HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (7) Formidling (43)
Myrvang, Christian;Petursson, Peter Ingi;Vandbakk, Monica (2016). Bruk av et variabelt intervall DRO skjema med formål om å redusere pica. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 43.
Vandbakk, Monica (2014). Enkle funksjonelle analyser av upassende verbal atferd. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 41.
Arntzen, Erik;Vandbakk, Monica (2014). Reflections on historical and future aspects of behavior analysis. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 41.
Vandbakk, Monica (2012). En gjennomgang og sammenligning av prosedyrer for etablering av betingede forsterkere. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 39.
Vandbakk, Monica;Arntzen, Erik;Gisnaas, Arnt;Antonsen, Vidar;Gundhus, Terje (2012). Effect of Training Different Classes of Verbal Behavior toDecrease Aberrant Verbal Behavior. The Analysis of Verbal Behavior. Vol. 28.
Skogstad, Pål;Orvedal, Ragnhild;Vandbakk, Monica (2009). Behandling av tvangslidelse hos to personer ved hjelp av eksponering og responsprevensjon og ACT (aksept- og forpliktelsesterapi). Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 36.
Holth, Per;Vandbakk, Monica;Finstad, Jonny;Grønnerud, Else Marie;Sørensen, Janne Mari Akselsen (2009). An operant analysis of joint attention and the establishment of conditioned social reinforcers. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 10.
Olaff, Heidi Skorge;Vandbakk, Monica;Holth, Per (2017). Blocking of stimulus control in children with autism. ABAI- anual convention, Denver 2017. Assosiation for Behavior Analysis International.
Vandbakk, Monica;Iversen, Iver H. (2016). Within session stimulus control of variability of operant behavior in rats. EABA 8th Conference. European Association for Behavior Analysis.
Vandbakk, Monica;Holth, Per (2016). Comparing different procedures aimed to establish conditioned reinforcers: Procedural challenges and some solutions. ABAI. ABAI.
Poulsen, Annika;Kamfjord, Torgunn;Vandbakk, Monica (2016). Tillämpning av Acceptance and Commitment Therapy för att öka social interaktion hos klient med diagnosen paranoid schizofreni. NAFO-Seminaret 2016. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Vandbakk, Monica;Iversen, Iver (2016). Stimulus control of within-session variability and stereotypy of operant behavior in rats. Norsk Atferdsanalytisk Forenings Årsmøteseminar. NAFO.
Hjellnes, Silje M.;Andresen, Alexander B.;Vandbakk, Monica;Holth, Per (2016). Tandemskjemaer som kontrollprosedyrer under studering av betinget forsterkning. Norsk Atferdsanalytisk Forenings Årsmøteseminar. NAFO.
Knashaug, Linn;Berthelsen, Vetle;Vandbakk, Monica;Holth, Per (2016). En sammenligning av to paringsprosedyrer for å etablere betingede forsterkere hos rotter. Norsk Atferdsanalytisk Forenings Årsmøteseminar. NAFO.
Vandbakk, Monica (2016). Bruk av dyremodeller for å studere grunnleggende atferdsprosesser, blant annet etablering av betingede forsterker. Norsk Atferdsanalytisk Forenings Årsmøteseminar. NAFO.
Olaff, Heidi Skorge;Vandbakk, Monica;Holth, Per (2015). Conditioned reinforers and blocking in children with autism. 8th International Conference Kyoto - ABAI. ABAI.
Holth, Per;Vandbakk, Monica (2015). Effects of Delayed Reinforcement. ABAI. ABA.
Se alle publikasjoner
Vandbakk, Monica;Holth, Per (2015). Conditioned Reinforcers, Overshadowing and Blocking. ABAI. ABA.
Vandbakk, Monica;Olaff, Heidi Skorge;Holth, Per (2015). Betingede forsterkere, overskygging og blokkering. Årsmøteseminar i Norsk Atferdsanalytisk forening. NAFO.
Vandbakk, Monica;Iversen, Iver (2015). Resurgence eller tilbakekomst av tidligere forsterket atferd. Årsmøteseminar i Norsk Atferdsanalytisk forening. NAFO.
Knashaug, Linn;Berthelsen, Vetle;Andresen, Alexander B.;Vandbakk, Monica;Holth, Per (2015). Liten effekt av utsatt forsterkning. Årsmøteseminar i Norsk atferdsanalytisk forening. NAFO.
Bertelsen, Vetle;Knashaug, Linn;Andresen, Alexander B.;Olaff, Heidi Skorge;Vandbakk, Monica (2015). Blokkering, overskygging og betingede forsterkere. Norsk Atferdsanalytisk konferanse. NAFO.
Vandbakk, Monica (2014). Enkle funksjonelle analyser. Årsmøteseminar i Norsk Atferdsanalytisk Forening. NAFO, forseminar.
Vandbakk, Monica;Andresen, Alexander;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2014). Establishment of conditioned reinforcers: Procedural details in animal models.. 7th EJOBA Conference. European Journal of Behavior Analysis.
Vandbakk, Monica;Andresen B., Alexander;Holth, Per (2014). Details of methods for the Establishment of Conditioned Reinforcers using animal models. European Association for Behavior Analysis. EABA.
Vandbakk, Monica;Finstad, Jonny (2014). Endringer gjennom atferdsavtaler og motivasjonstiltak. Høstkonferansen for Landsforeningen for yrkeshemmede. LAFY.
