HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (20) Fagbøker⁄lærebøker (10) Forskningsrapporter (9) Formidling (108)
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2017). På stø kurs inn i akademia?. NOA. Norsk som andrespråk. Vol. 33.
Greek, Marit;Jonsmoen, Kari Mari (2016). Hvilken tekstkyndighet har studenter med seg fra videregående skole?. UNIPED. Vol. 39. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-03-06
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2016). Lecturers' text competencies and guidance towards academic literacy. Educational Action Research. Vol. 25. doi: 10.1080/09650792.2016.1178156
Greek, Marit (2015). God pedagogisk praksis i høyere utdanning. Jonsmoen, Kari Mari Greek, Marit (Red.), Språkmangfold i utdanningen. kapittel 3. s. 42-60. Gyldendal Akademisk.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2015). Stolthet og fordom. Jonsmoen, Kari Mari Greek, Marit (Red.), Språkmangfold i utdanningen. artikkel. s. 13-25. Gyldendal Akademisk.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2015). Språkmangfold i utdanningen. ISBN: 978-82-05-46026-3. 300 s. Gyldendal Akademisk.
Greek, Marit;Jonsmoen, Kari Mari (2013). Changing Pedagogical Practices: Are Development Projects the right Course to take?. Work Based Learning e-journal. Vol. 3.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2013). Skriveveiledning til økt fag- og tekstforståelse. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 997.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2013). Endring av pedagogiske praksiser - er utviklingsarbeid veien å gå?. Jonsmoen, Kari Mari Greek, Marit (Red.), Gode pedagogiske praksiser - Hvordan bidra til økte språkferdigheter hos studenter med norsk som andrespråk gjenom undervisning og veiledning. artikkel. s. 25-38.
Se alle publikasjoner
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2012). "HODET BLIR TUNGT - OG TOMT" - om det å skrive seg til profesjonsutøvelse. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 96.
Greek, Marit (2011). Reversing frames: Institutional development at Oslo University College. Thomas, Liz Tight, Malcolm (Red.), Institutional Transformation to Engage a Diverse Student Body. Chapter 8.1. s. 301-310. Emerald Group Publishing Limited.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2010). Development Projects as a Method for Changing the Pedagogical Practice Towards a More Inclusive Higher Education. Cooper, Michael (Red.), Changing the Culture of the Campus: Towards an Inclusive Higher Education – Ten Years on. artikkel. s. 50-64.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2008). The missing link between education, integration and work - a matter of inadequate communication skills?. Gard, Eilif Simonsen, Birte (Red.), The Intercultural Perspective in a Multicultural World. artikkel. s. 97-103.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2008). The Multicultural Challenge: Promoting participation and success among non-traditional students at Oslo University College. Ferrier, Fran (Red.), Higher Education in Diverse Communities : Global Perspectives – Local Initiatives. artikkel. s. 127-134.
Greek, Marit (2006). Flerkulturell formidling - ferdigheter til sameksistens i et meningsfylt kaos. Greek, Marit Jonsmoen, Kari Mari (Red.), Utfordringer i flerkulturell formidling: Formidling og internalisering av flerkulturell kunnskap i ulike fagfelt. artikkel. s. 40-50. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Greek, Marit;Jonsmoen, Kari Mari (2006). Flerkulturell dannelse - kursholderen på line mellom fag og behag. Greek, Marit Jonsmoen, Kari Mari (Red.), Utfordringer i flerkulturell formidling: Formidling og internalisering av flerkulturell kunnskap i ulike fagfelt. artikkel. s. 63-74. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Greek, Marit;Jonsmoen, Kari Mari (2006). Oppdragsstudiet Formidling av flerkulturell forståelse - en prosjektrapport. Greek, Marit Jonsmoen, Kari Mari (Red.), Utfordringer i flerkulturell formidling: Formidling og internalisering av flerkulturell kunnskap i ulike fagfelt. vedlegg. s. 122-136. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Greek, Marit (2004). Når majoritet og minoritet møtes i høgskolen. loona, sunil (Red.), Når minoritet og majoritet møtes i høgskolen - utfordringer og muligheter i: Rekruttering og tilrettelegging for minoritetsspråklige i høyere utdanning. KAPITTEL. s. 14-23.
Greek, Marit (2004). Annerledes i sykepleierutdanningen. Tidsskriftet sykepleien.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2018). Å studere realfag. ISBN: 978-82-450-2152-3. 133 s. Fagbokforlaget.
