HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Samfunnsvitenskap Sosialantropologi Emner Postkolonialisme Sosialt arbeid

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (12) Forskningsrapporter (3) Formidling (12)
Hennum, Nicole (2017). The Norwegian child protection services in stormy weather. Critical and radical social work An international journal. Vol. 5. doi: /10.1332/204986017X15029695863676
Hennum, Nicole (2016). Kunnskapens makt i beslutninger. Christiansen, Øivin Kojan, Bente Heggem (Red.), Beslutninger i barnevernet. Kapittel 3. s. 48-61. Universitetsforlaget.
Hennum, Nicole (2016). Barnevernsbarn i ekspertisesamfunn: Tid for refleksjoner. Kroken, Randi Madsen, Ole Jacob (Red.), Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?. kapittel 7. s. 131-151. Gyldendal Akademisk.
Hennum, Nicole (2015). Makten i barnet. Norges Barnevern. Vol. 92.
Hennum, Nicole (2014). Developing Child-Centered Social Policies: When Professionalism Takes Over. Social Sciences. Vol. 3. doi: 10.3390/socsci3030441
Hennum, Nicole (2014). The Aporias of Reflexivity: Standpoint, Position and Non-normative Childhoods. Journal of Progressive Human Services. Vol. 25. doi: 10.1080/10428232.2014.855983
Hennum, Nicole (2012). Children's confidences, parents' confessions: Child welfare dialogues as technologies of control. Qualitative Social Work. Vol. 11. doi: 10.1177/1473325011408175
Hennum, Nicole (2011). Controlling children's lives: covert messages in child protection service reports. Child & Family Social Work. Vol. 16. doi: 10.1111/j.1365-2206.2010.00744.x
Hennum, Nicole (2011). Barnevernssamtaler som integreringsverktøy. Bø, Bente Puntervold (Red.), Multikulturell Teori og Flerkulturelle Praksiser. kapittel 5. s. 139-162. Abstrakt forlag.
Levin, Irene;Hennum, Nicole;Lenz, Claudia;Vetlesen, Schou, Tone (2010). Families and Memories: Continuity and Social Change Redigert en special issue og skrevet introduksjonskapittelet. Journal of Comparative Family Studies. Vol. 42. 7 s.
Se alle publikasjoner
Hennum, Nicole (2010). Controlling children's lives: covert messages in child protection service reports. Child & Family Social Work. doi: 10.1111/j.1365-2206.2010.00744.x
Hennum, Nicole (2010). Mot en standardisering av voksenhet? Barn som redskap i statens disiplinering av voksne. Sosiologi i dag. Vol. 40.
Dahle, Rannveig;Hennum, Nicole (2008). Barnevernstjenestens håndtering av saker med vold og seksuelle overgrep. ISBN: 978-82-7894-280-2. 167 s. NOVA.
Hennum, Nicole (2002). Kjærlighetens og autoritetens kulturelle koder. Om å være mor og far for norsk ungdom. ISBN: 82-7894-149-1. 363 s. NOVA.
Hennum, Nicole (1997). Den komplekse virkelighet. Krise- og utredningsinsitusjoners tvetydige verden. ISBN: 82-7894-013-4. 99 s. NOVA.
Kojan, Bente Heggem;Hennum, Nicole;Havnen, Karen J Skaale;Fauske, Halvor;Christiansen, Øivin (2017). Social work, decision-making and complexity. Symposium. ECSWR.
Hennum, Nicole (2017). Knowledge and Power. Arguments for an ethical use of theories.. European Social work Research Association - ESWRA. Aalborg University.
Hennum, Nicole (2014). Makten i barnet. Barnekonvensjonen 25 år: Barnevernet og etniske minoriteter. Universitetet i Stavanger, Institutt for sosialfag.
Hennum, Nicole (2014). Steered objects or steering subjects: Children in child-centered societies. XXth ISPCAN Congress on Child Abuse and Neglect. ISPCAN.
Hennum, Nicole (2013). Barns plass i familier: Nasjonsgitt?. Irene Levins jubileums konferanse. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lenz, Claudia;Levin, Irene;Wetlesen, Tone Schou;Hennum, Nicole (2011). Introduction. Journal of Comparative Family Studies.
Hennum, Nicole (2011). Barnevern som deltaker i samfunnets barneprosjekt. Norsk Barnevern Kongress. Norsk Barnevern Samband.
Hennum, Nicole (2010). Refleksiv forskningspraksis i møte med ikke-normativ barndom. Forum for kvalitativ forskning. Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør.
Hennum, Nicole (2010). Barn og familier med annen etnisk bakgrunn enn norsk i møte med barneverntjenesten. Norsk psykologikongress. norsk psykologforening.
Hennum, Nicole (2010). Barneverntjenesten og forståelser av rusmisbrukende ungdom. Ungdom i risiko. Ruspoliklinikkene.
Se alle publikasjoner
Hennum, Nicole (2009). Ambisiøst om kompetanse. Anmeldelse av Nygren , P. & Thuen, H. (2008) Barn og unges kompetanseutvikling. Universitetsforlaget. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 46.
Hennum, Nicole (2009). Tilknytningsteori i praksis: Etiske betraktninger. Nordisk barnevernkongress. De nordiske barnevernsamband.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 51
Telefon (mobil): +47 938 91 096
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X578