HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (18) Fagbøker⁄lærebøker (3) Formidling (64)
Aarsæther, Finn;Bjarnø, Vibeke;Nergård, Mette Elisabeth (2017). Språklig mangfold og læring Didaktikk for flerspråklig klasserom. ISBN: 9788205505759. 240 s. Gyldendal Akademisk.
Nergård, Mette Elisabeth;Penne, Sylvi (2016). Fagene oppløses i framtidens skole :. Kirke og kultur. Vol. 121. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2016-02-02
Nergård, Mette Elisabeth;Nicolaisen, Tove (2015). Om å utforske den skjulte literacy i flerspråklige klasserom - mangfold som ressurs i undervisning. Lindboe, Inger Marie Randen, Gunhild Tveit Skrefsrud, Thor-Andre Østberg, Sissel (Red.), Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Kapittel 3. s. 43-63. Oplandske Bokforlag.
Nergård, Mette Elisabeth (2013). Ei jente fra Damaskus, en maurisk prins og en skolegutt fra Norge. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 8. s. 201-236. Gyldendal Akademisk.
Nergård, Mette Elisabeth (2013). Inn i språkarbeid med store spørsmål i bagasjen. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 4. s. 101-118. Gyldendal Akademisk.
Nergård, Mette Elisabeth (2013). Arbeid med grammatikk i det flerspråklige klasserommet. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 3. s. 71-101. Gyldendal Akademisk.
Bjarnø, Vibeke;Nergård, Mette Elisabeth;Aarsæther, Finn (2013). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. ISBN: 978-82-05-42520-0. 235 s. Gyldendal Akademisk.
Nergård, Mette Elisabeth (2008). En liten stemme i det offentlige rom - Helga Pedersen i retorisk lys. Samtiden.
Nergård, Mette Elisabeth;Tonne, Ingebjørg (2008). Elevteksten - et grammatisk utstillingsvindu. Nergård, Mette Elisabeth Tonne, Ingebjørg (Red.), Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster. Kapittel 2. s. 27-42. Universitetsforlaget.
Nergård, Mette Elisabeth (2008). Språket som speil for Halims utvikling. En gjennomgang av romanen "Et öga rött" av Jonas Hassen Khemiri. Nergård, Mette Elisabeth Tonne, Ingebjørg (Red.), Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster. Kapittel 6. s. 95-109. Universitetsforlaget.
Se alle publikasjoner
Nergård, Mette Elisabeth;Tonne, Ingebjørg (2008). Innledning. Nergård, Mette Elisabeth Tonne, Ingebjørg (Red.), Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster. Innledning. s. 10-16. Universitetsforlaget.
Nergård, Mette Elisabeth;Tonne, Ingebjørg (2008). Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster. ISBN: 978-82-15-01307-7. 172 s. Universitetsforlaget.
Nergård, Mette Elisabeth (2007). Svik, savn og en furten fanatiker om farsfigurer hos tre norske samtidsdiktere i lys av Shakespeare og Stendhal. Kirke og kultur. Vol. 112.
Nergård, Mette Elisabeth (2007). Julehilsener som retorisk felt. Nordhaug, Odd Kristiansen, Hans-Ivar (Red.), Retorikk, samtid og samfunn. kapittel 5. s. 75-87. Forlag1.
Nergård, Mette Elisabeth (2005). "Til en samtale om terror og tap. Om "Den fryktelige hånden" av Louis Jensen. Norsklæreren.
Nergård, Mette Elisabeth (2005). Om presten som litterær person hos Hanne Ørstavik og GeorgesBernanos. Kirke og kultur.
Tellefsen, Helga Kufaas;Nergård, Mette Elisabeth (2003). Delrapport fra prosjektet Fleirfagleg 2001. Michelet, Simon (Red.), Ettfaglig, tverrfaglig og flerfaglig organisering - motsetning eller supplement?. Delrapport. s. 197-201. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Nergård, Mette Elisabeth (2002). Struts i stallen - om retorikken i masseproduserte julebrev. Norsklæreren.
Nergård, Mette Elisabeth (2011). Katolikk i dag. En lutheraners vei til Den katolske kirke,essays.. ISBN: 978-82-92804-03-2. 160 s. Enter forlag.
Lindstrøm, Merethe;Nergård, Mette Elisabeth (2008). Det må ha vært ensomt der. Utvalgte noveller. ISBN: 978-82-03-19418-4. 300 s. Aschehoug & Co.
Nergård, Mette Elisabeth (1999). Poetikk og retorikk - en innføring i diktananalyse. ISBN: 82-7935-005-5. 150 s. Abstrakt forlag.
Nergård, Mette Elisabeth (2017). En politisk ukorrekt klassiker: Benoni - "en middels Mand og et godt Menneske". Utdanningsnytt.no. Vol. 2017.
Nergård, Mette Elisabeth (2017). "Eldre kvinners banebrytende kraft". Intervju med Wencke Mühleisen. Kirke og kultur. Vol. 1.
Nergård, Mette Elisabeth (2016). "Eit møte med superstjerna i norsk barnelitteratur". Intervju med forfattaren Maria Parr. Kirke og kultur.
Nergård, Mette Elisabeth (2016). "Når unge kjemper mot tomhet". Intervju med forfatteren Helga Flatland. Kirke og kultur. Vol. 121. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2016-02-05
Nergård, Mette Elisabeth (2016). "Den utrettelige Tor Edvin Dahl". Intervju med forfatteren Tor Edvin Dahl. Kirke og kultur. Vol. 1.
Nergård, Mette Elisabeth (2015). "Når en tenkende kvinne mister hodet..." Intervju med forfatteren Berit Hedemann. Kirke og kultur.
Nergård, Mette Elisabeth;Penne, Sylvi (2015). "Hvordan læres norskfaget i måloppnåelsens tid? Hvilket norskfag er det lærerutdanningen skal formidle?". Seminar. Norskseksjonen, GFU, Hioa.
Nergård, Mette Elisabeth (2015). "Humoristisk og gripande om å falle utanfor" - intervju med forfattaren Marit Eikemo. Kirke og kultur. Vol. 3.
Nicolaisen, Tove;Nergård, Mette Elisabeth (2015). Om å utforske den skjulte literacy i flerspråklige klasserom - mangfold som ressurs i undervisning. FoU-dag, LUI, HIOA. LUI, HIOA.
Se alle publikasjoner
Nergård, Mette Elisabeth (2015). "Mysteriet i trua - ei fortelling om skrift og liv". Presentasjon av samtalebok av Jon Fosse og Eskil Skjeldal.. Kirke og kultur. Vol. 2.
Nergård, Mette Elisabeth (2015). "Når historia fengar". Intervju med forfattaren Aina Basso.. Kirke og kultur. Vol. 2.
Nergård, Mette Elisabeth (2015). "I ubehagets vakre verden." Intervju med forfatteren Bjarte Breiteig.. Kirke og kultur. Vol. 1.
Penne, Sylvi;Nergård, Mette Elisabeth (2015). L1, Norwegian - A Disappearing Subject?. IAIMTE, International Association for Reasearch in Mother Tongue Education. Syd-dansk universitet.
Nicolaisen, Tove;Nergård, Mette Elisabeth (2015). Om å finne og bruke skjulte skatter - mangfold som ressurs i grunnskole og lærerutdanning. GFU-skolen. GFU, LUI, HIOA.
Nergård, Mette Elisabeth (2014). Julebrevforfatter, vær deg selv!. Dagsavisen - Nye Meninger.
Nergård, Mette Elisabeth (2014). "Reiser uten romantikk". Intervju med forfatteren Line Baugstø. Kirke og kultur. Vol. 4.
Nergård, Mette Elisabeth (2014). "I fremmede byer og forfalne rom". Intervju med forfatteren Kathrine Nedrejord. Kirke og kultur. Vol. 2.
