HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Marit Haldar

Professor

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (24) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (2) Formidling (43)
Haldar, Marit;Wærdahl, Randi (2019). Teddy Diaries: Exploring Social Topics Through Socially Saturated Data. Liamputtong, Pranee (Red.), Handbook of Research Methods in Health Social Sciences. NA. Springer.
Lübeck, Susanna Borovski;Haldar, Marit;Wærdahl, Randi (2016). Bamsens fortellinger om familielivet - hvordan familieidealer reproduseres gjennom skole-hjem-kommunikasjon. Barn. Vol. 34.
Levin, Irene;Haldar, Marit;Picot, Aurélie Michele M. (2016). Social Work and Sociology Historical and contemporary perspectives. ISBN: 978-1-138-67361-8. 131 s. Routledge.
Haldar, Marit;Engebretsen, Eivind;Album, Dag (2016). Legitimating the illegitimate: How doctors manage their knowledge of the prestige of diseases. Health. Vol. 20. doi: 10.1177/1363459315596798
Haldar, Marit;Rueda, Erendira;Wærdahl, Randi;Mitchell, Claudia;Geldenhuys, Johanna (2015). Where are the children? Exploring the boundaries between text and context in the study of place and space in four different countries. Children & society. Vol. 29. doi: 10.1111/chso.12017
Seltzer, Michael;Haldar, Marit (2015). The other Chicago school – a sociology tradition expropriated and erased. Nordic Social Work Research. Vol. 5. doi: 10.1080/2156857X.2015.1067638
Levin, Irene;Haldar, Marit;Picot, Aurélie Michele M. (2015). Social work and sociology: historical separation and current challenges. Nordic Social Work Research. Vol. 5. doi: 10.1080/2156857X.2015.1068503
Haldar, Marit;Engebretsen, Eivind (2014). Governing the liberated child with self-managed family displays. Childhood. Vol. 21. doi: 10.1177/0907568213508589
Wærdahl, Randi;Haldar, Marit (2013). Socializing relations in the everyday lives of children. Comparing domestic texts from Norway and China. Childhood. Vol. 20. doi: 10.1177/0907568212443269
Se alle publikasjoner
Haldar, Marit (2013). Knowledge of love: narratives of romance told by 12-year-old children. Gender and Education. Vol. 25. doi: 10.1080/09540253.2013.797071
Haldar, Marit;Wærdahl, Randi (2012). Sammenlignende analyse av naturlig forekommende data. Bamsedagbøker fra Norge og Kina. Backe-Hansen, Elisabeth Frønes, Ivar (Red.), Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Kapittel 3. Gyldendal Akademisk.
Engebretsen, Eivind;Haldar, Marit (2010). Annerledeshet og medvirkning: Er det plass til en sårbar klient?. Engebretsen, Eivind Engebretsen, Eivind Kristeva, Julia Kristeva, Julia (Red.), Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk. Kapittel 11. Gyldendal Akademisk.
Ilstad, Janne Thu;Haldar, Marit;Engebretsen, Eivind (2010). Annerledeshet og språkpolitikk: Et inkluderende språk?. Engebretsen, Eivind Engebretsen, Eivind Kristeva, Julia Kristeva, Julia (Red.), Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk. Kapittel 15. Gyldendal Akademisk.
Haldar, Marit (2009). Barn og barndom. Rugkåsa, Marianne Brodtkorb, Elisabeth (Red.), Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. s. 273-289. Gyldendal Akademisk.
Haldar, Marit;Engebretsen, Eivind (2009). Et nederlagsnarrativ. Sosiologi i dag. Vol. 39.
Haldar, Marit;Wærdahl, Randi (2009). Teddy Diaries: A Method for Studying the Display of Family Life. Sociology. Vol. 43. doi: 10.1177/0038038509345694
Engen, Bård Ketil;Haldar, Marit (2007). Wiki som studieverktøy i kollektiv kunnskapsproduksjon. Koch, Susanne Kjekshus (Red.), Ringer i vann. Fem år med fleksibel læring ved UiO. Kapittel 7. s. 93-110.
Haldar, Marit (2007). Skjult i forordet. Sosiologi i dag. Vol. 37.
Haldar, Marit (2007). Skult i forordet. Sosiologi i dag.
Haldar, Marit (1999). Barndom på boks - Barne-TV sin historie i et kultursosiologisk perspektiv. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.
Haldar, Marit (1998). Kjærlighetens sosiologi. Veiden, Pål Nilsen, Rune Åkvik (Red.), Sosiologisk fantasi. s. 147-167.
Tønnessen, Elise Seip;Haldar, Marit;Frønes, Ivar (1998). En generasjon med sesamblikk. Hvordan fire- og seksåringer gir mening til en fjernsynsfortelling. Digital barndom. s. 68-88.
Haldar, Marit (1996). Barneprogram - hankjønn, hunkjønn, intetkjønn. Norsk Medietidsskrift. 20 s.
Haldar, Marit;Frønes, Ivar (1998). Digital Bardom. -1 s. Gyldendal Akademisk.
Haldar, Marit;Frønes, Ivar (1998). Digital barndom. ISBN: 82-417-0936-6. 208 s. Adnotam Gyldendal AS.
Haldar, Marit (1996). Leve lykkelig med sukker på - en studie av vold- og seksualitetsforestillinger i barns fjernsynsverden og i barns hverdagsverden. ISBN: 82-90019-14-9. 178 s. Norske Kvinners Sanitetsforening.
Haldar, Marit (1994). Helter, hjerter og hamoni - Barn og unges tegneseriekultur (1945-1990) i et sosialiseringsperspektiv. 51 s. Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi.
Haldar, Marit;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo Helge;Album, Dag (2012). Grounded Theory og andre empiriskorienterte analysemetoder. Phd-kurs i kvalitative metoder. phd-kurs. HIOA.
Seltzer, Michael;Haldar, Marit (2012). Hegemonic Tales and Subversive Stories: Chicago Sociology and Social Work Revisited. Second International Conference Sociology and Social Work.
Haldar, Marit (2012). Klassebamse på hjemmebesøk - hverdagsidealer i ulike kulturer. grunnskolekonferanse. Ringer i vann.
Wærdahl, Randi;Haldar, Marit;Rueda, Erendira (2011). Where Are the Children? A Textual Study of Family´s Normative Conceptions About Place and Space. Multiple Childhoods / multidisciplinary Perspectives: Interrogating normativity in Childhood Studies. Rutgers University,.
Engebretsen, Eivind;Haldar, Marit (2010). PhD-kurs i diskuranalyse og kvalitativ metode. PhD-kurs. Norges Musikkhøgskole.
Wærdahl, Randi;Haldar, Marit (2009). Socializing relations in the family: A comparative study of domestic texts from Norway and China. European Sociological Association 8th Conference, Network on the Sociology of Children and Childhood. European Sociological Association.
Haldar, Marit (2009). Kjønn i mediene. NRK Kulturnytt.
Haldar, Marit (2009). Socializing relations in the family: A comparative study of domestic texts from Norway and China. European Sociological Association 9th Conference, Lisbon, 2-5th September 2009, Network on the Sociology of Children and Childhood. Network on the Sociology of Children and Childhood.
Engebretsen, Eivind;Heggen, Kristin;Album, Dag;Haldar, Marit (2009). Tekstanalyse. PhD-kurs. Sosiologi, Universitetet i Oslo.
Se alle publikasjoner
Engebretsen, Eivind;Haldar, Marit;Heggen, Kristin (2009). Tilsynsblikk og kunnskapskultur. Phd-kurs. PFI, Universitetet i Oslo.
Haldar, Marit (2009). Alder i barnetv. Internseminar NRK. NRK, barne- og ungdomsavdelingen.
Haldar, Marit (2009). Analysens odyssé. Analysebyråer. Nilesen Norge.
Haldar, Marit (2009). Analyse. Holbprisen i skolen. Holbergprisen.
