HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Marte Winsvold

Timelærer

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (15) Forskningsrapporter (22) Formidling (9) HiOA-publikasjoner (1)
Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Stemmerett for 16-åringer - rettighet eller opplæringsprosjekt? Mediedekningen av forsøket med nedsatt stemmerettsalder. Saglie, Jo Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Kap. 14. s. 243-265. Abstrakt forlag.
Winsvold, Marte Slagsvold;Rose, Lawrence E;Klausen, Jan Erling (2017). Politisk deltakelse mellom valg. Saglie, Jo Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Kapittel 9. s. 147-167. Abstrakt forlag.
Rose, Lawrence E;Klausen, Jan Erling;Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Holdninger til kommunereform: Hva er utslagsgivende?. Saglie, Jo Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Kapittel 15. s. 267-300. Abstrakt forlag.
Saglie, Jo;Winsvold, Marte Slagsvold;Blåka, Sara (2016). Ansvarsutkreving i lokaldemokratiet: i eller mellom valg?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 32. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-01-03
Winsvold, Marte;Hjeltnes, Kari Johanne;Klausen, Jan Erling;Langeland, Ove (2016). Climate change adaptation through hierarchies and networks in the city of Bergen. Knieling, Jörg (Red.), Climate Adaptation Governance in Cities and Regions: Theoretical Fundamentals and Practical Evidence. 16. s. 287-304. John Wiley & Sons.
Rauken, Trude;Mydske, Per Kristen;Winsvold, Marte Slagsvold (2015). Mainstreaming climate change adaptation at the local level. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. Vol. 20. doi: 10.1080/13549839.2014.880412
Klausen, Jan Erling;Saglie, Inger-Lise;Stokke, Knut Bjørn;Winsvold, Marte (2015). Planning for climate change adaptation in urban areas. O'Brien, Karen Selboe, Elin (Red.), The Adaptive Challenge of Climate Change. 4. s. 63-80. Cambridge University Press.
Inderberg, Tor Håkon;Stokke, Knut Bjørn;Winsvold, Marte (2014). The Effect of New Public Management Reform on Climate Change Adaptation Capacity: A Comparision of Urban Planning and the Electricity Sector. Filho, Walter Leal (Red.), Handbook of Climate Change Adaptation. 35. s. 1-15. Springer.
Klausen, Jan Erling;Renå, Helge;Winsvold, Marte (2014). Færre, større og mer robuste kommuner? - Drivkrefter og motkrefter i kommunestrukturdebatten. Nytt Norsk Tidsskrift.
Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Deliberation, competition or practice? The online debate as arena for political participation. Nordicom Review. Vol. 34.
Se alle publikasjoner
Orderud, Geir;Winsvold, Marte Slagsvold (2012). The role of learning and knowledge in adapting to climate change: a case study of Norwegian municipalities. International Journal of Environmental Studies. Vol. 69. doi: 10.1080/00207233.2012.730676
Klausen, Jan Erling;Winsvold, Marte (2012). Boosting involvement between elections - The case of the Citizen's Initiative. Egner, Björn Haus, Michael Terizakis, Georgios (Red.), Regieren. Festschrift für Hubert Heinelt. Kapittel. s. 493-509. Springer.
Skogerbø, Eli;Winsvold, Marte Slagsvold (2011). Audiences on the move? Use and assessment of local print and online newspapers. European Journal of Communication. Vol. 26. doi: 10.1177/0267323111413112
Winsvold, Marte Slagsvold (2009). Arguing into the Digital Void? On the Position of Online Debates in the Local Public Spheres of Four Norwegian Municipalities. Javnost - The Public. Vol. 16.
Hanssen, Gro Sandkjær;Klausen, Jan Erling;Winsvold, Marte (2007). Emissions trading – market, hierarchy or governance network?. Environmental Governance and Policy Implementation – Papers from the 8. Nordic Environmental Social Science Research Conference, June 18-20, 2007: Workshop 5. Part 4. s. 71-90.
Winsvold, Marte Slagsvold;Mjelde, Hilmar Langhelle;Loga, Jill M (2017). Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. ISBN: 978-82-7763-557-6. 82 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Gjerde, Steinar;Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Frivillige organisasjoner i søk og redning : Utvikling, rekruttering og samarbeid med kommunene.. ISBN: 978-82-7763-559-0. 62 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Loga, Jill;Eimhjellen, Ivar;Eschweiler, Jenny;Ingstad, Eline Synneva Lorentzen;Stokstad, Sigrid;Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Hefte: Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger. KS.
Loga, Jill;Eimhjellen, Ivar;Eschweiler, Jenny;Ingstad, Eline Synneva Lorentzen;Stokstad, Sigrid;Winsvold, Marte (2016). Sosiale entreprenører - partnerskap for nye løsninger. ISBN: 978-82-8095-104-5. 128 s. Uni Research Rokkansenteret.
