HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (21) Fagbøker⁄lærebøker (10) Forskningsrapporter (11) Formidling (146)
Sandvik, Margareth (2018). 1:1 iPad i den første lese- og skriveopplæringen?. Palm, Kirsten Michaelsen, Eva (Red.), Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. 4. s. 91-113. Universitetsforlaget.
Garmann, Nina Gram;Sandvik, Margareth (2017). Meningsfulle samtaler i barnehagen. Garmann, Nina Gram Ommundsen, Åse Marie (Red.), Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Kapittel. s. 35-54. Novus Forlag.
Sandvik, Margareth (2014). Språkdidaktikk i den flerspråklige barnehagen. Broström, Stig Lafton, Tove Letnes, Mari Ann (Red.), Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. kapittel 7. s. 120-134. Fagbokforlaget.
Sandvik, Margareth (2013). Argumentation in broadcast election campaign discourse: Towards a rhetorical reconstruction. Fetzer, Anita (Red.), The Pragmatics of Political Discourse. Explorations across cultures. Part II. Political discourse mediated. s. 69-101. John Benjamins Publishing Company.
Sandvik, Margareth (2012). "Skal vi ta eventyr eller tegne?" Om bruk av interaktive tavler og lesebrett i flerspråklige barnegrupper. Jæger, Henriette Torgersen, Jan Ketil (Red.), Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen. "Skal vi ta eventyr eller tegne?". s. 66-89. Universitetsforlaget.
Sandvik, Margareth;Smørdal, Ole;Østerud, Svein (2012). Exploring iPads in Practitioners' Repertoires for Language Learning and Literacy Practices in Kindergarten. Nordic Journal of Digital Literacy. Vol. 03.
Flottorp, Vigdis;Sandvik, Margareth;Spurkland, Marit (2009). - Har de limt hulter til bulter? - Nei, de har tenka- om eventyr og matematikk med flerspråklige barn. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 93.
Sandvik, Margareth (2009). Skandaleprat i fredagsformat. Allern, Sigurd Pollack, Ester (Red.), Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev. kap 4. s. 83-99. Fagbokforlaget.
Sandvik, Margareth (2009). Digitale læringsressurser : nye tekster, arbeidsmåter og muligheter. Østerud, Svein (Red.), Enter. Veien mot en IKT-didaktikk. Kapittel. s. 132-150. Gyldendal Akademisk.
Se alle publikasjoner
Fogt, Anne;Sandvik, Margareth (2008). "We represent a potential, not a problem" young people's media use in diaspora. Nordicom Review. Vol. 29.
Sandvik, Margareth (2008). Samtale, systematisk språkstimulering og kartlegging. Aamodt, Sigrun Hauge, An-Magritt (Red.), Familielæring og andre modeller innenfor flerkulturelt pedagogisk arbeid. kap 12. s. 176-196. Universitetsforlaget.
Sandvik, Margareth;Spurkland, Marit (2008). Allan, Angelika og Albert Åberg = sant!. Kibsgaard, Sonja (Red.), Grunnleggende læring i et stimulerende miljø i barnehagen. kap 5. s. 62-74. Universitetsforlaget.
Sandvik, Margareth (2008). Digitale verktøy i det flerkulturelle klasserommet. Selj, Elisabeth Ryen, Else (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. kap 7. s. 157-177. Cappelen Damm Akademisk.
Sandvik, Margareth (2007). The rhetoric of emotions in political argumentation. van Eemeren, Frans (Red.), Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for the Study of Argumentation. Chapter x. s. 1223-1227.
Østerud, Svein;Schwebs, Ture;Nielsen, Liv Merete;Sandvik, Margareth (2006). eLogg - et læringsmiljø for sammensatte tekster. Digital kompetanse. Vol. 1.
Østerud, Svein;Schwebs, Ture;Nielsen, Liv Merete;Sandvik, Margareth (2006). eLogg - et læringsmiljø for sammensatte tekster. Digital kompetanse - Nordic journal of digital literacy. Vol. 1.
