meny
søk
English

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Sosiologi Emner Ungdom Frafall Utsatt ungdom Barn og unges levekår

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (10) Forskningsrapporter (23) Formidling (63) HiOA-publikasjoner (20)
Hegna, Kristinn;Eriksen, Ingunn Marie;Sletten, Mira Åboen;Strandbu, Åse;Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. Bunting, Mette Moshuus, Geir (Red.), Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Kapittel 4. s. 75-94. Cappelen Damm Akademisk.
Sletten, Mira Åboen (2015). Psykiske plager blant ungdom: sosiale forskjeller og historien om de flinke pikene. Barn i Norge.
Sletten, Mira Åboen;Strandbu, Åse;Gilje, Øystein (2015). Idrett, dataspilling og skole – konkurrerende eller «på lag»?. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 99.
Sletten, Mira Åboen (2013). Betydningen av å lykkes sosialt i ungdomstiden - er "dårlige venner" bedre enn ingen venner?. Hammer, Torild Hyggen, Christer (Red.), Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. kapittel 7. s. 129-147. Gyldendal Akademisk.
Frøyland, Lars Roar;Sletten, Mira Åboen (2012). Mindre problematferd for de fleste, større problemer for de få? En studie av tidstrender i problematferd: 1992, 2002 og 2010. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 12.
Sletten, Mira Åboen (2011). Limited Expectations? How 14-16-Year-Old Norwegians in Poor Families Look at Their Future. Young - Nordic Journal of Youth Research. Vol. 19. doi: 10.1177/110330881001900204
Sletten, Mira Åboen (2011). Long-term benefits of social ties to peers - even among adolescents with 'risky' friendships?. Journal of Youth Studies. Vol. 14. doi: 10.1080/13676261.2010.549821
Sletten, Mira Åboen (2010). Social costs of poverty; leisure time socializing and the subjective experience of social isolation among 13-16-year-old Norwegians. Journal of Youth Studies. Vol. 13. doi: 10.1080/13676260903520894
Sletten, Mira Åboen (2007). Utsatt familieliv - dårlig råd og problematferd blant ungdom. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 7.
Sletten, Mira Åboen;Fløtten, Tone;Bakken, Anders (2004). Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 4.
Se alle publikasjoner
Eriksen, Ingunn Marie;Sletten, Mira Åboen;Bakken, Anders;von Soest, Tilmann (2017). Stress og press blant ungdom: Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager. ISBN: 978-82-7894-621-3. 111 s. NOVA.
Sletten, Mira Åboen;Bakken, Anders (2016). Psykiske helseplager blant ungdom – tidstrender og samfunnsmessige forklaringer. ISBN: 978-82-7894-594-0. 123 s. NOVA.
Sletten, Mira Åboen;Bakken, Anders;Andersen, Patrick Lie (2015). Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV : sluttrapport fra en kartleggingsstudie. ISBN: 978-82-7894-539-1. 165 s. NOVA.
Sletten, Mira Aaboen;Hyggen, Christer (2013). Ungdom, frafall og marginalisering. Temanotat. ISBN: 978-82-12-03192-0. 56 s. Norges forskningsråd.
Sletten, Mira Åboen;Bakken, Anders;Sandlie, Hans Christian (2013). Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV, En kartleggingsundersøkelse. ISBN: 978-82-7894-484-4. 156 s. NOVA.
Winsvold, Aina;Kristofersen, Lars B;Sletten, Mira Aaboen (2013). Bedre levekår i Jevnaker. ISBN: 978-82-7894-470-7. 95 s. NOVA.
Bakken, Anders;Dæhlen, Marianne;Haakestad, Hedda;Sletten, Mira Aaboen;Smette, Ingrid (2012). Ett år med arbeidslivsfaget. Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn. ISBN: 978-82-7894-408-0. 132 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Sletten, Mira Åboen;Bakken, Anders;Haakestad, Hedda (2011). Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. ISBN: 9788278944028. 126 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Engebrigtsen, Ada Ingrid;Sletten, Mira Aaboen (2011). Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere. ISBN: 9788278943915. 97 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Se alle publikasjoner
Sletten, Mira Åboen (2011). Å ha, å delta, å være en av gjengen. Velferd og fattigdom i et ungdomsperspektiv. 190 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Sletten, Mira Åboen (2011). Å ha, å delta, å være en av gjengen. Velferd og fattigdom i et ungdomsperspektiv. 190 s. Unipub forlag.
