HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Monica Five Aarset

forsker II

Kort om

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Sosialantropologi Emner Kjønn Migrasjon Religion Familie Integrasjon Generasjoner

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (6) Forskningsrapporter (11) Formidling (32) OsloMet-publikasjoner (3)
Aarset, Monica Five (2017). Conditional belonging: Middle-class ethnic minorities in Norway. Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad Bringslid, Mary Bente Vike, Halvard (Red.), Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. 13. s. 291-313. Palgrave Macmillan.
Aarset, Monica Five;Lidén, Hilde (2017). Historiens betydning for rom og romanifolks/tateres situasjon i dag. Brandal, Nik. Døving, Cora Alexa Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. 10. s. 201-218. Cappelen Damm Akademisk.
Aarset, Monica Five (2016). Transnational practices and local lives. Quran courses via Skype in Norwegian-Pakistani families. Identities: Global Studies in Culture and Power. Vol. 23. doi: 10.1080/1070289X.2015.1024122
Aarset, Monica Five (2010). Minoritetsrådgivere ved videregående skoler - et møte mellom ulike sektorområder. Bedre Skole.
Lidén, Hilde;Aarset, Monica Five (2010). Barns uttalerett på utlendingsfeltet. Kjørholt, Anne Trine (Red.), Barn som samfunnsborgere - til barnets beste?. -. s. 192-209. Universitetsforlaget.
Aarset, Monica Five (2007). Unge muslimer i Norge. Nye handlingsrom. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.
Aarset, Monica Five;Bredal, Anja (2018). Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemnda. ISBN: 978-82-7894-659-6. 191 s. NOVA, OsloMet.
Aarset, Monica Five;Aamodt, Hilde Anette;Engebrigtsen, Ada (2016). Barn og familie i mottak - samarbeid mellom asylmottak og kommunalt barnevern. Kunnskapsoversikt og temaer til bruk i kurs. ISBN: 978-82-7894-576-6. 58 s. NOVA.
Sørvoll, Jardar;Aarset, Monica Five (2015). Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet. En kunnskapsoversikt. ISBN: 978-82-7894-568-1. 179 s. NOVA.
Aarset, Monica Five (2015). Hearts and roofs : Family, belonging and (un)settledness among descendants of immigrants in Norway. 328 s. Universitetet i Oslo.
Steen-Johnsen, Kari;Lidén, Hilde;Aarset, Monica Five (2011). Offentlig innsats mot tvangsekteskap : Sluttrapport - evaluering av handlingsplanen mot tvangsekteskap. ISBN: 978-82-7763-379-4. 114 s. Institutt for samfunnsforskning.
Steen-Johnsen, Kari;Lidén, Hilde;Aarset, Monica Five (2010). Handlingsplan mot tvangsekteskap: Evaluering av utvalgte tiltak. Andre delrapport, juni 2010. ISBN: 978-82-7763-334-3. 172 s. Institutt for samfunnsforskning.
Brekke, Jan-Paul;Aarset, Monica Five;Lidén, Hilde;Andenæs, Kristian (2010). Innvandring og flukt til Norge : En kunnskapsgjennomgang 1990-2009. ISBN: 978-82-7763-316-9. 148 s. Institutt for samfunnsforskning/Universitetet i Oslo.
Brekke, Jan-Paul;Aarset, Monica Five (2009). Why Norway Understanding Asylum Destinations. ISBN: 978-82-7763-306-0. Institutt for samfunnsforskning.
Aarset, Monica Five;Sandbæk, Miriam Latif (2009). Foreldreskap og ungdoms livsvalg i en migrasjonskontekst. 86 s. Institutt for samfunnsforskning.
Lidén, Hilde;Aarset, Monica Five;Seland, Idunn (2008). Ungdom med innvandrerbakgrunn Verdier,normdannelse og livsvalg-en kunnskapsstatus. IMDI.
Se alle publikasjoner
Lidén, Hilde;Rusten, Hilde;Aarset, Monica Five (2008). Å høre barn i utlendingssaker. ISBN: 978-82-7763-263-6. 261 s. Institutt for samfunnsforskning.
Aarset, Monica Five (2017). Quran courses via Skype - transnationalism and everyday life. “Islamic Knowledge transmission and education in Norway and Russia” Networkbuilding Norway-Russia. UiB, Norwegian University Center in St.Petersburg,.
Aarset, Monica Five (2017). Diskriminerende barnevern? Et prosjekt om omsorgsovertakelse i minoritet og majoritet. SVA Faglig forum. SVA Faglig forum.
Aarset, Monica Five (2016). -Jeg ville aldri presset mine barn til å gifte seg med en partner de ikke likte.. Fædrelandsvennen.
Aarset, Monica Five (2016). Ekteskapsarrangørene. PLOT.
Eriksen, Nina;Aarset, Monica Five (2016). - Ansatte på asylmottak og i barnevernet må samarbeide bedre. forskning.no.
Aarset, Monica Five (2016). - Ansatte på asylmottak og i barnevernet må samarbeide bedre. forskning.no.
Aarset, Monica Five (2016). Etnisk minoritet og middelklasse. Mellom flytende og faste grenser. Sosiologenes vinterseminaret 2016. Sosiologi foreningen.
Aarset, Monica Five;Nordvik, Ragnhild T (2016). Hvilke muligheter gir dagens ordninger til å møte utfordringene? Hva kan gjøres for å bekjempe diskriminering, bidra til inkludering og bygge tillit? Hovedfunn fra undersøkelsen om «Dagens situasjon» for tatere/romanifolk, særlig om utfordringer innen skole/utdanning, arbeidsliv, barnevern og erstatning. Sikres menneskerettighetene for taterne og romanifolket i dag?. Norsk senter for menneskerettigheter.
Aarset, Monica Five (2015). Familier i endring - muligheter og utfordringer i norsk-pakistanske familier. Seminar. Pakistansk Kulturforening Skedsmo.
Aarset, Monica Five (2015). Funn fra kvalitativ undersøkelse om dagens situasjon. Lansering av NOU 2015:7. Forskerne presenterer funn om politikken og dens konsekvenser.
Se alle publikasjoner
Aarset, Monica Five (2015). Skremmebilde av koranundervisning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Aarset, Monica Five (2015). Den nye middelklassen. NRK P2 Ekko.
Aarset, Monica Five (2015). -Å ta mannens etternavn er en moderne greie. Aftenposten.
Aarset, Monica Five (2015). Mistillit til myndighetene går i arv hos romanifolk. forskning.no.
Aarset, Monica Five;Nordvik, Ragnhild T (2015). Situasjonen i dag. Levekår og livskvalitet blant tatere/romanifolk. Brandal, Nikolai Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag.. Vedlegg 6. s. 110-218.
Aarset, Monica Five (2014). Storfamiliene flytter fra hverandre. Vårt Land.
Aarset, Monica Five (2014). – Lykkelige i arrangert ekteskap. Utrop.
Aarset, Monica Five (2014). Familieliv blant etterkommere av innvandrere. “Ny familie? Bedre familie?” Arr-idehistorisk tidsskrifts lanseringsseminar. Arr-idehistorisk tidsskrift.
Aarset, Monica Five (2014). Fra arrangert til selvvalgt kjærlighet. Kilden. Kjønnsforskning.no.
Aarset, Monica Five (2013). Settled and transnational? Quran lessons per Skype in Norwegian-Pakistani families.. ESFR conference “Families in a changing Europe”. ESFR/NOVA /ISF.
Aarset, Monica Five (2013). July 2011– an (un)settling event. American Anthropological Association’s conference. American Anthropological Association.
Aarset, Monica Five;Bredal, Anja (2012). Transnational Migration, Gender and Rights. Sosiologi i dag. Vol. 42.
Nadim, Marjan;Aarset, Monica Five (2012). Book Review: Families and Kinship in Contemporary Europe: Rules and Practices of Relatedness. Acta Sociologica. Vol. 55. doi: 10.1177/0001699312439814
Aarset, Monica Five (2011). Foreldre og ungdom med minoritetsbakgrunn – livsvalg og verdikonflikt. Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
Aarset, Monica Five (2011). Den nye middelklassen. Kilden. Kjønnsforskning.no.
Aarset, Monica Five (2011). Hearts and roofs. Family and living arrangements among young adults of Indian and Pakistani descent.. Nordic Sociological Association conference. Norsk sosiologiforening.
Aarset, Monica Five (2010). Status for arbeidet mot tvangsekteskap i videregående skole – funn og erfaringer. Samarbeidsseminar om tvangsekteskap i regi av IMDi og UDir. IMDi Og UDir.
Aarset, Monica Five (2010). Flerstemt feminisme eller søsterskap til besvær?. Bulletine.
Orupabo, Julia;Aarset, Monica Five (2010). Ta av muslimbrillene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Aarset, Monica Five (2009). Foreldre og ungdom med minoritetsbakgrunn – livsvalg og verdikonflikt. Åpen dør-seminar. Krisesenteret i Stavanger.
Jacobsen, Christine M.;Aarset, Monica Five (2008). Kjønn som over- og underbelyst tema i forskningen på islam i Norge. Islam i Norge.
Aarset, Monica Five (2006). Å skape nye handlingsrom - konstituering av kvinnelig, norsk, muslimsk identitet. 214 s. Universitetet i Oslo.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 412 27 937
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X309