Greek, Marit;Jonsmoen, Kari Mari (2016). Praksisboka Slik lykkes du i praksisstudiene. ISBN: 978-82-05-49087-1. 157 s. Gyldendal Akademisk.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit;Nilsen, Ingunn (2014). Studer med norsk som andrespråk. ISBN: 978-82-05-46068-3. 44 s. Gyldendal Akademisk.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit;Nilsen, Ingunn (2014). Skriv smart. ISBN: 978-82-05-46067-6. 42 s. Gyldendal Akademisk.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit;Nilsen, Ingunn (2014). Tenk kritisk og reflekter. ISBN: 978-82-05-46066-9. 40 s. Gyldendal Akademisk.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit;Nilsen, Ingunn (2014). Overlev praksis. ISBN: 978-82-05-46065-2. 30 s. Gyldendal Akademisk.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit;Nilsen, Ingunn (2014). Ta ordet. ISBN: 978-82-05-46064-5. 33 s. Gyldendal Akademisk.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit;Nilsen, Ingunn (2014). Les smart. ISBN: 978-82-05-46063-8. 39 s. Gyldendal Akademisk.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2013). Studer med mål og mening. Veien gjennom studiet. ISBN: 978-82-05-43117-1. 129 s. Gyldendal Akademisk.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2013). Gode pedagogiske praksiser - Hvordan bidra til økte språkferdigheter hos studenter med norsk som andrespråk gjenom undervisning og veiledning. ISBN: 978-82-93208-29-7. 156 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Se alle publikasjoner
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit;Johansen, Jorunn Store (2017). Delrapport for pilotprosjektet Norsk for HiOA-tilsatte. 23 s. Høgskolen i oslo og Akershus.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2007). Mot en flerkulturell praksis ved Høgskolen i Oslo 1996 - 2007. ISBN: 978-82-579-4572-5. 84 s. Høgskolen i Oslo.
Greek, Marit;Jonsmoen, Kari Mari (2006). Utfordringer i flerkulturell formidling: Formidling og internalisering av flerkulturell kunnskap i ulike fagfelt. ISBN: 978-82-579-4549-7. 136 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Greek, Marit;Jonsmoen, Kari Mari (2006). Utfordringer i flerkulturell formidling Formidling og internalisering av flerkulturell kunnskap i ulike fagfelt. ISBN: 82-579-4549-8. 136 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit;Båtnes, Per Inge (2005). Stødige Studieløp rapport fra kurset 20. - 24. juni 2005. 9 s. SEFIA.
loona, sunil;Greek, Marit (2004). Når minoritet og majoritet møtes i høgskolen - utfordringer og muligheter i: Rekruttering og tilrettelegging for minoritetsspråklige i høyere utdanning. ISBN: 82-579-4354-1. 133 s. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.
Greek, Marit (2002). På vei mot et flerkulturelt studiested? - minoritetsstudenter i et majorietsmiljø. 119 s. Høgskolen i Oslo.
Greek, Marit (2001). Kompetansegivende komplettering av utenlandsk lærerutdanning. 41 s. Skolenes landsforbund og Norsk lærerlag.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2018). Tekstanalyse Sykepleiekunnskap og norskferdigheter. aksjonsforskningsprosjektet "ASK – Akademisk språkkafe for sykepleierstudenter".. Universitetet i Sørøst-Norge.
Greek, Marit (2018). Tekstanalyse - Sykepleiekunnskap og norskferdigheter. aksjonsforskningsprosjektet "ASK – Akademisk språkkafe for sykepleierstudenter". Universitetet i Sørøst-Norge.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2018). Akademisk språkpraksis som forskningsfelt: Hva er det? Hvorfor er det viktig?. Åpent seminar. Universitetsbiblioteket OsloMet.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2017). Norsk i helsearbeiderfaget for deltakere med et annet førstespråk enn norsk. pedagogisk kompetanseheving. Fylkeskommunene.
Jonsmoen, Kari Mari;Johansen, Jorunn Store;Greek, Marit (2017). Internasjonalisering krever integrering. Khrono.no.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2017). Skriving i overqangen fra gymnasium til universitet og professionshøjskoler. NoFa6. Syddansk Universitet.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2017). Makt og avmakt - veiledning av studenter i praksis. RUFUT – Utdanningskonferansen 2017. NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.