Sletten, Mira Åboen;Frøyland, Lars Roar (2011). Ung i Stavanger. Endring, risiko og lokale forskjeller. ISBN: 9788278943762. 240 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Seippel, Ørnulf;Sletten, Mira Aaboen;Strandbu, Åse (2011). Ungdom og trening. ISBN: 9788278943724. 125 s. NOVA - Norsk institutt for forskning, om oppvekst, velferd og aldring.
Frøyland, Lars Roar;Hansen, Marianne;Sletten, Mira Åboen;Torgersen, Leila;von Soest, Tilmann (2010). Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer. 215 s. NOVA.
Frøyland, Lars Roar;Hansen, Marianne;Sletten, Mira Åboen;Torgersen, Leila;von Soest, Tilmann (2010). Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer. ISBN: 978-82-7894-358-8. 254 s. NOVA.
Gjerustad, Cay;Sletten, Mira Åboen (2005). Nordiske surveyundersøkelser av barn og unges levekår 1970-2002. 83 s. NOVA.
Sletten, Mira Aaboen (2003). Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2002. Hva gjør de? Hva vil de?. ISBN: 82-7894-156-4. 233 s. NOVA.
Sletten, Mira Aboen;Sandberg, Nina;Nordahl, Thomas (2003). Samarbeid mellom hjem og skole i videregående opplæring: Behovsstyrt samarbeid - holder der?. ISBN: 82-7894-169-6. 154 s. NOVA.
Sletten, Mira Åboen (2001). Tilleggsrapport - Ung i Notodden. Seksualitet, kropp, psykisk helse og skoletilpasning. 81 s. NOVA.
Sletten, Mira Åboen (2001). Det skal ikke stå på viljen. Utdanningsplaner og yrkesønsker blant Osloungdom med innvandrerbakgrunn. ISBN: 82-7894-115-7. 117 s. NOVA.
Sletten, Mira Åboen (2001). Ung i Tromsø. Om problematferd, fritid, framtid og samfunnsengasjement. ISBN: 82-7894-120-3. 172 s. NOVA.
Sletten, Mira Åboen (2000). Ung i Frogn. Rusmiddelbruk, fritidsmønstre, selvbilde og nettverk. ISBN: 82-7894-099-1. 160 s. NOVA.
Malmberg-Heimonen, Ira;Sletten, Mira Åboen;Tøge, Anne Grete;Borg, Elin (2017). Oppfølgingsmøte IKO-prosjektet. Status og foreløpige funn. Oppfølgingsmøte. Kunnskapsdepartementet.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Sletten, Mira Åboen (2017). Systematic Follow-up in Order to Reduce Drop-out in Upper Secondary Schools. A Cluster-Randomized Evaluation of the IKO-model. RCTs in the Social Sciences: Twelfth Annual Conference. University of York.
Sletten, Mira Åboen;Eriksen, Nina (2016). Underprivileged youths more prone to mental health problems. sciencenordic.com.
Sletten, Mira Åboen;Strandbu, Åse;Gilje, Øystein (2016). Storspillere, motivasjon og skoleprestasjoner. Dagsavisen.
Sletten, Mira Åboen (2016). Et annet kroppspress i dag enn før. Dagladet.
Sletten, Mira Åboen (2016). Det er lov å være offline. NRK Møre og Romsdal.
Sletten, Mira Åboen (2016). Ungdom som spiller mye data, gjør det dårligere på skolen. forskning.no.
Sletten, Mira Åboen (2016). Ny forskning: Ungdom som spiller mye data gjør det dårligere på skolen. P4.
Sletten, Mira Åboen (2016). Norsk ungdom som spiller mye har dårligere karakterer. PressFire.
Sletten, Mira Åboen (2016). Mye dataspilling gir dårlige karakterer. Adresseavisen.
Se alle publikasjoner
Sletten, Mira Åboen (2016). En natt med legender. Khrono.
Sletten, Mira Åboen (2016). Dataungdom gjør det dårligere på skolen. SortlandsAvisa.
Sletten, Mira Åboen (2016). La ungane spele. forskning.no.
Sletten, Mira Åboen (2016). Dataspill kan gi skoleløft. Dagbladet.
Sletten, Mira Åboen (2016). På videregående var de slitne, stressa og "sykt flinke". Aftenposten.
Sletten, Mira Åboen (2016). Jenter leser bedre enn gutter, men på engelsk er det nesten likt. Aftenposten.