Gjerde, Steinar;Winsvold, Marte (2016). Bruk av frivillige i søk og redning : En pilotstudie i to politidistrikt. ISBN: 978-82-7763-508-8. 48 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Lid, Stian;Winsvold, Marte;Søholt, Susanne;Hansen, Stig Jarle;Heierstad, Geir;Klausen, Jan Erling (2016). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?. ISBN: 978-82-8309-136-6. 283 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Ødegård, Guro;Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Fra medvirkning til makt : Organisering og gjennomføring av forsøket med stemmerett for 16-åringer i 2015. ISBN: 978-82-7763-535-4. 56 s. Institutt for samfunnsforskning.
Winsvold, Marte;Hanssen, Gro Sandkjær;Houlberg, Kurt;Klausen, Jan Erling;Saglie, Jo;Segaard, Signe Bock;Vabo, Signy Irene (2015). Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger. ISBN: 978-82-7763-475-3. 136 s. Institutt for samfunnsforskning.
Winsvold, Marte;Nørve, Siri;Stokstad, Sigrid;Vestby, Guri Mette (2014). Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. ISBN: 978-82-8309-011-6. 97 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Winsvold, Marte;Nørve, Siri;Stokstad, Sigrid;Vestby, Guri-Mette (2014). Råd, regler og representasjon. Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. ISBN: 978-82-8309-018-5. 133 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Se alle publikasjoner
Klausen, Jan Erling;Arnesen, Sveinung;Christensen, Dag Arne;Folkestad, Bjarte;Hanssen, Gro Sandkjær;Winsvold, Marte Slagsvold;Aars, Jacob (2013). Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. ISBN: 978-82-7071-974-7. 186 s. Norsk institutt for by- og regionforskning, Uni Rokkansenteret.
Lund-Iversen, Martin;Hofstad, Hege;Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Innsigelser etter plan- og bygningsloven. ISBN: 978-82-7071-982-2. 70 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Myrvold, Trine;Zeiner, Hilde Hatleskog;Blåka, Sara;Renå, Helge;Winsvold, Marte Slagsvold;Klausen, Jan Erling (2013). Framtidens kommune – kriterier for politisk oppslutning. ISBN: 978-82-7071-992-1. 97 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Lokal digital offentlighet. 229 s. Universitetet i Oslo.
Klausen, Jan Erling;Arnesen, Sveinung;Christensen, Dag Arne;Folkestad, Bjarte;Hansen, Gro Sandkjær;Winsvold, Marte Slagsvold;Aars, Jacob (2013). Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. ISBN: 978-82-7071-974-7. 186 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Veier til god lokaldemokratisk styring. ISBN: 978-82-7071-997-6. 206 s. NIBR.
Klausen, Jan Erling;Saglie, Inger-Lise;Stokke, Knut Bjørn;Winsvold, Marte (2012). Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer. ISBN: 978-82-7071-928-0. 67 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Smith, Eivind;Indset, Marthe;Klausen, Jan Erling;Winsvold, Marte Slagsvold (2011). Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode. ISBN: 978-82-7071-910-5. 179 s. NIBR.
Lorentzen, Hilde;Winsvold, Marte (2008). E-initiativ - en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ. ISBN: 978-82-7071-741-5. 81 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Hanssen, Gro Sandkjær;Lund-Iversen, Martin;Kittelsen, Elin;Klausen, Jan Erling;Winsvold, Marte (2008). Governance for Sustainability (G-FORS) – Norway National Report. ISBN: 978-82-7071-715-6. 128 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Winsvold, Marte;Hanssen, Gro Sandkjær (2006). Lokalt e-demokrati – Om elektronisk deltakelse blant innbyggere med funksjonsnedsettelser. ISBN: 82-7071-599-9. 147 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Steen-Johnsen, Kari;Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Islamic terrorism, out-group trust and the motivation to control. European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference. ECPR.
Klausen, Jan Erling;Rose, Lawrence E;Winsvold, Marte (2016). Local government amalgamations - a crucial case for analyzing the impact of citizens' orientations towards local governments?. ECPR General Conference. European Consortium for Political Research (ECPR).
Klausen, Jan Erling;Rose, Lawrence E;Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Politisk deltakelse mellom valg. NORKOM - Nordisk kommuneforskerkonferanse. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
Klausen, Jan Erling;Winsvold, Marte Slagsvold;Rose, Lawrence E (2016). Local government amalgamations – a crucial case for analyzing the impact of citizen’s orientations towards local governments?. NORKOM 2016. Nordisk kommuneforskningsforening.
Klausen, Jan Erling;Renå, Helge;Winsvold, Marte (2014). En demokratireform for mer robuste kommuner?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
Klausen, Jan Erling;Renå, Helge;Winsvold, Marte (2014). Lokalstyre på vikende front. Klassekampen.
Langeland, Ove;Klausen, Jan Erling;Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Climate Change Adaptation Policy in Bergen: Ideals and Realities. Schmidt-Thome, Philipp Klein, Johannes (Red.), Climate Change Adaptation in Practice: From Strategy Development to Implementation. 8. s. 95-110. Wiley-Blackwell.
Blåka, Sara;Saglie, Jo;Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Ansvarsutkreving i lokaldemokratiet. Den 22. nordiske kommuneforskerkonferansen.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 930 33 752
Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo, PE535