HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Spesialpedagogikk Emner Tospråklighet

Publikasjoner og forskningsresultater

Hovedpublikasjoner (1) Vitenskapelige publikasjoner (8) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (1) Formidling (8)
Monsrud, May-Britt;Bjerkan, Kirsten Meyer;Thurmann-Moe, Anne Cathrine (2011). Minoritetsspråklige barn og unges grammatiske utvikling. Psykologi i kommunen. Vol. 46.
Monsrud, May-Britt (2013). Leseutvikling og leseforståelse i et tiltaksperspektiv. Bjerkan, Kirsten Meyer Monsrud, May-Britt Thurmann-Moe, Anne C (Red.), Ordforråd hos flerspråklige barn. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer. 8. s. 153-172. Gyldendal Akademisk.
Monsrud, May-Britt (2013). Hvordan tilrettelegge for utvikling av ordforråd. Bjerkan, Kirsten Meyer Monsrud, May-Britt Thurmann-Moe, Anne C (Red.), Ordforråd hos flerspråklige barn. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer. 7. s. 129-152. Gyldendal Akademisk.
Monsrud, May-Britt (2013). Svake andrespråksferdigheter eller spesialpedagogiske behov?. Bjerkan, Kirsten Meyer Monsrud, May-Britt Thurmann-Moe, Anne C (Red.), Ordforråd hos flerspråklige barn. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer. 6. s. 103-128. Gyldendal Akademisk.
Bjerkan, Kirsten Meyer;Monsrud, May-Britt;Thurmann-Moe, Anne C (2013). Ordforråd hos flerspråklige barn. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer. ISBN: 978-82-05-42386-2. 190 s. Gyldendal Akademisk.
Thurmann-Moe, Anne Cathrine;Bjerkan, Kirsten Meyer;Monsrud, May-Britt (2012). Utvikling av ordforståelse for ulike kategorier ord hos flerspråklige elever på morsmål og norsk. NOA. Norsk som andrespråk. Vol. 28.
Monsrud, May-Britt;Bjerkan, Kirsten Meyer;Thurmann-Moe, Anne Cathrine (2011). Minoritetsspråklige barn og unges grammatiske utvikling. Psykologi i kommunen. Vol. 46.
Nilsen, Vivian;Monsrud, May-Britt (2010). Lærevansker relatert til språk. Haugen, Richard (Red.), Barn og unges læringsmiljø 4 : Med vekt på lærevansker. laerebok. s. 105-128. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Godøy, Oddhild;Monsrud, May-Britt (2011). Spesialpedagogisk leseopplæring: en veileder. ISBN: 978-82-92-72522-1. 77 s. Bredtvet kompetansesenter.
Rygvold, Anne-Lise;Espenakk, Unni;Frost, Jørgen;Høigaard, Bjørgulv;Klem, Marianne;Monsrud, May-Britt;Ottem, Ernst;Horn, Erna;Engen, Liv;Helle, Hildbjørg (2007). Språkveilederen. ISBN: 978-82-92725-08-5. 156 s. Bredtvet kompetansesenter.
Monsrud, May-Britt;Næss, Nils Gjermund (1995). Evaluering av prosjekt 91-93: undervisningsorganisering, elevdeltakelse, vurdering. ISBN: 82-7711-003-0. 111 s. Statens Utdanningskontor i Nordland.
Monsrud, May-Britt;Geva, Esther (2015). Factors that Contribute to Vocabulary Development in Monolingual and L2 Children. Vocabulary Skills - a Bottle Neck for Second Language Learners?. 39th Annual Conference of the International Academy for Research in Learning Disabilities. International Academy for Research in Learning Disabilities.
Monsrud, May-Britt;Sandtrøen, Sidsel (2014). En profilert lærerutdanner ved institutt for yrkesfaglærerutdanning. Østern, Anna-Lena Nyhagen, Monika S. (Red.), Profilerte lærerutdannere i Norge : Kulturelle portretter skrevet i anledning NAFOL-seminar i Tromsø 2014. 9. s. 43-47.
Monsrud, May-Britt (2014). Språkferdigheter blant flerspråklige barn og unge. En gang lærer - alltid lærer?. Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL).
Monsrud, May-Britt (2014). Språkferdigheter i en minoritetssituasjon. Implikasjoner for kartlegging. Tospråklighet - en logopedisk utfordring. Norsk logopedlag.
Monsrud, May-Britt (2011). Morsmålsbaserte kartleggingsverktøy. Noen utfordringer og erfaringer. Felles fagdag for PPT Oslo. Oslo kommune. Utdanningsetaten.
Bjerkan, Kirsten Meyer;Thurmann-Moe, Anne-Cathrine;Monsrud, May-Britt (2011). Comprehension of relative constructions in L1 and L2. 8th International Symposium on Bilingualism. Universitetet i Oslo. Institutt for lingvistiske og nordiske.
Thurmann-Moe, Anne Cathrine;Bjerkan, Kirsten Meyer;Monsrud, May-Britt (2011). Some perspectives on the acquisition of academic language in bilingual children. 8 th International Symposium on Bilingualism. Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 73 61
Telefon (mobil): +47 418 06 397
Besøksadresse: Kunnskapsveien 55, Kjeller, KA000