HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Marianne Takle

forsker I

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (16) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (3) Formidling (36) HiOA-publikasjoner (1)
Takle, Marianne (2018). Is the migration crisis a solidarity crisis? In Andreas Grimmel (ed.) The Crisis of the European Union.. ISBN: 9781138215641. -116129 s. Routledge.
Takle, Marianne (2017). Migration and asylum statistics as a basis for European border control. Migration Studies. 19 s. doi: 10.1093/migration/mnx028
Takle, Marianne;Ødegård, Guro (2016). When Policy Meets Practice: A Study of Ethnic Community-Based Organizations for Children and Youth. Seeberg, Marie Louise Gozdziak, Elzbieta M. (Red.), Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Governance. s. 99-117. Springer.
Takle, Marianne (2015). Immigrant organisations as schools of bureaucracy. Ethnicities. Vol. 15. doi: 10.1177/1468796814546575
Takle, Marianne (2014). Institutional Design and Political Representation: the Council of Immigrant Organisations in Oslo. Journal of International Migration and Integration. Vol. 16. doi: 10.1007/s12134-014-0375-z
Takle, Marianne (2014). Innvandrerorganisasjoner og treveis integrering. Innvandrere på utsiden av samfunnet. Kapittel 7. s. 187-213. Abstrakt forlag.
Takle, Marianne (2014). Politisk integrering Innvandrerorganisasjoner som skoler i demokrati og byråkrati. ISBN: 978-82-02-43226-3. 194 s. Cappelen Damm Akademisk.
Takle, Marianne (2012). National, transnational or cosmopolitan? Local immigrant organisations. The Irish Journal of Sociology. Vol. 20.
Takle, Marianne (2012). The Treaty of Lisbon and the European Border Control Regime. Journal of Contemporary European Research. Vol. 8.
Se alle publikasjoner
Takle, Marianne (2011). (Spät)Aussiedler – from Germans to Immigrants. Nationalism & Ethnic Politics. Vol. 17. doi: 10.1080/13537113.2011.575312
Takle, Marianne (2010). National reproduction: Norway's new national library. Nations and Nationalism. Vol. 16. doi: 10.1111/j.1469-8129.2010.00450.x
Takle, Marianne (2009). Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket. ISBN: 978-82-7099-545-5. 209 s. Novus Forlag.
Takle, Marianne (2009). The Norwegian National Digital Library. Ariadne. Vol. 2009.
Takle, Marianne (2007). EU Citizens: Challenging the Notion of German National Political Community 1990-2005. International Journal of the Sociology of Law. Vol. 35.
Takle, Marianne (2006). Statsborgerskapsdebatt i Norge og Tyskland. Internasjonal Politikk. Vol. 64.
Takle, Marianne (2007). German Policy on Immigration - from Ethnos to Demos?. ISBN: 978-3-631-55921-5. 322 s. Peter Lang Publishing Group.
Hvinden, Bjørn;Takle, Marianne (2017). Concept paper for Activating Social Citizenship. 53 s. Community of Researchers on Excellence for all - University of Barcelona.
Takle, Marianne;Seeberg, Marie Louise (2015). All European countries are not the same! The Dublin Regulation and onward migration in Europe. ISBN: 978-82-7894-566-7. 246 s. NOVA. HiOA.
Takle, Marianne (2012). Membership and Internal Democracy Immigrant Organisations in the City of Oslo. 32 s. GRITIM Working Paper Series, Universitat Pompeu Fabra.
Takle, Marianne (2018). Modeller for integrering: Dilemmaer og paradokser.. Videreutdanning i flerkulturell fagkompetanse 2. Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning.
Takle, Marianne;Schøyen, Mi Ah;Hvinden, Bjørn (2017). Agenda 2030: The governance and coordination of national sustainable development strategies in Europe. 15th Annual ESPAnet Conference 2017. ISCSP.
Takle, Marianne (2017). Solidaritet og lov i EU. Dagsavisen.
Takle, Marianne (2017). Fellesskap i grenseland. Klassekampen. 2 s.
Takle, Marianne (2016). Political integration of minorities. Democracy and Citizenship in Education - Phd course. University of Bergen.
Seeberg, Marie Louise;Takle, Marianne (2016). Which world is the real one? Testemonies and narratives about onward migration in Europe.. IASFM 16: Rethinking Forced Migration and Displacement: Theory, Policy, and Praxis.. International Association for the Study of Forced Migration.
