HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (46) Fagbøker⁄lærebøker (20) Forskningsrapporter (21) Formidling (21)
Gilje, Nils (2016). Moods and Emotions. Some Philosophical Reflections on the 'Affective Turn".. Frykman, Jonas Frykman, Maja (Red.), Sensitive Objects - Affect and Material Culture. Kapittel 2. s. 31-55. Nordic Academic Press.
Gilje, Nils (2016). Victor Klemperer and the Language of Totalitarianism. Mikalsen, Kjartan Koch Skjei, Erling Øfsti, Audun (Red.), Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten. kapittel 3. s. 81-107. Novus Forlag.
Gilje, Nils (2015). Martin Heideggers "Svarte hefter": Nazisme, antisemittisme og Holocaust. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 32.
Gilje, Nils (2014). Prestene. Slagstad, Rune Messel, Jan (Red.), Profesjonshistorier. 13. s. 412-450. Pax Forlag.
Gilje, Nils (2014). Teologi og nasjonalsosialisme. To norske teologers vurdering av religion og politikk i Det tredje riket. Bringeland, Hans Brunvoll, Arve (Red.), Religionen og verdigrunnlaget for samfunnet. 8. s. 239-285. Vidarforlaget AS.
Gilje, Nils (2014). Filosofi og nazisme - tilfellet Alfred Beaumler. Sørensen, Øystein Hagtvet, Bernt Brandal, Nikolai (Red.), Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. 9. s. 167-194. Dreyer Forlag A/S.
Gilje, Nils (2014). Liberalitet, marxisme og sosialdemokrati. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 31.
Gilje, Nils (2013). Oddlaug Reiakvam (1940 - 1996). Rogan, Bjarne Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Kapittel. s. 307-313. Novus Forlag.
Gilje, Nils (2013). Myten som symbolsk form : kontroversen mellom Cassirer og Heidegger. Berdinesen, Hein Torjussen, Lars Petter Storm (Red.), Cassirer og Heidegger i Davos. 4:2. s. 282-303. Dreyer Forlag A/S.
Gilje, Nils (2013). Carl Schmitt – politisk eksistensialisme og konservativ ordenstenkning. Pedersen, Jørgen (Red.), Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Kapittel 24. s. 665-698. Pax Forlag.
Se alle publikasjoner
Gilje, Nils (2013). Martin Heidegger og nasjonalsosialismen – Der Führer og hans folk. Pedersen, Jørgen (Red.), Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Kapittel 23. s. 636-665. Pax Forlag.
Gilje, Nils (2013). Max Weber – modernitet, rasjonalitet og karismatisk politikk. Pedersen, Jørgen (Red.), Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Kapittel 21. s. 585-613. Pax Forlag.
Gilje, Nils (2013). Thomas Hobbes – naturrett, samfunnskontrakt og stat. Pedersen, Jørgen (Red.), Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Kapittel 11. s. 312-342. Pax Forlag.
Gilje, Nils (2011). Moderne frihet og maktens grenser. Aure, Andreas Harald (Red.), Statsmaktens grenser - en avhandling om deres begrunnelse og nærmere utstrekning. etterord. s. 203-222. Unipub forlag.
Gilje, Nils (2011). Epistemisk drift og vitenskapens etos - vitenskapsteoretiske utfordringer i akademia. Øyen, Simen Andersen Muftuoglu, Ingrid Birkeland, Finn Ingar (Red.), Humanioras fremtid. Kampen om forståelsen av menneske og samfunn. kapittel 5. s. 91-111. Cappelen Damm AS.
Gilje, Nils (2011). Testing av hypoteser. Balsvik, Eivind Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. kapittel. s. 197-219-. Universitetsforlaget.
Gilje, Nils (2011). Magi og "avfortrylling av verden" : Max Webers perspektiv på oppløsningen av det magiske verdensbildet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. Vol. 23.
Gilje, Nils (2011). "Saa ere nu saadanne Billedstytter døde træ oc stene" : billedstriden i Bergen 1568-1572. Tidsskrift for kulturforskning. Vol. 10.
Dale, Erling Lars;Gilje, Nils;Lillejord, Sølvi (2011). Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet. ISBN: 978-82-02-34509-9. 250 s. Cappelen Damm Akademisk.
Gilje, Nils (2009). Anders Molander og Lars Inge Terum: Profesjonsstudier. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 12.
