HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Mia Vabø

forsker I

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (21) Forskningsrapporter (10) Formidling (63) OsloMet-publikasjoner (6)
Vabo, Signy Irene;Vabø, Mia (2016). Kontroll og tilsyn som kilder til kvalitetsforbedring :. Nordiske organisasjonsstudier. Vol. 18.
Vabø, Mia (2015). Changing Welfare Institutions as Sites of Contestation. Engelstad, Fredrik Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. kapittel 13. s. 242-262. De Gruyter Open.
Næss, Anders;Fjær, Eivind Grip;Vabø, Mia (2015). The assisted presentations of self in nursing home life. Social Science and Medicine. Vol. 150. doi: 10.1016/j.socscimed.2015.12.027
Rasmussen, Bente;Vabø, Mia (2014). Inneklemt ledelse. Vabø, Mia Vabo, Signy Irene (Red.), Velferdens organisering. Kapittel 6. s. 94-108. Universitetsforlaget.
Vabø, Mia (2014). Reformtrender og endringsparadokser. Vabø, Mia Vabo, Signy Irene (Red.), Velferdens organisering. Kapittel 4. s. 62-79. Universitetsforlaget.
Vabø, Mia (2014). Bakkebyråkratiet - der emosjonelt arbeid blir politikk. Vabø, Mia Vabo, Signy Irene (Red.), Velferdens organisering. Kapittel 2. s. 29-47. Universitetsforlaget.
Vabø, Mia (2014). Dilemmaer i velferdens organisering. Vabø, Mia Vabo, Signy Irene (Red.), Velferdens organisering. Kapittel 1. s. 11-29. Universitetsforlaget.
Vabø, Mia;Vabo, Signy Irene (2014). Velferdens organisering. ISBN: 9788215023755. 224 s. Universitetsforlaget.
Næss, Anders;Vabø, Mia (2014). Negotiating Narratives of Elderly Care: The Case of Pakistani Migration to Norway. Ageing International. Vol. 39. doi: 10.1007/s12126-012-9147-2
Fjær, Eivind Grip;Vabø, Mia (2013). Shaping social situations: A hidden aspect of care work in nursing homes. Journal of Aging Studies. Vol. 27. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaging.2013.10.002
Se alle publikasjoner
Vabø, Mia;Christensen, Karen;Jacobsen, Frode F.;Trætteberg, Håkon Dalby (2013). Marketisation in Norwegian Eldercare: preconditions, trends and resistance. Szebehely, Marta Meagher, Gabrielle (Red.), Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences. 5. s. 163-202.
Vabø, Mia;Fadnes Jacobsen, Frode;Christensen, Karen;Dalby Trætteberg, Håkon (2013). Marketization in Norwegian eldercare:preconditions, trends and resistance. Szebehely, Marta Meagher, Gabrielle (Red.), Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences. Chapter 5. s. 163-203.
Næss, Anders;Vabø, Mia;Havik, Anders Kvale (2013). Contested Spaces – The Perpetual Quest for Change in Norwegian Nursing Homes. Hujala, Anneli Rissanen, Sari Vihma, Susann (Red.), Designing Wellbeing in Elderly Care Homes. 4. s. 68-83.
Vabø, Mia (2012). Norwegian home care in transition - heading for accountability, off-loading responsibilities. Health & Social Care in the Community. Vol. 20. doi: 10.1111/j.1365-2524.2012.01058.x
Vabø, Mia;Szebehely, Marta (2012). A caring state for all older pople?. Anttonen, Anneli Häikiö, Liisa Stefánsson, Kolbeinn (Red.), Welfare State, Universalism and Diversity. kapittel. s. 121-144. Edward Elgar Publishing.
Vabø, Mia (2011). Active citizenship in Norwegian elderly care. From activation to consumer activism. Newman, Janet Tonkens, Evelien (Red.), Participation, Responsibility and Choice. Summoning the Active Citizen in Western European Welfare States. Kapittel 5. s. 87-107. Amsterdam University Press.
Vabø, Mia (2011). Changing governance, changing needs interpretations. Implications for universalism. International journal of sociology and social policy. Vol. 31.
Vabø, Anne Marie (2010). Nýskipan ¥ opinberum rekstri. Stjórnunarhættir nýfrjálshyggjunnar. Stefánsson, Kolbeinn Baruchello, Giorgio (Red.), Eilífðarvélin. Uppgjör við nýfrjálshyggjuna. Kapittel. s. 113-138. Háskólaútgáfan.
Vabø, Mia (2009). Home care in transition: The complex dynamic of competing drivers of change in Norway. Journal of Health Organisation & Management. Vol. 23.
Vabø, Mia (2009). Rådløs kunnskap og kunnskapsløse råd. Christensen, Johan Nuland, Bjørn Richard Tranøy, Bent Sofus (Red.), Hjernen er alene : institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. Kapittel. s. 177-199. Universitetsforlaget.
