HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Kunst og Kultur

Publikasjoner og forskningsresultater

Hovedpublikasjoner (1) Vitenskapelige publikasjoner (1) Forskningsrapporter (8) Formidling (102)
Pape, Nanna Paalgard;Pape, Sidsel (2011). Improviserende veiledning. Liset, Marte Myrstad, Anne Sverdrup, Toril (Red.), Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. kapittel 8. Fagbokforlaget.
Pape, Nanna Paalgard;Pape, Sidsel (2011). Improviserende veiledning. Liset, Marte Myrstad, Anne Sverdrup, Toril (Red.), Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. kapittel 8. Fagbokforlaget.
Pape, Nanna Paalgard;Kvalvaag, Robert;Sølvberg, Målfrid (1998). Rapport fra lærerkurset på Bali: dybdedykk i den estetiske og religiøse dimensjonen. ISBN: 82-579-0244-6. 124 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Pape, Nanna Paalgard;Breidlid, Halldis (1996). Dybdedykk i tverrfaglig og internasjonal forståelse Rapport fra lærerkurs på Bali. 150 s. høgskolen i Oslo.
Pape, Nanna Paalgard (1995). Behandling av data fra studentundersøkelse. 110 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Pape, Nanna Paalgard (1995). Pre-test og svarskjema : svar fra tolv studenter, første systematisering. 120 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Pape, Nanna Paalgard (1995). Jammen ikke sammen : didaktiske betraktninger rundt forestillingstegning i formingsundervisning. 20 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Pape, Nanna Paalgard (1995). "Er å herme å herme eller å herme?" Venneheftet SLFO. 11 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Pape, Nanna Paalgard;Fosse, Tordis Irene (1992). Kirsebær i det blå - forsøk med skaping av bilde og tekst i dialog. 59 s. Sagene Lærerhøgskole.
Pape, Nanna Paalgard;Lingsom, Anne Grete (1979). Kolikkbarnet: en orientering og noen praktiske råd til nybakte foreldre med kolikkbarn. 16 s. Ammehjelpen.
Pape, Nanna Paalgard (2015). Instrumentmakeri - som bærekraftig undervisningsform og kunstnerisk uttrykk. FoU-seminar. FOU- nettverk Kunst&Kultur, LUI, HIOA.
Berg, Lise-Kari;Gulpinar, Tona;Pape, Nanna Paalgard;Abrahamsen, Gerd;Hanssen, Anita;Andorsen, Hilde;Fajersson, Karin Elise;Solbakk, Mette;Moe, Guri;Söderlund, Lena;Albrektson, Eva;Feklistoff, Rebecka Adelhult;Granerud, Øyunn;Von der Fehr, Anneke;Fehr, Anneke Von Der (2015). Utstilling "Kvinnfolk og slækt". Kvinnfolk og slækt. Lise-Kari Berg.
Pape, Nanna Paalgard (2015). En av mine trommer brukes i musikkforestilling. Tre forestilling av "All around the World" med unge talenter. Ingrid Anette Danbolt.
Pape, Nanna Paalgard (2015). Inderlig håndverksutøvelse. Kvinnfolk og slækt. Lise Kari Berg.
Pape, Nanna Paalgard (2015). "Wingbeat" "Another Globe". the 7 International Exhibition Mini Textile Exhibition. International Exhibition Mini Textile Exhibition.
Pape, Nanna Paalgard (2015). Strikkeprosjekt; tube, mønster og brudd. Utstilling av studentarbeid og eget billedmateriale til håndverksprosjektet; Stillestikk. HIOA-GLU.
Haukenes, Siri;Pape, Nanna Paalgard (2015). Fellesskapstromma. Giganttromme av PVC-rør, med batikkdekorert dyreskinn. For små barn i alle størrelser. Utstilling av kunstnerisk utviklingsarbeid. LUI.
Haukenes, Siri;Pape, Nanna Paalgard (2015). Fellesskapstromma. Giganttrommer av PVC-rør, med batikkdekorerte dyreskinn. For små barn i alle størrelser. Utstilling av kunstnerisk utviklingsarbeid. LUI.
Pape, Nanna Paalgard (2014). Instrumentmakeri med barn, elever og studenter - å skape kvalitetsmessig gode instrument i barnehage og skole. FOU- seminar. FOU-nettverk Kunst&kultur, LUI. HIOA.
Pape, Nanna Paalgard (2014). Konferansebidrag "Prøysen, hundra og jeg" Prøysen-seminar. Ove Røsbak og Profesjonsfeltet i møte med Alf Prøysen. Fagkonferanse. Siri Haukenes, Liv Anna Hagen, Nina Egesnes.
Se alle publikasjoner
Waterhouse, Ann-Hege Lorvik;Gulpinar, Tona;Hansen, Chatrine;Fehr, Anneke von der;Pape, Nanna Paalgard;Grøteig, Liv;Fønnebø, Bente;Iversen, Trude;Berg, Lise-Kari;Dybvik, Jeanette Helleberg;Jamouchi, Samira (2014). FUNN. Utstilling ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Læringssenteret. HiOA.
Haukenes, Siri;Pape, Nanna Paalgard (2014). "Å slå et slag for gjenbruk". Trommer og klangkasser av readymade. Innblikk i et instrumentmakeri-prosjekt. Åpen utstilling for kunstnerisk FOU arbeid. Læringssenteret, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Haukenes, Siri;Pape, Nanna Paalgard (2014). "Å slå et slag for gjenbruk". Trommer og klangkasser av readymade. Innblikk i et instrumentmakeri-prosjekt. Åpen utstilling for kunstnerisk FOU arbeid. Læringssenteret, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Haukenes, Siri;Pape, Nanna Paalgard (2013). "Idékonkurransen 2013" Prisvinner i HIOA,s Idékonkurranse for beste forskningsprosjekter og ideer. Ekstern fagfellevurdert. HIOA Idekonkurranse 2013. HIOA.
Haukenes, Siri;Pape, Nanna Paalgard (2013). "Idekonkurransen 2013". Prisvinner i HIOA's Idekonkurranse for beste forskningsprosjekter og -ideer. Eksterne fagfellevurdert. HIOA Idekonkurranse 2013.
Pape, Nanna Paalgard (2012). Imaginasjonsdidaktikk - autentisitetsorientert og krestivitetsbefordrende undervisning i og gjennom kunstfag. Dannelse, mangfold og framtid. Førstelektorsamling 2012.
Pape, Nanna Paalgard (2012). Det allmenne og universelle som estetiske/kunstneriske uttrykk og visuell/ materiell kultur. OMI-seminar. Nettverk OMI,.
Pape, Nanna Paalgard (2012). Å skape i utvekslingen mellom håndverksferdighet, materialforståelse, levd liv og en tilstand av dypt oppmerksomt nærvær. FOU presentasjon. GLU HIOA.
Pape, Nanna Paalgard (2012). Autentisitetsorientert og kreativitetsfremmende undervisning gjennom kunstfag. FOU i praksis. Dronning Mauds Minne.
Pape, Nanna Paalgard (2012). Imaginasjonsdidaktikk. Førstelektorsamling NAFOL Trondheim. Nafol.
Pape, Nanna Paalgard (2012). Teori U- undervisning i og gjennom kunstfag Innoverrettet oppmerksomhet, bevisst tilstedeværelse, selvforglemmelse og overskridelse som undervisningsfelt. Førstelektorsamling NAFOL. Idrettshøgskolen Oslo.
Pape, Nanna Paalgard (2012). Det felleskulturelle- det allmenne og universelt menneskelige som estetiske/ kunstneriske uttrykk og visuell/ materiell kultur. OMI seminar. Forskningsnettwerk v. HIOA.
Pape, Nanna Paalgard (2011). Imaginasjonsdidaktikk - personlig skapende uttrykk som undervisningsfelt. NAFOL - førstelektorprogrammet. NAFOL.
Pape, Nanna Paalgard (2011). Undervisning innenfor kreativitet og kunstfag. FoU personalseminar. HIOA, LUI, GLU.
Pape, Nanna Paalgard (2011). "Imaginasjonsdidaktikk som undervisningsfelt" Konferanseframlegg. Konferanse og Workshop, Praktiske estetiske skapende læreprosesser. Høgskolen i Vestfold.
Pape, Nanna Paalgard (2010). "Allsidig trommemaker" ved journalist Terje Jensen. Laagendalsposten.
Pape, Nanna Paalgard (2010). Det felleskulturelle, - det allmenne og universelt menneskelige som kunstnerisk uttrykk og visuell kultur. OMI-seminar.
Pape, Nanna Paalgard (2010). Autentisitetsorientert undervisning gjennom kunstfag. NAFOL - førstelektorprogrammet. NAFOL.
Pape, Nanna Paalgard (2010). "når trommene tar over" forelesning med performance i Galleri Labro. I forbindelse med separatutstilling av trommer. Kunstnerisk styre i Galleri Labro, Kongsberg.
Pape, Nanna Paalgard (2010). Trommer som FOU-arbeid, omtale av utstilling og forelesning i galleri Labro, Kongsberg. Månedens utstiller. Høgskolens I Oslo, hjemmeside.
Fosse, Tordis;Pape, Nanna Paalgard (2010). Skriving om kunstterapi og skriving i kunstterapi, to dagers seminar, workshop. Årsmøte i Kunstterapiforeningen Norge 2010. Kunstterapiforeningen Norge.
Pape, Nanna Paalgard (2010). Det felleskulturelle: Det allmenne og universelle som estetiske/kunstneriske uttrykk og visuell kultur. Seminarframlegg. LUI-FOU- Oppvekst, mangfold og inkludering.
Pape, Nanna Paalgard (2010). "Selvforglemmende trommemakeri". Separatutstilling. Galleri Labro.
Pape, Nanna Paalgard (2010). Vårjevndøgnritual i Labyrint på Youngstorget. Performance for fred.
Haukenes, Siri;Pape, Nanna Paalgard;Kielland, Sylvi (2010). "Universets hjerteslag". Kunstnerisk utviklingsarbeid, enn kunstnerisk produksjon og performance på selvproduserte instrumenter. FOU-dag. HiO, LUI.
Pape, Nanna Paalgard (2010). Imaginasjonsdidaktikk. Rubin. Vol. 8.
Pape, Nanna Paalgard (2010). "Grensesprengende trommer" Artikkel med intervju og omtale av trommer ved redaktør Berit Solhaug. Norsk Husflid ISSN: 0048-0592.
Pape, Nanna Paalgard (2009). "Design av labyrint" et undervisningsopplegg mellom Kunst og håndverk og matematikk. FORM. Vol. 43.
Haukenes, Siri;Pape, Nanna Paalgard;Kielland, Sylvi (2009). "Musikk og natur". Konferansebidrag. Kunstnerisk åpning av seminar, "Forskningspirer i barnehagen", improvisasjon, vokal og instrumental på selvlagde instrumenter. Universitetet i Oslo.
Pape, Nanna Paalgard (2009). "GLSM i kunst og håndverksfaget". Forelesning og workshop. Avdeling for eststiske fag og drama, HiO.
Pape, Nanna Paalgard (2009). "GLSM i kunst og håndverk". Framlegg, Nettverk for estetiske fag.
Pape, Nanna Paalgard (2009). Trommer- håndverkstradisjon og kunsthåndverk, kunsthistorisk plassering av sjamantromme i norrøn/nordisk tradisjon. Årsmøte i Buskerud Husflidslag i samarbeid med fagansvarlig arkeolog Siv Lundø. Forelesning og museal presentasjon.
Pape, Nanna Paalgard (2008). "Åndebåt og Kalikråke". A World of Folk, juryert utstilling, kurator Li Edelkoort. et hovedprosjekt i Stavanger 2008, Europeisk kulturhovedstad.
Pape, Nanna Paalgard (2008). "Fra spirituelt redskap i ritualer til estetisk objekt i kunstrom". Forelesning med bilder og performance. A World of Folk - Stavanger 2008. Stavanger 2008, Europeisk kulturhovedstad.
Pape, Nanna Paalgard (2007). Sjamantromme fra Hallingdal. Festivalavisa ved Ingunn Stræte Lie.
Pape, Nanna Paalgard (2007). Sjamantromme fra Hallingdal. Intervju i forbindelse med min utstilling av trommer på Kulturhuset, Folkemusikkveka på Ål. Radio Hallingdal ved redaktør Knut Medhus.
Pape, Nanna Paalgard (2007). Sjamantromme fra Hallingdal. Invitert til separatutstilling, trommer og billedmateriale. Musikkfestival. Folkemusikkveka i Ål.
Pape, Nanna Paalgard (2007). Sjamantromme fra Hallingdal, fra spirituelt redskap i ritualer til estetisk objekt i kunstrom. Forelesning med bilder og performance. Folkemusikkveka i Ål.
Pape, Nanna Paalgard (2007). "Improvisasjon i kunstterapeutisk praksis, kvinneveien/ kunstveien i sjamanistisk tradisjon.". Workshop på årsmøte. Kunstterapiforeningen i Oslo.
Pape, Nanna Paalgard (2007). Inn i trommesirkelen - ut på reise. Daglige workshop. Folkemusikkveka på Ål.
Pape, Nanna Paalgard (2007). Sivil ulydighet. Solidaritetsaksjonen RØD for BURMA. Installasjon, sørgbånd og røde rosenblader.
Pape, Nanna Paalgard;Stræte Lie, Ingunn (2007). Sjamantromme fra Hallingdal, en presentasjon av trommer, en trommemaker, utstilling, forelesning og workshop. Festivalavis for Folkemusikkveka på Ål.
Pape, Nanna Paalgard (2004). Seid, den lekne veien, gamle sjamanistiske kvinneveiene som utgangspunkt for kunstterapi og undervisning i kunstfag. Seminar, workshop. Kunsterapiforeningen Nettverk Østlandet.
Pape, Nanna Paalgard;Billedkunstner Aarnes, Kristin (2003). et wenus 00 rom, inviteres til samarbeid med Kristin Aarnes på hennes utstilling. utstilling. Kunstnerforbundet.
Pape, Nanna Paalgard (2003). Nanna har laget 100 trommer. Ukebladet Hjemmet.
Pape, Nanna Paalgard;Holen, Astrid (2001). Mine trommer blir det de selv vil - om det kvinnelige og lengselen etter åndelighet. Talefoten.
Pape, Nanna Paalgard;Billedkunstner Aarnes, Kristin (2000). Wenus 00; remember me too -. Et stunt inn i Kristus 2000. Galleri F 16.
Trommegruppa, i Oslo;Pape, Nanna Paalgard (1999). en trommegruppes første syvårssyklus - daglige workshop og forelesninger. Womens World, Internasjonal kvinnekonferanse. Universitetet i Tromsø.
Trommegruppa, I Oslo;Pape, Nanna Paalgard (1998). Gruppeperformance med trommer, bønn og sang. Kirkehelbredelsen i Paulus Kirke. Danseviter og scenekunstner Sidsel Pape og kunstnerisk leder for scenekunst HiØF Kristin Nordervaal.
Trommegruppa, I Oslo;Pape, Nanna Paalgard (1998). To dagers gruppeforestilling på billedkunstner Kristin Aarnes sin utstilling. Performance. LMN.
Pape, Nanna Paalgard (1998). Sveipetromme - instrument og sjamanens hest. Seminar med workshop ved Slagverksavdelingen, Norges musikkhøgskole. Norges musikkhøgskole.
Pape, Nanna Paalgard (1997). Inspirasjon med tromme. FOU-seminar, invitert av professor Gunn Engelsrud. Kroppens erkjennelse og bevegelse.
Pape, Nanna Paalgard (1997). Kva seidir – en norrøn sjamantromme. Nordisk utveksling av kunsthåndverkere. Juryert av kunstnerisk råd, Galleri Hafnarborg.
Pape, Nanna Paalgard (1997). Trommer som håndverk og kunsthåndverk. Framstilling for jurye av kunsthåndverkere, i forbindelse med medlemskap i NK. Norske kunsthåndverkere.
Pape, Nanna Paalgard (1997). "Volvenes tromme - gjenstandskultur og kvinnehistorie". Forelesning og performance i forbindelse med utstilling av trommer. Galleri Hafnarborg, Hafnarfjorder.
Pape, Nanna Paalgard (1997). "Volvene tromme". Daglige workshops, trommesirkler. Galleri Hafnarborg.
Pape, Nanna Paalgard (1997). Fra hellig redskap i ritualer til estetisk objekt i kunstrom. Framlegg på forskersymposium ved AHO. Dr. gradsstudiet ved AHO.
Pape, Nanna Paalgard (1997). Kva seidir – en norrøn sjamantromme. Invitert, utstilling av trommer, nordisk kunsthåndverksutveksling. Nordisk utveksling. Galleri Hafnarborg.
Trommegruppa, I Oslo;Pape, Nanna Paalgard (1997). Gruppeperforestilling i to dager inn på billedkunstner Kristin Aarnes sin utstilling. workshop. Hordaland Kunstsenter.
Pape, Nanna Paalgard (1997). "Improvisasjon med tromme". FOU- seminar; Kroppens erkjennelse og bevegelse. Professor Gunn Engelsrud.
Pape, Nanna Paalgard (1997). Forestilling med tromme. Arbeidsmiljø og livsglede. AF og LO.
Pape, Nanna Paalgard (1997). "Performance med tromme". Kvinner viser vei. AF og LO.
Trommegruppa, I Oslo;Pape, Nanna Paalgard (1997). Gruppeperformance i Lysmandalarituale. Lysmandala i forbindelse med Fredsprisutdelingen. Den norske Tibetkomiteen og det buddhistiske senteret Karma Tashi Ling.
Trommegruppa, I Oslo;Pape, Nanna Paalgard (1997). Performance med ritualer, sang tromming og dans - i samarbeid med Mapuche-indianere fra Chile. Urfolks- uka i Oslo.
Trommegruppa, I Oslo;Pape, Nanna Paalgard (1997). "Jeg gifter meg" en annerledes vielse av og med scenekunstner Sidsel Pape. trommegruppa deltar med ritualer, tromming og sang. Danseviter og scenekunstner Sidsel Pape.
Trommegruppa, I Oslo;Pape, Nanna Paalgard (1997). Gruppeperformance i prosjektet "Gun - nug - nug". En forestilling med trommer. Billedkunstner Lars Paalgard.
Pape, Nanna Paalgard (1997). Intervju under direktesendt morgensendingen, om trommeutstilling / forelesning i Galleri Hafnarborg og Nordens Hus. Islandsk Radio.
Pape, Nanna Paalgard (1997). Innslag i dagsnyttsending fra trommeutstillingen og performansen i Galleri Hafnerborg. Islandsk TV.
Pape, Nanna Paalgard;Billedkunstner Àsgeirsson, Bragi (1997). Norskir Gestir - List og hõnnun utstillingsomtale i forbindelse med trommeutstilling i Galleri Hafnarborg, Island. Morgunblandid.
Pape, Nanna Paalgard (1997). "Tre møter og tre fortellinger om en tromme" Seminarframlegg. Seminar for doktorgradstipendiater og veileder, Norges Forskningsråd. Norges Forskningsråd.
Pape, Nanna Paalgard (1997). "Inspirasjon som undervisningsfelt" Forskersymposium i didaktikk og fagdidaktikk. Seminarframlegg. Lærerutdanningsrådet.
Pape, Nanna Paalgard (1997). Dokumentasjonsformer i kunstfaglig forskning med tromme som case. Seminarframlegg. FoU om dokumentasjonsformer.
Pape, Nanna Paalgard (1997). Seid og tromme - kvinneligveien i nordisk sjamanisme, Nordens Hus, Reykjavik. Forelesning og performance. Nordens Hus.
Pape, Nanna Paalgard (1996). "En reise i trommer." Separatutstilling av trommer. Jul i Galleri Åkern. Invitert av kunstnerisk råd i Galleri Åkern.
Pape, Nanna Paalgard (1996). "Performance - improvisasjon med tromme". Kvinners arbeidsliv og helse. Senter for kvinneforskning, UiO.
Pape, Nanna Paalgard (1996). "Performanceforestilling med tromme". Kvinner i bevegelse. Foreningen av Danske fysioterapeuter.
Pape, Nanna Paalgard (1996). "Improvisasjonsforestilling med tromme". Læring i bevegelsesgrupper. FOU seminar ved Professor Gunn Engelsrud.
Trommegruppa, I Oslo;Pape, Nanna Paalgard (1996). Å legge ut Mandala på Youngstorget i Oslo - gruppeinstallasjon med forestilling. Fluxprosjektet med parallelle kunstarrangementer over hele byen. Billedkunstner Erik Andersen.
Trommegruppa, I Oslo;Pape, Nanna Paalgard (1996). Tre dager med gruppeimprovisasjon i billedkunstner Kristin Aarnes sin utstilling "Mandalautlegging". Performance. Oslo Kunstforening.
Pape, Nanna Paalgard;Nordeng, Ulf Petter (1996). Trommereise Interju og utstillingsomtale i forbindelse med trommeutstilling i Galleri Åkern. Fremtiden.
Pape, Nanna Paalgard;Storfossen, Jan (1996). Hedensk kontrast i Galleri Åkern - omtale i forbindelse med utstilling. Drammens tidende og Buskerud Blad.
Pape, Nanna Paalgard (1995). Trommer og trommeutstilling som dokumentasjonsform i Kunstnerisk utviklingsarbeid. FOU-seminar Dokumntasjonsformer i kunstnerisk utviklingsarbeid.
Pape, Nanna Paalgard (1995). Å skape et hellig rom. Utstilling av trommer som estetisk objekt. FOU- seminar "Dokumentasjonsformer i kunstnerisk utviklingsarbeid".
Pape, Nanna Paalgard (1995). "Trommer og trommeutstilling som dokumntasjosform". Seminarframlegg på FOU seminar.
Pape, Nanna Paalgard (1995). Å skape et hellig rom, trommeutstilling med installasjon. Dokumentasjon av kunstfaglig forskning. HiO, ALU.
Trommegruppa, I Oslo;Pape, Nanna Paalgard (1995). Gruppeimprovisasjon over fire dager i billedkunstner Kristin Aarnes sin utstilling. performanceforestilling. UKS.
Trommegruppa, I Oslo;Pape, Nanna Paalgard (1995). Gruppeforestilling med trommer og seid. Forestilling. Tãklebo Broderiakademis årlige mønstring.
Trommegruppa, I Oslo;Pape, Nanna Paalgard (1995). Nordisk Seid; Performance - et gruppeprosjekt med en svensk trommegruppe. Performance. Magisk Uke.
Trommegruppa i, Oslo;Pape, Nanna Paalgard (1995). To dagers gruppeperformance med tromme i billedkunstner Kristin Aarnes sin utstilling. improvisert foresilling. Galleri 20 11 66.
Pape, Nanna Paalgard (1995). Det er da ikke sånn engler ser ut. Skapende arbeid og forestillingstegning som problemområde og undersøkelsesfelt. 223 s. Høgskolen i Oslo. Avdeling for estetiske fag.
Pape, Nanna Paalgard (1987). Veronica Sherborne : bevegelse med gr. 4 Pr.est. [videogram].
Pape, Nanna Paalgard (1987). Veiledning i skoleutvikling med kunstterapeutiske metoder. Kurs med workshop. Førsteamanuensis Unn Stålseth.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 65
Telefon (mobil): +47 416 01 069
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Hj.kontor.p42