HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Livskvalitet

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (12) Fagbøker⁄lærebøker (12) Formidling (206)
Helseth, Sølvi;Riiser, Kirsti;Holmberg Fagerlund, Bettina;Misvær, Nina;Glavin, Kari (2017). Implementing guidelines for preventing, identifying and treating adolescent overweight and obesity; - school nurses’ perceptions of the challenges involved.. Journal of Clinical Nursing. Vol. 26. doi: 10.1111/jocn.13823
Staubo, Helen;Misvær, Nina;Tonga, Johanne Bjørnstad;Kvigne, Kari Johanne;Ulstein, Ingun (2017). Personer med demens kan ha nytte av kognitiv atferdsterapi. Sykepleien Forskning. doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.63874
Riiser, Kirsti;Misvær, Nina;Glavin, Kari;Holmberg Fagerlund, Bettina;Helseth, Sølvi (2016). Livskvalitet hos barn og unge med overvekt. Helseth, Sølvi Leegaard, Marit Nortvedt, Finn (Red.), Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. 3. s. 41-54. Gyldendal Akademisk.
Andenæs, Randi;Helseth, Sølvi;Misvær, Nina;Småstuen, Milada C;Ribu, Lis (2016). Psychosocial factors are strongly associated with insomnia in users and nonusers of prescribed sleep medication: Evidence from the HUNT3 study. Journal of Multidisciplinary Healthcare. Vol. 9. doi: 10.2147/JMDH.S116462
Riiser, Kirsti;Løndal, Knut;Ommundsen, Yngvar;Misvær, Nina;Helseth, Sølvi (2015). Targeting and tailoring an intervention for adolescents who are overweight: Some ethical concerns. Nursing Ethics. Vol. 22. doi: 10.1177/0969733014524761
Riiser, Kirsti;Løndal, Knut;Ommundsen, Yngvar;Småstuen, Milada;Misvær, Nina;Helseth, Sølvi (2014). The outcomes of a 12-week internet intervention aimed at improving fitness and health-related quality of life in overweight adolescents: The young & active controlled trial. PLoS ONE. Vol. 9. doi: 10.1371/journal.pone.0114732
Riiser, Kirsti;Ommundsen, Yngvar;Småstuen, Milada C;Løndal, Knut;Misvær, Nina;Helseth, Sølvi (2014). The relationship between fitness and health-related quality of life and the mediating role of self-determined motivation in overweight adolescents. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 42. doi: 10.1177/1403494814550517
Misvær, Nina (2014). Helsesøster - en samarbeidspartner. Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.), Folkehelse i et norsk perspektiv. Kapittel 9. s. 182-204. Gyldendal Akademisk.
Skeie, Marit Slåttelid;Skaret, Erik;Espelid, Ivar;Misvær, Nina (2011). Do public health nurses in Norway promote information on oral health?. BMC Oral Health. Vol. 11. 27 s. doi: 10.1186/1472-6831-11-23
Se alle publikasjoner
Helseth, Sølvi;Misvær, Nina (2010). Adolescents' perceptions of quality of life: what it is and what matters. Journal of Clinical Nursing. Vol. 19. doi: 10.1111/j.1365-2702.2009.03069.x
Ahlborg, Tone;Misvær, Nina;Möller, Anders (2009). Perception of Marital Quality by Parents With Small Children A Follow-up Study When the Firstborn Is 4 Years Old. Journal of Family Nursing. Vol. 15. doi: 10.1177/1074840709334925
Misvær, Nina;Svatun, Birte (2014). Sove hele natten : en håndbok for foreldre om barn og søvn. ISBN: 978-82-02-43373-4. 128 s. Cappelen Damm AS.
Misvær, Nina (2013). Barnet ditt 4 - 8 måneder. ISBN: 9788202412531. 40 s. Cappelen Damm.
Misvær, Nina (2013). Barnet ditt 0 - 4 måneder. ISBN: 9788202412548. 40 s. Cappelen Damm.
Misvær, Nina;Lagerløv, Per (2013). Håndbok for helsestasjoner 0 - 5 år. ISBN: 978-82-446-2038-3. 424 s. Kommuneforlaget AS.
Misvær, Nina (2011). Den store boken om barnet. ISBN: 978-82-02-34431-3. 352 s. Cappelen Damm AS.
Misvær, Nina;Haugland, Siren (2009). Håndbok for skolehelsetjenesten. ISBN: 978-82-446-1311-8. 504 s. Kommuneforlaget AS.
Misvær, Nina (2008). ABC for spedbarnsforeldre. ISBN: 978-82-02-28228-8. 134 s. Cappelen Damm AS.
Misvær, Nina;Svatun, Birte (2007). Somna själv. Hur barn lär sig sova hela natten. ISBN: 9789153429333. 126 s. Ica bokförlag.
Misvær, Nina (2007). Barnets första sex år. ISBN: 9789151846330. Prisma.
Misvær, Nina (2006). Sove hele natten : en håndbok for foreldre om barn og søvn. ISBN: 9788202249892. 125 s. Cappelen.
Se alle publikasjoner
Misvær, Nina (2006). Dit barn : de første 6 år. ISBN: 8761404330. 330 s. Lindhardt og Ringhof.
Misvær, Nina (2006). Håndbok for helsestasjoner : 0-5 år. ISBN: 9788244612395. 376 s. Kommuneforlaget.
Misvær, Nina (2018). "La mobilen ligge når du er med barna". Viten & snakkis - podcast fra HiOA.
Misvær, Nina;Christensen, Hanne (2017). Samarbeid med skole,skolehelsetjenesten og foreldre. Barn og unge på tvers. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Misvær, Nina (2017). "Hvordan få barnet til å slutte å sove på dagen?". KK.
Misvær, Nina (2017). 70 år med sprøytestikk, høydemåling og kjærlighet. Khrono.
Misvær, Nina (2017). Ny forskning: Spedbarn bør ut av foreldrenes soverom etter seks måneder. Aftenposten.no.
Misvær, Nina (2017). Hva kan man bruke helsesøster til?. Konferanse for politikere, skoleledere og foreldreutvalg i grunnskolen i Oslo. Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU).
Misvær, Nina (2017). Småbarnsmødre sover langt dårligere enn småbarnsfedre. Norsk Helseinformatikk - NHI.no.
Christensen, Hanne;Misvær, Nina (2017). Samarbeid med skole, skolehelsetjeneste og foreldre. Kvarme, Lisbeth Gravdal (Red.), Sårbare skolebarn Trivsel og helse for barn med psykososiale utfordringer. Kapittel 13. s. 234-257. Fagbokforlaget.
Misvær, Nina (2017). Søvn med helsesøster Nina Misvær. Foreldrerådet VG+ Lydpodcast.
Se alle publikasjoner
Misvær, Nina;Helseth, Sølvi (2017). Kapittel 1: Livskvalitet og vennskap. Kvarme, Lisbeth Gravdal (Red.), Sårbare skolebarn Trivsel og helse for barn med psykososiale utfordringer. 1. s. 11-30. Fagbokforlaget.
Hansen, Siri;Strømsvåg, Kristine;Valla, Lisbeth;Misvær, Nina (2017). Mobilbruk kan skade samspillet med barn. Sykepleien.
Misvær, Nina (2017). Mobilbruk hos foreldre. NRK1 Dagsrevyen.
Misvær, Nina (2017). Småbarnsforeldre og mobilbruk. NRK radio Norgesglasset.
Misvær, Nina (2016). "Sover ute året rundt". Adresseavisen.
Misvær, Nina (2016). "Dette må du vite om samsoving". foreldre.no.
Misvær, Nina (2016). "Kjærestetid - viktig å gjøre ting sammen". Foreldre & Barn 02/16.
Misvær, Nina (2016). "Det er umulig å følge alle foreldrerådene på en og samme tid". foreldre.no.
Misvær, Nina (2016). "Flere samlivsbrudd fra barnet fyller tre år". foreldre.no.
Misvær, Nina (2016). Barn med småmark. NRK Østlandsendingen.
Andenæs, Randi;Helseth, Sølvi;Ribu, Lis;Misvær, Nina;Småstuen, Milada C (2016). Level of life satisfaction and neuroticism are accociated with insomnia in users and non-users of prescribed sleep medication. 23rd Congress of the European Sleep Research Society. European Sleep Research Society.
Misvær, Nina (2015). Hva skjer i kroppen når man blir sint?. NRK mp3.
Misvær, Nina (2015). 5 ting du bør lære barna før de fyller fem år. foreldre.no.
Misvær, Nina (2015). Om små barn og søvn. God morgen Norge, TV2.
Misvær, Nina (2015). Søvnskolen: Baby 0 - 3 måneder. Mammanett.
Misvær, Nina (2015). Hei, jeg er pensjonist snart. Kan dere bruke meg til noe?. Bergens Tidende.
Misvær, Nina (2015). Faren nektet å fjerne teppe. Mammanett.
