HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (4) Formidling (9)
Frey, Elsebeth;Johansen, Marit (2014). Hvordan blir barnevernets oppdrag framstilt i kommunikasjonsstrategiene?. Fontene forskning.
Skorpen, Berit;Johansen, Marit (2011). Velviljens språk. Om brukermedvirkningsdiskursen i barnevernet. Jarning, Harald (Red.), Dyktighet og kyndighet. En samling essay om høgskoleutdanninger og kunnskapsforståelse. Faglighet og omtanke. s. 9-19.
Johansen, Marit (2005). [Anmeldelse] Eva Hærem og Bente Nes Aadnesen: Barnevernets undersøkelse. Nordisk sosialt arbeid.
Johansen, Marit (2013). Språkets makt i sosialt arbeid. Om å tenke seg om en gang til før ordene finner veien til papiret. Personalseminar. Kirkens bymisjon.
Skorpen, Berit;Johansen, Marit (2012). Faglig retorikk i meldingstekster. Den nordiska barnåvårdskongressen. Allmänna barnhuset.
Skorpen, Berit;Johansen, Marit (2010). Myndighetsutøvelse i brukermedvirkningens tid, perspektiver på språk og makt. Fagdager. Bærum kommune i samarbeid med HiO.
Johansen, Marit;Skorpen, Berit (2009). Velviljens språk. Om brukermedvirkningsretorikken i barnevernet. Arbeidsseminar Metochi. Forsa.
Johansen, Marit (2008). Barnevernets undersøkelse, 2. utgave. Norges Barnevern.
Johannesdottir, Helga;Johansen, Marit;Tellefsen, Marianne (2008). Uklar begrepsbruk. Norges Barnevern.
Johansen, Marit;Ylvisaker, Signe (2008). Unyansert bilde. Fontene.
Johansen, Marit (2005). Barnevernets undersøkelse. Nordisk sosialt arbeid.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

E-post: false
Telefon (kontor): +47 67 23 81 46
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X556