Se alle publikasjoner
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit;Johansen, Jorunn Store (2017). Høgskoletilsatte i språkklemma. Forskerforum.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit;Johansen, Jorunn Store (2017). Ut med norsk og inn med engelsk?. Morgenbladet.no.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2017). Språkets rolle i studiet Sannheter og myter om studentenes språkutvikling i faglig sammenheng. Lunsjpåfyll. Læringssenter og bibliotek, HiOA.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2016). “Alla vill til himmelen men få vill ju dö. Man vill kamma inn vinningen, men sår inga frön”. VIRAK Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek. UiO, HiOA, BI.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2016). Hvordan arbeide med studentenes språk? Studier og erfaringer fra Høgskolen i Oslo og Akershus.. Klart språk i forskning og undervisning. Juridisk fakultet, UiO.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2016). Fag og språk i sykepleie. Et språkkurs for N2-studenter ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk. Institutt for språk og litteratur, NTNU.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2016). Fag og språk i sykepleie - "Andrespråksstudenter er utsatt for flere konsekvenser". fredagssamling for lærere ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2016). Reell studiekompetanse - har elever med studiekompetanse tilstrekkelig tekstkyndighet for studier ved norske høyskoler og universitet?. Opplæringskonferansen 26.-27. januar 2016. Nordland Fylkeskommune.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2016). Begrunnelser for innhold og arbeidsmåter i skriveseminarer for fysioterapistudenter i tredje studieår. Fagseminar for veiledere av bacheloroppgaver.. Institutt for fysioterapi. Høgskolen i Oslo og Akershus..
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2016). Studieforberedt? Gir vgs. elevene tilstrekkelig akademisk tekstkyndighet for studier?. Innspill til satsningsdebatt, ledermøte. Drammen videregående skole.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2015). Studieforberedt? Hvilken akademisk tekstkyndighet har studentene med seg fra videregående skole?. Fagseminar for lærere ved første studieår, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, HiOA.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2015). Fag og språk i sykepleie. Kvalitet i pedagogiske støttetilbud. Mangfold i pedagogisk praskis, HiOA.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2015). Hvilken akademisk tekstkyndighet har studentene med seg fra videregående skole?. Skriveuka 2015. Mangfold i pedagogisk praksis, HiOA.
Greek, Marit;Jonsmoen, Kari Mari (2015). Nullstilte studenter. Morgenbladet.
Greek, Marit;Jonsmoen, Kari Mari (2015). Legg ikke kunnskapen fra vgs. på hylla. Adresseavisen.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2015). Språkmangfold i klinisk praksis - betydning av språkmestring hos praksisveileder i veiledning av student i klinisk praksis.. Pasientsikkerhet en utfordring for utdanningen?. NSFs faggruppe for undervsning, fagutvikling og forskning.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2015). Om å øke språkferdigheter hos studenter gjennom undervisning og veiledning – refleksjon over pedagogisk praksis.. Pasientsikkerhet en utfordring for utdanningen?. NFNs faggruppe for undervisning, fagutvikling og forskning.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2015). Studieforberedende kurs, og den pedagogiske tenkningen som ligger bak. Skolebesøk v/HiOA 28. januar 2015. Studieadministrasjonen HiOA.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2015). Forord. Jonsmoen, Kari Mari Greek, Marit (Red.), Språkmangfold i utdanningen. forord. s. 5-6. Gyldendal Akademisk.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2015). Endring av pedagogiske praksiser - er utviklingsarbeid veien å gå?. Jonsmoen, Kari Mari Greek, Marit (Red.), Språkmangfold i utdanningen. artikkel. s. 280-296. Gyldendal Akademisk.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2014). Utvikling av fagkompetanse gjennom fokus på skriveprosesser. Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK).
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2014). Assistent- og mentorordninger ved HiOA. FPK-workshop om studentassistenter og studentmentorer. Senter for profesjonsstudier.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2014). På stø kurs inn i akademia?. Den sjette nasjonale forskerkonferansen om norsk som andrespråk. Universitetet i Stavanger.
Greek, Marit;Jonsmoen, Kari Mari (2014). Enhancing Academic Literacy among Second Language Students. NTNU's diversity conference 2014. NTNU.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2014). Å skrive for vitenskapelige tidsskrift - skriveprosessen. seminar for forskergruppa Empowerment ved HiOA. forskergruppa Empowerment ved HiOA.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2014). Å skrive gode tekster. skrivekurs for lærere og elever i siste studieår. Drammen videregående skole.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2014). Students' text competences and guidance towards academic literacy. ICED 2014, “Educational Development in a Changing World”. The International Consortium for Educational Development.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2014). Hva tror vi at vi har sett og hva grubler vi på …. lærermøte ved Drammen videregående skole. Norskseksjonen, Drammen videregående skole.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2014). Tekstcompetences and academic literacy- new students in Higher Education. NERA 42dn Congress - Education for sustainable development. NERA - Nordic Educational Research Association.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2013). Akademiske forventninger. Klassekampen.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2013). Gode språkferdigheter og studievaner sikrer et stødig studieløp - erfaringer fra FoU-arbeider ved HiOA. fellesarrangement for elevene ved Oslo voksenopplæring - avdeling Sinsen. Oslo voksenopplæring - avdeling Sinsen.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2013). IKT i høyere utdanning – hvem skal styre?. Adresseavisen.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2013). Utfordringer og muligheter - minoritetsspråklige studenter ved HiOA. Utfordringer og muligheter - Minoritetssrpåklige studenter i akademia. Universitetet i Stavanger.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2013). Tekstkompetanse i sykepleie - skriving og skriveveiledning. Første seminar i en rekke på fem. personalseminar ved bachelorstudiet for sykepleie. Institutt for helse, ernæring og ledelse,.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2013). Hvordan går det med NOA-studentene og hvilke utfordringer har de? Erfaringer fra FoU-arbeid ved HiOA. personalsemiar ved Oslo Voksenopplæring avd. Sinsen. Oslo Voksenopplæring.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2013). Skriveveiledningen må bedres. Forskerforum. Vol. 45.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2013). Forord. Jonsmoen, Kari Mari Greek, Marit (Red.), Gode pedagogiske praksiser - Hvordan bidra til økte språkferdigheter hos studenter med norsk som andrespråk gjenom undervisning og veiledning. forord. s. 3-4.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2012). Veiledning som treffer? - Erfaringer fra casestudier ved HiOA. Den flerkulturelle høgskolen: utfordringer og muligheter. Høgskolen i Østfold.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit;Nilsen, Ingunn (2012). Studentstøtte, Skrivementorer og Studieverksted. Studieverkstedet ved HiOA og FoU. PUS v/ Greek & Jonsmoen.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2012). arrangører og fagansvarlige for seminaret «HiOA en flerkulturell høgskole». «HiOA en flerkulturell høgskole».. PUS & NAFO.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2012). ICT Enhanced Learning - Benefits and Didactic Callenges in a Language and Communication Course for Adult Immigrants. Open learning generations - closing the gap from generations "y" to the mature lifelong learners. EDEN -european distanse and e-learning network.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2012). Veiledning på bachelornivå - ved skriftlige tekster. Veiledning i en universitets- og høgskolepedagogisk kontekst. Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2012). Kan veiledning bidra til en enklere skriveprosess?. Fagdag. Husøkonomi & serviceledelse, Kostøkonomi, ernæring & ledelse.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2012). "Hodet blir tomt og tungt" - hvordan kan veileder gjøre skriveprosessen enklere?. Fagseminar. Institutt for sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2012). "Hodet blir tomt og tungt" sier studentene. Hvordan kan veileder gjøre skriveprosessen enklere?. Kvalitetsuka. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit;Nilsen, Ingunn;Hedemann, Grete (2012). Språk, makt og norskkurs. Radio Nova.
Greek, Marit (2011). Integrering må gå begge veier. I: Tidsskriftet Sykepleien.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2011). Skriveuka 2011. Brosjyre.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2011). Sett i gang og skriv!. Skriveuka 2011. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2011). Presentasjon av funn fra studien "Skrivetradisjoner og utdanning". Skriveuka 2011. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2011). Dealing with diversity in an educational institution. Alternative Forms of Measuring. Diversity Monitoring at Higher Education Institutions. Veilfalt als chance.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2011). God praksis i høyere utdanning. Høstseminar 2011. Norgesuniversitetet.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2011). La ressursene bli en ressurs!. Arrangement: La ressursene bli en ressurs!. Jonsmoen og Greek i samarbeid med NAFO.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2011). Å skrive krever mer enn påbud. Forskerforum.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2011). Interkulturell kommunikasjon i undervisning og veiledning. Arrangement: Interkulturell kommunikasjon i undervisning og veiledning. Greek & Jonsmoen ved Pedagogisk utviklingssenter, HiO.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2011). Skrivetradisjon og utdanning - å skrive seg til profesjonsutøvelse. Include-konferens 11-12 maj 2011. Malmö högskola.
Greek, Marit;Jonsmoen, Kari Mari (2011). Spåk og profesjonsutdanning. Interkult. HiO.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2011). Her skriver vi!. Åpen dag. Høgskolen i Oslo.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2011). Kultur for mentorvirksomhet på HiO. Nettside.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2011). Mentorer - en del av høgskolens virksomhet … og en stor ressurs for både lærere og medstudenter.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2011). Rekrutteringsfilm 3, Fallskjerm, mentor.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2011). Rekrutteringsfilm 2, Klatrevegg, mentor.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2011). Rekrutteringsfilm 1, Snowboard, mentorer.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2010). Språk og kommunikasjon i utdanning og profesjon.
Greek, Marit;Jonsmoen, Kari Mari;Nossum, Jorun (2010). Abstracts from "Intercultural meetings within institutional borders" 25.-27. November 2010. 17th Annual Conference/Nordic Network for Intercultural Communication.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit;Nossum, Jorun (2010). "Intercultural meetings within institutional borders". Nordic Network for Intercultural Communication (NIC), 25.-27. November 2010. 17th Annual Conference/Intercultural meetings within institutional borders. HiO for Nordic Network for Intercultural Communication.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2010). Skrivekurs. Skriveuka 2010. PLUSS/Pedagogisk utviklinssenter.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2010). Samskriving – en metode for å skrive tekster i fellesskap. Skriveuka 2010. PLUSS/Pedagogisk utviklingssenter, HiO.
Greek, Marit (2010). The developmental project: Successful educational practices. Widening Participation Research Centre Annual Conference. Edge Hill University.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2010). Studieverkstedet på HiO. ”Hva et studieverksted er og kan være – suksesskriterier og utfordringer”. Interkultprosjektet PLUSS ved HiO.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2010). ”Jeg kommer til kort når det gjelder studenter med norsk som andrespråk. Jeg kan ikke lære studentene norsk.”. Åpent fagseminar for PHS, HiAK og HiO.. Prosjektet "Gode pedagogiske praksiser".
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2009). Development Projects as a Method for changing the Pedagogical Practice towards a more Inclusive Higher Education. 'Changing the Culture of the Campus Towards an Inclusive Higher Education - Ten Years On'. European Access Network.
Greek, Marit (2009). Study success for students with a multicultural background. samarbeid med høgskolen i amsterdam. høgskolen i amsterdam.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2008). The complexity of interaction -Language proficiency and nursing students. Cultures in translation. Nordic Network for Intercultural Communication – NIC 2008.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2008). Factors crucial in developing a successful design for e-learning in a diverse learning community. New learning cultures : How do we learn? Where do we learn?. Eden 2008 Annual Conference.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2007). Mot en flerkulturell praksis ved Høgskolen i Oslo. Maia.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit;Horntvedt, Tone (2007). Ansvarsfraskrivelse. Klassekampen.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2007). Mindre frafall med studieforberedende kurs?. Universitas.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2007). Er studentene forberedt?. Nationen.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2007). Er studiekvaliteten forbedret for årets studentkull?. Forskerforum.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2006). The Multicultural Challenge at Oslo University College - Approaches to promote non-traditional students’ active participation and success. European Access Network. European Access Network.
Greek, Marit;Jonsmoen, Kari Mari (2006). Flerkulturell dannelse - kursholderen på line mellom fag og behag. Utfordringer i flerkulturell formidling. SEFIA og IMDI.
Greek, Marit (2005). Lær norsk - bli integrert. Dagsavisen.
Greek, Marit (2005). Collaboration in multicultural student groups - essential in higher education. 2005 SIETAR Europa Congress: Your culture, My culture, our opportunity: Intercultural Theories, Tools and Best Practices for Education, Society and Business in a Polarized World. SEITAR Europa.
Greek, Marit (2004). How to deal with multicultural challenges in higher education. The 13. EAN Annual Conference. University of Antwerp.
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2004). How to deal with Multicultural challenges in higher education. Annual Conference of the European Access Network (EAN). The European Access Network (EAN).
Jonsmoen, Kari Mari;Greek, Marit (2004). The Missing Link between Education, Integration and Work - a Matter of Inadequate Communication Skills?. 11th Conference of the Nordic Network for Intercultural Communication. Nordic Network for Intercultural Communication.
Greek, Marit (2003). Når majoritet og minoritet møtes i høgskolen. Rekruttering til og tilrettelegging for minoritetsspråklige i høyere utdanning. Høgskolen i Buskerud mfl.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 52 05
Telefon (mobil): +47 458 73 804
Besøksadresse: Pilestredet 48, Oslo, S363