Vandbakk, Monica;Olaff, Heidi Skorge;Holth, Per (2013). Etablishment of Conditioned Reinforcers in Rats. 39th Annual Convention; Minneapolis, MN; 2013. Assosiation for Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Vandbakk, Monica;Eikeseth, Svein;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Horne, Hans;Johannesen, Stig Tore (2013). Bachelor's Program in Psychology with Empasis on Behavior Analysis. 39th Annual Convention; Minneapolis, MN; 2013. Assosiation for Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Vandbakk, Monica;Eikeseth, Svein;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Horne, Hans;Johannesen, Stig Tore (2013). Bachelor's Program in Psychology with Emphasis on Behavior Analysis. Norsk Atferdsanalytisk Forenings Seminar og Årsmøte. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Vandbakk, Monica;Eikeseth, Svein;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Johannesen, Stig Tore;Horne, Hans (2013). Bachelor’s Program in Psychology with an Emphasis on Behavior Analysis. Årsmøteseminar i Norsk Atferdsanalytisk Forening. NAFO.
Belseth, May Anita;Gjerstad, Linda;Vandbakk, Monica (2013). Etablering av hensiktsmessig døgnrytme hos en 18 år gammel gutt med diagnosen ADHD ved hjelp av enkle atferdsavtaler. Årsmøteseminar i Norsk Atferdsanalytisk Forening. NAFO.
Hess, Ole-Jørgen;Vandbakk, Monica (2013). Atferdsanalytisk tiltak basert på NCR, DNRO og momentary DRO, overfor multifunksjonshemmet dame som skriker i ulike situasjoner. Årsmøteseminar i Norsk Atferdsanalytisk Forening. NAFO.
Halvorsen, Marianne Nævdal;Vandbakk, Monica (2013). Vil bruk av atferdsavtaler øke fysisk aktivitet i en treningssituasjon hos en overvektig kvinne med Downs syndrom?. Årsmøteseminar i Norsk Atferdsanalytisk Forening. NAFO.
Vandbakk, Monica;Holth, Per;Olaff, Heidi Skorge (2013). Establishment of Conditioned Reinforcers in Rats. Årsmøteseminar i Norsk Atferdsanalytisk Forening. NAFO.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Eikeseth, Svein;Vandbakk, Monica;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Horne, Hans;Johannesen, Stig Tore (2013). Bachelor's program in psychology with an emphasis on behavior analysis. Experimental analysis of behavior group (EABG). Bangor Univerity.
Vandbakk, Monica;Arntzen, Erik (2013). Atferdsanalyse, Etikk og Normative Problemstillinger En oppsummering fra tilleggsseminaret ved NAFO seminaret 2012. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 40.
Vandbakk, Monica (2012). Fra forskning til praksis. Vernepleierkonferanse,. FO Oslo og Akershus.
Finstad, Jonny;Vandbakk, Monica (2012). Using Complex Behavior Contracts and differential reinforcement procedures (DRI and DRO) to increase participation in everyday activities and social interaction. 6th Conference of the European Association for Behavior Analysis. European Association for Behavior Analysis (EABA).
Vandbakk, Monica;Finstad, Jonny;Kolstad, Elisabeth;Burås, Linn-Cecilie Larsen (2012). The use of Simple Behavioral Contract to improve food intake during meal breaks in an eleven year old boy diagnosed with ADHD. 6th Conference of the European Association for Behavior Analysis. European Association for Behavior Analysis (EABA).
Vandbakk, Monica;Finstad, Jonny;Eliassen, Steffen (2012). Extending the Complex Behavioral Contract by implementing “new” skills in an already established arrangement. 6th Conference of the European Association for Behavior Analysis. European Association for Behavior Analysis (EABA).
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Vandbakk, Monica;Bakke, Anne (2012). Bachelor's Program in Psychology with Empasis on Behavior Analysis. 38th Annual Convention Assosiation of Behavior Analysis International. Assossiation of Behavior Analysis International.
Vandbakk, Monica;Kolstad, Elisabeth;Burås, Linn-Cecilie (2012). Bruk av atferdsavtaler for å redusere spisevegring. Norsk atferdsanalytisk forenings årsmøteseminar. NAFO.
Vandbakk, Monica;Eliassen, Steffen;Finstad, Jonny (2012). Bruk av atferdsavtaler for å etablere selvhjelpsferdigheter. Norsk atferdsanalytisk forenings årsmøteseminar. NAFO.
Vandbakk, Monica (2012). Selveksperimentering. Norsk atferdsanalytisk årsmøteseminar. NAFO.
Vandbakk, Monica (2012). Partial reinforcement extinction effect. Nafo-seminaret 2012; 2012-04-24 - 2012-04-26 HIOA. Norsk Atferdsanalytisk forenings årsmøteseminar. NAFO.
Vandbakk, Monica (2011). Verdibasert atferdsendring gjennom aksept- og forpliktelsesterapi(ACT). En praktisk innføring i ACT belyst gjennom en caseframstilling. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Holth, Per;Vandbakk, Monica (2011). Some methodological issues in the study of conditioned reinforcement. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Finstad, Jonny;Vandbakk, Monica;Grønnerud, Else Marie;Sørensen, Janne Mari Akselsen;Holth, Per (2009). A review of the literature on the establishment of conditioned reinforcement. The 5th International ABAI Conference.
Sørensen, Janne Mari Akselsen;Grønnerud, Else Marie;Vandbakk, Monica;Finstad, Jonny;Holth, Per (2009). How are conditioned reinforcers most effectively established? Pairing versus an operant discrimination procedure. The 5th International ABAI Conference.
Vandbakk, Monica;Gundhus, Terje;Arntzen, Erik (2009). Training of different verbal classes to reduce aberrant verbal behavior. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 64 05
Telefon (mobil): +47 995 59 502
Besøksadresse: Pilestredet 38, Oslo, W113