HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (9) Forskningsrapporter (1) Formidling (43)
Goul Andersen, Jørgen;Schøyen, Mi Ah;Hvinden, Bjørn (2017). Changing Scandinavian Welfare States: Which Way Forward?. Taylor-Gooby, Peter Leruth, Benjamin Chung, Heejung (Red.), After Austerity: Welfare State transformation in Europe after the great recession. 5. s. 89-114. Oxford University Press.
Schøyen, Mi Ah;Hvinden, Bjørn (2017). Climate change as a challenge for European welfare states. Kennett, Patricia Lendvai-Bainton, Noemi (Red.), Handbook of European Social Policy. 22. Edward Elgar Publishing.
Jakobsson, Lars Niklas;Muttarak, Raya;Schøyen, Mi Ah (2017). Dividing the pie in the eco-social state: Exploring the relationship between public support for environmental and welfare policies. Environment and Planning. C, Government and Policy. doi: 10.1177/2399654417711448
Koch, Max;Gullberg, Anne Therese;Schøyen, Mi Ah;Hvinden, Bjørn (2016). Sustainable welfare in the EU: Promoting synergies between climate and social policies. Critical Social Policy. Vol. 36. doi: 10.1177/0261018316654614
Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2015). Den norske modellen - med blikk på verdiskaping, sosial utjevning og bærekraftig klima. Bungum, Brita Forseth, Ulla Kvande, Elin (Red.), Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. 17. s. 299-318. Fagbokforlaget.
Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2015). The Nordic Welfare Model in the Twenty-First Century. The Bumble-Bee Still Flies!. Social Policy and Society. Vol. 15. doi: 10.1017/S1474746415000135
Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2013). Sosialforsikring i Norden: En balansegang mellom holdbarhet og tilstrekkelighet. Et perspektiv fra Norge. Socialförsäkringsrapport. Vol. 2013.
Schøyen, Mi Ah;Stamati, Furio (2013). The political sustainability of the NDC pension model. The cases of Italy and Sweden. European Journal of Social Security. Vol. 15.
Schøyen, Mi Ah (2011). The Pension Dilemma in Italy, Germany and Sweden. A Common Challenge, Different Outcomes. European University Institute.
Hvinden, Bjørn;Leruth, Benjamin;Mau, Steffen;Schoyen, Mi Ah;Taylor-Gooby, Peter (2017). Moral Economies of the Welfare State: A qualitative comparative study. 15th Annual ESPAnet Conference 2017. ISCSP- University of Lisboa.
Filipovic Hrast, Masa;Schøyen, Mi Ah;Rakar, Tatjana;Hvinden, Bjørn;Svagård, Vegard S.;Klette Bøhler, Kjetil (2017). Attitudes towards future policies for the elderly: a comparative analysis of four welfare states. Norface Welfare State Futures Thematic Workshop on Welfare Attitudes. Gothenburg University, Dept of Political Science.
Takle, Marianne;Schøyen, Mi Ah;Hvinden, Bjørn (2017). Agenda 2030: The governance and coordination of national sustainable development strategies in Europe. 15th Annual ESPAnet Conference 2017. ISCSP.
Vedeler, Janikke Solstad;Abebe, Dawit Shawel;Hyggen, Christer;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2016). “Negotiate – Overcoming job-insecurity in Europe”, together with Dawit Shawel Abebe, Mi Ah Schøyen, Kjetil Klette Bøhler, Bjørn Hvinden &, Christer Hyggen, at the Third ISA Forum in Vienna, Austria, 10–14 July 2016.. The Third ISA Forum.
Schøyen, Mi Ah (2016). Presentasjon av EU-prosjektet NEGOTIATE. Konsekvenser av å være ung i et usikkert arbeidsmarked.. Samling i ØstsamUng. Bedre rådgivingstjenesten i videregående skoler. ØstlandsSamarbeidet.
Schøyen, Mi Ah (2016). Society or Sustainability: Must Europe make a choice?. Worldwatch Institute blog.
Filipovic Hrast, Masa;Hvinden, Bjørn;Bøhler, Kjetil Klette;Rakar, Tatjana;Schøyen, Mi Ah;Svagård, Vegard S (2016). Future responsibilities towards the elderly: a comparative analysis of welfare state attitudes and expectations in Norway and Slovenia. 2016 Annual ESPAnet Conference. Erasmus University.
Se alle publikasjoner
Schøyen, Mi Ah;Hvinden, Bjørn (2015). CLIMATE CHANGE AS A CHALLENGE FOR EUROPEAN WELFARE STATES. Expert Workshop on Sustainable Welfare. Pufendorf Institute, Lund University.
Schøyen, Mi Ah;Hvinden, Bjørn;Koch, Max;Gullberg, Anne Therese (2015). The Theory of Sustainable Welfare and Existing Welfare States. ISA RC19 Annual Meeting.
Schøyen, Mi Ah;Pedersen, Axel West (2015). Pensionssystemet i Sverige är brutalt. Svenska Dagbladet.
Koch, Max;Gullberg, Anne Therese;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2015). Sustainable Welfare and EU Climate Change Policies. 2nd International Conference on Public Policy. International Public Policy Association.
