HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (29) Fagbøker⁄lærebøker (15) Forskningsrapporter (10) Formidling (83) OsloMet-publikasjoner (1)
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2018). Kultursensitivitet. Ask, Torunn Alise Eide, Solveig Botnen (Red.), Barnevernets begreper - i bevegelse. Kapittel 10. s. 200-214. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2018). Resisting neoliberal changes in social work education. Jönsson, Jessica H. Kamali, Masoud (Red.), Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work. Current and Future Challenges. Kapittel 19. s. 226-237. Routledge.
Dæhlen, Marianne;Rugkåsa, Marianne (2018). Early school leaving in the care population - Differences by county of origin. Child & Family Social Work. doi: 10.1111/cfs.12468
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina;Rugkåsa, Marianne;Fossestøl, Knut;Bergheim, Berit;Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research. Vol. 86. doi: /10.1016/j.ijer.2017.08.005
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe;Eide, Ketil (2017). Et tveegget sverd. En diskusjon av kulturkompetansebegrepets konsekvenser i profesjonelt arbeid med minoritetsetniske barn og familier.. Barn. Vol. 35.
Rugkåsa, Marianne (2016). "Velferdstjenester - et gavebytte?". Vike, Halvard Debesay, Jonas Haukelien, Heidi (Red.), Tilbakeblikk på velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester. Kapittel 7. s. 150-168. Gyldendal Akademisk.
Ylvisaker, Signe;Rugkåsa, Marianne;Eide, Ketil (2015). Silenced stories of social work with minority ethnic families in Norway. Critical and radical social work An international journal. Vol. 3.
Eide, Ketil;Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2015). Omsorg for andre(s) barn - barnevern, profesjon og integrering. Fontene forskning. Vol. 8.
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2015). Kritisk reflektion i barnavårdsarbete. Montesino, Norma Righard, Erica (Red.), Socialt arbete och migration. Kapittel 10. s. 185-203. Gleerups Utbildning AB.
Rugkåsa, Marianne;Eide, Ketil;Ylvisaker, Signe (2015). Kulturalisering og symbolsk mening i barnevernsarbeid. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 18.
Se alle publikasjoner
Rugkåsa, Marianne (2014). Ubehaget i det godes tjeneste. Ohnstad, Anbjørg Rugkåsa, Marianne Ylvisaker, Signe (Red.), Ubehaget i sosialt arbeid. Kapittel 3. s. 62-76. Gyldendal Akademisk.
Ohnstad, Anbjørg;Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2014). Ubehaget i sosialt arbeid. ISBN: 978-82-05-46245-8. 265 s. Gyldendal Akademisk.
Rugkåsa, Marianne (2012). Likhetens dilemma. Om sivilisering og integrasjon i den velferdsambisiøse norske stat. ISBN: 978-82-05-42703-7. 210 s. Gyldendal Akademisk.
Rugkåsa, Marianne (2011). Velferdsambisiøsitet - sivilsering og normalisering. Statlig velferdspolitikks betydning for forming av borgeres subjektivitet. Norsk Antropologisk Tidsskrift.
Rugkåsa, Marianne (2011). Mellom omsorg og politikk. Profesjonsutøveres dilemmaer. Leseth, Anne Birgitte Solbrække, Kari Nyheim (Red.), Profesjon, kjønn og etnisitet. Kapittel 11. s. 229-246. Cappelen Damm Akademisk.
Rugkåsa, Marianne (2010). 30 ccm tekstil. Klesdrakt og inkludering i arbeidslivet. ISBN: 978-82-90858-09-9. 26 s. Fellesorganisasjonen.
Rugkåsa, Marianne (2009). Etniske minoritetskvinners inntreden i arbeidslivet og konsekvenser for barn og familieliv. Rugkåsa, Marianne Eide, Ketil Qureshi, Naushad Ali Vike, Halvard (Red.), Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososial arbeid med barn og unge. Kapittel 6. s. 129-148. Gyldendal Akademisk.
Brodtkorb, Elisabeth;Rugkåsa, Marianne (2009). Sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte. Rugkåsa, Marianne Brodtkorb, Elisabeth (Red.), Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. s. 17-41. Gyldendal Akademisk.