Gilje, Nils (2009). Det paradisiske panoptikon Ole Hallesby om lykken i det hinsidige. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. Vol. 21.
Gilje, Nils (2009). Filosofisk teologi og religiøs erfaring : et kantiansk perspektiv. Brunvoll, Arve Bringeland, Hans Gilje, Nils Skirbekk, Gunnar (Red.), Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale. 5. s. 60-75. Universitetsforlaget.
Brunvoll, Arve;Bringeland, Hans;Gilje, Nils;Skirbekk, Gunnar (2009). Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale. ISBN: 978-82-15-01494-4. 200 s. Universitetsforlaget.
Gilje, Nils (2008). Heksen som kjetter: demonologi og trolldom i tidlig nytid. Hagg, Tomas (Red.), Kjetterne og kirken. Fra antikken til i dag. 7. s. 141-159. Spartacus.
Gilje, Nils (2007). Nicolò Machiavelli - en idéhistorisk gåte. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. Vol. 19.
Gilje, Nils (2007). Apartheidideologi og materiell kultur en analyse av Voortrekkermonumentet i Pretoria. Tidsskrift for kulturforskning. Vol. 6.
Gilje, Nils (2007). Ascona - annerledesstedet ved Lago Maggiore. En studie av alternativkulturen på begynnelsen av 1900-tallet. Selberg, Torunn Gilje, Nils (Red.), Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur. Kapittel. s. 86-112. Fagbokforlaget.
Gilje, Nils;Skirbekk, Gunnar (2007). Filosofihistorie. 8. utg. ISBN: 978-82-15-01170-7. 520 s. Universitetsforlaget.
Selberg, Torunn;Gilje, Nils (2007). Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur. ISBN: 978-82-450-0669-8. 178 s. Fagbokforlaget.
Gilje, Nils;Grimen, Harald (2007). Discursive Modernity - Festschrift to professor Gunnar Skirbekk on the occasion of his seventieth birthday. ISBN: 978-82-15-01189-9. 261 s. Universitetsforlaget.
Gilje, Nils (2006). Ludvig Holbergs origenisme: En analyse av Holbergs syn på helvetesstraffene. Norsk Teologisk Tidsskrift. Vol. 107.
Gilje, Nils (2006). Fenomenologi, konstruktivisme og kulturforskning en vitenskapsteoretisk diskusjon. Tidsskrift for kulturforskning. Vol. 5.
Gilje, Nils (2006). Geneaologi og gyldighed - mellom naturalisering og sagen selv. Jensen, Hans Siggaard Knutsen, Ole Stjernfelt, Fredrik (Red.), Tankens magt. Vestens idehistorie. Bind 2. s. 1646-1686.
Gilje, Nils (2006). Humaniseringen av helvete. Den historiske konteksten for Holbergs syn på livets ut utganger. Akselberg, Gunnstein Tjønneland, Eivind Thorsen, Frode (Red.), Holberg og essayet. kapittel. s. 91-107. Alvheim og Eide akademisk forlag.
Gilje, Nils (2005). Ludvig Holbergs politiske tenkning - suverenitet og enevelde. Tjønneland, Eivind (Red.), Den mangfoldige Holberg. artikkel. s. 371-387. Aschehoug & Co.
Gilje, Nils (2003). Idehistorie og folkekultur i den tidlig moderne perioden. Noen utfordringer og muligheter. Arntzen, Sven Christensen, Otto M. (Red.), Hvor kommer idéhistorien fra. Tematiske og teoretiske brytninger i idéhistoriefaget. s. 49-69. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Gilje, Nils;Frykman, Jonas (2003). Being There. An Introduction. Frykman, Jonas Gilje, Nils (Red.), Being There. New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. s. 7-53.
Gilje, Nils (2003). Heksen og humanisten . Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer - en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet. ISBN: 82-450-0132-5. 263 s. Fagbokforlaget.
Frykman, Jonas;Gilje, Nils (2003). Being There. New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. ISBN: 91-89116-66-6. Nordic Academic Press.
Gilje, Nils;Lillejord, Sølvi (1998). Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse. Stensmo, Christer (Red.), Pedagogisk filosofi. s. 3-8. Fagbokforlaget.
Gilje, Nils;Lillejord, Sølvi (1998). Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse. Stensmo, Christer (Red.), Pedagogisk filosofi. Kapittel. Fagbokforlaget.
Gilje, Nils (1998). Renessansens menneskebilde og naturoppfatning. Bagge, Sverre (Red.), Det europeiske menneske. s. 131-156.
Gilje, Nils (1998). Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse. Stensmo, Krister (Red.), Pedagogisk filosofi. s. 2-12. Fagbokforlaget.
Gilje, Nils (1997). Menneskesyn og naturoppfatning i renessansehumanismen. Bagge, Sverre Håkon (Red.), Individet i den europeiske kulturtradisjonen. s. 26-.
Nedrelid, Gudlaug;Gilje, Nils;Storebø, Oddvar (1993). Namnegransking i Noreg - vitskap eller nasjonsbygging?. Vitenskapsteori og lingvistikk. 11 vitenskapsteoretiske innlegg til dr. art. -graden. s. 160-195.
Gilje, Nils;Grimen, Harald (1992). Hans Skjervheim - eit intellektuelt portrett. [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Red.), Hans Skjervheim, Filosofi og dømmekraft. -. s. 7-25. Universitetsforlaget.
Skirbekk, Gunnar;Gilje, Nils (2010). "Une histoire de la philosophie occidentale" Ouvrage traduit par Jean-Luc Gautero, Angélique Merklen, Jacqueline Boniface. ISBN: 978-2-7056-7007-8. 742 s. Editions Hermann.
Skirbekk, Gunnar;Gilje, Nils (2004). A History of Western Philosophy. 639 s. Shanghai Translation Publishing House.
Skirbekk, Gunnar;Gilje, Nils (2004). Filosofihistorie (Tarikhi falsafa). 0 s. Adolat.
Skirbekk, Gunnar;Gilje, Nils (2001). A History of Western Thought. ISBN: 0-415-22073-4. 487 s. Routledge.
Skirbekk, Gunnar;Gilje, Nils (2000). Filosofihistorie. ISBN: 82-00-45270-0. 673 s. Universitetsforlaget.
Skirbekk, Gunnar;Gilje, Nils (2000). Filosofihistorie [oversatt til bokmål av Torgeir Ulshagen]. ISBN: 82-00-45269-7. 674 s. Universitetsforlaget.
Skirbekk, Gunnar;Gilje, Nils (2000). Istorija filosofii [oversatt av: V.I. Kuznecov, redaktør: S.B. Krymskij]. ISBN: 5-691-00393-3. 798 s. Vlados.
Skirbekk, Gunnar;Gilje, Nils (1999). Heimspekisaga. 758 s. Haskoliutgavan.
Fjelland, Ragnar;Gilje, Nils;Grimen, Harald;Skirbekk, Gunnar;Tong, Shijun (1997). Philosophy Beyond Borders. SVT Press, Bergen.
Fjelland, Ragnar;Gilje, Nils;Grimen, Harald;Skirbekk, Gunnar;Tong, Shijun (1997). Philosophy Beyond Borders. An Anthology of Norwegian Philos ophy. SVT Press, Bergen.
Se alle publikasjoner
Skirbekk, Gunnar;Fjelland, Ragnar;Gilje, Nils;Grimen, Harald;Næss, Arne;Skjervheim, Hans;Elster, Jon;Tranøy, Knut Erik;Føllesdal, Dagfinn;Haga, Ånund;Hellesnes, Jon;m, fl;Gilje, Nils;Tong, Shijun (1997). Philosophy Beyond Borders. ISBN: 82-7907-000-1. 344 s. SVT Press.
Fjelland, Ragnar;Gilje, Nils;Grimen, Harald;Skirbekk, Gunnar;Tong, Shijun (1997). Philosophy Beyond Borders. ISBN: 82-7907-000-1. SVT Press.
Fjelland, Ragnar;Gilje, Nils;Grimen, Harald;Skirbekk, Gunnar (1997). Philosophy Beyond Borders. ISBN: 82-7907-000-1. Svt Press, University of Bergen.
Gilje, Nils;Skirbekk, Gunnar (1996). Filosofihistorie I. Universitetsforlaget.
Gilje, Nils;Skirbekk, Gunnar (1996). Filosofihistorie II. Universitetsforlaget, Oslo.
Gilje, Nils;Storebø, Oddvar (1993). Vitenskapsteori og lingvistikk. ISBN: 82-90477-30-9. Ariadne, Bergen.
Gilje, Nils;Storebø, Oddvar (1993). Vitenskapsteori og lingvistikk. Ariadne, Bergen.
Gilje, Nils;Grimen, Harald (1993). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger : innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori. (3. prøveutg.). 266 s. Oslo : Universitetsforlaget.
Gilje, Nils (1992). Modernitet - differensiering og rasjonalisering. Årbok 1990. [Mangler utgivernavn].
Gilje, Nils;Grimen, Harald (1991). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. En innføring i samfunnsfagenes vitenskapsfilosofi. ISBN: 82-90477-23-6. 260 s. Ariadne forlag.
Bjorli, Trond;Gilje, Nils (2014). Et fotografisk gjennombrudd. Fotografisk og nasjonal modernisering i fotograden Anders Beer Wilses bildeproduksjon ca 1900-1910. ISBN: 978-82-308-2793-2. University of Bergen.
Skirbekk, Gunnar;Gilje, Nils (2010). Felsefe tarihi. 582 s. Alatoran.
Gilje, Nils;Ingebrigtsen, Stig (2008). Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter. Handelshøgskolen i Bodø.
Orset, Ann Karin;Gilje, Nils;Ingebrigtsen, Stig (2007). Working paper : Et vitenskapsteoretisk essay om kunnskapsbegrepet - sett i lys av en vestlig skuespillerpedagogisk kontekst. 24 s. Handelshøgskolen i Bodø.
Møllersen, Aase;Gilje, Nils;Ingebrigtsen, Stig (2007). Aksjonsforskning i sykehjem - Nærhet og distanseproblematikk. Handelshøgskolen i Bodø.
Nerdal, Lisbeth Karin;Gilje, Nils;Ingebrigtsen, Stig (2007). Livsverdens betydning i forskning på funksjonshemmede Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter. Handelshøgskolen i Bodø.
Valle, Anne Marit;Gilje, Nils;Ingebrigtsen, Stig (2007). Working Paper No. 2/2007 Vitenskapelige essays i tilknytning til forskningsprosjekter. Handelshøgskolen, Høgskolen i Bodø.
Jakobsen, Arne Martin;Gilje, Nils;Ingebrigtsen, Stig (2006). Vitenskapsteoretiske essays i tilknyttning til forskningsprosjekter ved Høgskolen i Bodø Kroppsøvingslærernes arbeidssituasjon. Essay til doktorgradskurs i vitenskapsteori Høgskolen i Bodø,. 25 s. Handelshøgskolen i Bodø.
Gilje, Nils;Ingebrigtsen, Stig (2006). Et vitenskapsteoretisk essay om kunnskapsbegrepet - sett i lys av en vestlig skuespillerpedagogisk kontekst. Handelshøgskolen i Bodø.
Alteren, Johanne;Gilje, Nils;Ingebrigtsen, Stig (2006). Synliggjøre sykepleierstudentenes praksis - Nærhet og distanse Vitenskapsteoretisk essay i tilknytning til doktorgradskurs i vitenskapsteori. 1 s. Handelshøgskolen i Bodø.
Se alle publikasjoner
Elstad, Ann-Kristin;Gilje, Nils;Ingebrigtsen, Stig;Ingebrigtsen, Stig (2006). Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter ved Handelshøgskolen i Bodø Vitenskapsteoretiske betraktninger rundt begrepet kausalitet. 1 s. Handelshøgskolen i Bodø.
Gilje, Nils;Ingebrigtsen, Stig (2005). Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. Handelshøgskolen i Bodø.
Ingebrigtsen, Stig;Gilje, Nils (2004). Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. Handelshøgskolen i Bodø.
Gilje, Nils;Ingebrigtsen, Stig (2003). Vitenskaplige essays i tilknytning til forskningsprodjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. Handelshøgskolen i Bodø/Bodø Graduate School of Business.
Gilje, Nils;Ingebrigtsen, Stig (2003). Vitenskaplige essays i tilknytning til forskningsprodjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. Handelshøgskolen i Bodø/Bodø Graduate School of Business.
Slaattelid, Rasmus Tore;Gilje, Nils;Børtnes, Jostein (1999). Horizons of the Mind: An Aporetic Approach to Concepts of Mental Horizons. ISBN: 82-90809-16-6. 196 s. Universitetet i Bergen.
