HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Mia Vabø

forsker I

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (21) Forskningsrapporter (10) Formidling (49) HiOA-publikasjoner (6)
Vabo, Signy Irene;Vabø, Mia (2016). Kontroll og tilsyn som kilder til kvalitetsforbedring :. Nordiske organisasjonsstudier. Vol. 18.
Vabø, Mia (2015). Changing Welfare Institutions as Sites of Contestation. Engelstad, Fredrik Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. kapittel 13. s. 242-262. De Gruyter Open.
Næss, Anders;Fjær, Eivind Grip;Vabø, Mia (2015). The assisted presentations of self in nursing home life. Social Science and Medicine. Vol. 150. doi: 10.1016/j.socscimed.2015.12.027
Næss, Anders;Vabø, Mia (2014). Negotiating Narratives of Elderly Care: The Case of Pakistani Migration to Norway. Ageing International. Vol. 39. doi: 10.1007/s12126-012-9147-2
Rasmussen, Bente;Vabø, Mia (2014). Inneklemt ledelse. Vabø, Mia Vabo, Signy Irene (Red.), Velferdens organisering. Kapittel 6. s. 94-108. Universitetsforlaget.
Vabø, Mia (2014). Reformtrender og endringsparadokser. Vabø, Mia Vabo, Signy Irene (Red.), Velferdens organisering. Kapittel 4. s. 62-79. Universitetsforlaget.
Vabø, Mia (2014). Bakkebyråkratiet - der emosjonelt arbeid blir politikk. Vabø, Mia Vabo, Signy Irene (Red.), Velferdens organisering. Kapittel 2. s. 29-47. Universitetsforlaget.
Vabø, Mia (2014). Dilemmaer i velferdens organisering. Vabø, Mia Vabo, Signy Irene (Red.), Velferdens organisering. Kapittel 1. s. 11-29. Universitetsforlaget.
Vabø, Mia;Vabo, Signy Irene (2014). Velferdens organisering. ISBN: 9788215023755. 224 s. Universitetsforlaget.
Fjær, Eivind Grip;Vabø, Mia (2013). Shaping social situations: A hidden aspect of care work in nursing homes. Journal of Aging Studies. Vol. 27. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaging.2013.10.002
Se alle publikasjoner
Vabø, Mia;Fadnes Jacobsen, Frode;Christensen, Karen;Dalby Trætteberg, Håkon (2013). Marketization in Norwegian eldercare:preconditions, trends and resistance. Szebehely, Marta Meagher, Gabrielle (Red.), Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences. Chapter 5. s. 163-203.
Vabø, Mia;Christensen, Karen;Jacobsen, Frode F.;Trætteberg, Håkon Dalby (2013). Marketisation in Norwegian Eldercare: preconditions, trends and resistance. Szebehely, Marta Meagher, Gabrielle (Red.), Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences. 5. s. 163-202.
Næss, Anders;Vabø, Mia;Havik, Anders Kvale (2013). Contested Spaces – The Perpetual Quest for Change in Norwegian Nursing Homes. Hujala, Anneli Rissanen, Sari Vihma, Susann (Red.), Designing Wellbeing in Elderly Care Homes. 4. s. 68-83.
Vabø, Mia (2012). Norwegian home care in transition - heading for accountability, off-loading responsibilities. Health & Social Care in the Community. Vol. 20. doi: 10.1111/j.1365-2524.2012.01058.x
Vabø, Mia;Szebehely, Marta (2012). A caring state for all older pople?. Anttonen, Anneli Häikiö, Liisa Stefánsson, Kolbeinn (Red.), Welfare State, Universalism and Diversity. kapittel. s. 121-144. Edward Elgar Publishing.
Vabø, Mia (2011). Changing governance, changing needs interpretations. Implications for universalism. International journal of sociology and social policy. Vol. 31.
Vabø, Mia (2011). Active citizenship in Norwegian elderly care. From activation to consumer activism. Newman, Janet Tonkens, Evelien (Red.), Participation, Responsibility and Choice. Summoning the Active Citizen in Western European Welfare States. Kapittel 5. s. 87-107. Amsterdam University Press.