Wærdahl, Randi;Haldar, Marit (2008). Bamser på feltarbeid i Kina og Norge. Norsk Sosiologforenings Vinterseminar 2008. Norsk Sosiologforening.
Haldar, Marit (2008). norsk barneTVs historie. NRK Oslo.
Haldar, Marit (2008). Historisk utvikling i NRK barne-TV. Olso.
Haldar, Marit (2008). Bamser på feltarbeid. Norsk sosiologisk vinterseminar. Norsk sosiologiforening.
Haldar, Marit (2008). Fra Falkeklubben til Barnas supershow. Nordiske mediedager. Nordiske mediedager.
Haldar, Marit (2008). Alternative datakilder for samfunsvitenskapelig forskning. Holbergdagene. Holbergprisen.
Haldar, Marit (2008). Hva er metode. Holbergprisen. Holbergprisen i skolen.
Haldar, Marit (2007). Kjærlighetskunnskap - tolvåringers fortellinger om romantikk og familieliv. Forskningsdagene 2007. Norges forskningråd.
Haldar, Marit (2007). Deltager i Grosvold, NRK1. NRK1.
Wærdahl, Randi;Haldar, Marit (2007). Answers to questions never asked “Teddy diaries” – a new source of data and a new form of (comparative) method to analyze children’s family life. European Sociological Association 8th Conference. European Sociological Association.
Haldar, Marit (2007). Bilateral research - childrens familylife. bilateral delegasjon. Norges forskningsråd.
Haldar, Marit (2007). Answer to Questions never asked - "Teddy Diaries" a new source of data and a new form of (comparative) methode to analyze childrens familylife. 8th ESA Conference. European Sociological Assosiation.
Haldar, Marit (2001). Hvor er kjønnene i dag. Kjønnsdebatt.
Haldar, Marit (2001). Komme ditt rike - la din synsing skje i himmel og på jord. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. 1 s.
Haldar, Marit (2001). Romantikk og familieliv. Olso, Marienlyst, NRK : NRK P2, Radioprogrammet Vok.
Haldar, Marit (2001). Romantikk og familieliv. Oslo, nærradio : Radio-NOVA.
Haldar, Marit (2001). Barns forestillinger om romantikk og familieliv. Oslo, Marienlyst, NRK : NRK, P1 radioprogram Norgesglasset.
Haldar, Marit (2001). 2 helsiders omtale av mitt DR-gradsprosjekt i Dagsavisen. Olso : Dagsavisen.
Haldar, Marit (2001). 12-åringers romantiske framtidsdrømmer, Intervju i Foreldremagasinet. Oslo : Foreldremagasinet.
Haldar, Marit (2001). Om 10-åringer og forelskelse. Intervju i Foreldremagasinet. Olso : Foreldremagasinet.
Haldar, Marit (2001). Gutters forestilling om romantikk og familieliv. Avdelingsmøte ved barne-og ungdomsavdelingen NRK.
Haldar, Marit (2001). Sønner uten barn. Kjærlighetsseminar.
Haldar, Marit (2001). Barns forestillinger om romantikk og familieliv. Fjortiser - ungdomskonferanse.
Haldar, Marit (2001). Empaten og hans sovende hustru. Perler på en snor.
Haldar, Marit (2000). En millimeter forandring, refleksjoner i etterkant av paraplyprosjektet: "Kjønnskonstruksjoner og kjønnsidentitet i forandring". Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. 1 s.
Haldar, Marit (1999). Hvilken forskjell forskjell gjør - lesbisk perspektiv på arbeid og familieliv. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. 1 s.
Haldar, Marit (1999). Ta kjærligheten på alvor, men ikke på ordet - tanker omkring et doktorgradsprosjekt. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. 1 s.
Haldar, Marit (1997). I et tomrom mellom foredrag og opera. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. 1 s.
Haldar, Marit (1993). Barndom på boks - Barndomsperspektiver i NRK 1960 - 1990. 208 s. Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

E-post: false
Telefon (kontor): +47 67 23 81 22
Telefon (mobil): +47 977 40 392
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X664