Gilje, Nils (1994). Hans Nielsen Hauge og kapitalismens ånd. 26 s. LOS-senteret, Bergen.
Gilje, Nils (1993). Hermetisme, magi og individoppfatning i renessansen. Senter for europeiske kulturstudier, UiB.
Gilje, Nils (1992). Holisme contra atomisme: Otto Neurath og moderne vitenskapsteori. 55 s. [Mangler utgivernavn].
Gilje, Nils;Grimen, Harald (1991). Kompendium i almen vitenskapsteori for dr.polit- og dr.art.-graden. 354 s. Universitetet i Bergen, senter for vitskapsteori.
Gilje, Nils (1990). Det naturrettslige kontraktparadigmet : en teorihistorisk analyse av naturrettsfilosofi og kontrakttenkning i tradisjonen fra Hobbes til Kant. ISBN: 82-90477-07-4. 1 s. Universitetet i Bergen, Senter for vitskapsteori.
Molander, Anders;Gilje, Nils (2011). Harald Grimen 1955-2011. Nytt Norsk Tidsskrift.
Holm, Magnus;Skirbekk, Gunnar;Gilje, Nils (2010). "Førti år og fjorten språk". NFF-bulletin. Vol. 24.
Gilje, Nils (2008). Svar fra Nils Gilje. Tidsskrift for kulturforskning. Vol. 7.
Gilje, Nils;Solem, Rigmor (2007). Friluftsliv i Tatrafjella og Jotunheimen. Ei analyse av nokre sider ved friluftslivet i seinmoderne samfunn. Universitetet i Bergen.
Gilje, Nils;Nilssen, Åse (2007). Møteplassen - relasjoner i endring. Universitetet i Bergen.
Gilje, Nils (2006). Humaniseringen av helvete i det 18 århundrede. Kjønn, stat og religion i det tidlig moderne samfunnet, 1536-1800. Senter for kjønns-og kvinneforskning.
Gilje, Nils (2006). Helvete - plassen i teologi og politikk. Nordisk kongress i idéhistorie i Oslo.
Gilje, Nils (2006). Fra sosiokulturell teori til sosial konstruktivisme. Kinnskapsformer i pedagogikken. Universitetet i Bergen.
Gilje, Nils (2006). The Afrikaanermonuments in South-Africa - the Politicization of Material Culture. Conference in ethnology and social memory. Zagreb University.
Gilje, Nils (2006). Apartheid og monumenter - Laager-mentaliteten blant hvite i Sør-Afrika. Alternativt fagseminar.
Se alle publikasjoner
Gilje, Nils (2006). Politisk teologi og det moderne Gudsbildet. Norges Kristelige Studenterforbund.
Gilje, Nils (2006). Hekseforfølgelsene i Norge - hva kan vi lære?. Filosofisk bokkafé i Kristiansand.
Gilje, Nils (2006). Med heksene på Lyderhorn - Djevelens plass i den norske heksetroen. Senioruniversitetet på Laksevåg.
Gilje, Nils (2006). Apartheid, Afrikaaner Monuments and Religion. The 10th ISSEI Conference: The European Mind. Narrative and Identity.
Gilje, Nils (2006). Boerkulturen og dens monumenter - en kritisk analyse. Den 30. Nordiska etnolog och folkloristkongressen.
Gilje, Nils (2006). Contested Cencepts of Knowledge. International Conference with Michael Young in Bergen.
Gilje, Nils (2004). Intervju med NRK om heksejakten i Bergen. Bergen.
Gilje, Nils (2004). Intervju med NRK/TV om heksejakten i Bergen. Bergen.
Gilje, Nils (2004). Intervju med NRK/Kulturbeitet om heksejakten i Bergen. Bergen.
Hjemdahl, Kirsti Mathiesen;Frykman, Jonas;Lorimer, Francine;Jackson, Michael;Gilje, Nils;Reme, Eva;Povrzanovic-Frykman, Maja;Danielsen, Hilde;Hellesund, Tone;Meland, Ingmar (2002). When Themeparks Happen. New Perspectives on Phenonmenology and the Analysis of Culture.
Slaattelid, Rasmus Tore;Gilje, Nils;Børtnes, Jostein (1993). Bakthins vitskapsteori i eit hermeneutisk perspektiv. 107 s. Universitetet i Bergen.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T312