meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter (4) Formidling (6)
Barlindhaug, Rolf;Ruud, Marit Ekne;Nygaard, Marit Owren (2017). Hvilken sammenheng finner vi mellom boligtyper og befolkningssammensetning?. ISBN: 978-82-8309-211-0. 108 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Nygaard, Marit Owren;STEEN, Arild Henrik;Ellingsen, Dag (2016). YS Arbeidslivsbarometer. Norsk Arbeidsliv 2016. Vilje til omstilling.. 80 s. Arbeidsforskningsinstituttet, HIOA.
Ruud, Marit Ekne;Skogheim, Ragnhild;Nygaard, Marit Owren (2016). Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan – en evaluering. ISBN: 978-82-8309-122-9. 107 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Ellingsen, Dag;Nygaard, Marit Owren (2017). Tomorrow's employees. Seminar. Aker Solutions.
Nygaard, Marit Owren;Ellingsen, Dag (2016). Arbeidslivsbarometeret 2016. Faglig forum AFI/HIOA.
Nygaard, Marit Owren (2016). Foreløpige funn fra YS Arbeidslivsbarometer. Arendalsuka 2016.
Nygaard, Marit Owren (2016). Hvor i Oslo vil vi bo, og hvor lenge?. Boligøkonomisk forum. Prognosesenteret.
Nygaard, Marit Owren (2016). YS Arbeidslivsbarometer. Frokostseminar YS. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.
Nygaard, Marit Owren (2016). Integrering i Drammensregionen. Forprosjekt Integrering i Drammensregionen. Drammen kommune.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 57
Telefon (mobil): +47 480 58 406
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG468