HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Mikkel Berg-Nordlie

forsker II

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (26) Forskningsrapporter (3) Formidling (41) OsloMet-publikasjoner (23)
Berg-Nordlie, Mikkel;Bolshakov, Nikita (2018). The Critical Movement Against the 2010-2012 Education Reform in Russia: Networks, Organisations and Parties. Europe-Asia Studies. Vol. 70. doi: 10.1080/09668136.2018.1471450
Berg-Nordlie, Mikkel (2018). New in town. Small-town media discourses on immigrants and immigration. Journal of Rural Studies. doi: 10.1016/j.jrurstud.2018.05.007
Berg-Nordlie, Mikkel (2018). The governance of urban indigenous spaces: Norwegian Sámi examples. Acta Borealia. Vol. 35. doi: 10.1080/08003831.2018.1457316
Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Substitution in Sápmi. Metagovernance and Conflicts over Representation in Regional Indigenous Governance. Kropp, Sabine Aasland, Aadne Berg-Nordlie, Mikkel Holm-Hansen, Jørn Schuhmann, Johannes (Red.), Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. Chapter 8. Palgrave Macmillan.
Holm-Hansen, Jørn;Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Climate change adaptation: governance in a fragmented and unsettled policy area. Kropp, Sabine Aasland, Aadne Berg-Nordlie, Mikkel Holm-Hansen, Jørn Schuhmann, Johannes (Red.), Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. Chapter 5. Palgrave Macmillan.
Berg-Nordlie, Mikkel;Holm-Hansen, Jørn;Kropp, Sabine (2017). The Russian state as network manager: a theoretical framework. Kropp, Sabine Aasland, Aadne Berg-Nordlie, Mikkel Holm-Hansen, Jørn Schuhmann, Johannes (Red.), Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. Chapter 2. Palgrave Macmillan.
Kropp, Sabine;Aasland, Aadne;Berg-Nordlie, Mikkel;Holm-Hansen, Jørn;Schuhmann, Johannes (2017). Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. ISBN: 978-3-319-61701-5. Palgrave Macmillan.
Berg-Nordlie, Mikkel;Tkach, Olga (2016). “You are Responsible for Your People”: The Role of Diaspora Leaders in the Governance of Immigrant Integration in Russia. Demokratizatsiya. Vol. 24.
Myhre, Marthe Handå;Berg-Nordlie, Mikkel (2016). “The state cannot help them all”. Russian media discourse on the inclusion of non-state actors in governance. East European Politics. Vol. 32. doi: 10.1080/21599165.2016.1168299
Aasland, Aadne;Berg-Nordlie, Mikkel;Bogdanova, Elena (2016). Encouraged but controlled: governance networks in Russian regions. East European Politics. Vol. 32. doi: 10.1080/21599165.2016.1167042
Se alle publikasjoner
Berg-Nordlie, Mikkel (2015). Samiskt samarbete över nordisk-rysk gräns. Andersson, Kajsa (Red.), Sápmi i ord och bild 1: en antologi. Kapittel. s. 456-469.
Berg-Nordlie, Mikkel (2015). Two centuries of Russian Sámi policy : arrangements for autonomy and participation seen in light of imperial, Soviet and federal indigenous minority policy 1822-2014. Acta Borealia. Vol. 32. doi: 10.1080/08003831.2015.1030849
Berg-Nordlie, Mikkel (2015). Representativitet i Sápmi: Fire stater, fire tilnærminger til inklusjon av urfolk. Bjerkli, Bjørn Selle, Per (Red.), Samepolitikkens utvikling. Kapittel 15. s. 388-418. Gyldendal Akademisk.
Berg-Nordlie, Mikkel (2015). Who Shall Represent the Sámi? Indigenous Governance in Murmansk Region and the Nordic Sámi Parliament Model. Berg-Nordlie, Mikkel Saglie, Jo Sullivan, Ann (Red.), Indigenous Politics: Institutions, Representation, Mobilisation. Chapter 9. s. 213-252. ECPR Press.
Berg-Nordlie, Mikkel;Saglie, Jo;Sullivan, Ann (2015). Introduction: Perspectives on Indigenous Politics. Berg-Nordlie, Mikkel Saglie, Jo Sullivan, Ann (Red.), Indigenous Politics: Institutions, Representation, Mobilisation. Chapter 1. s. 1-22. ECPR Press.
Berg-Nordlie, Mikkel;Saglie, Jo;Sullivan, Ann (2015). Indigenous Politics: Institutions, Representation, Mobilisation. ISBN: 978-1-907301-66-7. 334 s. ECPR Press.
Berg-Nordlie, Mikkel;Holm-Hansen, Jørn;Lund-Iversen, Martin;Aasland, Aadne (2014). Russiske byers kapasitet til klimatilpasning. Eksempelet Arkhangelsk. Nordisk Østforum. Vol. 28.
Berg-Nordlie, Mikkel (2013). Jernteppe gjennom Sápmi eller grenseoverskridende fellesskap? Samisk samarbeid over den nordisk-russiske grensa. Anderssson, Kajsa (Red.), L’Image du Sápmi III. Kapittel.
Berg-Nordlie, Mikkel (2013). The Iron Curtain through Sápmi. Pan-Sámi politics, Nordic cooperation and the Russian Sámi. Andersson, Kajsa (Red.), L'Image du Sápmi II: Études comparées. Kapittel. s. 368-391.
Øverland, Indra;Berg-Nordlie, Mikkel (2012). Bridging Divides: Ethno-Political Leadership among Russian Sámi. ISBN: 9780857456670. Berghahn Books.
Berg-Nordlie, Mikkel;Schou, Arild (2012). Who are Indigenous – And How Should it Matter? Discourses on Indigenous Rights in Norway and Nepal. Ethnopolitics Papers. Vol. 2. 31 s.
Berg-Nordlie, Mikkel (2011). Striving to Unite: The Russian Sámi and the Nordic Sámi Parliament Model. Arctic Review on Law and Politics. Vol. 2.
Berg-Nordlie, Mikkel (2011). Need and misery in the Eastern periphery : Nordic Sámi media debate on the Kola Sámi. Acta Borealia. Vol. 28. doi: 10.1080/08003831.2011.575657
Berg-Nordlie, Mikkel;Aasland, Aadne;Tkach, Olga (2010). Compatriots or Competitors? A Glance at Rossiyskaya Gazetas Immigration Debate 2004-2009. Social Science Bulletin / Socialo Zinatnu Vestnesis. Vol. 11.
Aasland, Aadne;Berg-Nordlie, Mikkel (2009). Russisk migrasjonspolitikk som balansekunst. Nordisk Østforum. Vol. 23.
Berg-Nordlie, Mikkel (2008). Abkhasias lånte uavhengighet. Fem aspekter av Den abkhasiske republikkens utvikling 2004 – 2008. Nordisk Østforum.
Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Fighting to be heard - in Russia and in Sápmi : Russian Sámi representation in Russian and pan-Sámi politics, 1992-2014. ISBN: 9788282441872. 235 s. UiT The Arctic University of Norway, Faculty of Humanities, Social Science and Education.
Berg-Nordlie, Mikkel;Skålnes, Sigrid (2012). Gåatome - laanta jïh juhtemegeajnoeh - Distriktsgrenseendringer i reindrifta på 1990-tallet i Nordland og Nord-Trøndelag. ISBN: 978-82-7071-932-7. 273 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Berg-Nordlie, Mikkel;Skålnes, Sigrid (2012). Gåatome-laanta jïh juhtemegeajnoeh – Distriktsgrenser i reindrifta på 1990-tallet og Nord-Trøndelag. 273 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Berg-Nordlie, Mikkel (2018). Urban Indigenous Spaces. Urban Sámi Experiences from Oslo.. Sára: Buorre eallin gávpogis. Sára Research Project.
Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Sametingsvalget 2017. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Sametingsrådet. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Finner - samer. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Samiske byrom. Samisk Hus i Oslo, åpent møte om bysamisk politikk. Sametinget.
Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Substitution in Sápmi. Boklansering: Carrot and stick: The state and civil society in today's Russia. Litteraturhuset og NIBR.
Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Samiske rom i norske byer. Hvorfor og hvordan?. Konferanse. NUORGAV-prosjektet.
Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Fighting to be Heard – in Russia and in Sápmi. Russian Sámi representation in Russian and pan-Sámi politics, 1992 -2014 (norskspråklig presentasjon av PhD). Forsvar av avhandling. Universitetet i Tromsø.
Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Refleksjoner omkring forholdet mellom historie og samfunnsvitenskap i studiet av urfolkspolitikk. Prøveforelesning. Universitetet i Tromsø.
Berg-Nordlie, Mikkel (2017). "Fighting to be heard - in Russia and in Sápmi". NIBR Seminar. NIBR.
Se alle publikasjoner
Berg-Nordlie, Mikkel;Bolsjakov, Nikita (2017). Russian Education Reform and Counter-Mobilization, 2010-2012. RUSWEL Concluding Seminar. NIBR.
