HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Mette Løvgren

forsker II

Kort om

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Sosiologi Emner Barnevern Kjønn og arbeid Vold i nære relasjoner

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (6) Forskningsrapporter (9) Formidling (63) HiOA-publikasjoner (7)
Løvgren, Mette;Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Mossige, Svein (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 94. doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-02-04
Løvgren, Mette (2017). Taking the initiative: determinants of parental self-referral to the Norwegian Child Welfare Services. Nordic Social Work Research.
Løvgren, Mette (2016). Emotional exhaustion in day-care workers. European Early Childhood Education Research Journal. Vol. 24. doi: 10.1080/1350293X.2015.1120525
Løvgren, Mette (2012). I barnehagen er alle like? Om arbeidsdeling blant ansatte i norske barnehager. Aamotsbakken, Bente (Red.), Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole. 3. s. 37-49. Universitetsforlaget.
Løvgren, Mette;Bakken, Anders (2017). Ungdata junior 2017. Asker kommune. ISBN: 978-82-7894-636-7. 65 s. NOVA.
Løvgren, Mette;Bakken, Anders (2017). Ungdata junior 2017. Bærum kommune. ISBN: 978-82-7894-635-0. 63 s. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth;Løvgren, Mette;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Storø, Jan (2017). God omsorg i barnevernsinstitusjoner. ISBN: 978-82-7894-633-6. 175 s. NOVA, HiOA.
Dæhlen, Marianne;Løvgren, Mette;Madsen, Christian (2017). Med hjelp fra barnevernet - En registerstudie av skolegang, tiltak og meldinger. ISBN: 978-82-7894-609-1. 39 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Løvgren, Mette (2014). Professional Boundaries: The Case of Childcare Workers in Norway. ISBN: 978-82-93208-76-1. 145 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Løvgren, Mette;Aarland, Kristin;Aamodt, Hilde Anette;Winsvold, Aina Iren;Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Til god hjelp for mange: Evaluering av Losprosjektet. ISBN: 978-82-7894-520-9. 177 s. NOVA.
Løvgren, Mette (2012). Meistring av førskulelærarrolla i eit arbeidsfelt med lekmanspreg (MAFAL). En frekvensrapport. 40 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Løvgren, Mette (2009). Førskolelærerstudentenes praksis. Øvingslærerne og øvingsbarnehagene. 43 s. Senter for profesjonsstudier, HiO.
Løvgren, Mette (2009). Unge funksjonshemmede: Selvbilde, sosial tilhørlighet og deltakelse i fritidsaktiviteter. ISBN: 978-82-7894-305-2. 66 s. NOVA.
Løvgren, Mette (2018). Kjønnssammensetning blant de ansatte i barnehagen - hvorfor skal vi bry oss?. Seminar. Bergen kommune.
Løvgren, Mette (2017). Hovedfunn fra Ungdata junior 2017 Bærum og Asker kommuner. Lansering. Bærum kommune.
Løvgren, Mette (2017). Gender traditionalism at work?. ISA RC28. Colombia University.
Løvgren, Mette (2017). Barn som gruer seg til å gå på skolen. NRK Østlandssendingen.
Løvgren, Mette (2017). Merkeklær er viktig for å få venner. NRK Østlandssendingen.
Løvgren, Mette (2017). Barn i Bærum ofte mobbet. NRK Østlandssendingen.
Løvgren, Mette (2017). Barn gruer seg til å gå på skolen. P4.
Løvgren, Mette (2017). - Har alt vi ønsker oss i livet. Budstikka.
Løvgren, Mette (2017). Forskjell i status rammer barna. Budstikka.
Løvgren, Mette (2017). De aller fleste synes livet er bra. Budstikka.
Se alle publikasjoner
Løvgren, Mette (2017). Mange gruer seg ofte til å gå på skolen. Aftenposten junior.
Bakken, Anders;Løvgren, Mette (2017). Ungdata junior gjennomført for første gang blant barn i Norge. ntbinfo.no.
Eriksen, Nina;Løvgren, Mette;Bakken, Anders (2017). De fleste barna i Bærum og Asker har det bra.. forskning.no.
Løvgren, Mette;Stefansen, Kari (2016). Measuring the prevalence of rape: Results from a survey experiment. Research, knowledge and theory on sexual violence in the Nordic countries – where are we, where are we going? Research Seminar on Sexual Violence. Centre for Gender Research, University of Oslo.