Sandvik, Margareth;Øgrim, Leikny (2005). Describing and assessing a digital learning resource for young students. Bjarnø, Vibeke (Red.), New Teaching and Learning Practices: Experiences with eLearning Projects at Oslo University College 1998-2005. kapittel. s. 52-67.
Sandvik, Margareth (2005). Digitale læringsressursar for 1. klasse. Skjong, Synnøve (Red.), GLSM Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring. 7. s. 112-126. Det Norske Samlaget.
Sandvik, Margareth (2004). Valgkamp på tv står nøytralitetsidealet for fall?. Rhetorica Scandinavica.
Sandvik, Margareth;Eide, Hilde;Lind, Marianne;Graugaard, Peter;Torper, Jorun;Finset, Arnstein (2002). Analysing medical dialogues: Strenghth and weaknesses of Roter's interaction analysis system (RIAS). Patient Education and Counseling. Vol. 46.
Sandvik, Margareth;Sandvik, Birte (2015). Rett på tråden. Fargerik strikk. ISBN: 9788202483616. 152 s. Cappelen Damm AS.
Sandvik, Margareth;Spurkland, Marit (2012). Språkpermen. Verktøy for språkkartlegging og språkarbeid i barnehagen. ISBN: 978-82-02-38718-1. 20 s. Cappelen Damm Akademisk.
Sandvik, Margareth;Spurkland, Marit (2012). Lær meg norsk før skolestart. Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen. ISBN: 978-82-02-38717-4. 169 s. Cappelen Damm Akademisk.
Sandvik, Margareth;Spurkland, Marit (2009). Lær meg norsk før skolestart. Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen. ISBN: 978-82-02-28346-9. 155 s. Cappelen Damm Akademisk.
Sandvik, Margareth;Spurkland, Marit (2009). Lær meg norsk før skolestart. Kartleggingsverktøyet Språkpermen. ISBN: 978-82-02-28782-5. 25 s. Cappelen Damm Akademisk.
Valvatne, Helene;Sandvik, Margareth (2007). Barn, språk og kultur. Språkutvikling fram til sjuårsalderen. ISBN: 978-82-0227750-5. 342 s. Cappelen Damm Akademisk.
Sandvik, Margareth;Valvatne, Helene (2007). Barn, språk og kultur. Språkutvikling fram til sjuårsaldersalderen. ISBN: 978-82-02-27750-5. 342 s. Cappelen Damm Akademisk.
Sandvik, Margareth (2006). Skriving i lærerutdanningene. ISBN: 9788202245207. 130 s. Cappelen Damm Akademisk.
Alant, Lise;Sandvik, Margareth (2005). Valpen og jeg. ISBN: 82-92606-20-3. 76 s. Grom design AS.
Valvatne, Helene;Sandvik, Margareth (2002). Barn, språk og kultur. Språkutvikling fram til sjuårsalderen. ISBN: 82-02-19682-5. 342 s. Cappelen Damm Akademisk.
Se alle publikasjoner
Sandvik, Margareth;Jæger, Henriette;Dybvik, Hilde;Garmann, Nina Gram;Romøren, Anna Sara Hexeberg (2017). Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehagen. 69 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Sandvik, Margareth (2016). Hva trenger velgerne å vite? Og får de vite det? En retorisk analyse av debattklima, journalistisk praksis og argumentasjon i valgkampdiskurs på radio og tv fra valgkampen i 1991, 1999 og 2009. 512 s. 07 Oslo AS.
Sandvik, Margareth;Garmann, Nina Gram;Tkachenko, Elena (2014). Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006–2014. 195 s. HiOA/Utdanningsdirektoratet.
Bratland, Kari;Giæver, Katrine;Syed, Bushra Fatima;Sandvik, Margareth (2012). Hvilken betydning har tospråklig assistanse for barns flerspråklige utvikling? En rapport på oppdrag fra NAFO. 55 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Sandvik, Margareth (2007). Utprøvingen av den digitale versjonen av "Når to er sinte på hverandre" av Tor Åge Bringsværd og Tina Solli. 6 s. Leser søker bok.