Nicolaisen, Tove;Nergård, Mette Elisabeth (2014). RLE-seksjonen - noen funn fra intervju gjort i april 2014. Dilut-seminar. Dilut.
Nergård, Mette Elisabeth (2014). "Språk, eksistens og et lys som skal vare". Intervju med forfatteren Arne Lygre. Kirke og kultur. Vol. 1.
Nergård, Mette Elisabeth (2013). "Kjempende uro i komisk hverdag.Intervju med forfatteren Ida Hegazi Høyer. Kirke og kultur. Vol. 4.
Nergård, Mette Elisabeth (2013). Retorisk kompetanse som kritisk tekstkompetanse - om læreplanen som fiksjon. Dannelsesseminar. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Nergård, Mette Elisabeth;Bjarnø, Vibeke;Aarsæther, Finn (2013). Innledning: Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Innledning. s. 9-15. Gyldendal Akademisk.
Nergård, Mette Elisabeth (2013). "Ein ny song om arbeid med jord og skog". Intervju med forfattaren Sigmund Løvåsen. Kirke og kultur.
Nergård, Mette Elisabeth (2013). "Ting og forgjengelighet" - intervju med forfatteren Inghill Johansen. Kirke og kultur.
Bjarnø, Vibeke;Nergård, Mette Elisabeth (2013). Flerspråklighet og læring. Mangfold og felleskap - flerkulturell kompetanse i lærerutdanningene. Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.
Nergård, Mette Elisabeth (2013). "Brennbare Wergeland - en vei til dialog?". Utdanning. Vol. 9.
Nergård, Mette Elisabeth (2012). "Truffet av et lys". Forfatterintervju med Hanne Bramness. Kirke og kultur.
Nergård, Mette Elisabeth (2012). "Om å skrive med ein eld i hjartet". Forfattarintervju med Liv Marie Austrem. Kirke og kultur.
Nergård, Mette Elisabeth (2012). "Kulturen er et skall. Vårt innerste er felles". Forfatterintervju med Sara Azmeh Rasmussen. Kirke og kultur.
Nergård, Mette Elisabeth (2012). "Om røde kluter og profeter i bevegelse". Forfatterintervju med Steinar Opstad. Kirke og kultur.
Nergård, Mette Elisabeth (2011). "Suksessforfattar og nesten frelst". Forfattarintervju med Olaug Nilssen. Kirke og kultur.
Nergård, Mette Elisabeth (2011). "Sinne som konstruktiv kraft". Forfatterintervju med Nikolaj Frobenius. Kirke og kultur.
Nergård, Mette Elisabeth (2011). "Bildenes dronning og baklandet". Forfatterintervju med Gro Dahle. Kirke og kultur.
Bjarnø, Vibeke;Nergård, Mette Elisabeth;Nøra, Stig (2011). Skaper grammatikkglede - Flere språk gir grammatikkglede. Høgskolen i Oslo og forskning.no.
Nergård, Mette Elisabeth (2010). "Brutal, men ikkje utan miskunn". Forfattarintervju med Rønnaug Kleiva. Kirke og kultur.
Nergård, Mette Elisabeth (2010). "Å fange fiktive personers samtale". Forfatterintervju med Jesper Halle. Kirke og kultur.
Nergård, Mette Elisabeth (2010). "Gleden uten navn". Forfatterintervju med Jan Erik Rekdal. Kirke og kultur.
Nergård, Mette Elisabeth (2010). "De usynlige gjør verden annerledes". Forfatterintervju med Kjersti Annesdatter Skomsvold. Kirke og kultur.
Nergård, Mette Elisabeth (2010). Om flerspråklighet som ressurs: Når klasserommet er Babels tårn. Utdanning. Vol. 4.
Bjarnø, Vibeke;Nergård, Mette Elisabeth (2010). Rubin: Babels tårn - grammatikk og dataspill som inngang til skriving av fagtekst - en studie med fokus på flerspråklighet.
Nergård, Mette Elisabeth (2009). "Store spørsmål, enkle ord". Intervju med forfatteren Mirjam Kristensen.. Kirke og kultur. Vol. 3.
Nergård, Mette Elisabeth (2009). "Eg kjenner meg heime i Den norske kyrkja". Intervju med forfattaren Jørgen Norheim. Kirke og kultur. Vol. 2.
Nergård, Mette Elisabeth (2009). "Klar for en ny epoke". Forfatterintervju med Vigdis Hjorth. Kirke og kultur.
Nergård, Mette Elisabeth (2009). Redsel for å såre hemmer lærerstudenters respons. Utdanning. Vol. 1.
Nergård, Mette Elisabeth (2009). "Delikatesser uten garnityr - om Merethe Lindstrøms novellekunst. Kirke og kultur.
Nergård, Mette Elisabeth;Kullerud, Dag (2008). "Savn som drivkraft". Intervju med forfatteren Linn Ullmann. Kirke og kultur. Vol. 5.
Nergård, Mette Elisabeth (2008). "Fra åttende etasje i blokka på Bøler - med utforskertrang og tro på mennesket". Intervju med forfatteren Tove Nilsen. Kirke og kultur. Vol. 4.
Nergård, Mette Elisabeth (2008). "Smaken av intet". Intervju med forfatteren Jan Jakob Tønseth. Kirke og kultur. Vol. 2.
Nergård, Mette Elisabeth;Kullerud, Dag (2008). "En kjempende og from feminist". Intervju med forfatteren Ebba Haslund. Kirke og kultur. Vol. 2.
Nergård, Mette Elisabeth (2008). Litteratur skal være hugg inn i tilværelsen. Samtale med Merethe Lindstrøm. Det må ha vært ensomt der. Utvalgte noveller. appendiks 1. s. 285-299. Aschehoug & Co.
Nergård, Mette Elisabeth (2007). "Clint Eastwood, predikantar og andre lakoniske vestlendingar". Intervju med forfattaren Ragnar Hovland. Kirke og kultur. Vol. 6.
Nergård, Mette Elisabeth;Kullerud, Dag (2007). "Å skrive en roman er å skrive et sted å være". Intervju med forfatteren Hanne Ørstavik. Kirke og kultur. Vol. 5.
Nergård, Mette Elisabeth (2007). "Med lysestakar av gull". Intervju med forfattaren Edvard Hoem. Kirke og kultur. Vol. 4.
Nergård, Mette Elisabeth (2007). "Ulike fasetter av det menneskelige". Intervju med forfatteren Trude Marstein. Kirke og kultur. Vol. 3.
Nergård, Mette Elisabeth (2007). "Folkelig formidler med hymnisk kraft". Intervju med forfatteren Eyvind Skeie. Kirke og kultur. Vol. 2.
Nergård, Mette Elisabeth;Kullerud, Dag (2007). "Teologi som forfatterskole" - intervju med forfatteren Jan Kjærstad. Kirke og kultur. Vol. 1.
Nergård, Mette Elisabeth (2007). "...noko må ha skjedd, men kva kan det vel vere?" Om språk og død hos Tomas Espedal og Jon Fosse. Kirke og kultur.
Nergård, Mette Elisabeth (2007). Lengselens flertydighet. Om forfatterne Judith Hermann og Bjarte Breiteig. Kirke og kultur. Vol. 5.
Nergård, Mette Elisabeth (2006). Forum for arbeid med språk og tekst. Utvikling av et permanent månedlig seminar der forskning i språkdidaktikk blir presentert.. fagenhet for norsk, avdeling for lærerutdanning.
Nergård, Mette Elisabeth (2005). Grammatikk med et fagdidaktisk grep. Doktorgradskurs. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.
Nergård, Mette Elisabeth (2003). Det absurde i å vere saman. Syn og Segn.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 82
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q5008