Brodtkorb, Elisabeth;Rugkåsa, Marianne (2009). Samfunnsfag som redskap i profesjonsutøvelsen. Rugkåsa, Marianne Brodtkorb, Elisabeth (Red.), Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. s. 291-294. Gyldendal Akademisk.
Rugkåsa, Marianne;Brodtkorb, Elisabeth (2009). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. ISBN: 9788205388239. 319 s. Gyldendal Akademisk.
Rugkåsa, Marianne;Eide, Ketil;Qureshi, Naushad Ali;Vike, Halvard (2009). Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososial arbeid med barn og unge. ISBN: 9788205392397. 245 s. Gyldendal Akademisk.
Rugkåsa, Marianne (2008). Majoriteten som premissleverandør i "flerkulturelt" arbeid. Otterstad, Ann Merete (Red.), Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt til innsikt. Kapittel 3. s. 78-96. Universitetsforlaget.
Rugkåsa, Marianne (2008). 30 centimeter tekstil. Klesdrakt og inkludering i arbeidslivet. Harsløf, Ivan Seim, Sissel (Red.), Fattigdommens dynamikk: Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet. Kapittel 10. s. 208-223. Universitetsforlaget.
Brodtkorb, Elisabeth;Rugkåsa, Marianne (2007). Stig på, velkommen inn!. Brodtkorb, Elisabeth Rugkåsa, Marianne (Red.), Under tak - mellom vegger. Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten. faglig_bok_forlag. s. 11-25. Gyldendal Akademisk.
Trædal Thorsen, Kari;Rugkåsa, Marianne (2003). Utfordringer i antropologiske studier i Norge. Rugkåsa, Marianne Trædal Thorsen, Kari (Red.), Nære steder nye rom. Utfordringer i antropologiske studier i Norge. Kapittel 1. s. 11-31. Gyldendal Akademisk.
Rugkåsa, Marianne;Trædal Thorsen, Kari (2003). Nære steder nye rom. Utfordringer i antropologiske studier i Norge. ISBN: 82-05-30597-8. 315 s. Gyldendal Akademisk.
Rugkåsa, Marianne (2001). Die Traditionellen, die Modernen und die Politischen: Politischen Ausrichtung ung Geschelerterideologie under kurdischen Migranten in Oslo. Siamend, Hajo Borck, Carsten Savelsberg, Eva Dogan, Sukriye (Red.), Kurdologie Gender in Kurdistan under den Diaspora. Kapittel. s. 217-232.
Rugkåsa, Marianne;Brodtkorb, Elisabeth (2001). Sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte. Rugkåsa, Marianne Brodtkorb, Elisabeth Norvoll, Reidunn (Red.), Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse og sosialarbeiderprofesjonene. Kapittel 1. s. 21-45. Gyldendal Akademisk.
Rugkåsa, Marianne (1997). Kurdiske kvinner i eksil: Ære, skam og bevegelsesfrihet.. Linjer. Vol. 7.
Bergheim, Berit;Skotte, Pernille Stornæss;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Rugkåsa, Marianne (2018). Samarbeid og innsikt. En innføring i prosjektbasert læring. ISBN: 9788245020137. 114 s. Fagbokforlaget.
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe;Eide, Ketil (2017). Barnevern i et minoritetsperspektiv - Sosialt arbeid med barn og familier.. ISBN: 9788205499034. 126 s. Gyldendal Akademisk.
Brodtkorb, Elisabeth;Rugkåsa, Marianne (2009). Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. ISBN: 9788205388239. 319 s. Gyldendal Akademisk.
Rugkåsa, Marianne;Brodtkorb, Elisabeht (2009). Sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte. ISBN: 9788205388239. 25 s. Gyldendal Akademisk.
Rugkåsa, Marianne;Brodtkorb, Elisabeth (2009). Samfunnsfag som redskap i profesjonsutøvelse. ISBN: 9788205388239. 4 s. Gyldendal Akademisk.
Rugkåsa, Marianne;Brodtkorb, Elisabeth (2009). Sociologi og Socialantropologi. Mellem mennesker og samfund. ISBN: 9788762808997. 312 s. Munksgaard Forlag.