Misvær, Nina (2015). Ny studie: Lite søvn kan gi atferdsproblemer hos små barn. VG.
Misvær, Nina (2015). Om barn og syn. Verdens synsdag. Norges Blindeforbund.
Misvær, Nina (2015). Økt risiko for krybbedød. Mammanett.
Misvær, Nina (2015). Fikk 4 barn i løpet av 15 måneder!. Allers 18/2015.
Misvær, Nina (2015). Du kan faktisk få barnet til å sove hele natten. foreldre.no.
Misvær, Nina (2015). Hvordan få barn til å sove. Podcast HiOA - Viten og snakkis.
Misvær, Nina (2015). "Barn som sover ute i barnehagen unngår smitte". www.barnehage.no.
Andenæs, Randi;Misvær, Nina;Løyland, Borghild;Helseth, Sølvi;Wahl, Astrid Klopstad;Halvorsrud, Liv;ingrid helen, ravn;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Valeberg, Berit Taraldsen;Utne, Inger;Leegaard, Marit;Ribu, Lis;Schwartz, Carolyn E. (2014). Translation as a team-building effort: A cost-effective method for mass translation of quality-of-life tools. ISOQOL 21st Conference. International Society for Quality of Life Research (ISOQOL).
Misvær, Nina (2014). Om dagens ungdom. NRK Østlandsendingen.
Misvær, Nina (2014). Sover barnet ditt for lite?. Mammanett.
Riiser, Kirsti;Ommundsen, Yngvar;Småstuen, Milada Cvancarova;Løndal, Knut;Misvær, Nina;Helseth, Sølvi (2014). Fitness and health-related quality of life. ISOQOL 21st Annual Conference. International Society for Quality of Life Research.
Misvær, Nina (2014). Når bør barn sove på eget rom?. Mammanett.
Misvær, Nina (2014). "Barn og ulykker - små barn skader seg mest". Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2014). Helsesøster Rabaldra. Forskningsmagasinet viten + praksis HiOA.
Misvær, Nina (2014). Skolehelsetjenesten - en viktig arena for forebygging. Tidsskrift for Den norske legeforening.
Misvær, Nina (2014). Barn og nakenhet. God morgen Norge TV2.
Misvær, Nina (2014). "Fleire helsesøstre gjev færre dropouts". P5.
Misvær, Nina (2014). "Barn trenger like mye søvn om sommeren". Foreldre & Barn.
Misvær, Nina;Borch, Guri Waalen;Hansen, Lene Chatrin;Drugli, May Britt;Moström, Krister;Hjelbak, Helene;Llort, Sonia Munoz;Marsdal, Kjersti Engen (2014). Barnehager eller bunnlinjer?. Dagbladet.
Misvær, Nina (2014). Kommentarer om skolehelsetjenesten. Presentasjon av rapporten HELSE PÅ BARNS PREMISSER. Barneombudet.
Misvær, Nina (2014). Om å amme andres barn. God morgen Norge TV2.
Misvær, Nina (2014). "Stol på magefølelsen". Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2014). "Etterlyser flere helsesøstre". Forskning.no.
Misvær, Nina (2014). Skolehelsetjeneste. NRK Østlandssendingen.
Misvær, Nina (2014). Tobias (18 mndr.) nekter å sove!. Mammanett.no.
Misvær, Nina (2013). Sosiale forskjeller avgjørende for barns søvn. NRK P2 Nyhetsmorgen.
Misvær, Nina;Fredriksen, Frode;Hansen, Lene Chatrin;Killen, Kari;Rønneberg, Anne;Fuglaamoen, Maarten;Eriksen, Anne-Christine;Llort, Sonia Munoz;Evenrud, Eivor;Borch, Guri Waalen;Abueg, Ruzzel;Solheim, Morten;Hjelbak, Helene;Mostrøm, Krister;Oppedal, Ingrid Sofie (2013). Åpent brev til fire ministre. Dagsavisen - Nye Meninger.
Misvær, Nina (2013). Skolehelsetjenesten. Robust oppvekst i Nordland. Den norske legeforening.
Misvær, Nina (2013). Hvordan bli kvitt hodelus. God morgen Norge TV2.
Misvær, Nina (2013). Nå angriper lusa. Dagbladet.
Misvær, Nina (2013). Slik får du barna til å sove om sommeren. Fædrelandsvennen.
Misvær, Nina;Killen, Kari;Hansen, Lene Chatrin;Fredriksen, Frode;Rønneberg, Anne;Mostrøm, Krister;Hjelbak, Helene;Solheim, Morten;Abueg, Ruzzel;Borch, Guri Waalen;Evenrud, Eivor;Llort, Sonia Munoz;Oppedal, Ingrid Sofie;Eriksen, Anne-Christine;Fuglaamoen, Maarten (2013). For barnas beste. Dagbladet.
Misvær, Nina (2013). Babygråt - slik tolker du babyens gråt. Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2013). Soveskolen. Foreldre og barn.
Misvær, Nina (2013). Barnefordeling etter samlivsbrudd. Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2013). "Tegnene på at du er ferdig med barn.". Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2013). "Trøtt om dagen og kvikk om kvelden?. Dagbladet.
Misvær, Nina (2013). "Bør små barn sove ute?". God morgen Norge TV2.
Misvær, Nina (2013). Kommunikasjon. Misvær, Nina Lagerløv, Per (Red.), Håndbok for helsestasjoner 0 - 5 år. Kommunikasjon. s. 68-91. Kommuneforlaget AS.
Misvær, Nina (2013). Helsestasjonsprogrammet. Misvær, Nina Lagerløv, Per (Red.), Håndbok for helsestasjoner 0 - 5 år. Helsestasjonsprogrammet. s. 19-67. Kommuneforlaget AS.
Misvær, Nina (2013). Søvn. Misvær, Nina Lagerløv, Per (Red.), Håndbok for helsestasjoner 0 - 5 år. Søvn. s. 156-179. Kommuneforlaget AS.
Misvær, Nina (2013). Gode søvnvaner og "madrassmetoden". Kamille Mor og Barn.
Misvær, Nina (2013). Om helsesøsterdekningen i skolehelsetjenesten. TV2 Nyhetskanalen.
Misvær, Nina (2013). Om antall barn og mødres stress. NRK P1.
Misvær, Nina (2013). Frie tøyler i ferien. Foreldre og barn. Vol. 37.
Misvær, Nina (2013). Ungdom og livskvalitet. Foreldremøte (ungdomsskole og VGS). FAU Fyrstikkalléen skole.
Misvær, Nina (2013). "Slik vet du at babyen spiser nok". mammanett.no.
Misvær, Nina (2013). "Barn og følelser - slik tolker du tårene". Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2013). "Natteskrekk - derfor våkner barna om kvelden". Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2013). Gener bestemmer hvor godt babyen din sover om natten. Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2013). Foreldrenes økonomi påvirker søvn. NRK 1 Morgennytt.
Misvær, Nina (2012). Om små barn og søvn. God morgen Norge TV2.
Brigtsen, Anne Karin;Lagerløv, Per;Misvær, Nina;Nordeng, Hedvig Marie Egeland;Ertesvåg, Åse (2012). Barn og sol (Norges Apotekerforening).
Misvær, Nina (2012). "Overtrøtte barn våkner tidlig i helgen". Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2012). "Dårlige nettråd - ikke bruk nettet som helsesøster". Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2012). Programmet Kveldsåpent om: Barn og søvn i ferien. NRK P1.
Misvær, Nina (2012). "Fortvilte foreldre ber om søvnhjelp". Aftenposten.
Misvær, Nina (2012). "Sove hele natten?" Om barn og søvn. Foredrag i forbindelse med Hjerneuken. Hjernerådet.
Misvær, Nina (2012). "Kan du ikke bare legge deg å sove!". Foreldre og barn. Vol. 36.
Misvær, Nina (2012). "Marsj i seng!" Om barn og søvn. Med våkent blikk på søvnens betydning. Norsk Psykologforening.
Misvær, Nina (2012). "Bli bleiefri i sommer". Foreldre og barn. Vol. 36.
Misvær, Nina (2012). "10 ting du bør vite om bleieutslett". Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2012). "Søvnløs?". Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2012). "Slik lurer du barnet til å sove". Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2012). "Så lenge skal barnet sove". Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2012). "Hvordan kan jeg få barnet mitt til å sove?". Nettprat - www.aftenposten.no.
Misvær, Nina (2012). "Lek mot lærevansker". Foreldre og barn. Vol. 36.
Misvær, Nina (2012). "En av fem barn har dette - uten at foreldrene vet om det". tv2.no.
Misvær, Nina (2012). "Slik bader du babyen din". mammanett.no.
Misvær, Nina (2012). "Søvndebatten: Gråtekur eller ikke?". www.mammanett.no.
Misvær, Nina (2012). "Tema: Skolehelsetjenesten". Hjem & skole.
