HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (1) Forskningsrapporter (2) Formidling (9)
Hermansen, Hege;Lorentzen, Marte;Mausethagen, Sølvi;Zlatanovic, Tatjana (2018). Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. Vol. 12. 36 s. doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.4351
Mausethagen, Sølvi;Hermansen, Hege Yvonne;Lorentzen, Marte;Zlatanovic, Tatjana;Dahl, Thomas (2016). Hva kjennetegner forskning på norske lærere under kunnskapsløftet? En forskningskartlegging.. 28 s. Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Tellmann, Silje Maria;Lorentzen, Marte;Mausethagen, Sølvi (2016). Lærerrollen sett fra lærerperspektivet: Notat til ekspertgruppen om lærerrollen. ISBN: 978-82-327-0199-5. 40 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
Hagerup, Nina;Lorentzen, Marte (2017). Nytt studiestartopplegg for tidlig innrullering i faglige og sosiale nettverk.
Hermansen, Hege Yvonne;Zlatanovic, Tatjana;Lorentzen, Marte (2016). Professional work of Norwegian teachers during the Knowledge Promotion Reform: A literature review. NERA conference.
Vilhena, Susana;Lorentzen, Marte (2016). The documentation project: Mapping research and development activity within higher education. NERA 2016. University of Helsinki.
Arntzen, Kari;Jelin, Elma;Leonthin, Riitta Anneli;Lorentzen, Marte (2015). Studentinvolvering i forskning underveis i sykepleiestudenters praksisperiode.
Lorentzen, Marte;Møyner, Elisabeth (2015). Samarbeidsprosjekt bidrar til nytenkning rundt studenters praksisperiode. FPK blogg HiOAs nettside.
Bonsaksen, Tore;Lorentzen, Marte (2015). Hvordan kan man integrere læringsfremmede tilbakemeldinger i utdanningene?. http://blogg.hioa.no/fpksatsing/2015/02/02/fra-utdanningene-.
Pihl, Joron;Lorentzen, Marte (2014). Hvordan utvikle gode forskere og støtte opp om stipendiaters læringsprosesser?. Program for fremragende profesjonskvalifisering.
Larsen, Anne Karin;Lorentzen, Marte (2014). Praksisrelevante masteroppgaver i yrkesfaglærerutdanningen gjennom samarbeid med arbeidsorganisasjoner. SPK bloggen HIOA.
Komulainen, Tiina M.;Lorentzen, Marte (2014). Fra utdanningene: Bruk av ProLab i ingeniørutdanningen for å øke studentaktive læringsformer/ Nye undervisningsformer på ingeniørutdanningen. FPK-bloggen, Khrono.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 53
Telefon (mobil): +47 924 63 215
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T323