Vabø, Anne Marie (2010). Nýskipan ¥ opinberum rekstri. Stjórnunarhættir nýfrjálshyggjunnar. Stefánsson, Kolbeinn Baruchello, Giorgio (Red.), Eilífðarvélin. Uppgjör við nýfrjálshyggjuna. Kapittel. s. 113-138. Háskólaútgáfan.
Vabø, Mia (2009). Rådløs kunnskap og kunnskapsløse råd. Christensen, Johan Nuland, Bjørn Richard Tranøy, Bent Sofus (Red.), Hjernen er alene : institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. Kapittel. s. 177-199. Universitetsforlaget.
Vabø, Mia (2009). Home care in transition: The complex dynamic of competing drivers of change in Norway. Journal of Health Organisation & Management. Vol. 23.
Vabø, Mia (2006). Caring for people or caring for proxy consumers?. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association. Vol. 8.
Vabø, Mia;Vik, Kjersti (2017). Sammen om en aktiv hverdag. Hverdagsrehabilitering i Eigersund og Karmøy kommune. Erfaringer og refleksjoner fra et forskningssamarbeid.. ISBN: 978-82-7894-645-9. 147 s. Velferdsinstituttet NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Grut, Lisbet;Reitan, Jarl;Hem, Karl-Gerhard;Ausen, Dag;Bøthun, Silje;Hagen, Kåre;Svagård, Ingrid Storruste;Vabø, Mia (2013). Veikart for innovasjon av velferdsteknologi. ISBN: 978-82-14-05603-7. 48 s. SINTEF.
Vabø, Mia;Rostgaard, Tine (2011). Home care in Norway. Shaped by competing drivers of change. 251 s. SFI/Drees Mire.
Vabø, Mia (2007). Organisering for velferd. Hjemmetjenesten i en styringsideologisk brytningstid. ISBN: 978-82-7894-273-4. 355 s. NOVA.
Vabø, Mia (2002). Kvalitetsstyring og kvalitetsstrev. Nye styringsambisjoner i hjemmetjenesten. ISBN: 82-7894-148-3. 170 s. NOVA.
Vabø, Mia;Thorsen, Kirsten;Dahle, Rannveig (2001). Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene. ISBN: 82-7894-127-0. 77 s. NOVA.
Vabø, Mia (1998). Kvinners møte med helsetjenesten. En kunnskapsoversikt. ISBN: 82-7894-065-7. 107 s. NOVA.
Vabø, Mia (1998). Hva er nok? Om behovsfortolkninger i hjemmetjenesten. ISBN: 82-7894-042-8. 125 s. NOVA.
Vabø, Mia (1994). Inkasso. Innkreving av gjeld fra personer med betalingsproblemer. ISBN: 82-7063-291-0. 195 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Vabø, Mia (1993). Tjenesteyting. Forbrukerproblemer og klagebarrierer. 188 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Se alle publikasjoner
Vabø, Mia (2017). Hverdagsrehabiliteringfra ide til praksis. Ulike veier, ulike muligheter.. Sammen om en aktiv hverdag. NOVA/ VID.
Vabø, Mia (2017). Mellom politikk og praksis. Skiftende trender i omsorgssektoren.. Forskerskole for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Universitetet i Oslo.
Vabø, Mia (2017). Reablement in the making. New horizons of European Social Policy. 15th Annual Espanet Conference. Espanet.
Vabø, Mia (2017). Reablement in the making – the significance of local government organization. Innovation and Sustainability, 3rd Transforming Care Conference. Polytechnic of Milan, Italy, KORA, Copenhagen.
Vabø, Mia (2017). Cecilie Basberg Neumann, Nina Olsvold og Tove Thagaard (red)Omsorgsarbeidets sosiologi. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 1. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-10
Vabø, Mia (2017). Nye endringstrender i Nordisk eldreomsorg. Internt fagseminar, Institut for Mennesker og Teknologi. Roskilde Universitet.
Vabø, Mia (2017). The dynamic of change in Public service organizations. Doktorgradskurs, Welfare Professionals and Professions under Transformation: New Paradigms and New Challenges. Roskilde Universitet.
Vabø, Mia (2017). Om å skape en bedre kommune sammen – nye muligheter nye utfordringer. Åpen cafedialog for innbyggere i Eigersund kommune. Eigersund kommune.
Vabø, Mia (2017). Hverdagsrehabilitering. Fra ide til praksis. Nordisk tenketank om hverdagsrehabilitering. SINTEF.
Vik, Kjersti;Vabø, Mia;Lind, Grete (2017). Hvilke arbeidsredskap kan bidra til å kartlegge mulighet for aktivitet hverdag for brukere som hverdagsrehabilitering?. 6. Fagkongress for Ergoterapeuter. Norsk Ergoterapi Forbund.
Se alle publikasjoner
Vabø, Mia (2016). Hverdagsrehabilitering på tvers av landegrenser. Hva kan vi lære av hverandre?. Erfaringsseminar om hverdagsrehabilitering.
Vabø, Mia (2016). Hvorfor rette søkelyset mot det som fungerer?. Helse og omsorgskonferansen 2016. KS, Senter for omsorgsforskning, Fylkesmannen i Hordaland.
Vabø, Mia (2016). Hverdagsrehabilitering -- nye mulighetsrom med nye utfordringer. Dialogkonferanse om hverdagsrehabilitering - vil vi lære av erfaringer?. Faglig Forum.
Vabø, Mia (2016). Mellom politikk og praksis. Om å forske på skiftende trender i omsorgstjenesten. Forskerskole for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Universitetet i Oslo.
Vabø, Mia (2016). Rom for hverdagsliv. Omsorgens terreng: kroppen – sjelen – stedet. Kirkens bymisjon.
Vabø, Mia (2016). Medborgerskap og samproduksjon. Nye styringstrender i den kommunal omsorgstjenesten. Master i Medborgerskap og samhandling. institutt for vernepleie og ergoterapi, VID.
Vabø, Mia (2016). Organisering og rammer for tjenesteutførelse.. Etterutdanning i hverdagsrehabilitering,. institutt for vernepleie og ergoterapi, VID.
Vabø, Mia (2016). Sammen om en aktiv hverdag. Glimt fra et innovasjonsprosjekt. Internt lederseminar, rådmannen i Eigersund.
Vabø, Mia (2016). Kvalitetsfremmende praksiser i sykehjem. Helse- og omsorgsdepartementets fagseminar. Helse og omsorgsdepartementet.
Vabø, Mia (2016). Eldresviket. Magasinet (Dagbladet).
Vabø, Mia (2015). Nye arbeids- og samarbeidsformer i Eigersund og Karmøy kommune.. Vil du bli innovasjonspioner. Forskning og innovasjon i og for kommunesektoren.. Norges Forskningsråd, Universitetet i Stavanger, Regionale.
Vabø, Mia (2015). Når man vil gjøre helse billigere. Manifest tidsskrift.
Vabø, Mia;Vabo, Signy Irene (2015). Administrative idealer møter praksis. Fagbladet (Fagforbundet. Seksjon helse og sosial).
Vabø, Mia;Jan, Eriksen (2015). Etterlyser kommunenes appetitt på kompetanse. Hva sier forskerne?. viten+praksis.
Vabø, Mia;Vabo, Signy Irene (2015). Controlling and inspecting nursing homes – any potential for learning, to improve the quality of care?. Normacare meeting. Stockholms Universitet,.
Amble, Nina;Vabø, Mia (2015). En lærende organisasjon i praksis – om utvikling av ny arbeids- og samarbeidsformer i kommunens eldreomsorg. NEON 2015. Nettverk for organisasjonsstudier i Norge (NEON).
Vabø, Mia (2015). Velferdens organisering: dilemmaer og utfordring. Boklansering: Velferdens organisering. Høgskolen i Østfold.
Vabø, Mia (2015). Velferdsorganisering og velferdens tjenester. Organisering og styring av velferdstjenestene. STV9420.Doktorgradskurs. Universitetet i Oslo. Statsvitenskapelig institutt.
Vabø, Mia;Vik, Kjersti (2015). Sammen om en aktiv hverdag. Hvor står vi og hvor går vi.. Samen om en aktiv hverdag. Nye arbeids- og samarbeidsformer i Egersund og Karmøy.. Diakonhjemmet høgskole/NOVA HIOA.
Vabø, Mia;Vabo, Signy Irene (2015). Kontroll og tilsyn i sykehjem - potensiale for læring og kvalitetsutvikling. Styring, kontroll og organisasjonslæring. Høgskolen i Oslo og Akershus,.
Vabø, Mia (2015). Hvorfor rette søkelyset mot det som fungerer? Om hverdagspraksis, ledelse, læring og styring. Hverdag i sykehjem. NOVA, Høgskolen i Oslo/ Senter for omsorgstjenester vest.
Vabø, Mia (2015). Tillit og refleksjonsbasert læring i omsorgstjenestene. Tillit og faglighet - sosialdemokratisk styring?. Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Fagforbundet, NTL.
Vabø, Mia (2015). Organisasjonsutfordringer for eldreomsorgen. Mulighet for partnerskap med familie og frivillige.. På tvers konferansen 2015. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Vabø, Mia (2014). Sammen om en aktiv hverdag. Et FOU prosjekt. Oppstartsmøte: Sammen om en aktiv hverdag i Eigersund og Karmøy kommune..
Vabø, Mia (2014). Changing welfare institutions – as sites of contestation. ESPAnet Europe,12the annual conference. ESPA-net/ NOVA/HIOA.
Vabø, Mia (2014). Forståelser av medborgerskap I internasjonal forskning og praksis. Dialogmøte om tverrfaglig master om medborgerskap og samhandling. Hva vil det si å drive profesjonell praksis?. Diakonhjemmet høgskole.
Vabø, Mia (2014). Sammen om en aktiv hverdag. Fagrådet for forskning om samhandlingsreformen. Forskningsavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus.
Vabø, Mia (2014). Changing welfare. NORMACARE seminar. The NORMACARE-network.
Vabø, Mia (2014). Growing old at home. Shifting politics of home and homecare in Norway. The New Politics of Home: public, private and the future of welfare. A seminar based at the Open University, funded by ESRC.
Vabø, Mia (2013). Welfare institutions as sites of contestation. The Åsgårdstrand conference on Institutional change. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
Vabø, Mia (2013). Arbeidsgleder og utfordringer i hjemmebasert omsorg. Aktiv i egen hverdag –hverdagsrehabilitering i Eigersund. Eigersund kommune.
Vabø, Mia (2013). Home care in transition – reform drivers and institutional tensions. Seminar LTC Academy of Amsterdam. University of Amsterdam,.
Vabø, Mia (2013). Institutional changes in Norwegian social services - complexity, constetation and resistance. Social Policy Research network. Faculty of Education and Social Work, University of Syney.
Vabø, Mia (2013). Markedsdreining i norsk eldreomsorg. Privatisering av Nordens äldreomsorg. Nordisk Ministerråd, Norden välferdscenter.
Vabø, Mia (2012). Contested spaces. Exploring how policy and practice shape Norwegian nursing homes. Contested Spaces. NOVA & University of Eastern Finland.
Vabø, Mia (2012). Institutional changes and paradoxes at work in Nordic welfare states. Organizational change in Democratic Societies. Department of Sociology and Human geography, University of O.
Vabø, Mia (2012). " A caring state for all older people?". reassessing the Nordic Welfare Model - Final International Conference.
Vabø, Mia (2012). New trends of governance, Changing conditions for personalized care in the Nordic countries?. Changing models of social service provision and the impact on working conditions for the social service professions. Oslo and Akershus University College.
Vabø, Mia (2012). Institutional changes and paradoxes at work in Nordic welfare states. Oranizatinal change in Democratic Societies. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i.
 • Rannveig Dahle
 • Kirsten Thorsen
 • Mia Vabø
 • Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene. (2001) NOVA Rapport 18/01
 • Mia Vabø
 • Organisering for velferd. (2007) NOVA Rapport 22/07
 • Mia Vabø
 • Hva er nok?. (1998) NOVA rapport 8/1998
 • Mia Vabø
 • Kjersti Vik
 • Sammen om en aktiv hverdag. (2017) NOVA Rapport 17/17

  (Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)