HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Magnus Helgheim Blystad

Stipendiat

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling (32)
Blystad, Magnus Helgheim;Haram, Guri;Ljusic, Nikola;Sigurdsen, Nora Marie (2018). Et Ekte Rotterace (2018). Studiemagasinet 18/19.
Blystad, Magnus Helgheim;Haram, Guri;Sigurdsen, Nora Marie;Ljusic, Nikola (2017). Et ekte rotterace. Studiemagasinet 17/18.
Blystad, Magnus Helgheim (2017). Respons. De andre empatiske dyrene. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. 2 s.
Blystad, Magnus Helgheim (2017). Rats show intentional pro-social behavior; an expansion on, and replication of, previous results. Spring 2017 Seminar. Cultural Selection and Behavioral Economics Lab.
Blystad, Magnus Helgheim;Andersen, Danielle;Johansen, Espen Borgå (2017). Intensjonell hjelpeatferd hos rotter - Latens og topografi data fra en gruppestudie. NAFO-seminaret 2017. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Blystad, Magnus Helgheim (2017). Biologi og Stimuli - En kort og lettfattet introduksjon til sensorisk nevrovitenskap. NAFO-seminaret 2017. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Blystad, Magnus Helgheim;Råbu, Marit;Wesche Guttormsen, Ellen (2017). Ekko Helg - Treng me meir eller mindre empati?. NRK P2.
Blystad, Magnus Helgheim;Andersen, Danielle;Johansen, Espen Borgå (2017). Intentionality in Rodent Empathy-like Behavior. The 5th National PhD Conference in Neuroscience. NRSN.
Blystad, Magnus Helgheim (2017). Hvordan forsker forskeren? – Om forskning, kritisk tenkning, og rotter som bryr seg om hverandre. Ungforsk 2017. Ungforsk - HiOA, NMBU, UiO.
Blystad, Magnus Helgheim;Andersen, Danielle;Johansen, Espen Borgå (2017). 700.05/PP24 Rodent model of Empathy: Rats employ taught behavior to help cagemate that remains intact during environmental change. Neuroscience 2017. Society For Neuroscience.
Se alle publikasjoner
Tjellaug, Ane Bamble;Blystad, Magnus Helgheim (2017). Hvem vil du hjelpe?. Vårt Land.
Blystad, Magnus Helgheim;Ljusic, Nikola;Sigurdsen, Nora Marie;Haram, Guri (2016). Forsker på rottenes sosiale atferd. HiOA - Studiemagasinet 16/17.
Blystad, Magnus Helgheim;Ljusic, Nikola;Sigurdsen, Nora Marie;Haram, Guri (2016). Forsker på rottenes psykologi. 24/7- Studentliv ved HiOA.
Blystad, Magnus Helgheim (2016). The Beginning Stages: Data from two small pilotstudies on rat Pro-Social Behavior. Spring 2016 Seminar. Cultural Selection and Behavioral Economics Lab.
Blystad, Magnus Helgheim;Lavoll, Hallvard;Granås, Kjersti (2016). Stress! (Podcast). Viten+Snakkis Podcast.
Blystad, Magnus Helgheim;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per;Ljusic, Nikola;Sigurdsen, Nora Marie (2016). Tidlige Funn Fra En Studie På Prososial Atferd Hos Rotter: En Single-Subject Replikasjon av Bartal et al., 2011/2014. NAFO-Seminaret 2016. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Blystad, Magnus Helgheim (2016). Et atferdsanalytisk perspektiv på prososial atferd. NAFO-Seminaret 2016. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Blystad, Magnus Helgheim (2016). HiOA Snapchat Story 19. Oktober: Dette er stipendiat Magnus Blystad. SnapChat - Stories.
Blystad, Magnus Helgheim;Nøra, Stig;Thoresen, Kjersti (2016). Folk er mer empatiske enn de tror (Podcast). Viten + Snakkis Podcast.
Blystad, Magnus Helgheim (2016). Empati – Jeg veit du har det i deg. Khrono.no.
Blystad, Magnus Helgheim (2016). Can we measure empathy in animals? Evidence from studies on pro-social behavior in rats. Guest Lecture in the Social Psychology Colloquium. Psykologisk Institutt, Universitetet I Oslo.
Blystad, Magnus Helgheim (2016). Empathic Behavior In Animals - Can Rodents Show Empathy?. Oslo Atferdsvitenskapelige Konferanse. HiOA - Institutt For Atferdsvitenskap.
Blystad, Magnus Helgheim (2015). Gjesteforelesning i Psykologi A ved Hartvig Nissens skole: Prososial Atferd og Atferdsanalyse. Gjesteforelesning i Psykologi A ved Hartvig Nissens skole: Prososial Atferd og Atferdsanalyse.
Blystad, Magnus Helgheim;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2015). Norsk presentasjon: Pro-Social Behaviour In Rats. Fagseminar - Forskningsgruppene ved Fakultet for helsefag presenterer sin forskning. Fakultet for helsefag.
Blystad, Magnus Helgheim;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2015). Poster Presentation: Pro-Social Behaviour In Rats. The 3rd National PhD Conference in Neuroscience. Norwegian Research School In Neuroscience.
Blystad, Magnus Helgheim (2015). Pro-Social Behavior In Rats. Fall 2015 Seminar. Cultural Selection and Behavioral Economics Lab.
Surget, Alexandre;Vargas, Nylza Yadira Ibarguen;Blystad, Magnus Helgheim;Tashiro, Ayumu (2014). P.4.017 Chronic fluoxetine treatment enhances the capacity for disambiguation in the hippocampus. European Neuropsychopharmacology. Vol. 24. doi: 10.1016/S0924-977X(14)70106-3
Surget, Alexandre;Ibarguen Vargas, Yadira;Blystad, Magnus Helgheim;Tashiro, Ayumu (2014). S.07.06 Antidepressant treatment enhances the capacity for disambiguation in the hippocampus. 27th ECNP Congress. European College of Neuropsychopharmacology.
Blystad, Magnus Helgheim (2012). The effect of chronic fluoxetine treatment on the behavior of rats in a food foraging task. 45 s. NTNU.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 60 48
Telefon (mobil): +47 416 44 660
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X131

Andre kanaler

Nyhetsstrøm

Blogg
  • Late fall update! Publisert: Thu, 03 Nov Dear fellow members of the Journal Club! We were lucky enough to have Henrik cover for Hanne on last weeks [...]
  • Summary of our meeting on the 28th of April Publisert: Mon, 02 May Hello everyone! Sorry for the delay in publishing this post. As you probably know, the life of a PhD candidate [...]
  • April 2016 – Spring has sprung! Publisert: Mon, 11 Apr Hello everybody! April his here, and spring is finally upon us! We have now decided on the next meeting, and it [...]
Gå til blogg

Aktuelt

Folk er mer empatiske enn de tror - Podcast hos Viten + Snakkis https://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2016/06/10/empati/ Hva er empati? - Kronikk hos Forskning.no http://forskning.no/2016/05/hva-er-empati Empati: Jeg veit du har det i deg - Kronikk hos khrono.no http://www.khrono.no/debatt/empati-jeg-veit-du-har-det-i-deg