Sandvik, Margareth;Spurkland, Marit (2006). Språkpermen. Et kartleggingsmateriale for morsmål og andrespråk. 62 s. Utdanningsetaten i Oslo.
Sandvik, Margareth (2005). Mappevurdering � et kvalitativt vurderingsverktøy for språk og språkutvikling. 6 s. Utdanningsetaten i Oslo.
Sandvik, Margareth (2005). Når tospråklige elever skriver på pc. 5 s. Oslo kommune. Utdanningsetaten.
Sandvik, Margareth (2005). Tospråklige elevers skriveutvikling med ikt. 22 s. Vahl skole. Oslo kommune.
Sandvik, Margareth;Spurkland, Marit (2005). Bjerkeprosjektet: ”Lær meg norsk før skolestart!”Metode for språkstimulering av minoritetsspråklige- og etnisk norske barn i barnehage og i 1.-4. klassetrinn i skolen. Kartleggingsverktøy for dokumentasjon av språkutvikling. 76 s. Utdanningsetaten i Oslo.
Se alle publikasjoner
Schwebs, Ture;Sandvik, Margareth;Engan, Bengt;Otnes, Hildegunn (2003). Samhandling med, foran og via skjermen: Småskoleeleven på vei mot digital kompetanse. ISBN: 8279470220. 229 s. Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning, Unipub AS.
Sandvik, Margareth (2018). Slik får du og barnet ditt mest utbytte av tiden med nettbrett. Barnevakten.no.
Sandvik, Margareth (2017). Kritisk blikk på standardiserte språkstimuleringsmateriell. "Kritisk kulturell literacy, medborgerskap, andrespråk". Universitetet i Stavanger.
Sandvik, Margareth (2017). Språkstimulering med digitale verktøy og konkreter. Østlandske lærerstevne. Østlandske lærerstevne.
Sandvik, Margareth (2017). Trenger vi språkstimuleringsmateriell?. Avslutningskonferanse "Kompetanse for mangfold". Høgskolen i Oslo og Akershus.
Sandvik, Margareth (2017). Children and digitalization. The Future of Childhood Studies. University of Bamberg.
Sandvik, Margareth (2017). Bør de aller yngste bruke nettbrett?. Barnevakten.no.
Sandvik, Margareth (2017). Digital tools for reading and writing. Lecture Series on Early Years Reading Instructions. Addis Ababa University.
Se alle publikasjoner
Sandvik, Margareth (2017). Development of reading and writing for inclusion. Lecture Series on Early Years Reading Instructions. Addis Ababa University.
Tkachenko, Elena;Sandvik, Margareth (2016). The role of preschools linguistic environment for bilingual children’s language development: A meta-analytic review of research from Scandinavia.. The XIV Nordic Symposium on Child Language. HiOA/UiO.
Sandvik, Margareth (2016). Digital media in Norwegian kindergartens. ecoMEDIA europe Konferenz 2016 – Digitale Medien in Vorschule und Kindergarten. Pädagogische Hochschule St.Gallen.
Sandvik, Margareth (2016). Om språkkrav for flerspråklige ansatte i barnehagen. Dagsnytt Atten.
Sandvik, Margareth (2016). Språkprofessoren anbefaler: 12 lærerike apper for barn. Familieliv/VG Partnerstudio.
Sandvik, Margareth (2016). Kvensk skal bli språk nr. 31 som språkverktøyet «Troll i ord» skal produseres på.. Ruijan Kaiku (kvensk avis utgitt i Tromsø).
Sandvik, Margareth (2016). Norskkrav i barnehagen – Dette er ikke veien å gå!. Aftenposten.
Garmann, Nina Gram;Romøren, Anna Sara Hexeberg;Sandvik, Margareth;Tkachenko, Elena (2016). Tid for lek og læring på mange språk. Khrono.no. doi: http://khrono.no/debatt/tid-lek-og-laering-pa-mange-sprak
Sandvik, Margareth (2015). K –v – a – l – i – t – e - t i den gode barnehagen. Barnespira Foreldremagasin.
Sandvik, Margareth (2015). Hva sier den nyeste skandinaviske forskning om: Hvilken rolle spiller barnehagen og barns deltakelse i lek for deres språkutvikling?. Tidlig innsats. Nasjonalt Barnehageforum.
Sandvik, Margareth (2015). Språkstimulerande barnlitteratur. Flerspråkighet i fokus. Identitet, språk och lärande. Gothia fortbildning.
Sandvik, Margareth (2015). Troll i ord – a digital tool for multilingualsim in kindergartens. Multilingualism in kindergartens. European Centre for Modern Languages (ECML).
Sandvik, Margareth (2015). -Still krav til innholdet (Om apper for små barn). Budstikka.
Sandvik, Margareth (2015). Om tegnspråk til små barn. Budstikka.
Sandvik, Margareth;Garmann, Nina Gram;Tkachenko, Elena (2015). Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006–2014. Kompetanse for mangfold. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Sandvik, Margareth;Vik, Marit (2015). Med digitale verktøy inn i teksten, - mangfoldig formidling i en mangfoldig barnehage.. Udirs konferanse, Kompetanse for mangfold. HiHM, HiOA, Udir.
Tkachenko, Elena;Sandvik, Margareth (2014). The role of pre-schools’ linguistic environment for the bilingual children’s language development: Meta-analytic review of research from Scandinavia. The Sixth International Conference on Cognitive Science. Immanuel Kant Baltic Federal University.
Sandvik, Margareth (2014). Å snakke med barn. Barnespira Foreldremagasin.
Sandvik, Margareth (2014). Å lese for og med barn. Barnespira Foreldremagasin.
Sandvik, Margareth (2014). Samme skjema for Kari og Fatima?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). doi: http://www.grom.no/trolliord/2014/01/14/samme-skjema-for-kari-og-fatima/
Sandvik, Margareth (2014). Barnebokapper. Årsmøte for bibliotekansatte i Vestfold. Biblioteket i Tønsberg.
Sandvik, Margareth (2014). Digitale verktøy for og med flerspråklige barn. Flerspråklighet i Norden. NAFO/FLIN.
Sandvik, Margareth (2014). Berøringsteknologi i den flerspråklige barnehagen. Betydning for tidlig litterasitet?. Lesedigg - den digitale lesehverdagen i barnehage og skole. Lesesenteret i Stavanger.
Sandvik, Margareth;Jæger, Henriette;Vik, Marit;Engesnes, Nina;Øzalp, Ferruh (2014). Digital tools and aesthetic approaches to literacy in a multilingual pre-school. BIN-Norden. BIN-Norden.
Sandvik, Margareth (2014). - Hva vil du gå på barrikadene for? Studenter på barnehagelærerutdanningen presenterer sine kampsaker. Den femte nordiska konferensen för retorikforskning. Universitetet i Lund.
Sandvik, Margareth (2014). Argumentation in election campaign discourse. 8th International Conference on Argumentation. University of Amsterdam.
Sandvik, Margareth;Garmann, Nina Gram;Tkachenko, Elena (2014). Synteserapporten - hovedfunn.. Seminar i kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk. Kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk, BLU.
Sandvik, Margareth;Vik, Marit;Engesnes, Nina;Özalp, Ferruh;Jæger, Henriette (2014). Digital tools and aesthetic approaches to learning in a multilingual pre-school. Børnekulturforskning - et transdiciplinært emne. BIN Norden.
Sandvik, Margareth (2014). Med digitale verktøy inn i språket. Bergsland, Mirjam Dahl Jæger, Henriette (Red.), Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. 5. s. 112-118. Cappelen Damm Akademisk.
Sandvik, Margareth (2014). Flerspråklige barn i barnehagen. Hvidsten, Bente (Red.), Spesialpedagogikk i barnehagen Barnet i fokus. kap. 15. s. 229-247. Fagbokforlaget.
Sandvik, Margareth (2013). Om bruk av standard østnorsk i barns rollelek.
Sandvik, Margareth (2013). Troll i ord Eventyreske: Da krokodillen misten tungen sin.
Vik, Marit;Sandvik, Margareth (2013). Med digitale verktøy inn i teksten. Presentasjon av et FoU-prosjekt. FoU-seminar for ansatte ved høgskolen i Oslo og Akershus. FoU-gruppen Mangfold.
Sandvik, Margareth (2013). Språklig mangfold med iPad. Østlandske lærerstevne. Østlandske lærerstevne.
Sandvik, Margareth (2013). Berøringsteknologi i barnehagen. Digitale verktøy i barnehagen. Larvik kommune.
Sandvik, Margareth (2013). Hva er et godt referat?. Personalseminar. Evje ungdomsskole.
Sandvik, Margareth (2013). Digitale verktøy i barnehagen. Framtidens læremidler. Utdanningsdirektoratet.
Sandvik, Margareth (2013). Eventyr på mange språk. Muntlig fortellertradisjon og moderne teknologi. Språkåret 2013. Språkåret 2013.
Sandvik, Margareth (2013). Berøringsteknologi i barnehagen, en kilde til lek, læring og språkutvikling. Digitale verktøy i barnehagen. Barnehageforum.
Sandvik, Margareth (2013). Kartlegging med "Språkpermen". Etterutdanning i kartlegging. Kristiansund kommune.
Sandvik, Margareth (2013). Argumentation from analogy in political argumentation. The role of analogy in argumentative discourse. The role of analogy in discourse. University of Coimbra.
Sandvik, Margareth (2012). Troll i ord eventyreske. Stor eske for barnehage og skolen. Liten eske for hjemmet. (Tre ulike eventyr).
Sandvik, Margareth (2012). App: Da påfuglen og ravne nfikk fgargene sine.
Sandvik, Margareth (2012). App: De tre Bukkene Bruse som skulle til seters og gjøre seg fete.
Sandvik, Margareth (2012). App: Gutten som gikk til Nordavinden for å kreve igjen melet.
Sandvik, Margareth (2012). Flerkulturell pedagogikk og språkstimulering. Kompetanseheving. Larvik læringssenter.
Sandvik, Margareth (2012). Flerspråklighet i barnehagen – er det mulig?. Østlandske Lærerstevne. Østlandske Lærerstevne.
Sandvik, Margareth (2012). Valgkampdiskurs. Gjesteforelesning på masterkurset «Retorikk og språklig kommunikasjon», Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO. ILN, UiO.
Sandvik, Margareth (2012). Retorikk i faglig argumentasjon. Skriveuka, HiOA. HiOA.
Sandvik, Margareth (2012). Å skrive fagtekster. Skrivekurs. Pedagogisk Forum.
Sandvik, Margareth (2012). Å kartlegge med Språkpermen. Kompetanseheving. Bydel Bjerke.
Sandvik, Margareth (2012). Har tospråklig assistanse betydning for barns språkutvikling?. NAFO-konferanse. NAFO og Dronning Mauds Minne.
Sandvik, Margareth (2012). Språkstimulering med litteratur for flerspråklige barn. Masterstudiet, JBI, HiOA. JBI, HiOA.
Sandvik, Margareth (2012). Digitale verktøy i barnehagen. Barn og unge på tvers. HiOA.
Sandvik, Margareth (2012). Flerspråklige barn og litteratur. Kompetanseheving. PPT Rygge.
Sandvik, Margareth (2012). Å kartlegge med Språkpermen. Kompetanseheving. Kristiansund kommune.
Sandvik, Margareth (2012). Språkstimulering og kartlegging. Kompetanseheving. Leknes kommune.
Sandvik, Margareth (2012). Språkstimulering og kartlegging. Kompetanseheving. Øvre Eiker kommune.
Sandvik, Margareth (2012). Kartlegging i barnehagen. Kompetanseheving. Sunnhordaland fylkeskommune.
Sandvik, Margareth (2012). Om Troll i ord, språkstimulering for flerspråklige barn. Kompetanseheving. Trondheim kommune.
Sandvik, Margareth (2012). Arbeid med språk i formelle og uformelle sammenhenger. Fagdag for NAFO. NAFO.
Sandvik, Margareth (2012). The epistemicity of broken promises in political discourse. The Communication of Certainty and Uncertainty. Univeristy of Macerata.
Sandvik, Margareth (2012). Digital Practices in the Kindergarten. Nordic Journal of Digital Literacy.
Tkachenko, Elena;Sandvik, Margareth (2011). Ei Førskulelærarutdanning som har det norske språkmangfaldet på timeplanen. Korleis få nynorsken inn i undervisninga?. Seminar om formidling av nynorsk litteratur for barn og unge. Samlaget.
Sandvik, Margareth;Schwebs, Ture (2011). Hommage. Nordic Journal of Digital Literacy. Vol. 6.
Sandvik, Margareth (2010). Barns språkutvikling. ASSIST. Sagene bydel.
Sandvik, Margareth (2010). Retorikken i mediedebatter. Gjesteforelesning på masterstudiet i Retorikk og språklig kommunikasjon. Institutt for lingvistiske og nordiske studeir.
Sandvik, Margareth (2010). Kartlegging i barnehagen. Kartleggingskonferanse. Utdanningsforbundet i Akershus.
Sandvik, Margareth (2010). Kartlegging i barnehagen. Kartleggingskonferanse. Utdaningsforbundet i Tønsberg.
Sandvik, Margareth (2010). Offentlige samtaler og argumentasjon. Gjesteforelesning på masterstudiet i norskdidaktikk. Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Sandvik, Margareth (2010). Språkstimulering og kartlegging i barnehagen. Østlandske lærerstevne 6.11.10. Østlandske lærerstevne.
Sandvik, Margareth (2010). Kartleggingskonferanse. Kartleggingskonferanse. Utdanningsforbundet i Tønsberg.
Sandvik, Margareth (2010). Kartlegging. Kartleggingskonferanse. Utdanningsforbundet i Akershus.
Sandvik, Margareth (2010). Om eventyr, språkutvikling og barnehagen som språkmiljø. NAFO-samling. Nafo/Høgskolen i Østfold.
Sandvik, Margareth (2010). Kartlegging – hva, hvordan og hvorfor?. Utdanningsforbundets konferanse. Utdaningsforbundet i Oslo.
Sandvik, Margareth (2010). Kartlegging av språkferdigheter. NAFO-samling. NAFO.
Sandvik, Margareth (2010). Om eventyr og språkstimulering. NAFOs storsamling. NAFO, Høgskolen i Oslo.
Sandvik, Margareth (2010). Kartlegging av språk i barnehagen. Fagdag for Høgskolen i Hedmark. Høgskolen i Hedmark.
Sandvik, Margareth (2010). Debate climate and argumentation in political interviews and debates. Würzburg International Symposium on Dialogue in Politics. Univerity of Würtzburg.
Sandvik, Margareth (2010). The distribution of inequality: Analyzing interview conditions in the 2008 American Democratic presidential nomination campaign. 7th International Conference on Argumentation. University of Amsterdam.
Sandvik, Margareth;Tveito, Synnøve;Katrine, Tveit;Høj, Inger (2010). Troll i ord - eventyreske.
Tkachenko, Elena;Sandvik, Margareth (2009). Språkstimulering i barnehagen. Heldagskurs for Sør-Varanger kommune. Sør-Varanger kommune.
Sandvik, Margareth (2009). Retoriske blikk på valgkampen. Årskonferansen for Rådet for anvendt medieforskning 2009.
Sandvik, Margareth (2009). Impoliteness in political communication. Linguistic Impoliteness and Rudeness II (LIAR II). University of Lancaster.
Sandvik, Margareth (2009). Hva er vanskelig i lesingen og hvorfor?. Kursdag for Ål kommune.
Sandvik, Margareth (2009). Tidlig innsats: Systematisk kartlegging og språkstimulering. BroAschehougs fagkonferanse.
Sandvik, Margareth (2009). Bokas betydning for barns språkutvikling. Kursdag for Bydel Bjerke.
Sandvik, Margareth (2009). Språkstimulering i barnehagen. Heldagskurs for Sør-Varanger kommune.