Vabø, Mia (2006). Caring for people or caring for proxy consumers?. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association. Vol. 8.
Vabø, Mia;Vik, Kjersti (2017). Sammen om en aktiv hverdag. Hverdagsrehabilitering i Eigersund og Karmøy kommune. Erfaringer og refleksjoner fra et forskningssamarbeid.. ISBN: 978-82-7894-645-9. 147 s. Velferdsinstituttet NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Grut, Lisbet;Reitan, Jarl;Hem, Karl-Gerhard;Ausen, Dag;Bøthun, Silje;Hagen, Kåre;Svagård, Ingrid Storruste;Vabø, Mia (2013). Veikart for innovasjon av velferdsteknologi. ISBN: 978-82-14-05603-7. 48 s. SINTEF.
Vabø, Mia;Rostgaard, Tine (2011). Home care in Norway. Shaped by competing drivers of change. 251 s. SFI/Drees Mire.
Vabø, Mia (2007). Organisering for velferd. Hjemmetjenesten i en styringsideologisk brytningstid. ISBN: 978-82-7894-273-4. 355 s. NOVA.
Vabø, Mia (2002). Kvalitetsstyring og kvalitetsstrev. Nye styringsambisjoner i hjemmetjenesten. ISBN: 82-7894-148-3. 170 s. NOVA.
Vabø, Mia;Thorsen, Kirsten;Dahle, Rannveig (2001). Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene. ISBN: 82-7894-127-0. 77 s. NOVA.
Vabø, Mia (1998). Hva er nok? Om behovsfortolkninger i hjemmetjenesten. ISBN: 82-7894-042-8. 125 s. NOVA.
Vabø, Mia (1998). Kvinners møte med helsetjenesten. En kunnskapsoversikt. ISBN: 82-7894-065-7. 107 s. NOVA.
Vabø, Mia (1994). Inkasso. Innkreving av gjeld fra personer med betalingsproblemer. ISBN: 82-7063-291-0. 195 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Vabø, Mia (1993). Tjenesteyting. Forbrukerproblemer og klagebarrierer. 188 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Se alle publikasjoner
Vabø, Mia (2018). Om å forske på politikk og praksis. Fra profesjonsorganisering, via NPM til ideer om integrert og personsentrert tjenesteyting. MuniHealth - doktorgradskurs 2018. Universitetet i Oslo.
Vabø, Mia (2018). Sammen om en aktiv hverdag. Erfaringer fra et forskningssamarbeid.. Miniseminar. Eigersund kommune. Eigersund kommune v rådmannen..
Vabø, Mia (2018). Norge ligger på topp i bruk av deltid, og vi har flest som jobber ufrivillig deltid. Fagbladet.
Vabø, Mia;Johnson, Ragnhild;Holmen Waldahl, Ragnhild (2018). Spenningsfylte innovasjonsprosjekter. Forskerforum.
Vabø, Mia;Haanæs, Øystein Rygg (2018). Smarte grep gir vellukka rehabilitering av eldre. Forskning.no.
Vabø, Mia (2018). Interprofessional collaboration in home care reablement.. The 9th Nordic Work Life Conference.“Creating a sustainable future of work in the Nordic countries”. OsloMet/FAFO.
Vabø, Mia (2018). Nordic Care Work in transition Trends in Working Conditions in Denmark Finland Sweden and Norway. EPN Conference: «Practical Nurses in Europe - work environment and lifelong learning». The European Council of Practical Nurses (EPN).
Vabø, Mia;Drange, Ida (2018). Part-time work. The great Paradox of Norwegian eldercare. The 24th Nordic Congress of Gerontology. Norwegian Geriatric Association, Norwegian Gerontological So.
Vabø, Mia;Amble, Nina (2018). Eldreomsorg på deltid – utfordringer, dilemmaer og mulige løsninger. konferanse:Vem vill arbeta i äldreomsorgen. God arbetsmiljö för god kvalitet. Nordisk ministerråd.
Vabø, Mia (2018). Interprofesjonelt samarbeid i hverdagsrehabilitering. Antologi-seminar om samhandling. Høgskolen i Østfold.
Se alle publikasjoner
Vabø, Mia (2018). Innovasjon basert på samarbeid mellom forskning og praksis. En kilde til innovasjon?. Kan innovasjon redde velferdsstaten? Senter for velferdsinnovasjon og temagruppen innovasjon i velferd, debattmøte 7 februar,. Senter for velferdsinnovasjon, Universitet Nord ,.
Vabø, Mia (2018). Hverdagsrehabilitering og tverrprofesjonelt samarbeid i ulike organisasjonskontekster. Sosiologenes vinterseminar. Nor sosiologforening.
Vabø, Mia (2018). Velferdens organisering mellom politikk og praksis. Viderutdanning Ergoterapi.
