meny
søk
English

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Samfunnsvitenskap Sosialantropologi Emner Postkolonialisme Sosialt arbeid

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (12) Forskningsrapporter (3) Formidling (12)
Hennum, Nicole (2016). Kunnskapens makt i beslutninger. Christiansen, Øivin Kojan, Bente Heggem (Red.), Beslutninger i barnevernet. Kapittel 3. s. 48-61. Universitetsforlaget.
Hennum, Nicole (2016). Barnevernsbarn i ekspertisesamfunn: Tid for refleksjoner. Kroken, Randi Madsen, Ole Jacob (Red.), Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?. kapittel 7. s. 131-151. Gyldendal Akademisk.
Hennum, Nicole (2015). Makten i barnet. Norges Barnevern. Vol. 92.
Hennum, Nicole (2014). The Aporias of Reflexivity: Standpoint, Position and Non-normative Childhoods. Journal of Progressive Human Services. Vol. 25. doi: 10.1080/10428232.2014.855983
Hennum, Nicole (2014). Developing Child-Centered Social Policies: When Professionalism Takes Over. Social Sciences. Vol. 3. doi: 10.3390/socsci3030441
Hennum, Nicole (2012). Children's confidences, parents' confessions: Child welfare dialogues as technologies of control. Qualitative Social Work. Vol. 11. doi: 10.1177/1473325011408175
Hennum, Nicole (2011). Controlling children's lives: covert messages in child protection service reports. Child & Family Social Work. Vol. 16. doi: 10.1111/j.1365-2206.2010.00744.x
Hennum, Nicole (2011). Barnevernssamtaler som integreringsverktøy. Bø, Bente Puntervold (Red.), Multikulturell Teori og Flerkulturelle Praksiser. kapittel 5. s. 139-162. Abstrakt forlag.
Levin, Irene;Hennum, Nicole;Lenz, Claudia;Vetlesen, Schou, Tone (2010). Families and Memories: Continuity and Social Change Redigert en special issue og skrevet introduksjonskapittelet. Journal of Comparative Family Studies. Vol. 42. 7 s.
Se alle publikasjoner
Hennum, Nicole (2010). Mot en standardisering av voksenhet? Barn som redskap i statens disiplinering av voksne. Sosiologi i dag. Vol. 40.
Hennum, Nicole (2010). Controlling children's lives: covert messages in child protection service reports. Child & Family Social Work. doi: 10.1111/j.1365-2206.2010.00744.x
Dahle, Rannveig;Hennum, Nicole (2008). Barnevernstjenestens håndtering av saker med vold og seksuelle overgrep. ISBN: 978-82-7894-280-2. 167 s. NOVA.
Hennum, Nicole (2002). Kjærlighetens og autoritetens kulturelle koder. Om å være mor og far for norsk ungdom. ISBN: 82-7894-149-1. 363 s. NOVA.
Hennum, Nicole (1997). Den komplekse virkelighet. Krise- og utredningsinsitusjoners tvetydige verden. ISBN: 82-7894-013-4. 99 s. NOVA.
Kojan, Bente Heggem;Hennum, Nicole;Havnen, Karen J Skaale;Fauske, Halvor;Christiansen, Øivin (2017). Social work, decision-making and complexity. Symposium. ECSWR.
Hennum, Nicole (2017). Knowledge and Power. Arguments for an ethical use of theories.. European Social work Research Association - ESWRA. Aalborg University.
Hennum, Nicole (2014). Makten i barnet. Barnekonvensjonen 25 år: Barnevernet og etniske minoriteter. Universitetet i Stavanger, Institutt for sosialfag.
Hennum, Nicole (2014). Steered objects or steering subjects: Children in child-centered societies. XXth ISPCAN Congress on Child Abuse and Neglect. ISPCAN.
Hennum, Nicole (2013). Barns plass i familier: Nasjonsgitt?. Irene Levins jubileums konferanse. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lenz, Claudia;Levin, Irene;Wetlesen, Tone Schou;Hennum, Nicole (2011). Introduction. Journal of Comparative Family Studies.
Hennum, Nicole (2011). Barnevern som deltaker i samfunnets barneprosjekt. Norsk Barnevern Kongress. Norsk Barnevern Samband.
Hennum, Nicole (2010). Barneverntjenesten og forståelser av rusmisbrukende ungdom. Ungdom i risiko. Ruspoliklinikkene.
Hennum, Nicole (2010). Refleksiv forskningspraksis i møte med ikke-normativ barndom. Forum for kvalitativ forskning. Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør.
Hennum, Nicole (2010). Barn og familier med annen etnisk bakgrunn enn norsk i møte med barneverntjenesten. Norsk psykologikongress. norsk psykologforening.
Se alle publikasjoner
Hennum, Nicole (2009). Tilknytningsteori i praksis: Etiske betraktninger. Nordisk barnevernkongress. De nordiske barnevernsamband.
Hennum, Nicole (2009). Ambisiøst om kompetanse. Anmeldelse av Nygren , P. & Thuen, H. (2008) Barn og unges kompetanseutvikling. Universitetsforlaget. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 46.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 51
Telefon (mobil): +47 938 91 096
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X578