Takle, Marianne;Seeberg, Marie Louise (2016). Migrants’ and bureaucrats’ narratives about onward migration in Europe.. Migration and Social Inequality: Global Perspectives – New Boundaries, The 18th Nordic Migration Conference. Nordic Migration Research.
Takle, Marianne (2016). Politisk integrering i Oslo. Ordfører i Oslo. Ordfører i Oslo.
Seeberg, Marie Louise;Takle, Marianne (2015). - Europa bør legge Dublin-avtalen på is. Aftenposten.
Takle, Marianne (2015). Who to count and how? A study of the common European statistics on migration.. Norsk forum for europaforskning. Norsk forum for Europaforskning.
Se alle publikasjoner
Takle, Marianne (2015). Politisk integrering og deltakelse. Forum for inkludering - Frivillighet Norge. Frivillighet Norge.
Seeberg, Marie Louise;Takle, Marianne (2015). - Europeisk asyl-avtale virker ikke. Vårt Land.
Seeberg, Marie Louise;Takle, Marianne (2015). Den europeiske asylavtalen virker ikke lenger. Forskning.no.
Schøyen, Mi Ah;Takle, Marianne (2014). Nordic Civil Society: Schools of Democracy or Organised Individualism?. SGI News.
Takle, Marianne (2014). Byråkratisk integrering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Takle, Marianne (2014). «Innvandrerorganisasjoner i Oslo – deltakelse i lokalt demokrati». Sluttforelesning. Kunnskap Oslo.
Takle, Marianne (2014). Adaptations to democratic and bureaucratic traditions. A study of immigrant organisations in Oslo. ESPAnet. NOVA, HiOA.
Takle, Marianne (2014). Minority Organisations for Youth – Dimensions of Integration. IMISCOE General Conference. IMISCOE.
Takle, Marianne (2014). Harmonisation of categories and the European border control regime. Norwegian Society for European Studies, ECSA. Annual Conference.
Takle, Marianne (2014). Politisk integrering. BLD faglig forum. BLD.
Takle, Marianne (2014). Innvandrerorganisasjoner som skoler i demokrati og byråkrati. IMDi seminar. IMDi.
Takle, Marianne (2014). Offentlige tilskudd til frivillig virksomhet, mangfold og integreringStøtte eller tvangstrøye? Ulike perspektiver på tilskudd. EMI kveldsarrangement. EMI.
Takle, Marianne (2014). Immigrant Organisations and Political Participation. Eurocities. Byrådsavdeling for kultur og næring.
Takle, Marianne (2014). Harmonisation of Statistical Categories and European Border Control. Europa-Kolleg Hamburg Resarch Seminar. Europa-Kolleg Hamburg.
Takle, Marianne (2013). Book review: Immigration dialectic: Imagining community, economy and nation. Migration Studies. Vol. 1. 3 s.
Takle, Marianne;Ødegård, Guro (2013). Minority Organisations for Youth - new Hybrid Identities. IMISCOE Annual Conference. IMISCOE.
Takle, Marianne (2012). Medlemskap og demokrati i innvandrerorganisasjoner i Oslo. Norsk Forum for Europaforskning.
Takle, Marianne (2012). Innvandrerorganisasjoner i Oslo - deltakelse i lokalt demokrati. LIM Likestilling, integrasjon, mangfold.
Takle, Marianne (2012). Immigrant Organisations’ Integration Strategies. Living together in diversity, National societies in the multicultural age.
Takle, Marianne (2012). Immigrant organisations - Membership and internal democracy. RECODE workshop.
Takle, Marianne (2012). Strategy on Political Integration The Council of Immigrant Organisations in Oslo. GRITIM-UPF/IMISCOE Research Seminar.
Takle, Marianne (2012). Immigrant Organisations – Schools of Democracy?. The Future of Multiculturalism: Structures, Integration Policies and Practices.
Takle, Marianne (2012). Local, National and Transnational? Immigrant Organisations in Oslo. IMISCOE, Amsterdam.
Takle, Marianne (2012). Membership and Internal Democracy - Immigrant Organisations in the City of Oslo. Reassessing the Nordic Welfare Model.
Takle, Marianne (2012). Integration Strategies - the Council of Immigrant Organisations in Oslo. European Sociology Association, RC19.
Takle, Marianne (2012). Aktivistenes arena. Klassekampen.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 913 45 134
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X206

Nettside(r)