Vabø, Mia (2018). Creating integrated, person centered care in different settings.The context project. GPPS-seminar. Senter for profesjonsstudier.
Vik, Kjersti;Vabø, Mia;Lind, Grete (2017). Hvilke arbeidsredskap kan bidra til å kartlegge mulighet for aktivitet hverdag for brukere som hverdagsrehabilitering?. 6. Fagkongress for Ergoterapeuter. Norsk Ergoterapi Forbund.
Vabø, Mia (2017). Nye endringstrender i Nordisk eldreomsorg. Internt fagseminar, Institut for Mennesker og Teknologi. Roskilde Universitet.
Vabø, Mia (2017). The dynamic of change in Public service organizations. Doktorgradskurs, Welfare Professionals and Professions under Transformation: New Paradigms and New Challenges. Roskilde Universitet.
Vabø, Mia (2017). Om å skape en bedre kommune sammen – nye muligheter nye utfordringer. Åpen cafedialog for innbyggere i Eigersund kommune. Eigersund kommune.
Vabø, Mia (2017). Hverdagsrehabilitering. Fra ide til praksis. Nordisk tenketank om hverdagsrehabilitering. SINTEF.
Vabø, Mia (2017). Hverdagsrehabiliteringfra ide til praksis. Ulike veier, ulike muligheter.. Sammen om en aktiv hverdag. NOVA/ VID.
Vabø, Mia (2017). Mellom politikk og praksis. Skiftende trender i omsorgssektoren.. Forskerskole for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Universitetet i Oslo.
Vabø, Mia (2017). Reablement in the making. New horizons of European Social Policy. 15th Annual Espanet Conference. Espanet.
Vabø, Mia (2017). Reablement in the making – the significance of local government organization. Innovation and Sustainability, 3rd Transforming Care Conference. Polytechnic of Milan, Italy, KORA, Copenhagen.
Vabø, Mia (2017). Cecilie Basberg Neumann, Nina Olsvold og Tove Thagaard (red)Omsorgsarbeidets sosiologi. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 1. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-10
Vabø, Mia (2016). Eldresviket. Magasinet (Dagbladet).
Vabø, Mia (2016). Hverdagsrehabilitering på tvers av landegrenser. Hva kan vi lære av hverandre?. Erfaringsseminar om hverdagsrehabilitering.
Vabø, Mia (2016). Medborgerskap og samproduksjon. Nye styringstrender i den kommunal omsorgstjenesten. Master i Medborgerskap og samhandling. institutt for vernepleie og ergoterapi, VID.
Vabø, Mia (2016). Organisering og rammer for tjenesteutførelse.. Etterutdanning i hverdagsrehabilitering,. institutt for vernepleie og ergoterapi, VID.
Vabø, Mia (2016). Sammen om en aktiv hverdag. Glimt fra et innovasjonsprosjekt. Internt lederseminar, rådmannen i Eigersund.
Vabø, Mia (2016). Kvalitetsfremmende praksiser i sykehjem. Helse- og omsorgsdepartementets fagseminar. Helse og omsorgsdepartementet.
Vabø, Mia (2016). Mellom politikk og praksis. Om å forske på skiftende trender i omsorgstjenesten. Forskerskole for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Universitetet i Oslo.
Vabø, Mia (2016). Rom for hverdagsliv. Omsorgens terreng: kroppen – sjelen – stedet. Kirkens bymisjon.
Vabø, Mia (2016). Hvorfor rette søkelyset mot det som fungerer?. Helse og omsorgskonferansen 2016. KS, Senter for omsorgsforskning, Fylkesmannen i Hordaland.
Vabø, Mia (2016). Hverdagsrehabilitering -- nye mulighetsrom med nye utfordringer. Dialogkonferanse om hverdagsrehabilitering - vil vi lære av erfaringer?. Faglig Forum.
Vabø, Mia;Jan, Eriksen (2015). Etterlyser kommunenes appetitt på kompetanse. Hva sier forskerne?. viten+praksis.
Vabø, Mia (2015). Når man vil gjøre helse billigere. Manifest tidsskrift.
Vabø, Mia;Vabo, Signy Irene (2015). Administrative idealer møter praksis. Fagbladet (Fagforbundet. Seksjon helse og sosial).
Vabø, Mia (2015). Velferdsorganisering og velferdens tjenester. Organisering og styring av velferdstjenestene. STV9420.Doktorgradskurs. Universitetet i Oslo. Statsvitenskapelig institutt.
Vabø, Mia (2015). Velferdens organisering: dilemmaer og utfordring. Boklansering: Velferdens organisering. Høgskolen i Østfold.
Amble, Nina;Vabø, Mia (2015). En lærende organisasjon i praksis – om utvikling av ny arbeids- og samarbeidsformer i kommunens eldreomsorg. NEON 2015. Nettverk for organisasjonsstudier i Norge (NEON).
Vabø, Mia;Vabo, Signy Irene (2015). Controlling and inspecting nursing homes – any potential for learning, to improve the quality of care?. Normacare meeting. Stockholms Universitet,.
Vabø, Mia;Vik, Kjersti (2015). Sammen om en aktiv hverdag. Hvor står vi og hvor går vi.. Samen om en aktiv hverdag. Nye arbeids- og samarbeidsformer i Egersund og Karmøy.. Diakonhjemmet høgskole/NOVA HIOA.
Vabø, Mia;Vabo, Signy Irene (2015). Kontroll og tilsyn i sykehjem - potensiale for læring og kvalitetsutvikling. Styring, kontroll og organisasjonslæring. Høgskolen i Oslo og Akershus,.
Vabø, Mia (2015). Hvorfor rette søkelyset mot det som fungerer? Om hverdagspraksis, ledelse, læring og styring. Hverdag i sykehjem. NOVA, Høgskolen i Oslo/ Senter for omsorgstjenester vest.
Vabø, Mia (2015). Tillit og refleksjonsbasert læring i omsorgstjenestene. Tillit og faglighet - sosialdemokratisk styring?. Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Fagforbundet, NTL.
Vabø, Mia (2015). Organisasjonsutfordringer for eldreomsorgen. Mulighet for partnerskap med familie og frivillige.. På tvers konferansen 2015. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Vabø, Mia (2015). Nye arbeids- og samarbeidsformer i Eigersund og Karmøy kommune.. Vil du bli innovasjonspioner. Forskning og innovasjon i og for kommunesektoren.. Norges Forskningsråd, Universitetet i Stavanger, Regionale.
Vabø, Mia (2014). Forståelser av medborgerskap I internasjonal forskning og praksis. Dialogmøte om tverrfaglig master om medborgerskap og samhandling. Hva vil det si å drive profesjonell praksis?. Diakonhjemmet høgskole.
Vabø, Mia (2014). Sammen om en aktiv hverdag. Fagrådet for forskning om samhandlingsreformen. Forskningsavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus.
Vabø, Mia (2014). Changing welfare. NORMACARE seminar. The NORMACARE-network.
Vabø, Mia (2014). Growing old at home. Shifting politics of home and homecare in Norway. The New Politics of Home: public, private and the future of welfare. A seminar based at the Open University, funded by ESRC.
Vabø, Mia (2014). Sammen om en aktiv hverdag. Et FOU prosjekt. Oppstartsmøte: Sammen om en aktiv hverdag i Eigersund og Karmøy kommune..
Vabø, Mia (2014). Changing welfare institutions – as sites of contestation. ESPAnet Europe,12the annual conference. ESPA-net/ NOVA/HIOA.
Vabø, Mia (2013). Arbeidsgleder og utfordringer i hjemmebasert omsorg. Aktiv i egen hverdag –hverdagsrehabilitering i Eigersund. Eigersund kommune.
Vabø, Mia (2013). Home care in transition – reform drivers and institutional tensions. Seminar LTC Academy of Amsterdam. University of Amsterdam,.
Vabø, Mia (2013). Institutional changes in Norwegian social services - complexity, constetation and resistance. Social Policy Research network. Faculty of Education and Social Work, University of Syney.
Vabø, Mia (2013). Markedsdreining i norsk eldreomsorg. Privatisering av Nordens äldreomsorg. Nordisk Ministerråd, Norden välferdscenter.
Vabø, Mia (2013). Welfare institutions as sites of contestation. The Åsgårdstrand conference on Institutional change. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
Vabø, Mia (2012). Contested spaces. Exploring how policy and practice shape Norwegian nursing homes. Contested Spaces. NOVA & University of Eastern Finland.
Vabø, Mia (2012). Institutional changes and paradoxes at work in Nordic welfare states. Organizational change in Democratic Societies. Department of Sociology and Human geography, University of O.
Vabø, Mia (2012). " A caring state for all older people?". reassessing the Nordic Welfare Model - Final International Conference.
Vabø, Mia (2012). New trends of governance, Changing conditions for personalized care in the Nordic countries?. Changing models of social service provision and the impact on working conditions for the social service professions. Oslo and Akershus University College.
Vabø, Mia (2012). Institutional changes and paradoxes at work in Nordic welfare states. Oranizatinal change in Democratic Societies. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i.
Hva er nok?. (1998) NOVA rapport 8/1998
Kvinners møte med helsetjenesten. (1998) NOVA rapport 26/1998
Organisering for velferd. (2007) NOVA Rapport 22/07
Kvalitetsstyring og kvalitetsstrev. (2002) NOVA Rapport 18/02
Sammen om en aktiv hverdag. (2017) NOVA Rapport 17/17

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)