Sandvik, Margareth (2009). Lese- og skriveopplæring på to språk. Heldagskurs for Høgskolen i Østfold, SPOKUS-prosjektet. Høgskolen i Østfold.
Sandvik, Margareth (2008). Det personlige i det politiske. Dagsavisen.
Sandvik, Margareth;Spurkland, Marit (2008). "Lær meg samisk før skolestart!" Om samisk revitalisering. Oppstartseminar. Vardobaiki, samisk språksenter.
Knudsen, Ida Margrethe;Østerud, Svein;Schwebs, Ture;Øgrim, Leikny;Sandvik, Margareth (2008). ”Kan en lære gjennom blogging?”. NKUL 2008. NKUL.
Sandvik, Margareth (2008). Jakten på beinet. Workshop om digitale læringsressurser for de minste skolebarna. NKUL 2008. NKUL.
Sandvik, Margareth (2008). Kartlegging - hvordan og hvorfor? Læring + omsorg = gode resultater. Oslo kommunes storbysatsning. Oslo kommune.
Sandvik, Margareth (2008). "Kan du lese for meg?" Om arbeid med litteratur og språkstimulering i flerspråklige barnegrupper. Bydel Østensjøs fagdag. Bydel Østensjø, Oslo.
Sandvik, Margareth (2008). Kartlegging – hvorfor og hvordan?. Nasjonal konferanse: Språk, kultur og identitet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Kunnskapsdepartementet.
Sandvik, Margareth (2008). Til barnets beste. Læringssyn og kartlegging av flerspråklige barn. NAFO: Nasjonal erfaringskonferanse: Språklig og kulturelt mangfold i barnehage. NAFO.
Sandvik, Margareth (2007). Språkrådet – et statlig organ for bare norsk?. Klassekampen.
Sandvik, Margareth (2007). Språkrådet nøler. Klassekampen.
Sandvik, Margareth (2007). Språkmiljøet i barnehagen. Samisk barnehagekonferanse. Sametinget.
Sandvik, Margareth (2007). Bjerke-prosjektet: ”Lær meg norsk før skolestart!”. Fylkeskonferansen Opplæring for minoritetsspråklege barn, unge og vaksne. Møre og Romsdal fylke.
Sandvik, Margareth (2007). Språkstimulering i barnehagen. Å snakke seg inn i språket. Samtale og litteratur. Fagkonferanse for barnehageansatte.. Stand kommune.
Sandvik, Margareth;Alant, Lise (2006). Om regjeringen Stoltenbergs manglende satsning på digitale læringsressurser for tospråklige barn. Vahl skole, Oslo.
Sandvik, Margareth (2006). Kartlegging av språkferdigheter. Noran 2006. Den andre forskerkonferansen i norsk som andrespråk. Institutt for nordiske og lingvistiske fag, UiO.
Sandvik, Margareth;Alant, Lise (2006). Barn og digitale medier. Nordisk bibliotektreff. Deichmanske bibliotek.
Sandvik, Margareth;Spurkland, Marit (2006). Kartlegging: Beskrive, analysere, handle. Konferanse. Høgskolen i Oslo.
Sandvik, Margareth (2006). Emotions in political argumentation. 6th International Conference on Argumentation. University of Amsterdam.
Sandvik, Margareth (2006). Tospråklig utvikling og kartlegging av språk. Seminar. NAFO.
Sandvik, Margareth;Spurkland, Marit (2006). Språkstimulering gjennom litteratur. Heldagsseminar for Alna bydel. Alna bydel.
Sandvik, Margareth (2006). Å arbeide med språk og språkutvikling i barnehagen. Seminar. NAFO.
Sandvik, Margareth (2006). Kartlegging av språk i barnehagen. Seminar. Høgskolen i Oslo/NAFO.
Sandvik, Margareth (2006). Kartlegging av språk i barnehagen i et første- og andrespråksperspektiv. Mangfold gjennom inkludering og deltakelse i oppvekst og utdanning.. Høgskolen i Oslo.
Sandvik, Margareth (2006). Om digitale læringsressurser for tospråklige barn. “Klikk der!”-konferansen. Høgskolen i Oslo.