Urbye, Frøydis Falch;Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Tilbyr seg mentorrolle for radiointeresserte bysamer (undertittel: En kulturell død). Ságat.
Skjetne, Erlend;Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Er Sápmis fremtid i byene?. Ságat.
Berg-Nordlie, Mikkel;Eriksen, Daniel (2017). Markens Grøde hundre år etter. NRK Ytring.
Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Den samiske medborgeren: politisk sterk eller svak?. NordNorsk debatt.
Renå, Anne Siri;Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Jakten på en sjøsamisk identitet. LO-Aktuelt.
Varsi, Silje Malene;Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Digaštalle gávpotsápmelaččaid dárbbuid. Ávvir.
Aasland, Aadne;Berg-Nordlie, Mikkel;Holm-Hansen, Jørn (2017). Putin avhengig av sivilsamfunnet. Viten og snakkis.
Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Raajah - Public Debate on Sámi Electoral Roll Access and Sámi Definitions.
Holm-Hansen, Jørn;Aasland, Aadne;Berg-Nordlie, Mikkel (2017). "Reformer skaper misnøye". Dagens næringsliv.
Olsen, Hanne Kjærland;Berg-Nordlie, Mikkel (2016). Fremmed Fugl.. Altaposten.
Berg-Nordlie, Mikkel (2016). NUORGÁV - An Urban Future for Sápmi?.
Berg-Nordlie, Mikkel (2016). "Sámi allaskuvla". Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
Berg-Nordlie, Mikkel (2016). Intervjuet i artikkelen "Oahpásmuvvat amas oahppásii".. Ávvir.
Berg-Nordlie, Mikkel (2016). Intervjuet i artikkelen "- Samene frykter nytt jernteppe". NRK.
Berg-Nordlie, Mikkel (2016). Problems in Russian Sámi Representation. Diskusjonsmøte om russisk samisk representasjon. Barentssekretariatet.
Berg-Nordlie, Mikkel (2016). Russiske samers politiske historie og organisasjonsliv etter 1991. Barents Press: "Bare en same?". Barents Press.
Berg-Nordlie, Mikkel (2016). "An introduction to Russian indigenous politics"; "Developments in Russian Sámi politics 1989-2016"; "Russian representation in pan-Sámi cooperation 1989-2016". Brennpunkt Nord-seminar for students at the Master Programme in Indigenous Studies. Arctic University of Tromsø, Centre for Sámi Studies.
Berg-Nordlie, Mikkel (2016). The Sámi People and Indigenous Natural Resource Rights in Norway. Lecture for delegation from Nepal. NIBR/HiOA.
Berg-Nordlie, Mikkel (2016). Grenser gjennom Sápmi. Globaliseringskonferansen.
Berg-Nordlie, Mikkel (2016). Russian Indigenous Policy : Paternalism, Participation,and Autonomy. Foredrag for Master's Programme in Indigenous Studies. Universitetet i Tromsø.
Berg-Nordlie, Mikkel (2016). På jakt etter «Det samiske grunnsynet». Nordlys. 1 s.
Berg-Nordlie, Mikkel (2016). Nomino: Norsk serie om stadnamn, Episode 6:6. NRK.
Holm-Hansen, Jørn;Aasland, Aadne;Berg-Nordlie, Mikkel (2016). Welfare Reform, Protest and Stability in the Light of Reforms of Old-Age Pensions, Housing and Primary Education. 16th Annual Aleksanteri Conference. University of Helsinki.
Berg-Nordlie, Mikkel;Tkach, Olga (2015). Integration of migrants. EURA conference. EURA.
Myhre, Marthe Handå;Berg-Nordlie, Mikkel (2014). The discursive construction of non-state actors’ roles in Russian policy-formation and policy-implementation. Aleksanteri conference. Aleksanteri institute, University of Helsinki.
Aasland, Aadne;Bogdanova, Elena;Berg-Nordlie, Mikkel (2014). The Role of Governance Networks in Handling Complex Social Issues in Russia’s Regions. Aleksanteri conference. Aleksanteri institute, University of Helsinki.
Berg-Nordlie, Mikkel (2013). "Sameflagget". Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
Berg-Nordlie, Mikkel (2013). "Sametinget". Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
Berg-Nordlie, Mikkel (2013). "Sametingsvalget 2013". Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
Aasland, Aadne;Berg-Nordlie, Mikkel;Holm-Hansen, Jørn (2013). Sivilsamfunn uten støtte: Hva skjer med det russiske sivilsamfunnet?. Klassekampen.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 79
Telefon (mobil): +47 481 14 648
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG440

Andre kanaler