HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Mariann Stærkebye Leirvik

forsker II

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (4) Forskningsrapporter (1) Formidling (3)
Leirvik, Mariann Stærkebye (2016). «Medaljens bakside»: Omkostninger av etnisk kapital for utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 56. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2016-02-03
Leirvik, Mariann Stærkebye (2012). "Å ta kunsthistorie eller statsvitenskap er en luksus ikke alle kan unne seg" : kan utdanningsatferd forstås ut fra ulike kapitalformer i etniske nettverk?. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 53.
Fekjær, Silje Bringsrud;Leirvik, Mariann Stærkebye (2011). Silent Gratitude : education among Second-Generation Vietnamese in Norway. Journal of ethnic and migration studies. Vol. 37. doi: 10.1080/1369183X.2011.521365
Leirvik, Mariann Stærkebye (2010). "For mors skyld" utdanning, takknemlighet og status blant unge med pakistansk og indisk bakgrunn. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 10.
Leirvik, Mariann Stærkebye (2014). Mer enn klasse: Betydningen av "etnisk kapital" og "subkulturell kapital" for utdanningsatferd blant etterkommere av innvandrere. Universitetet i Oslo.
Leirvik, Mariann Stærkebye;Bjørkelo, Brita;Abraham, Sarah;Ganapathy, Jaishankar (2018). Profesjonelt politiarbeid ved bruk av "Stopp og sjekk": Hva er det og hva krever det?. Politiforum.
Ellefsen, Hjørdis Birgitte;Leirvik, Mariann Stærkebye;Sørli, Vanja Lundgren (2013). Spørsmålet er ikke om, men hvordan. Politiforum. 1 s.
Fekjær, Silje Noack;Leirvik, Mariann Stærkebye (2008). Silent Gratitude: Education among Second-Generation Vietnamese in Norway. Workshop on Ethnicity Research: Recent issues and debates. Department of Sociology, University of Oxford.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 54 11
Telefon (mobil): +47 928 58 371
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, postonly