Sletten, Mira Åboen (2016). Underprivileged youths more prone to mental Health problems. ScienceNordic.
Sletten, Mira Åboen (2016). Fattige unge slit mest. Klassekampen.
Sletten, Mira Åboen (2016). Om frafall og gjennomføring i videregåendeopplæring – kunnskap om årsaker og tiltak. Ungdom og utenforskap. Interkommunal fagdag.. Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune.
Sletten, Mira Åboen (2016). Fattigdommens sosiale kostnader. Fritidserklæringen og deltakelse blant barn og unge. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Sletten, Mira Åboen (2016). Vennskapets sosiologi. Ungdatakonferansen 2016. Ungdatasenteret, NOVA, HIOA.
Sletten, Mira Åboen (2016). Psykiske plager blant ungdom - Tidstrender og samfunnsmessige forklaringer. Stress, press og mestring - Arendalsuka. Helsedirektoratet.
Sletten, Mira Åboen (2016). Unge utenfor utdanning og arbeid, årsaker til frafall og innsatser for økt gjennomføring. Gatenær 2016. Oslo kommune, Helsedirektoratet, LOSU, fylkesmannen Oslo.
Sletten, Mira Åboen (2016). Ungdata, nåsituasjonen nasjonalt og med blikk på Buskerud. Samarbeidskonferanse for ledere av ungdomsskoler og videregående opplæring i Buskerud. Buskerud fylkeskommune og fylkesmannen i Buskerud.
Sletten, Mira Åboen (2016). Faglig Forum: Økning i psykiske helseproblemer blant unge. Faglig forum. SVA, Høyskolen i Oslo og Akershus.
Sletten, Mira Åboen (2016). Psykiske plager blant ungdom - og hva ungdom selv tror er årsaken – og hva ungdom selv tror er årsaken. SAMSVAR. SVA, Høyskolen i Oslo og Akershus.
Sletten, Mira Åboen (2016). Hva ungdom selv tror er årsaken. Psykiske plager og fortellingen om generasjon prestasjon. Sosiologforeningens vinterseminar. Norsk sosiologforening.
Bakken, Anders;Sletten, Mira Åboen (2016). Norske unge mindre bekymret for fremtiden enn svenske. Forskning.no.
Malmberg-Heimonen, Ira;Sletten, Mira Åboen;Pålshaugen, Øyvind (2016). Evaluering av IKO-modellen klyngerandomisert design. Seminar i regi av kunnskapsdepartementet. kunnskapsdepartementet.
Sletten, Mira Åboen (2015). Håvard (28) ble ufør, men har fått hjelp, jobb og tro på framtida. Frifagbevegelse.no.
Sletten, Mira Åboen (2015). Prestasjonspresset for ungdom blir bare verre og verre. Aftenposten - login.
Sletten, Mira Åboen (2015). Generasjon lykkelig. Haugesund Avis.
Sletten, Mira Åboen (2015). - Venta lege før eg søkte hjelp. Hallingdølen.
Sletten, Mira Åboen (2015). Opplever press og stress. Vårt Land.
Sletten, Mira Åboen (2015). Tar master på Ungdata. KHRONO.
Sletten, Mira Åboen (2015). Derfor sliter vi - hva ungdom selv tror er årsaken til psykiske plager blant ungdom.. Ung i Rogaland Årskonferanse 2015. Rogaland fylkeskommune, KoRus vest Stavanger.
Sletten, Mira Åboen (2015). Ung i Rogaland 2016. Workshop Ung i Rogaland 2016. KoRus Vest Stavanger.
Sletten, Mira Åboen (2015). Måling av sosioøkonomisk status blant barn og unge.. Sosioøkonomisk status blant barn og unge. Hvordan og hvorfor?. Fagråd for sosial ulikhet i Helse, Helsedirektoratet.
Sletten, Mira Åboen (2015). To fortellinger om ungdom i dag. Seminar for ung.no's fagpanel. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Sletten, Mira Åboen;Bakken, Anders;Andersen, Patrick Lie (2014). Reintegration Programs among adolescents not in upper secondary education – a study of programs’ effects on enrolment in education. 22nd Annual Workshop Transitions In Youth (TiY). Transitions in Youth (TIY) Network.
Sletten, Mira Åboen (2014). Intervju om paradokset med at ungdom på mange måter framstår mer veltilpasset enn før, samtidig gir flere uttrykk for psykiske plager. TV2 Nyhetskanalen.
