HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Magnus Helgheim Blystad

stipendiat

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling (33)
Blystad, Magnus Helgheim;Haram, Guri;Ljusic, Nikola;Sigurdsen, Nora Marie (2018). Et Ekte Rotterace (2018). Studiemagasinet 18/19.
Blystad, Magnus Helgheim;Andersen, Danielle;Johansen, Espen Borgå (2017). 700.05/PP24 Rodent model of Empathy: Rats employ taught behavior to help cagemate that remains intact during environmental change. Neuroscience 2017. Society For Neuroscience.
Blystad, Magnus Helgheim;Andersen, Danielle;Johansen, Espen Borgå (2017). Intentionality in Rodent Empathy-like Behavior. The 5th National PhD Conference in Neuroscience. NRSN.
Blystad, Magnus Helgheim (2017). Hvordan forsker forskeren? – Om forskning, kritisk tenkning, og rotter som bryr seg om hverandre. Ungforsk 2017. Ungforsk - HiOA, NMBU, UiO.
Blystad, Magnus Helgheim (2017). Respons. De andre empatiske dyrene. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. 2 s.
Blystad, Magnus Helgheim;Råbu, Marit;Wesche Guttormsen, Ellen (2017). Ekko Helg - Treng me meir eller mindre empati?. NRK P2.
Blystad, Magnus Helgheim (2017). Rats show intentional pro-social behavior; an expansion on, and replication of, previous results. Spring 2017 Seminar. Cultural Selection and Behavioral Economics Lab.
Blystad, Magnus Helgheim;Andersen, Danielle;Johansen, Espen Borgå (2017). Intensjonell hjelpeatferd hos rotter - Latens og topografi data fra en gruppestudie. NAFO-seminaret 2017. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Blystad, Magnus Helgheim (2017). Biologi og Stimuli - En kort og lettfattet introduksjon til sensorisk nevrovitenskap. NAFO-seminaret 2017. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Se alle publikasjoner
Tjellaug, Ane Bamble;Blystad, Magnus Helgheim (2017). Hvem vil du hjelpe?. Vårt Land.
Blystad, Magnus Helgheim;Haram, Guri;Sigurdsen, Nora Marie;Ljusic, Nikola (2017). Et ekte rotterace. Studiemagasinet 17/18.
Blystad, Magnus Helgheim (2016). Empathic Behavior In Animals - Can Rodents Show Empathy?. Oslo Atferdsvitenskapelige Konferanse. HiOA - Institutt For Atferdsvitenskap.
Blystad, Magnus Helgheim (2016). HiOA Snapchat Story 19. Oktober: Dette er stipendiat Magnus Blystad. SnapChat - Stories.
Blystad, Magnus Helgheim (2016). Can we measure empathy in animals? Evidence from studies on pro-social behavior in rats. Guest Lecture in the Social Psychology Colloquium. Psykologisk Institutt, Universitetet I Oslo.
Blystad, Magnus Helgheim;Nøra, Stig;Thoresen, Kjersti (2016). Folk er mer empatiske enn de tror (Podcast). Viten + Snakkis Podcast.
Blystad, Magnus Helgheim;Lavoll, Hallvard;Granås, Kjersti (2016). Stress! (Podcast). Viten+Snakkis Podcast.
Blystad, Magnus Helgheim (2016). The Beginning Stages: Data from two small pilotstudies on rat Pro-Social Behavior. Spring 2016 Seminar. Cultural Selection and Behavioral Economics Lab.
Blystad, Magnus Helgheim;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per;Ljusic, Nikola;Sigurdsen, Nora Marie (2016). Tidlige Funn Fra En Studie På Prososial Atferd Hos Rotter: En Single-Subject Replikasjon av Bartal et al., 2011/2014. NAFO-Seminaret 2016. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Blystad, Magnus Helgheim (2016). Et atferdsanalytisk perspektiv på prososial atferd. NAFO-Seminaret 2016. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Blystad, Magnus Helgheim (2016). Empati – Jeg veit du har det i deg. Khrono.no.
Blystad, Magnus Helgheim;Ljusic, Nikola;Sigurdsen, Nora Marie;Haram, Guri (2016). Forsker på rottenes psykologi. 24/7- Studentliv ved HiOA.
Blystad, Magnus Helgheim;Ljusic, Nikola;Sigurdsen, Nora Marie;Haram, Guri (2016). Forsker på rottenes sosiale atferd. HiOA - Studiemagasinet 16/17.
Blystad, Magnus Helgheim;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2015). Norsk presentasjon: Pro-Social Behaviour In Rats. Fagseminar - Forskningsgruppene ved Fakultet for helsefag presenterer sin forskning. Fakultet for helsefag.
Blystad, Magnus Helgheim;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2015). Poster Presentation: Pro-Social Behaviour In Rats. The 3rd National PhD Conference in Neuroscience. Norwegian Research School In Neuroscience.
Blystad, Magnus Helgheim (2015). Pro-Social Behavior In Rats. Fall 2015 Seminar. Cultural Selection and Behavioral Economics Lab.
Blystad, Magnus Helgheim (2015). Gjesteforelesning i Psykologi A ved Hartvig Nissens skole: Prososial Atferd og Atferdsanalyse. Gjesteforelesning i Psykologi A ved Hartvig Nissens skole: Prososial Atferd og Atferdsanalyse.
Surget, Alexandre;Ibarguen Vargas, Yadira;Blystad, Magnus Helgheim;Tashiro, Ayumu (2014). S.07.06 Antidepressant treatment enhances the capacity for disambiguation in the hippocampus. 27th ECNP Congress. European College of Neuropsychopharmacology.
Surget, Alexandre;Vargas, Nylza Yadira Ibarguen;Blystad, Magnus Helgheim;Tashiro, Ayumu (2014). P.4.017 Chronic fluoxetine treatment enhances the capacity for disambiguation in the hippocampus. European Neuropsychopharmacology. Vol. 24. doi: 10.1016/S0924-977X(14)70106-3
Blystad, Magnus Helgheim (2012). The effect of chronic fluoxetine treatment on the behavior of rats in a food foraging task. 45 s. NTNU.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 60 48
Telefon (mobil): +47 416 44 660
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X131

Andre kanaler

Nyhetsstrøm

Blogg
  • Late fall update! Publisert: Thu, 03 Nov Dear fellow members of the Journal Club! We were lucky enough to have Henrik cover for Hanne on last weeks [...]
  • Summary of our meeting on the 28th of April Publisert: Mon, 02 May Hello everyone! Sorry for the delay in publishing this post. As you probably know, the life of a PhD candidate [...]
  • April 2016 – Spring has sprung! Publisert: Mon, 11 Apr Hello everybody! April his here, and spring is finally upon us! We have now decided on the next meeting, and it [...]
Gå til blogg

Aktuelt

Folk er mer empatiske enn de tror - Podcast hos Viten + Snakkis https://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2016/06/10/empati/ Hva er empati? - Kronikk hos Forskning.no http://forskning.no/2016/05/hva-er-empati Empati: Jeg veit du har det i deg - Kronikk hos khrono.no http://www.khrono.no/debatt/empati-jeg-veit-du-har-det-i-deg