Rugkåsa, Marianne;Brodtkorb, Elisabeth (2009). Sociologisk og socialantropologisk tænkemåde. ISBN: 9788762808997. 33 s. Munksgaard Forlag.
Rugkåsa, Marianne;Brodtkorb, Elisabeth (2009). Samfundsfag som redskab i professionsudøvelsen. ISBN: 9788762808997. 4 s. Munksgaard Forlag.
Rugkåsa, Marianne;Brodtkorb, Elisabeht (2009). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. ISBN: 9788205388239. 319 s. Gyldendal Akademisk.
Brodtkorb, Elisabeth;Rugkåsa, Marianne (2007). Under tak - mellom vegger. Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten. ISBN: 9788205365810. 137 s. Gyldendal Akademisk.
Se alle publikasjoner
Rugkåsa, Marianne;Brodtkorb, Elisabeth (2007). Under tak - mellom vegger. Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten. ISBN: 978-82-05-36581-0. 138 s. Gyldendal Akademisk.
Brodtkorb, Elisabeth;Norvoll, Reidun;Rugkåsa, Marianne (2003). Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal.
Brodtkorb, Elisabeth;Norvoll, Reidun;Rugkåsa, Marianne (2003). Sociologi og sosialantropologi for helse - mellem mennesker og samfunn. ISBN: 8762803875. 255 s. Munksgaard.
Brodtkorb, Elisabeth;Norvoll, Reidun;Rugkåsa, Marianne (2001). Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. ISBN: 8241711875. 304 s. Gyldendal.
Rugkåsa, Marianne;Brodtkorb, Elisabeth;Norvoll, Reidunn (2001). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse og sosialarbeiderprofesjonene. ISBN: 82-417-1187-5. 304 s. Gyldendal Akademisk.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Liodden, Tone;Rugkåsa, Marianne;Gyüre, Krisztina;Fossestøl, Knut;Bergheim, Berit (2018). Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Andre underveisrapport. 141 s. OsloMet.
Rugkåsa, Marianne (2010). Transformasjon og integrasjon. Kvalifisering av minoritetsetniske kvinner til arbeid og deltakelse i den norske velferdsstaten. 289 s. Unipub forlag.
Malmberg-Heimonen, Ira;Ohls, Carolina;Rugkåsa, Marianne (2009). Å se hele personen. Del II veileder: "De gode grepene". ISBN: 978-82-579-4676-0. 36 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ohls, Carolina;Rugkåsa, Marianne;Hansen, Helle Cathrine;Malmberg-Heimonen, Ira (2009). Å se hele personen.En studie om årsaker til frafall og gode grepfor å forhindre frafall i Ny sjanse prosjektene. ISBN: 978-82-579-4653-1. 86 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Rugkåsa, Marianne;Thorsen, Kari Trædal (1999). Spør oss! En systematisering av Islamsk kvinnegruppe Norge og deres løsningsorienterte metoder i arbeid blant muslimske jenter og kvinner.. 36 s. Doxa Antropologisk Byrå.
Rugkåsa, Marianne (1999). Ungdom med innvandrerbakgrunn og rusmidler. Et kvalitativt studium blant Osloungdom.. ISBN: 82-90586-78-7. 78 s. Diakonhjemmets Høgskolesenter.
Rugkåsa, Marianne;Dagestad, Anne Britt (1998). Prosjekt med innfanvrerfamilier. Akuttarbeid i en krisesituasjon.. 89 s. Barne- og Familieetaten. Oslo Kommune..
Rugkåsa, Marianne;Angell, Olav Helge (1998). Innvandrere i rusmiddelbehandling. Erfaringer og utfordringer.. ISBN: 82-90586-62-0. 68 s. Diakonhjemmets Høgskolesenter.
Rugkåsa, Marianne (1998). "En oase i ørkenen". En organisasjon - og evalueringsundersøkelse i Holmenveien 7. Korttidsinstitusjon for rusmisbrukere.. 49 s. Diakonhjemmets Høgskolesenter.
Se alle publikasjoner
Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira;Liodden, Tone;Rugkåsa, Marianne;Fossestøl, Knut;Gyüre, Krisztina;Bergheim, Berit (2018). Hvem er familiene i prosjektet «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier»?. Helhetlige tjenester i NAV på vei til arbeid. NAV.
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2018). Kultursensitivt barnevern. Kultur, klasse og makt.. Fagseminar; Kultursensitivt barnevern.. Oslo Kommune, sentrumsbydelene.
Rugkåsa, Marianne (2018). Sosialt arbeid og etniske minoriteter. Kultur, klasse og makt.. Helsedirektoratets kompetansesamling KORUS. Helsedirektoratet - Kompetansesenter rus KORUS.
Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira;Rugkåsa, Marianne;Liodden, Tone;Bergheim, Berit;Fossestøl, Knut;Gyüre, Krisztina (2018). HOLF: Formidling fra andre underveisrapport. Foredrag hos Riksrevisjonen. Riksrevisjonen.
Malmberg-Heimonen, Ira;Rugkåsa, Marianne;Liodden, Tone;Bergheim, Berit;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina;Fossestøl, Knut (2018). HOLF-seminar: Formidling fra andre underveisrapport. HOLF-samling. Arbeids og velferdsdirektoratet.
Holm-Hansen, Jørn;Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2018). "Hvor kommer mistilliten til barnevernet fra?". Dagsavisen.
Rugkåsa, Marianne;Holm-Hansen, Jørn (2018). Forord til den norske utgaven. Norsk barnevern sett utenfra. Stiller det urimelige krav?. Forord. s. 5-9. Fagbokforlaget.
Rugkåsa, Marianne;Bergheim, Berit (2018). Child Poverty: Including the Perspective of the Child in a for the Comprehensive Follow-up of Low-income Families in Norway. Conference on Childhood Studies: Childhood and Materiality. Finland Childhood Studies.
Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira;Rugkåsa, Marianne (2018). Implementing a new model for Follow-up of Low Income Families in Norway. What is new and what is already regular practice?. 8th European Conference for Social Work Research. The University of Edinburgh.
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2018). Barnevern i et minoritetsperspepktiv. Kategorisering, kulturaliserng og makt.. Foredrag. Barnevernstjeneste i Bærum kommune.
Se alle publikasjoner
Rugkåsa, Marianne (2017). Sosialt arbeid og etniske minoriteter.. Fagseminar for Mona Sandbæk,. HIOA.
Rugkåsa, Marianne (2017). Barnevern i et minoritetsperspektiv.. Barnevernkonferansen i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2017). Et kritisk blikk på kulturkometansediskursen i sosialt arbeid.. Fagseminar. NAV Grünerløkka.
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2017). Et kritisk blikk på kulturkompetansediskursen i barnevernfaglig arbeid.. Barnevernkongressen. Norsk Barnevernssamband.
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2017). Kritisk refleksjon i barnevernfaglig arbeid med etniske minoriteter: En metode til et mer kontekstuelt barnevern?. Barnevernkongressen. Norsk barnevernssamband.
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2017). Cultural Competence in social work: A Constructive Position or a Contribution to Othering and Marginalisation?. Marginalization in a changing society. IFSW.
Rugkåsa, Marianne (2017). Barnevern i et minoritetsperspektiv. Forskning og formidling.. Fagseminar. Forskningsbruppa Barn, familie og sosialt arbeid, HIOA.
Rugkåsa, Marianne (2017). Barnevern i et minoritetsperspektiv. Kulturalisering og kulturkompetanse.. Fagseminar. Gyldendal Akademisk.
Rugkåsa, Marianne (2017). Barnevern i et minoritetsperspektiv. Sosialt arbeid med barn og familier.. Faglig forum. Senter vor velferdstudier og arbeidslivsforskning, HIOA.
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2017). Kulturell kompetanse i sosialt arbeid med barn og familier.. Fagseminar NAV-Frogner. NAV Frogner.
Rugkåsa, Marianne (2016). Barnevern i et minoritetsperspektiv. Kultur, klasse og makt.. Fagdag Prokus. barneverntjenestene i Groruddalen. Prokus. Oslo Kommune.
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2016). Kritisk refleksjon i barnevernfaglig arbeid med etniske minoriteter. En metode til et mer kontekstuelt barnevern.. Nordic Forsa/Nousa Conference 2016. Forsa.
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2016). Kulturkompetanse - en nyttig posisjon eller kilde til essensialisering og annengjøring?. Fagdag. Bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid, HIOA.
Rugkåsa, Marianne (2016). Barnevern i et minoritetsperspektiv: Undervisningsbasert forskning og forskningsbasert undervisning.. Pronett. Agderforskning, senter for likestilling ved UIA,.
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2016). Discourses of othering minority ethnic families in Norway. Parenting and Personhood: Cross-cultural perspectives on family-life, expertise . and risk management. University of Kent.
Rugkåsa, Marianne (2016). Barnevern i et minoritetsperspektiv. Konferansen Barn og Unge på tvers. Nettverket Barn og unge på tvers, HIOA.
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2015). Kritisk refleksjon i barnevernsarbeid. Fagdag: BEkymringsmelding om barnevernet. HIOA, Institutt for sosialfag.
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2015). Barnevern i et minoritetsperspektiv. Kulturalisering, omsorgsutøvelse og diskurser om foreldreskap.. Å arbeide med familieveiledning i et minoritetsperspektiv. RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.
Brodtkorb, Elisabeth;Rugkåsa, Marianne (2015). Utfordringer for sosialt arbeid i dag. Ellingsen, Ingunn T Levin, Irene Berg, Berit Kleppe, Lise Cecilie (Red.), Sosialt arbeid. En grunnbok. Kapittel 20. s. 299-313. Universitetsforlaget.
Eide, Ketil;Rugkåsa, Marianne (2015). Barnevern i et minoritetsperspektiv. Tidsskriftet norges barnevern. Vol. 92. 2 s.
Rugkåsa, Marianne;Eide, Ketil;Ylvisaker, Signe (2015). Barnevernsarbeideres møte med barn og familer med minoritetsbakgrunn. Norges Barnevern. Vol. 92.
Rugkåsa, Marianne;Eide, Ketil (2014). Barnevern i et minoritetsperspektiv. Kulturalisering og omsorgspraksis. Barnevernkongressen. Norsk barnevernssamband.
Rugkåsa, Marianne (2014). Sivilisering og integrasjon i en velferdsambisiøs stat. Integreringskonferansen 2014. Imdi Integrasjons og mangfoldsdirektoratet.
Rugkåsa, Marianne;Eide, Ketil (2014). Minoritetsbarn, psukisk helse og barnevern. Barnevernets perspektiv. Minoritetsbarn, psukisk helse og barnevern. Høgskoklen i Telemark, NAKMI og RBUP øst og sør.
Rugkåsa, Marianne (2014). Sivilisering og integrasjon i en velferdsambisiøs norsk stat. Forskerforum. Senter for likestilling, Universitetet i Agder.
Rugkåsa, Marianne (2014). Sosialt arbeid med sårbare migranter. Fagseminar : Sosalt arbeid med sårbare migranter.. Velferdsetaten- Kompetansesenter Rus -. Oslo Kommune..
Ylvisaker, Signe;Ohnstad, Anbjørg;Rugkåsa, Marianne (2014). innledning. Ohnstad, Anbjørg Rugkåsa, Marianne Ylvisaker, Signe (Red.), Ubehaget i sosialt arbeid. innledning. s. 13-17. Gyldendal Akademisk.
Rugkåsa, Marianne (2013). Klar tale om livet på vent. Fontene forskning.
Rugkåsa, Marianne (2013). Utfordringer i kontakten mellom barnevernet og barn/familier med innvandrerbakgrunn. Norsk Innvandrerforum. Dialogmøte. Norsk Innvandrerforum.
Rugkåsa, Marianne (2013). Når barnets beste blir tatt for gitt. Majoritets- og minoritetsrelasjoner i barnevernet. Ledersamling for Oppegård kommune. Oppegård kommune.
Rugkåsa, Marianne (2013). Minoritetskvinners arbeidsdeltakelse. Likeverdige valg? Kvinners yrkesdeltakelse og deltidarbeid - 8. mars på Fafo. Forskningsstiftelsen Fafo.
Rugkåsa, Marianne (2013). Likhetens dilemma. Arbeidslinja og integrasjon i majoritetssamfunnet. Fagmøte Likestillings og diskrimineringsombudet. Likestillings og diskrimineringsombudet.
Rugkåsa, Marianne (2013). Likehtens dilemma. Velferdsambisiøsitet og sivilisering. Fagmøte Diakonhjemmet Høgskolesenter. Forskergruppa, Diakonhjemmet Høgskolesenter.
Rugkåsa, Marianne (2013). Velferdsambisiøsitet, sivilisering og integrasjon. Straff og den skandinaviske velferdsstat. Scandinavian Studies of Confinement. Scandinavian Studies of Confinement.
Rugkåsa, Marianne (2013). Velferdsambisiøsitet, sivilisering og kulturelle modeller. Seminar Forum for Nordisk etnografi, Universitet i Oslo. Forum fior Nordisk etnografi, Universitet i Oslo.
Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2012). Når barnets beste blir tatt for gitt. Dagsavisen.
Rugkåsa, Marianne (2012). Likhetens dilemma. Egalitet i Norden. Norske rom, Universtitetet i Bergen.
Rugkåsa, Marianne (2012). Det universelle som nasjonalt, det nasjonale som universelt. Dugnad og likestilling i Norge. SANt - NAF årskongress. Svensk antropologforening og Norsk antropologforening..
Rugkåsa, Marianne (2012). Barnevern i minoritetsperspektiv. Fagseminar. Oslo Kommune.
Rugkåsa, Marianne (2011). Arbeid - nøkkelen til integrasjon?. Fontene forskning.
Rugkåsa, Marianne (2011). Ada Ingrid Engebrigtsen og Øivind Fuglerud: Kultur og generasjon. Tilpasningprosesser blant somaliere og tamiler i Nroge. Norsk Antropologisk Tidsskrift.
Rugkåsa, Marianne (2011). Velferdspolitikk, sivilisering og subjektivitet. Norsk Antropologisk Årskonferanse. Norsk ANtropologisk forening.
Rugkåsa, Marianne (2011). Etnisitet og barnevern: Familie- og oppdragelsesmodeller. Fagmøte. Lørenskog Barneverntjeneste.
Rugkåsa, Marianne (2011). Arbeid er ikke eneste vei inn i det norske samfunnet. Velferd. Magasinet for arbeid, velferd og helse.
Rugkåsa, Marianne (2011). Arbeidslinja, veien til integrasjon i velferdsstaten?. Fagmøte. Imdi Integrasjons og mangfoldsdirektoratet.
Rugkåsa, Marianne (2010). Renholesarbeid ikke løsningen. http://en-us.www.mozilla.com/en-US/firefox/customize/. E24.
Rugkåsa, Marianne (2010). Jobb er ikke alltid løsningen http://www.aftenposten.no/jobb/article3941346.ece. ap.no.
Rugkåsa, Marianne;Brodkorb, Elisabeth (2009). Forord. Rugkåsa, Marianne Brodtkorb, Elisabeth (Red.), Sociologi og Socialantropologi. Mellem mennesker og samfund. Forord. s. 7-10. Munksgaard Forlag.
Rugkåsa, Marianne (2008). Dress code and access to work. Symbolic or practical barriers?. Konferanse. FEMM-nettverket.
Eide, Ketil;Hermansen, Nina;Hermansen, Nina;Rugkåsa, Marianne;Braseth, Halvard;Qureshi, Naushad Ali;Qureshi, Naushad Ali;Iversen, Kjell-Ivar;Ranger, Marianne Neverland;Thronsen, Anne (2007). Barnevern i et minoritetsperspektiv. 15 studiepoeng. Studieåret 2008/09. En samarbeidsstudie mellom Høgskolene i Finnmark, Lillehammer, Oslo og Telemark.
Rugkåsa, Marianne (2007). Presentasjon av phd-prosjektet: ”En antropologisk analyse av etniske minoritetskvinners erfaringer fra sysselsettingstiltak og konsekvenser for samfunnsdeltakelse, barneomsorg og familieliv i et sosialpolitisk perspektiv”. Konferanse. FEMM-Nettverket.
Rugkåsa, Marianne (2007). Etnisitet og barnevern. Sosialarbeideres kunnskapssyn - og behov. KONFERANSE. Arena.
Rugkåsa, Marianne (2007). ‘Privileged majority’ studying ‘deprived minorities’. Konferanse. Socialforkningsinstitutet.
Brodtkorb, Elisabeth;Rugkåsa, Marianne (2007). Velkommen inn. Rugkåsa, Marianne Brodtkorb, Elisabeth (Red.), Under tak - mellom vegger. Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten. Forord. Gyldendal Akademisk.
Rugkåsa, Marianne (2004). Kulturpsykologi. Bevegelser og livsløp.. Nordisk sosialt arbeid.
Rugkåsa, Marianne (2003). En kommentar til Unni Wikans bok For ærens skyld. Fadime til ettertanke.. Linjer.
Rugkåsa, Marianne (2001). Kurdere i eksil – et sosialantropologisk blikk på kurdisk kultur.. Seminar om flyktninger fra Kurdistan – landkunnskap og kulturforståelse. UDI –Øst.
Rugkåsa, Marianne (2001). Kurdere i eksil – et sosialantropologisk blikk på kurdisk kultur.. Seminar om flyktninger fra Kurdistan – landkunnskap og kulturforståelse. UDI øst.
Brodtkorb, Elisabeth;Norvoll, Reidunn;Rugkåsa, Marianne (2001). Innledning. Rugkåsa, Marianne Brodtkorb, Elisabeth Norvoll, Reidunn (Red.), Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse og sosialarbeiderprofesjonene. Innledning. s. 15-19. Gyldendal Akademisk.
Rugkåsa, Marianne (2000). The traditional, the modern and the political: Political mobilization and gender ideoøogy among Kurdish migrants in Oslo.. Seminar Kurdish gender studies.. Seminar Kurdish gender studies..
Rugkåsa, Marianne (1999). Ungdom med innvandrerbakgrunn og rusmidler.. Fagseminar. NOVA.
Rugkåsa, Marianne (1999). Ôcalan, PKK og kursdisk frigjøringskamp.. Ny Tid.
Rugkåsa, Marianne (1998). Innvandrere i rusmiddelbehandling. Erfaringer og utfordringer.. Konferansen Fagutvikling og kvalitet i rusarbeid. Kompetansesenter rus Oslo og Akershus.
Rugkåsa, Marianne (1998). Kulturelle ulikheter, klientens eller behandlerens problem?. Fagrådet innen rusvernet i Norge. Fagrådet innen rusvernet i Norge.
Qureshi, Nauhshad Ali;Rugkåsa, Marianne (1998). Om egne og andres fordommer?. Linjer.
Egden, Sissel;Rugkåsa, Marianne (1998). En overdose virkelighet?. Rus og avhengighet.
Rugkåsa, Marianne (1997). Kurdisk historie, språk og kultur og dagens situasjon.. Fagseminar. Psykososialt team for flyktninger i Nord-Norge,.
Rugkåsa, Marianne (1997). Kurdiske jenter i eksil. Ære, skam og sosial mobilitet.. Seminaret: Flyktningbarn og -unges møte med barnevernet.. Psykososialt senter for flyktninger.
Rugkåsa, Marianne (1997). Sebri Botani. Peshmerga og poet.. 3. verden magasinet X.
Rugkåsa, Marianne (1997). Leve Kurdistan?. 3. verden magasinet X.
Rugkåsa, Marianne (1997). Newroz. Kurdisk nasjonaldag.. Ny Tid.
Rugkåsa, Marianne (1996). Leve Kurdistan! Kurdisk frigjøringskamp i eksil.. 197 s. Institutt og museum for antropologi. Unversitetet i Oslo..
Rugkåsa, Marianne (1995). Leyla Zana - Et nasjonalt symbol.. Forum for Midtøstenstudier..

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 25
Telefon (mobil): +47 482 90 235
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X517