Sandvik, Margareth (2006). Å arbeide med språk, å dokumentere språk og å samarbeide om barnets språklige utvikling. Seminar om språk. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Sandvik, Margareth (2006). Hvordan skape et godt språkmiljø for tospråklige barnehagebarn?. Samisk barnehagekonferanse. Sametinget.
Sandvik, Margareth (2005). Jakten på beinet.
Beck, Eevi;Øgrim, Leikny;Sandvik, Margareth (2005). Responsible Design for Children: Whose Responsibility?. Critical Computing: Between Sence and sensibility, The Fourth Decennial Aarhus Conference Aarhus, Denmark. Aarhus University.
Sandvik, Margareth (2005). Muntlige ferdigheter og lesing. Personalseminar LU, 2005. Høgskolen i Oslo, Avd. for lærerutdanning.
Sandvik, Margareth (2005). Språkkartlegging som verktøy – hva sier forskningen?. Utviklingsseminar. Helse- og omsorgsdep, Kommunal- og regionaldep.
Sandvik, Margareth (2005). IKT gir deg forsprang. Erfaringer fra prosjektet "IKT i flerkulturele skoler". IKT i Osloskolen - hvor er vi akkurat nå?. Utdaningsetaten i oslo.
Sandvik, Margareth (2005). Tekstforståelse og naturfag. Formidling av naturfag i trykte og digitale medier. Læremiddetekster på barnetrinnet. Naturfagskonferansen. Naturfagssenteret, Universitetet i Oslo.
Sandvik, Margareth (2005). Språklæring med litteratur. Norskopplæring for voksne innvandrere – Metoder i fokus. VOX.
Sandvik, Margareth (2005). Digitale læringsressurser for grunnskolen. IKT-konferansen for Troms 2005. Fylkesmannen i Troms.
Sandvik, Margareth (2005). Den digitale læringsressursen i formidlingen av naturfag. IKT-konferansen for Troms 2005. Fylkesmannen i Troms.
Sandvik, Margareth;Spurkland, Marit (2005). GLSM i førskolelærerutdanninga; erfaringer fra prosjektet "Lær meg norsk før skolestart!". GLSM i førskolelærerutdanninga. Høgskolen i Sør-trøndelag.
Sandvik, Margareth;Spurkland, Marit;Flottorp, Vigdis (2005). Samtale og problemløsning i en flerkulturell kontekst. GLSM-konferanse i Trondheim. Høgskolen i Sør-trøndelag.
Sandvik, Margareth (2005). Digital lek med lesing, skriving og matematikk. GLSM-konferansen i Trondheim. Høgskolen i Sør-trøndelag.
Øgrim, Leikny;Sandvik, Margareth (2005). Describing and assessing a digital learning resource for young students. NERA Conference: A Nordic Dimension in Education and Research - Myth or Reality?. NPPF/NERA.
Sandvik, Margareth;Spurkland, Marit (2005). Learn Norwegian before starting school. NERA. UiO.
Bjarnø, Vibeke;Bjørke, Gerd;Bølgan, Nina;Habib, Laurence;Haug, Kristin Holte;Hermansen, Kathryn;Høivik, Helge;Klæbo, Kirsten;Millar, Ninian;Sandvik, Margareth;Øgrim, Leikny (2005). Symposium on the NERA/NFPF conference: "ICT and learning". NERA/NFPF conference: "A nordic Dimension in Education and Research - Myth or Reality?". NERA/NFPF meeting arrangement.
Sandvik, Margareth (2005). Lesing og muntlige språkferdigheter. Personalseminar for lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Høgskolen i Oslo.
Sandvik, Margareth;Spurkland, Marit (2005). Presentasjon av "Lær meg norsk før skolestart!". Fagseminar om språkstimulering og kartlegging. Barne- og familedep. og Undervisnings- og forskningsdep..
Engan, Bengt;Sandvik, Margareth (2002). Context, activity types and methodologies in the ict-classroom. Current Issues in Classroom Research. Universitetet i Oslo.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 75 09
Telefon (mobil): +47 410 31 924
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q5012