HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (4) Formidling (9)
Frey, Elsebeth;Johansen, Marit (2014). Hvordan blir barnevernets oppdrag framstilt i kommunikasjonsstrategiene?. Fontene forskning.
Skorpen, Berit;Johansen, Marit (2012). Barnet i meldingsteksten. Fontene forskning.
Skorpen, Berit;Johansen, Marit (2011). Velviljens språk. Om brukermedvirkningsdiskursen i barnevernet. Jarning, Harald (Red.), Dyktighet og kyndighet. En samling essay om høgskoleutdanninger og kunnskapsforståelse. Faglighet og omtanke. s. 9-19.
Johansen, Marit (2005). [Anmeldelse] Eva Hærem og Bente Nes Aadnesen: Barnevernets undersøkelse. Nordisk sosialt arbeid.
Johansen, Marit (2013). Språkets makt i sosialt arbeid. Om å tenke seg om en gang til før ordene finner veien til papiret. Personalseminar. Kirkens bymisjon.
Skorpen, Berit;Johansen, Marit (2012). Faglig retorikk i meldingstekster. Den nordiska barnåvårdskongressen. Allmänna barnhuset.
Skorpen, Berit;Johansen, Marit (2010). Myndighetsutøvelse i brukermedvirkningens tid, perspektiver på språk og makt. Fagdager. Bærum kommune i samarbeid med HiO.
Johansen, Marit;Skorpen, Berit (2009). Velviljens språk. Om brukermedvirkningsretorikken i barnevernet. Arbeidsseminar Metochi. Forsa.
Johannesdottir, Helga;Johansen, Marit;Tellefsen, Marianne (2008). Uklar begrepsbruk. Norges Barnevern.
Johansen, Marit;Ylvisaker, Signe (2008). Unyansert bilde. Fontene.
Johansen, Marit (2008). Barnevernets undersøkelse, 2. utgave. Norges Barnevern.
Johansen, Marit (2005). Barnevernets undersøkelse. Nordisk sosialt arbeid.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 46
Telefon (mobil): +47 922 01 260
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X556