Schøyen, Mi Ah;Takle, Marianne (2014). Nordic Civil Society: Schools of Democracy or Organised Individualism?. SGI News.
Schøyen, Mi Ah (2014). Presentasjon av prosjektet "Bærekraftige europeiske velferdssamfunn: Nye sammenhenger mellom velferds- og klimapolitikk". Workshop i nettverket "Social Sustainability and Social Disintegration in Scandinavian Cities (SSSDSC)".
Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2014). Fighting social exclusion: An assessment of the social Investment perspective. ESPAnet annual conference 2014. ESPAnet/ NOVA.
Schøyen, Mi Ah (2014). Erfaringer fra Horisont 2020-søknad innen samfunnsfagene. Norsk pulsmåling etter første utlysningsrunde i Horisont 2020. Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet.
Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2014). Fighting poverty and social exclusion: A critical appraisal of the social investment perspective. International Research Seminar on ‘Issues in Social Security. The Foundation for International Studies of Social Security.
Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2014). New risks of Youth Exclusion. Nordic policy responses in a European perspective. XVIII ISA World Congress of Sociology. ISA.
Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2013). Hvor holdbare er de nordiske sosialforsikringssystemene? Et perspektiv fra Norge. Forskarseminarium i Umeå 2013. FAS, Försäkringskassan & Pensionsmyndigheten.
Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2013). Youth inclusion in the Labour Market? Responses to cultural diversity in the Nordic welfare states. ESA conference 2013. RN30 Youth and Generation.
Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah;Halvorsen, Rune (2013). The Nordic Welfare Model in the 21st century: an exlusionary success story?. ESA 11 conference. RN26 Sociology of Social Policy.
Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2013). Social regulation of diversity in the Labour market - a multilevel perspective. 1st International Conference on Public Policy (ICPP).
Schøyen, Mi Ah;Stamati, Furio (2013). Policy regime change: The unsettled trajectory of Italian pensions. 1st International Conference on Public Policy (ICPP).
Schøyen, Mi Ah;Stamati, Furio (2013). The politics of real-world NDC pensions: The unsettled Italian trajectory. International Conference: Shifting to Post-Crisis Welfare States in Europe? Long and Short Term Perspectives. Nordforsk, NCoEs NordWel and REASSESS.
Schøyen, Mi Ah;Hvinden, Bjørn;Halvorsen, Rune (2013). Social protection systems under pressure: 'Sustainability' is not just about the economy!. 20th FISS Research Seminar. FISS Foundation for International Studies on Social Security.
Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2013). Inclusion of ethnic minority youth in the Nordic welfare states: A role for recognition and regulation?. RC19 Social Policy. Central European University.
Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Kuivalainen, Susan;Schøyen, Mi Ah (2013). New Policies to Promote Youth Inclusion in the Labour Market? Disability in the Nordic Welfare States. Disability, between individual trajectories and institutional rationale: employment, work and social policy. CeRIES research centre, University of Lille.
Stamati, Furio;Schøyen, Mi Ah (2013). Layering or erosion? The unsettled trajectory of Italian pensions. 7th ECPR General Conference. Sciences Po Bordeaux.
Schøyen, Mi Ah;Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (2013). The Nordic welfare model in the 21st century: an exclusionary success story?. European Sociological Association 11th Conference. University of Turin.
Schøyen, Mi Ah;Hvinden, Bjørn (2013). Intergenerational justice in the Nordic countries. The super model?. Bevölkerungsforschung Aktuell. Mittelungen aus dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Vol. 34.
Schøyen, Mi Ah;Stamati, Furio (2012). The political sustainability of the NDC pension model. The cases of Italy and Sweden. 19th International Research Seminar on Issues in Social Security. Foundation for International Studies on Social Security.
Schøyen, Mi Ah;Stamati, Furio (2012). The political sustainability of the NDC pension model: A comparison of Italy and Sweden. ISA RC19 Annual Conference 2012. NOVA.
Schøyen, Mi Ah (2012). Common ideas, yet different results of pension policies. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap. NTNU.
Schøyen, Mi Ah (2012). Book review: Vanhuysse, P. and Goerres, A. (eds) (2012) 'Ageing Populations in Post-Industrial Democracies: Comparative Studies of Politics and Policies.' London: Routledge. Journal of European Social Policy. Vol. 22. 2 s. doi: 10.1177/0958928712456334
Schøyen, Mi Ah (2012). How policy legacies turn common ideas into different outcomes. Pension reform in Italy, Germany and Sweden. Comparative Democratic Politics Seminar. Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
Hvinden, Bjørn;Halvorsen, Rune;Schøyen, Mi Ah (2012). Globalisation, social protection and employment of marginalised groups: the case of persons with disabilities in the Nordic welfare states. 19th International Research Seminar on Issues in Social Security. Foundation for International Studies on Social Security.
Schøyen, Mi Ah;Stamati, Furio (2011). Autopilot for manned pension systems? The politics of NDC in times of crisis. Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa. Espanet Italia.
Schøyen, Mi Ah (2011). The politics of notional defined contribution. The cases of Italy and Sweden. Trygdeforskningsseminaret. Høyskolen i Lillehammer/NAV Oppland.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)