HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Marianne Dæhlen

forskningsleder

Kort om

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Sosiologi Emner Ungdom Yrkesfag Utdanning og ulikhet Barnevern og utdanning

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (21) Forskningsrapporter (11) Formidling (28) HiOA-publikasjoner (9)
Dæhlen, Marianne (2017). Transition from school-based training in VET. Education + Training. Vol. 59. doi: 10.1108/ET-10-2015-0096
Dæhlen, Marianne (2017). Completion in vocational and academic upper secondary school: The importance of school motivation, self-efficacy, and individual characteristics. European Journal of Education. Vol. 52. doi: 10.1111/ejed.12223
Dæhlen, Marianne (2017). Fullføring på bygg- og anleggsteknikk. En sammenlikning av unge gutter med og uten hjelp fra barnevernet. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 34. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-01-02-05
Dæhlen, Marianne (2017). Betydningen av opphold i fosterhjem for livet som voksen - en kunnskapsoversikt. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 94.
Dæhlen, Marianne (2017). Child welfare clients and educational transitions. Child & Family Social Work. Vol. 22. doi: 10.1111/cfs.12243
Dæhlen, Marianne (2016). Dårlige odds - barnevernsbarn i videregående opplæring. Reegård, Kaja Rogstad, Jon (Red.), De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. kapittel 5. s. 112-130. Gyldendal Akademisk.
Dæhlen, Marianne;Madsen, Christian (2016). School enrolment following multisystemic treatment: A register-based examination among youth with severe behavioural problems. Children and youth services review. Vol. 67. doi: 10.1016/j.childyouth.2016.05.016
Dæhlen, Marianne (2015). Child welfare clients and school satisfaction [Barnevernsbarn og skoletrivsel]. European Journal of Social Work. Vol. 18. doi: 10.1080/13691457.2014.935756
Dæhlen, Marianne (2015). School performance and completion of upper secondary school in the child welfare population in Norway. Nordic Social Work Research. 20 s. doi: 10.1080/2156857X.2015.1042019
Dæhlen, Marianne (2013). Child welfare clients’ first step away from higher education. The influence of school performances, educational aspirations and background factors on choosing the vocational track after compulsory school. Nordic Social Work Research. doi: 10.1080/2156857X.2013.779933
Se alle publikasjoner
Hegna, Kristinn;Dæhlen, Marianne;Smette, Ingrid;Wollscheid, Sabine (2012). ”For mye teori” i fag- og yrkesopplæringen – et spørsmål om målsettinger i konflikt? Europeiske utdanningsregimer og den norske modellen. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 53.
Dæhlen, Marianne (2009). Kurs og opplæring i arbeidslivet trekk ved yrket eller den ansatte?. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 26.
Dæhlen, Marianne (2009). Seleksjon og sosialisering: Hvordan formes vårt syn på arbeidet?. Søkelys på arbeidslivet.
Dæhlen, Marianne;Ure, Odd Bjørn (2009). Low-skilled adults in formal education. Does their motivation differ from other learners. International Journal of Lifelong Education.
Dæhlen, Marianne;Abrahamsen, Bente (2008). Velferdsstatens profesjoner: Mellom altruisme og egennytte : jobbverdier blant framtidige profesjonsutøvere. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 11.
Dæhlen, Marianne (2008). Job satisfaction and job values among beginning nurses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies. Vol. 45.
Dæhlen, Marianne;Svensson, Lennart G (2008). Profesjon, klasse og kjønn. Molander, Anders Terum, Lars Inge (Red.), Profesjonsstudier. kapittel 6. s. 119-127. Universitetsforlaget.
Dæhlen, Marianne (2007). Job values, gender and profession: a comparative study of the transition from school to work. Journal of Education and Work.
Dæhlen, Marianne;Havnes, Anton (2005). Studiestrategier i profesjonsutdanningene. Ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. Vol. 16.
Dæhlen, Marianne (2005). Change in job values during education. Journal of Education and Work. Vol. 18.
Dæhlen, Marianne (2001). Sosial bakgrunn betyr mer enn innvandrerbakgrunn. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.
Dæhlen, Marianne;Løvgren, Mette;Madsen, Christian (2017). Med hjelp fra barnevernet - En registerstudie av skolegang, tiltak og meldinger. ISBN: 978-82-7894-609-1. 39 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Andersen, Patrick Lie;Dæhlen, Marianne (2017). Sosiale relasjoner i ungdomstida. Identifisering og beskrivelse av ungdom med svake relasjoner til foreldre, skole og venner. ISBN: 978-82-7894-625-1. 101 s. NOVA.
Andersen, Patrick Lie;Dæhlen, Marianne (2016). Ung i Bydel Grorud. En analyse av Grorud-ungdoms levekår i 2015. ISBN: 978-82-7894-597-1. 119 s. NOVA.
Dæhlen, Marianne;Danielsen, Kirsten;Strandbu, Åse;Seippel, Ørnulf Nicolay (2013). Voksne i grunnskole og videregående opplæring. ISBN: 978-82-7894-468-4. 283 s. nova.
Bakken, Anders;Smette, Ingrid;Dæhlen, Marianne (2013). Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering. ISBN: 978-82-7894-478-3. 192 s. NOVA.
