HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Forskningsrapporter (11) Formidling (4) OsloMet-publikasjoner (12)
Indset, Marthe;Stokke, Knut Bjørn (2015). Layering, Administrative Change and National Paths to Europeanization: The Case of the Water Framework Directive. European Planning Studies. Vol. 23. doi: 10.1080/09654313.2014.915014
Stokke, Knut Bjørn;Indset, Marthe (2012). Møtet mellom EUs vanndirektiv og statlig sektoransvar. Helhetlig vannforvaltning gjennom konsensusbygging og nettverk?. Kart og Plan. Vol. 72, årg. 105.
Tjerbo, Trond;Indset, Marthe;Hansen, Tore (2011). Fylkesmannens rolle i det norske styringssystemet. Nordisk Administrativt Tidsskrift. Vol. 88.
Indset, Marthe (2018). The Changing Organization of Multilevel Water Management in the European Union. Going with the Flow?. International Journal of Public Administration. Vol. 41. doi: 10.1080/01900692.2016.1274325
Hanssen, Gro Sandkjær;Hovik, Sissel;Indset, Marthe;Klausen, Jan Erling;Stokke, Knut Bjørn (2016). Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Can the New River Basin Districts Ensure Environmental Policy Integration?. International Journal of Water Governance. Vol. 4. 25 s. doi: 10.7564/15-IJWG87
Indset, Marthe;Klausen, Jan Erling;Møller, Geir Holtan;Smith, Eivind;Zeiner, Hilde Hatleskog (2012). Likeverdighet mellom stat og kommunesektor. ISBN: 978-82-7071-937-2. 262 s. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Telemarksforskning.
Smith, Eivind;Indset, Marthe;Klausen, Jan Erling;Winsvold, Marte Slagsvold (2011). Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode. ISBN: 978-82-7071-910-5. 179 s. NIBR.
Indset, Marthe;Naustdalslid, Jon;Stokke, Knut Bjørn (2010). Kollektiv handling fullt og helt, eller stykkevis og delt? – Pilotstudie om helhetlig vannforvaltning. ISBN: 978-82-7071-831-3. 111 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Indset, Marthe (2010). EU og nasjonal boligpolitikk. ISBN: 978-82-7071-869-6. 35 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Hansen, Tore;Indset, Marthe;Sletnes, Ingun;Tjerbo, Trond (2009). Fylkesmannen mellom lokalt folkestyre og statlig styring. ISBN: 978-82-7071-796-5. 227 s. NIBR.
Stigen, Inger Marie;Hansen, Tore;Indset, Marthe;Myrvold, Trine (2008). Innsetting eller utpeking? Evaluering av forsøk med nye regler for byrådsdannelse i Oslo kommune. ISBN: 978-82-7071-713-2. 95 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Hovik, Sissel;Indset, Marthe (2008). Lojal iverksetting eller målrettet medvirkning? – Om kommunesektoren og EØS-avtalen. ISBN: 978-82-7071-728-6. 130 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Indset, Marthe;Schou, Arild;Stokstad, Sigrid (2018). EU på dagsordenen i norske kommuner og fylkeskommuner. NIBR-rapport 2018:13. 89 s. By- og regionforsknigsinstituttet, Oslo Met.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hovik, Sissel;Indset, Marthe;Klausen, Jan Erling (2017). Sammen om vannet? Erfaringer fra vannforvaltningen etter EUs vanndirektiv. ISBN: 978-82-8309-139-7. 169 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Monkerud, Lars Chr.;Indset, Marthe;Stokstad, Sigrid;Klausen, Jan Erling (2016). Kommunal organisering 2016 – Redegjørelse for Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase. ISBN: 978-82-8309-134-2. 207 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Se alle publikasjoner
Schou, Arild;Indset, Marthe (2015). EU-programmer: deltagelse og nytte for kommunesektoren. ISBN: 978-82-8309-078-9. 125 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Hovik, Sissel;Klausen, Jan Erling;Hanssen, Gro Sandkjær;Stokke, Knut Bjørn;Indset, Marthe (2013). Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Do new water regions represent effective networks for multi-level coordination or a decentralization of dilemmas?. ECPR General COnference. European Consortium for Political Science.
Indset, Marthe;Stokke, Knut Bjørn (2013). Compound governance and national paths to Europeanization: Implementing the EUs Water Framework directive in Norway. Nordic Environmental Social Science Conference. University of Copenhagen.
Indset, Marthe (2013). Møtet mellom EUs vanndirektiv og statlig sektoransvar. Rett i toppen. Fiskeridirektoratet.
Indset, Marthe (2017). Changing Organizations of Multilevel Water Management, European Union. Farazmand, Ali (Red.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance 2017. Chapter. Springer.
 • Marthe Indset
 • janerl
 • Eivind Smith
 • Marte Winsvold
 • Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode. (2011) NIBR-rapport 2011:28
 • Marthe Indset
 • Trond Tjerbo
 • Den vanskelige uavhengigheten. (2011) NIBR-rapport 2011:7
 • Inger Marie Stigen
 • Tore Hansen
 • Marthe Indset
 • Trine Myrvold
 • Innsetting eller utpeking?. (2008) NIBR-rapport 2008:10
 • Marthe Indset
 • janerl
 • Geir Møller
 • Eivind Smith
 • Hilde Hatleskog Zeiner
 • Likeverdighet mellom stat og kommunesektor. (2012)
 • Tore Hansen
 • Marthe Indset
 • Ingun Sletnes
 • Trond Tjerbo
 • Fylkesmannen mellom lokalt folkestyre og statlig styring. (2009) NIBR-rapport 2009:19
  Se alle publikasjoner
 • Marthe Indset
 • Jon Naustdalslid
 • Knut Bjørn Stokke
 • Kollektiv handling fullt og helt, eller stykkevis og delt?. (2010) NIBR-rapport 2010:3
 • Marthe Indset
 • Katja Johannessen
 • Susanne Søholt
 • Globalisering og boligpolitikk. (2011) NIBR-rapport 2011:18

  (Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

  Kontakt

  Telefon (kontor): +47 67 23 56 96
  Telefon (mobil): +47 480 84 978
  Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG466