HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Formidling (22)
Hammer, Aina;Paaske, Nanna (2018). Religious Minorities as Bridge-builders in Diverse Classrooms. ISBN: 978-3-8309-2700-6. Waxmann Verlag.
Paaske, Nanna (2017). Den multikulturelle skolens møte med nasjonal ikonhistorie: Det norske oljeeventyret i et flerkulturelt klasserom. Brunbech, Peter Knutsen, Ketil Poulsen, Jens Aage (Red.), Historie-didaktik, dannelse og bevidsthed : rapporter til det 29. nordiske historiemøte/proceedings of the 29th congress of nordic historians. kapittel. s. 227-256. Aalborg Universitetsforlag.
Hammer, Aina;Paaske, Nanna (2017). Values in the crossfire with unarmed teachers. A study on how to develop bridge-building competence. Nordic Conference of Religious Education.
Paaske, Nanna (2017). Workshop: Religion Freedom of religion or freedom of belief is a fundamental human right. Religious communities have been persecuted, deprived of fundamental human rights and some have even been subjected to genocide. There are plenty of examples of discrimination towards religious groups; from the nazis labeling jews with the Star of David, to airport security unjustifiably profiling muslims in modern time.. ISFIT Den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim. ISFIT.
Paaske, Nanna (2017). Konsulent på ny læreplan i samfunnsfag for voksenopplæring. Læreplansamling. Kompetanse Norge.
Paaske, Nanna (2017). Interkulturell kompetanse i teori og praksis. Forelesning. Høgskolen i Sørøst_Norge.
Paaske, Nanna (2017). Konsulentoppdrag: innspill til arbeid med læreplan for læreplan i samfunnsfag for forberedende voksenopplæring (FVO). Samling for læreplangruppene i arbeid med nye læreplaner for forberedende voksenopplæring (FVO). VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.
Hammer, Aina;Paaske, Nanna (2017). Lærer i mangfoldet - En demokratisk brobygger?. Mangfoldsuka. HiOA.
Vonen, Arnfinn Muruvik;Christensen, Cato;Horntvedt, Tone;Johansen, Jorunn Store;Kharakoz, Mikhail;Paaske, Nanna;Skedsmo, Kristian;Tkachenko, Elena (2016). "Intercultural Communication in Educational Settings" - a Russian-Norwegian cooperation project. 23rd Nordic Intercultural Communication (NIC) Conference. Norsk Lærerakademi.
Hammer, Aina;Paaske, Nanna (2016). Brobygging for demokratisk medborgerskap. Utvikling kurs (15 stp): Brobygging for demokratisk medborgerskap. HiOA.
Hammer, Aina;Paaske, Nanna (2016). Building Bridges in Diverse Classrooms. Erasmus+ "Teacher Well Being and Diversity". HiOA.
Paaske, Nanna (2016). Brobygging for demokratisk medborgerskap:http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Brobygging-for-demokratisk-medborgerskap. Interne nyhetsside for LUI, HIOA.
Se alle publikasjoner
Paaske, Nanna (2016). Teaching the Norwegian Oil History in a multicultural classroom. Teaching History in Multicultural Society- challanges and models. Center for Research and Analyze, Sofia, Bulgaria.
Paaske, Nanna (2016). Flerkulturelle perspektiver i 5-årig lærerutdanning. Idédugnad for flerfaglige temaer i ny 5-årig lærerutdanning. Grunnskolelærerutdanningen, LUI, HIOA.
Paaske, Nanna (2016). Ideologier.
Paaske, Nanna (2016). Kolonialisme.
Amundsen, Jon;Hovik, Ellen Konstanse;Paaske, Nanna;Sætre, Jon Helge (2016). Fagkompetanse for læreryrket. Christensen, Hanne Thorsen, Kirsten (Red.), Jeg skal bli lærer! Utvikling av profesjonskompetanse. Kapittel 9. s. 107-122. Universitetsforlaget.
Paaske, Nanna (2015). Norsk og europeisk middelalder.
Paaske, Nanna (2015). Læringstrykk på mellomtrinnet. Kurs for lærere i grunnskolen. Capplene Damm.
Paaske, Nanna (2015). Å vokse med språket. Kurs for lærere i grunnskolen på mellomtrinnet. Cappelen Damm.
Paaske, Nanna (2015). Teaching history in multucultural classrooms. Master course in Intercultural Communication in Educational Settings. HIOA/IST and Hertzen State Pedagogical University of Russia.
Paaske, Nanna;Amundsen, Jon Reidar (2015). Samfunnsfagsbøker i bruk i grunnskolen- kompetente på mangfold? Ved bruk av kritisk diskursanalyse har vi studerte samfunnsfagsbøker i bruk i grunnskolen i dag og analysert dem som verktøy for å fremme interkulturell kompetanse. I vår presentasjon la vi vekt på at det er en rekke hindre i både billedmaterialet og tekst som tyder på at samfunnsfagsbøkene ikke lever opp til læreplanens krav om " I samfunnsfaget skal elevane lære om det kulturelle mangfaldet i verda i fortid og samtid". Konferanse i samfunnsfagsdidaktikk. Universitetet i Karlstad.
Paaske, Nanna (2014). Grunnleggende ferdigheter- helt bevisst. Kurs for lærere. Cappelen Damm.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 70 82
Telefon (mobil): +47 957 70 917
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q6051