Bakken, Anders;Dæhlen, Marianne;Haakestad, Hedda;Sletten, Mira Aaboen;Smette, Ingrid (2012). Ett år med arbeidslivsfaget. Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn. ISBN: 978-82-7894-408-0. 132 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Smette, Ingrid;Strandbu, Åse;Dæhlen, Marianne (2011). Ungdomsskolelevers meninger om skolemotivasjon. ISBN: 9788278943731. 98 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Bakken, Anders;Dæhlen, Marianne (2011). Valgmuligheter i ungdomsskolen. Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag. ISBN: 9788278943755. 130 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Dæhlen, Marianne (2008). Seleksjon og tilpasning. Jobbverdier i studietid og yrkesliv. 163 s. Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Brandt, Ellen;Dæhlen, Marianne;hagen, anna;Hertzberg, Dagfinn Morseth;Kaloudis, Aris;Seip, Åsmund Arup;Støren, Liv Anne;Thune, Taran Mari;Vabø, Agnete (2008). Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv - en forstudie. 34 s. FAFO-NIFU STEP.
Se alle publikasjoner
Dæhlen, Marianne (2005). Nurses� Job Values in the Transition from School to Work. 18 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Dæhlen, Marianne (2018). Sosiale relasjoner i ungdomstida - identifisering og beskrivelse av ungdom med svake relasjoner til foreldre, skole og venner. 0-24 Samarbeidet. Fagsamling. Fylkesmannsgruppa for 0-24-samarbeidet.
Dæhlen, Marianne (2018). Flere i arbeid krever mykere overgang til arbeidslivet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Backe-Hansen, Elisabeth;Dæhlen, Marianne (2017). 90-åras metode bør legges under lupen. Fontene.
Dæhlen, Marianne (2017). Sosiale relasjoner i ungdomstida - Identifisering og beskrivelse av ungdom med svake relasjoner til foreldre, skole og venner. BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS (BTI) SAMLING FOR KOMMUNENE 29. – 30. NOVEMBER 2017. Helsedirektoratet.
Dæhlen, Marianne (2017). Hvem er ungdommene som sliter? Lansering av NOVAs rapport "Sosiale relasjoner i ungdomstida". Arendalsuka. Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Backe-Hansen, Elisabeth;Dæhlen, Marianne;Madsen, Christian (2017). Forskningsbasert diskusjon av MST. Dagsavisen.
Dæhlen, Marianne (2017). Ung i bydel Grorud. NRK Østlandssendingen.
Backe-Hansen, Elisabeth;Dæhlen, Marianne;Madsen, Christian (2016). Det er ikke usaklig å etterlyse en uavhengig evaluering. Dagsavisen.
Dæhlen, Marianne (2016). Fullføring og frafall blant elever på bygg- og anleggsteknikk. En sammenlikning av unge med og uten barnevernserfaring. Sosiologforeningens vinterseminar. Norsk Sosiologforening.
Dæhlen, Marianne (2016). Knuste drømmer - et luksusproblem. Tilgang til "ærlig" arbeid er ikke spørsmål om følelser, men kvalifikasjoner. Dagens næringsliv.
Se alle publikasjoner
Dæhlen, Marianne (2016). Completion in upper secondary school: the importance of school motivation, self-efficacy, and individual and family characteristics. Nordic Sociological Association.
Dæhlen, Marianne (2016). Transition from school-based training in VET. Shaping the future. XIV International conference. EUSARF 2016.
Andersen, Patrick Lie;Dæhlen, Marianne (2016). Ung i Bydel Grorud - En analyse av Grorud-ungdoms levekår i 2015 - presentasjon av hovedresultater. Lederforum - Bydel Grorud. Bydel Grorud, Oslo Kommune|.
Dæhlen, Marianne;Madsen, Christian (2016). Det godes problem. Dagsavisen.
Dæhlen, Marianne (2015). Valgfag i ungdomsskolen. NRK Dagsrevyen.
Dæhlen, Marianne (2015). Ta seg sammen er ikke rette medisin. Utdanning. Høyere forventning til barnevernsbarna er neppe nok.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Dæhlen, Marianne (2015). Gaining access to apprenticeships – an additional barrier for vulnerable youths? Child welfare clients’ transition in upper vocational secondary education. Sosiologforeningens vinterseminar. Norsk sosiologforening.
Dæhlen, Marianne (2014). Child welfare children’s completion of upper secondary school – the importance of school performances. Sosiologforeningens vinterseminar.
Dæhlen, Marianne (2014). Barnevernsbarn velger yrkesfag. forskning.no.
Dæhlen, Marianne (2014). Social inclusion through VET – Norway. Social inclusion through VET – New opportunities for NEETs. SOLIDAR Foundation.
Dæhlen, Marianne (2014). Child welfare clients and educational transitions. 27th Conference of the Nordic Sociological Association.
Dæhlen, Marianne (2013). Child welfare clients’ first step away from higher education.The influence of school performanes, educational aspriations and background factors on choosing the vocational track. Utdanning 2020 - marsseminar. Forskningsrådet.
Dæhlen, Marianne (2013). Barnevernsbarn og skoletrivsel. Sosiologiforeningens vinterseminar.
Dæhlen, Marianne (2012). Child welfare clients’ aspirations to higher education in final year of compulsory school and their transition to upper secondary school – a comparative and longitudinal study. Youth in Crisis? Linking research, policy and practice. Research network "Youth and Genderation" Midterm Conference.
Dæhlen, Marianne (2012). Looked after children and lack of educational aspirations – the importance of school performances. Trust and Social Change. Nordic Sociological Association.
Dæhlen, Marianne (2005). Stability in job values among adults:A longitudinal study of the impact of early work socialization on professionals� job values. Conference Varieties of Capitalism � Institutions, Culture and Patterns of Stratification. The Department of Sociology and Human Geography, Oslo Univ..
Dæhlen, Marianne (2004). Change in job values during professional education. The CSP Conference. Høgskolen i Oslo, Senter for profesjonsstudier.
Dæhlen, Marianne (2004). Change in job values. International Sociological Association, 4th Interim Conference.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

E-post: 3
Telefon (mobil): +47 951 17 788
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X351