planlegging og utvikling av boligområder. ISBN: 978-82-7071-865-8. 38 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Ruud, Marit Ekne;Vestby, Guri Mette (2010). Med hjerte i bygda – Stedsutvikling på Vik i Hole kommune. ISBN: 978-82-7071-835-1. 123 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Sørlie, Kjetil;Havnen, Eli;Ruud, Marit Ekne (2010). Levekårsutvikling og flytting på Fjell i Drammen. ISBN: 978-82-7071-860-3. 121 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Ruud, Marit Ekne (2009). Unges boligpreferanser. ISBN: 978-82-7071-781-1. 28 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Vestby, Guri Mette;Ruud, Marit Ekne (2008). Attraktive turistdestinasjoner - gode oppvekstmiljøer? – Geilo og Hemsedal for lokal ungdom. 175 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Ruud, Marit Ekne (2008). Beboernes tilfredshet med nybygde boliger. ISBN: 978-82-7071-723-1. 175 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Lechner, Elsa;Braathen, Einar;Ruud, Marit Ekne;Søholt, Susanne (2008). The 'Critical Urban Areas' Programme in Portugal – First Assessment. ISBN: 978-82-7071-734-7. 89 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Nordahl, Berit Irene;Barlindhaug, Rolf;Ruud, Marit Ekne (2008). Markedsbasert utbyggingspolitikk – Møte mellom kommune og utbygger i pressområder. ISBN: 978-82-7071-704-0. 174 s. NIBR/SINTEF Byggforsk/NOVA.
Barland, Bjørn;Ruud, Marit Ekne;Haaland, Thomas;Egge, Marit (2008). Kriminalitetsforebygging bland barn og unge i storbyene – En evaluering av praksis i fem kommuner. ISBN: 9788270717170. 231 s. Samarbeidsrapport NIBR/Politihøgskolen.
Brevik, Ivar;Guttu, Jon;Schmidt, Lene;Brattbakk, Ingar;Ruud, Marit Ekne (2006). Utvikling av drabantbyer – Annotert bibliografi. ISBN: 82-7071-638-3. 97 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Brattbakk, Ingar;Ruud, Marit Ekne;Andersen, Bengt;Vestby, Guri Mette (2016). Områdeløft Ammerud. Trivsel og trygghet på spill.. Forskningsformidling til Bydel Grorud. Bydel Grorud.
Ruud, Marit Ekne (2015). Sosial bærekraft. Fagmøte. Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune.
Ruud, Marit Ekne (2015). Stedskonstruksjoner og stedstilknytning i boligområder under endring. Aure, Marit Berg, Nina Gunnerud Cruickshank, Jørn Dale, Britt Engan (Red.), Med sans for sted. Nyere teorier. Kapittel 11. s. 179-194. Fagbokforlaget.
Ruud, Marit Ekne (2015). Hva menes med begrepet boligbehov?. PLAN. Vol. 6.
Ruud, Marit Ekne (2015). Boligpreferanser I distriktene. Undervisning. Høgskolen i Agder.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 56
Telefon (mobil): +47 986 86 514
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG457