HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (10) Forskningsrapporter (8) Formidling (39) OsloMet-publikasjoner (2)
Johnsen, Anja;Bjørknes, Ragnhild;Iversen, Anette Christine;Sandbæk, Mona (2018). School competence among adolescents in low-income families: does parenting style matter?. Journal of Child and Family Studies. Vol. 27. doi: 10.1007/s10826-018-1051-2
Sandbæk, Mona (2017). European Policies to Promote Children's Rights and Combat Child Poverty. International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 14. 13 s. doi: 10.3390/ijerph14080837
Johnsen, Anja;Iversen, Anette Christine;Lie, Stein Atle;Sandbæk, Mona (2015). Does Poverty in a Scandinavian Welfare State Influence School Competence in Adolescents?. Poverty & Public Policy. Vol. 7.
Sandbæk, Mona (2012). Child poverty in a Rich Welfare State. Child Indicators Research. doi: 10.1007/s12187-012-9157-3
Sandbæk, Mona (2012). Child Poverty in a Rich Welfare State. Child Indicators Research. Vol. 6. doi: 10.1007/s12187-012-9157-3
Sandbæk, Mona (2009). Family Income and Children's Perception of parental Support and Monitoring. Social Policy and Society. Vol. 8.
Sandbæk, Mona;Grødem, Anne Skevik (2009). Barnefattigdom i et rettighetsperspektiv. Fløtten, Tone (Red.), Barnefattigdom. kapittel. s. 184-202. Gyldendal Akademisk.
Sandbæk, Mona (2008). The Council of Europe's Policy to Promote Children's Rights -Achievements and Challenges. International Journal of Child & Family Welfare. Vol. 11.
Sandbæk, Mona (2001). Bø, Anne K. (2001): ”Foreldre: skolens forlengede arm?” i Fra mottaker til aktør. Sandbæk, M. (red.). Oslo: Gyldendal Akademisk. (s. 226 – 242). ISBN: 978-82-13-02545-4. 343 s. Gyldendal Akademisk.
Kristofersen, Lars B;Sandbæk, Mona (1994). De utsatte familiene og hjelpeapparatet. Evans, Tordis Dallland Frønes, Ivar Kjølsrud, Lise (Red.), Velferdssamfunnets barn. Kapittel 7. s. 95-107.
Se alle publikasjoner
Sandbæk, Mona;Pedersen, Axel West (2010). Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier. En panelstudie 2000-2009. ISBN: 978-82-78-94350-2. 321 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Sandbæk, Mona;Einarsson, Hafdis (2008). Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine. Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen. ISBN: 978-82-7894-275-8. 113 s. NOVA.
Sandbæk, Mona;Einarsson, Jona Hafdis (2008). Children and young people report to the UN on their rights. Annex to Norway's fourth report on the Convention on the rights of the Child. ISBN: 978-82-7894-276-5. 64 s. NOVA.
Sandbæk, Mona (2008). Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. ISBN: 978-82-7894-283-3. 326 s. NOVA.
Sandbæk, Mona (2004). Barns levekår. Hva betyr familiens inntekt?. ISBN: 82-7894-192-0. 182 s. NOVA.
Sandbæk, Mona;Sture, Christin Sture (2003). Barns levekår. Teoretiske perspektiver på familieøkonomiens betydning for barns hverdag. 133 s. NOVA.
Sandbæk, Mona (2002). Barn og foreldre som sosiale aktører i møte med hjelpetjenester. ISBN: 82-7894-143-2. 314 s. NOVA.
Sandbæk, Mona (2002). Barn og unges levekår og velferd. Kunnskapsbilder og forskningsbehov. ISBN: 82-7894-129-7. 119 s. NOVA.
Sandbæk, Mona (2017). Kommentator til foredrag Hva forteller lærebøkene om kunnskapssynet? og Om synet på arbeid?. Kunnskapsgrunnlaget i sosialt arbeid. SPS, SAM og Forum for profesjonshistorie.
Sandbæk, Mona (2017). Hva er kunnskap i barnevernet? oppsummering og refleksjoner rundt forholdet mellom forskning og praksis. Nyere forskning og utviklingsarbeid på barnevernfeltet. Dialog og kompetanse.
Sandbæk, Mona (2017). Barns levekår - Fattigdom blant barn og familier.. Barns levekår. RKBU Vest.
Sandbæk, Mona (2016). Balancing interventions With individuals and environments in social work practice. Social policy in USA and Norway. Institutt for sosialfag ved HiOA.
Sandbæk, Mona (2016). Ivaretakelse av personen i situasjonen. Viten og praksis i sosialfagene. Institutt for sosialfag ved HiOA.
Sandbæk, Mona (2016). Den universelle velferdsstaten settes på spill. Fontene. Et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO).
Sandbæk, Mona (2016). Glemmer vi barna?. Regional fagdag for NAV-kontorene i Gausdal, Lillehammer og Øyer. NAV i Gausdal, Lillehammer og Øyer.
Sandbæk, Mona (2016). Hvilke føringer kan sosialt arbeids historie og verdier gi i møte med utfordringer i samtiden?. Sosialarbeider i en urolig tid. FO og VID.
Sandbæk, Mona (2015). Kunnskapsbygging i sosialt arbeid; betydningen av fortid,nåtid og framtid.. Boklansering. Universitetsforlaget.
Sandbæk, Mona (2014). Council of Europe's Rec (2013) 2 On ensuring full inclusion of children and Young persons into society. Seminar on the Rights of People with Disabilities. Ministry of Labour & Social Affairs, UN Human Rights & CoE.
Se alle publikasjoner
Sandbæk, Mona (2014). Supporting parents, in the best interest of the child. European Conference of the Family 2014. HARO.
Sandbæk, Mona (2014). In search of a European policy on supporting children and parents. Nordic Welfare Policy. Department of Social Market Affairs & Ministry of Welfare.
Sandbæk, Mona (2013). Sigrid Undsets noveller i Fattige skjebner-har de relevans for dagens velferdsstat?. Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet.
Sandbæk, Mona (2013). Council of Europe's Recommendation (2010) 2 on deinstitutionalisation of children with disabilities. Providing Early Support and Rehabilitation for Children with Disabilities:The World of Open opportunities. The Council of Europe.
Sandbæk, Mona (2013). Empowrment and participation of children and young people in care. Involved by right: Ensuring Children's Active Participation in the child Protection System. University of Padova.
Sandbæk, Mona (2013). Family policy; how to support parents. Family and parenting support in challenging times. Eurochild and UNESCO.
Sandbæk, Mona (2013). Positive parenting: A duty not only of parents?. European Network of National Observatories on Childhood. Instituto degli Innocenti.
Sandbæk, Mona (2012). Barns levekår - hva betyr familiens inntekt?. Bystyret Oslo kommune. Bystyret.
Sandbæk, Mona (2012). Sigrid Undsets noveller "Fattige skjebner" stt i lys av fattigdom i dagens velferdssamfunn. Undsetforelesning. Litteraturfestivalen i Lillehammer.
Sandbæk, Mona (2012). Hva betyr familiens inntekt for barns levekår?. Bystyret Oslo kommune. Oslo kommune.
Sandbæk, Mona (2012). Sigrid Undsets "Fattige skjebner" sett i lys av fattigdom i dagens velferdssamfunn. Undsetforelesning ved Litteraturfestivalen på Lillehammer. Litteraturfestivalen på Lillehammer.
Sandbæk, Mona (2012). Children and young people in care:children's empowerment and participation. ChildONEurope Seminar. ChildONEurope.
Sandbæk, Mona (2011). Focus on child poverty. How do children's living conditions relate to family income and the role of the welfare state. Nordic Day. Nordic Centre for Welfare and Social Issues.
Sandbæk, Mona (2010). Positive parenting. Implications for fathers and mothers at risk of social exclusion. Parentalidad Positiva. Minesterio de sandidad, politica social e igualdad.
Sandbæk, Mona (2010). Erfaringer fra prosjektet Barns levekår. Årsmøte i Norske Kvinners Sanitetsforening, Florø. Norske Kvinners Sanitetsforening, Florø.
Sandbæk, Mona (2010). Barnefattigdom i Norge. Penger til besvær 2010, 25-26.oktober 2010. Arbeids-og velferdsdirektoratet, HUSK, Diasos og HiO.
Sandbæk, Mona (2010). Barn i fattigdom. KNS konferanse om fattigdom i Norden, 26-28.oktober 2010. Fagforbundene i Norden.
Sandbæk, Mona (2010). Konklusjoner fra rapporten Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier. Arbeidsgruppe. LNU (Landsrådet for Noregs barne-og ungdomsorganisasjoner.
Sandbæk, Mona (2010). Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier. Lanseringskonferanse. NOVA.
Sandbæk, Mona (2010). Hva har vi lært av å studere barnefattigdom?. NOVA dagen. NOVA.
Sandbæk, Mona (2010). Barns levekår -hva betyr familiens inntekt?. Temamøte i Barne-og likestillingsdepartementet. Barne-og likestillingsdepartementet.
Sandbæk, Mona (2009). "Flere stemmer om barn og foreldreskap" Anmeldelse av boka Utfordrende foreldreskap. Bente Puntervold Bø og Bennedichte C. Rappana Olsen (red.)Oslo:Gyldendal Akademisk. 2008. Fontene.
Sandbæk, Mona (2009). Hvorfor og hvordan intervjue barn og unge?. Foredrag ved Intervjuseksjonen i Statistisk Sentralbyrå.
Sandbæk, Mona (2009). Child poverty and children's rights. Reassessing the Nordic Welfare Model: Taking stock of the work so far. NOVA.
Sandbæk, Mona (2009). Barn og unges levekår og helse. Haustmøtet, Fylkesmannen i Hordaland.
Sandbæk, Mona (2009). Barns levekår - utfordringer for skolen. Smakebiter på NOVAs forskning innen området barn og unge. Møte med kunnskapsdepartementet. NOVA.
Sandbæk, Mona (2009). The role of the family as a key factor in social mobility. Workshop for specialists preparing the Council of Europe project: "Social mobility as a factor for social cohesion". The Council of Europe.
Sandbæk, Mona (2009). Grunnleggende verdier i sosialt arbeid, og nye tider - et anstrengt forhold?. Paper presentert ved NOSOs jubileumskonferanse. NOSO.
Sandbæk, Mona (2009). Towards a vision of parenting in the best interest of the child. Paper presentert ved konferansen Democratic Education in a New Europe. Association for a New Education (ANE).
 • Mona Sandbæk
 • Jóna Hafdis Einarsson
 • Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine. (2008) NOVA Rapport 2/08

  (Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

  Kontakt

  Telefon (kontor): +47 67 23 81 49
  Telefon (mobil): +47 918 43 334
  Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X625