Sletten, Mira Åboen (2014). Barna får skyhøye forventninger. Dagbladet magasinextra.
Sletten, Mira Åboen (2014). Mer psykiske plager hos ungdom. Dagens medisin.
Sletten, Mira Åboen (2014). Tydelig skilje by og bygd - Depressive symptom blant unge aukar, og rusforbruket er høgast på bygda. Valdres.
Sletten, Mira Åboen (2014). Generasjon snill. Vårt Land.
Sletten, Mira Åboen (2014). Her lever Thea det meste av livet sitt - Rammet av sosial angst. Romerikets blad.
Sletten, Mira Åboen (2014). En generasjon av stressa jenter. Tidsskrift for norsk psykologforening.
Sletten, Mira Åboen (2014). Pliktoppfyllende generasjon sliter mer psykisk. MyNewsdesk.
Sletten, Mira Åboen (2014). Skikkeligere, men mer deppa. KHRONO.
Sletten, Mira Åboen (2014). Bedre enn sitt rykte. Budstikka.
Sletten, Mira Åboen (2014). Novas evaluering av Oppfølgingsprosjektet 2014 – datainnsamling og sluttrapport. Prosjektledersamling for Oppfølgingsprosjektet. Kunnskapsdepartementet.
Sletten, Mira Åboen (2014). Nye rammer for unge liv. Hva sier Ungdata?. Ungdatakonferansen 2014. NOVA, SVA, HIOA.
Sletten, Mira Åboen (2014). Tiltak for økt gjennomføring – hva har Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV bidratt med?. FARVE-konferansen 2014. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Sletten, Mira Åboen (2014). Hva sier ungdata om unges situasjon i dag?- Resultatene fra kommunale ungdomsundersøkelser i Norge. Fagsamling Finsås 30.9.-1.10. for spes.ped./rådgivere, PPT, OT, NAV.. Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Sletten, Mira Åboen (2014). Hva sier Ungdata om unges situasjon i dag?. Til barn og unges beste. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge, Fylket Sør-T..
Sletten, Mira Åboen (2014). Ung data «Hva er tallenes budskap?». Samling for rådgivere hos Fylkesmannen innen rus, psykisk helse, boligsosialt arbeid og arbeid og psykisk helse, NAV fylke og kompetansemiljøene innen fagområdene.. Helsedirektoratet, NAV, Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Sletten, Mira Åboen (2014). Sykt! bra ungdom!. Samtidsdagane. Høgskolen Stord/Haugesund.
Sletten, Mira Åboen (2014). Ungdom har det bedre enn før; likevel sliter flere - hva trenger vi å vite mer om?. På tvers-konferansen 2014. HIOA.
Sletten, Mira Åboen (2013). Rekordhøge tal for depresjon - Stor undersøking viser depresjon og mobbing. Valdres.
Hyggen, Christer;Sletten, Mira Åboen;Hegna, Kristinn;Frøyland, Lars Roar (2013). "Sykt" bra ungdom!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Strandbu, Åse;Sletten, Mira Åboen (2011). ”Du skal se en vakker dag hun gutten når”. Kjønnsforskjeller i norske ungdommers treningsvaner og idrettsdeltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 11.
Sletten, Mira Åboen (2005). Hvordan kan Ungdata brukes for å forstå sosiale helseforskjeller?. Samling om arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 14.-15. april 2015 i Bergen. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.
Sletten, Mira Åboen (2004). Ungdommen nå. Budstikka.
 • Mira Aaboen Sletten
 • Nina Sandberg
 • Behovsstyrt samarbeid - holder det?. (2003) NOVA Rapport 16/03
 • Mira Aaboen Sletten
 • Ung i Frogn. (2000) NOVA Rapport 12/00
 • Mira Aaboen Sletten
 • Ung i Tromsø. (2001) NOVA Rapport 12/01
 • Mira Aaboen Sletten
 • Ungdom og trening. (2011) NOVA Rapport 3/11
  Se alle publikasjoner
 • Anders Bakken
 • Mira Aaboen Sletten
 • Hedda Haakestad
 • Ny start med Ny GIV?. (2011) NOVA Rapport 23/11
 • Mira Aaboen Sletten
 • Tilmann Von Soest
 • Lars Roar Frøyland
 • Leila Torgersen
 • Marianne Hansen
 • Uskyldig moro?. (2010) NOVA Rapport 18/10

  (Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

  Kontakt

  Telefon (mobil): +47 402 26 973
  Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X321