Løvgren, Mette;Svein, Mossige (2015). The Truth Serum of Surveys. European Conference on Domestic Violence. European Conference on Domestic Violence.
Stefansen, Kari;Løvgren, Mette (2015). Sosiologi om intimitet. Sosiologi i dag.
Stefansen, Kari;Løvgren, Mette (2015). Maximising disclosure – a survey into the prevalence of sexual violence. European Conference on Domestic Violence.
Borchgrevink, Harald Bonaventura;Løvgren, Mette (2013). Kvinner må skifte flere bleier når barnehager ansetter menn. forskning.no.
Løvgren, Mette (2013). Menn slipper unna bleiene. Fredriksstad Blad.
Løvgren, Mette (2013). Mannlege barnehagetilsette slepp unna bleieskift. Bømlonytt.
Løvgren, Mette (2013). Slipper unna bleieskift. Jarlsberg avis.
Løvgren, Mette (2013). Slipper unna bleieskift. Hadeland.
Løvgren, Mette (2013). Slipper unna bleieskift. Arbeidets rett.
Løvgren, Mette (2013). Slipper unna bleieskift. Stjørdalens Blad.
Løvgren, Mette (2013). Slipper unna bleieskift. Opdalingen.
Løvgren, Mette (2013). Slipper unna bleieskift. Akershus amtstidende.
Løvgren, Mette (2013). Slipper unna bleieskift. Kvinnheringen.
Løvgren, Mette (2013). Slipper unna bleieskift. Vestby avis.
Løvgren, Mette (2013). Slipper unna bleieskift. Porsgrunns Dagblad.
Løvgren, Mette (2013). Mannlige barnehageansatte slipper unna bleieskift. Kommunal rapport.
Løvgren, Mette (2013). Mannlige barnehageansatte slipper unna bleieskift. Hamar Arbeiderblad.
Løvgren, Mette (2013). Slipper unna bleieskift. Finnmark Dagblad.
Løvgren, Mette (2013). Mannlige barnehageansatte slipper bleieskift. Fremover.
Løvgren, Mette (2013). Menn slipper bleieskift. Telemarksavisa.
Løvgren, Mette (2013). Mannlige ansatte slipper bleieskift. Dagen.
Løvgren, Mette (2013). Menn slipper unna bleieskift. Gudbrandsdølen Dagningen.
Løvgren, Mette (2013). Flere menn i barnehager, flere bleieskift for kvinner. Eikerbladet.
Løvgren, Mette (2013). Mannlege barnehagetilsette slepp unna bleieskift. Møre.
Løvgren, Mette (2013). Mannlige barnehageansatte slipper unna bleieskift. Adresseavisen.
Løvgren, Mette (2013). Kvinner skifter flere bleier når barnehager ansetter menn. Barnehage.no.
Løvgren, Mette (2013). - Flere menn gjør barnehagen mer kjønnsdelt. Norgesglasset, NRK.
Borchgrevink, Harald Bonaventura;Løvgren, Mette (2013). Tilstanden til den norske barnehagen. HiOA-mag.
Løvgren, Mette (2012). Almost included, always excluded. 26th Conference of the Nordic Sociological Association.
Løvgren, Mette (2011). Namibia: der sosiologiske motsetninger leves. Sosiolog-nytt.
Løvgren, Mette (2011). Sosiologisk supersenter - utopi eller realitet?. Sosiolog-nytt.
Løvgren, Mette (2011). Akademisk rekruttering. Sosiolog-nytt.
Løvgren, Mette (2011). Nytt blikk på gamle problemer - et intervju med Jan Egeland. Sosiolog-nytt.
Løvgren, Mette (2011). Uhyggelig aktuell - et intervju med Lars Erik Berntsen. Sosiolog-nytt.
Løvgren, Mette;Orupabo, Julia Kristine B. (2011). Norskhet. Sosiologi i dag. Vol. 41.
Løvgren, Mette (2010). Bukken og havresekken. Sosiolog-nytt.
Løvgren, Mette (2010). Og vinneren er -. Sosiolog-nytt.
Løvgren, Mette (2010). Ledelse og ansvar post-Hjernevask. Sosiolog-nytt.
Løvgren, Mette (2010). Unge funksjonshemmede og deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Statens råd for likestilling av funksjonshemmede. Statens råd for likestilling av funksjonshemmede.
Løvgren, Mette (2010). Unge funksjonshemmede og deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Seminar. Fysioterapi forening.
Løvgren, Mette (2010). Unge funksjonshemmede: Selvbilde, sosial tilhørighet og deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Fritid med bistand. Høgskolen i Bergen.
Gulbrandsen, Lars;Løvgren, Mette (2009). Child Care Centre Staff and Children under 3. Under 3 in ECEC in Europe.
Løvgren, Mette (2009). Sosiale barrierer og deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Lansering av inkluderingsveileder. Unge Funksjonshemmede.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 402 09 134
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X318