HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Forskningsrapporter (10) Formidling (4) HiOA-publikasjoner (12)
Indset, Marthe (2017). The Changing Organization of Multilevel Water Management in the European Union. Going With the Flow?. International Journal of Public Administration. doi: 10.1080/01900692.2016.1274325
Hanssen, Gro Sandkjær;Hovik, Sissel;Indset, Marthe;Klausen, Jan Erling;Stokke, Knut Bjørn (2016). Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Can the New River Basin Districts Ensure Environmental Policy Integration?. International Journal of Water Governance. Vol. 4. 25 s. doi: 10.7564/15-IJWG87
Indset, Marthe;Stokke, Knut Bjørn (2015). Layering, Administrative Change and National Paths to Europeanization: The Case of the Water Framework Directive. European Planning Studies. Vol. 23. doi: 10.1080/09654313.2014.915014
Stokke, Knut Bjørn;Indset, Marthe (2012). Møtet mellom EUs vanndirektiv og statlig sektoransvar. Helhetlig vannforvaltning gjennom konsensusbygging og nettverk?. Kart og Plan. Vol. 72, årg. 105.
Tjerbo, Trond;Indset, Marthe;Hansen, Tore (2011). Fylkesmannens rolle i det norske styringssystemet. Nordisk Administrativt Tidsskrift. Vol. 88.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hovik, Sissel;Indset, Marthe;Klausen, Jan Erling (2017). Sammen om vannet? Erfaringer fra vannforvaltningen etter EUs vanndirektiv. ISBN: 978-82-8309-139-7. 169 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Monkerud, Lars Chr.;Indset, Marthe;Stokstad, Sigrid;Klausen, Jan Erling (2016). Kommunal organisering 2016 – Redegjørelse for Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase. ISBN: 978-82-8309-134-2. 207 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Schou, Arild;Indset, Marthe (2015). EU-programmer: deltagelse og nytte for kommunesektoren. ISBN: 978-82-8309-078-9. 125 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Indset, Marthe;Klausen, Jan Erling;Møller, Geir Holtan;Smith, Eivind;Zeiner, Hilde Hatleskog (2012). Likeverdighet mellom stat og kommunesektor. ISBN: 978-82-7071-937-2. 262 s. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Telemarksforskning.
Smith, Eivind;Indset, Marthe;Klausen, Jan Erling;Winsvold, Marte Slagsvold (2011). Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode. ISBN: 978-82-7071-910-5. 179 s. NIBR.
Indset, Marthe;Naustdalslid, Jon;Stokke, Knut Bjørn (2010). Kollektiv handling fullt og helt, eller stykkevis og delt? – Pilotstudie om helhetlig vannforvaltning. ISBN: 978-82-7071-831-3. 111 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Indset, Marthe (2010). EU og nasjonal boligpolitikk. ISBN: 978-82-7071-869-6. 35 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Hansen, Tore;Indset, Marthe;Sletnes, Ingun;Tjerbo, Trond (2009). Fylkesmannen mellom lokalt folkestyre og statlig styring. ISBN: 978-82-7071-796-5. 227 s. NIBR.
Hovik, Sissel;Indset, Marthe (2008). Lojal iverksetting eller målrettet medvirkning? – Om kommunesektoren og EØS-avtalen. ISBN: 978-82-7071-728-6. 130 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Stigen, Inger Marie;Hansen, Tore;Indset, Marthe;Myrvold, Trine (2008). Innsetting eller utpeking? Evaluering av forsøk med nye regler for byrådsdannelse i Oslo kommune. ISBN: 978-82-7071-713-2. 95 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Se alle publikasjoner
Indset, Marthe (2017). Changing Organizations of Multilevel Water Management, European Union. Farazmand, Ali (Red.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Chapter. Springer.
Indset, Marthe (2013). Møtet mellom EUs vanndirektiv og statlig sektoransvar. Rett i toppen. Fiskeridirektoratet.
Hovik, Sissel;Klausen, Jan Erling;Hanssen, Gro Sandkjær;Stokke, Knut Bjørn;Indset, Marthe (2013). Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Do new water regions represent effective networks for multi-level coordination or a decentralization of dilemmas?. ECPR General COnference. European Consortium for Political Science.
Indset, Marthe;Stokke, Knut Bjørn (2013). Compound governance and national paths to Europeanization: Implementing the EUs Water Framework directive in Norway. Nordic Environmental Social Science Conference. University of Copenhagen.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 96
Telefon (mobil): +47 480 84 978
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG466