HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Forbrukerpolitikk og -økonomi

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (6) Forskningsrapporter (7) Formidling (12)
Austgulen, Marthe Hårvik (2015). Environmentally sustainable textile consumption? What characterizes the political textile consumers?. Journal of Consumer Policy. Vol. 39. doi: 10.1007/s10603-015-9305-5
Vittersø, Gunnar;Kjærnes, Unni;Austgulen, Marthe Hårvik (2015). Sustainable consumption in the Norwegian political economy of beef. Strandbakken, Pål Gronow, Jukka (Red.), The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. 13. s. 267-290. Abstrakt forlag.
Austgulen, Marthe Hårvik (2014). Environmentally Sustainable Meat Consumption: An Analysis of the Norwegian Public Debate. Journal of Consumer Policy. Vol. 37. doi: 10.1007/s10603-013-9246-9
Tvinnereim, Endre;Austgulen, Marthe Hårvik (2014). Når det snakkes om klima, bør vi se oljearbeideren i rommet. Yrke, arbeidsplass og holdninger til klimaendringer. Eide, Elisabeth Elgesem, Dag Gloppen, Siri Rakner, Lise (Red.), Klima, medier og politikk. 17. s. 317-334. Abstrakt forlag.
Laitala, Kirsi Maria;Austgulen, Marthe Hårvik;Klepp, Ingun Grimstad (2014). Responsibility without means. Muthu, Subramanian Senthilkannan (Red.), Roadmap to Sustainable Textiles and Clothing. 5. s. 125-151. Springer Science+Business Media B.V..
Austgulen, Marthe Hårvik;Stø, Eivind (2013). Norsk skepsis og usikkerhet om klimaendringer. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 54.
Dulsrud, Arne;Kjærnes, Unni;Austgulen, Marthe Hårvik (2015). Institutional Conditions for Household Food Security in India. 76 s. SIFO.
Dulsrud, Arne;Kjærnes, Unni;Austgulen, Marthe Hårvik (2015). Institutional Conditions for Household Food Security in India. 76 s. SIFO.
Austgulen, Marthe Hårvik;Stø, Eivind (2013). Barriers to the success of eco-labels for textiles A report from stakeholder interviews in Norway. 60 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Austgulen, Marthe Hårvik (2013). Consumer perspectives on eco-labelling of textiles. 84 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Laitala, Kirsi Maria;Klepp, Ingun Grimstad;Morely, Nick;Meistad, Torill;Chapman, Adrian;Wenting, Chen;Hebrok, Marie;Daae, Johanne;Austgulen, Marthe Hårvik (2012). Potensiale for økt materialgjenvinning av tekstilavfall og andre avfallstyper (papir/papp, metall og glass). ISBN: 978-82-7063-437-8. 211 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Austgulen, Marthe Hårvik (2012). Nordmenns holdninger til klimaendringer, medier og politikk. 40 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Laitala, Kirsi;Klepp, Ingun Grimstad;Morley, Nick;Meistad, Torill;Chapman, Adrian;Chen, Wenting;Hebrok, Marie;Daae, Johannes;Austgulen, Marthe Hårvik (2012). Potential for increased material recycling of textile waste and other waste and other types( paper/cardboard, metal , and glass). 214 s. SIFO report.
Austgulen, Marthe Hårvik (2016). Forbrukernes holdninger til presentasjon av kjøpsvilkår på nett. Strategiseminar. Forbrukerombudet.
Alfnes, Frode;Austgulen, Marthe Hårvik;Skuland, Silje Elisabeth;Schjøll, Alexander (2015). Nudgeing i butikk for sunne og klimariktige matvalg. NILF-seminar. Norsk instiutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).
Austgulen, Marthe Hårvik;Skuland, Silje Elisabeth;Schjøll, Alexander;Alfnes, Frode (2015). Consumer readiness to reduce meat consumptions and eat more climate friendly. 143rd Joint EAAE-AAEA seminar Naples, Italy 25-27 March 2015 Consumer Behavior in a Changing World: Food, Culture and Society. European Associations of Agricultural Economist.
Austgulen, Marthe Hårvik;Skuland, Silje Elisabeth;Schjøll, Alexander;Alfnes, Frode (2015). Consumer readiness to reduce meat consumptions and eat more climate friendly. 2nd Norwegian Food Market Research Conference. NOFIMA Ås/ Handelshøyskolen NMBU.
Austgulen, Marthe Hårvik (2014). Produksjon og forbruk av tekstiler. Miljømerking som reguleringsverktøy. Forbrukerens rolle og ansvar i klima- og miljøpolitikken. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og CICERO.
Vittersø, Gunnar;Austgulen, Marthe Hårvik;Kjærnes, Unni (2014). Tekstiler og kjøtt – muligheter og begrensninger for forbrukeransvar. Forbrukerens rolle og ansvar i klima- og miljøpolitikken. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og CICERO.
Tvinnereim, Endre;Austgulen, Marthe Hårvik (2013). Public opinion about climate change: The role of individual employment in fossil-fuel intensive sectors. Communicating Climate Science: A Historic Look to the Future. American Geophysical Union.
Austgulen, Marthe Hårvik (2013). Eco-labels as environmental regulation. ECPR.
Kjærnes, Unni;Austgulen, Marthe Hårvik (2013). T-skjortene dine er skadelige. Dagsavisen - Nye Meninger.
Austgulen, Marthe Hårvik (2013). Forvirring rundt kjøttdisken. Dagsavisen.
Se alle publikasjoner
Tvinnereim, Endre;Austgulen, Marthe Hårvik (2012). Climate scepticism: Science literacy, world views, and economic interests. Transatlantic Science Week. Norwegian Consulate General, Houston.
Austgulen, Marthe Hårvik;Stø, Eivind (2012). Må gjøre mer hjemme. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 57 51
Telefon (mobil): +47 980 21 472
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X702