Misvær, Nina (2012). Barneoppdragelse søvn - spørsmål og svar. Aftenposten.
Goth, Ursula-Georgine Småland;Misvær, Nina;Netskar, Anne Kate (2012). Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant ikke-vestlige innvandrere. Tidsskrift for jordmødre. Vol. 8.
Misvær, Nina (2012). "Mener for mye omsorg kan gi barna søvnproblemer". www.aftenposten.no.
Misvær, Nina (2012). "Ungdommers opplevelse av livskvalitet". Høstseminar for helsesøstre i Oslo. NSF's Faggruppe av helsesøstre Oslo.
Misvær, Nina (2012). Om småmark hos barn. God morgen Norge TV2.
Misvær, Nina (2012). "La barna ta en sommer-siesta". VG.
Misvær, Nina (2012). "Sjekk om babyen din er a- eller b-menneske". Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2012). Småbarnsforeldre og sex. Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2012). Hodelus. God morgen Norge TV2.
Misvær, Nina (2012). "Slik leker du med babyen din". mammanett.no.
Misvær, Nina (2012). "Slik leker du barnet ditt smart". Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2012). "Barn og seksualitet". Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2012). "Slik får du barna til å sove i sommer". Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2012). Diskusjon om barns matpakker på aktualitetsprogrammet "17.30". P4.
Misvær, Nina (2012). "Se hva desperate foreldre gjør for å få barna til å sove". Foreldre & Barn.
Misvær, Nina (2012). "Baby i barnevogn: Slik skal det ikke gjøres". mammanett.no.
Misvær, Nina (2011). Om barn og søvn. Tanum bokhandel Karl Johan. Tanum.
Misvær, Nina (2011). Barnepsykolog til småbarnsforeldre: Legg fra deg mobilen. Barnevakten.no.
Misvær, Nina;Lagerløv, Per;Brigtsen, Anne Karin;Nordeng, Hedvig Marie Egeland;Ertesvåg, Åse (2011). Gode råd når barnet ditt har feber (Norges Apotekforening).
Misvær, Nina;Nordeng, Hedvig Marie Egeland;Lagerløv, Per;Brigtsen, Anne Karin;Ertesvåg, Åse (2011). Gode råd når barnet ditt har tett nese (Norges Apotekforening).
Misvær, Nina (2011). Søvn i alle aldre. Høstmøte for helsesøstre i Oslo. NSF's Faggruppe av Helsesøstre i Oslo.
Misvær, Nina (2011). Åtte tegn på at du har en glad baby. Foreldre & Barn (www.foreldre.no).
Misvær, Nina (2011). "Lite søvn hemmer barns utvikling". Adresseavisen.
Misvær, Nina (2011). Søvn hos de minste. Helsesøsterkongress. Landsgruppen av Helsesøstre NSF.
Misvær, Nina (2011). "Disse tabbene gjør førstegangsforeldre". Foreldre og Barn/Din Baby.
Misvær, Nina;Nordeng, Hedvig Marie Egeland;Brigtsen, Anne Karin;Ertesvåg, Åse;Lagerløv, Per (2011). Svangerskapskvalme (Norges Apotekerforening).
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Helseth, Sølvi;Glavin, Kari;Misvær, Nina (2011). Helsesøster etterlyses. Kommunal rapport.
Misvær, Nina (2011). Råd mot hodelus. God morgen Norge TV2.
Misvær, Nina (2011). Om nybakte mødre og sosialt nettverk i programmet "Lang lunsj". NRK Østlandsendingen.
Misvær, Nina;Helseth, Sølvi (2011). "Livskvalitet…? Eh… jeg forbinder det egentlig med hvordan man har det.". Unges helse. Helsedirektoratet og Nasjonalt Kompetansesenter for mestring.
Misvær, Nina (2011). Veiing og måling av skolebarn. God morgen Norge TV2.
Misvær, Nina (2011). Førstehjelp til små barn. God morgen Norge TV2.
Misvær, Nina (2010). Skolens sex-undervisning er for tilfeldig. VG NETT.
Misvær, Nina (2010). Tverrfaglig gruppe med råd til foreldre. Apotekforeningens tidsskrift.
Misvær, Nina (2010). Slik snakker du med barna dine om sex. VG.
Lagerløv, Per;Ertesvåg, Åse;Misvær, Nina;Nordeng, Hedvig Marie Egeland;Brigtsen, Anne Karin (2010). Gode råd om barn og søvn.
Ertesvåg, Åse;Lagerløv, Per;Misvær, Nina;Nordeng, Hedvig Marie Egeland;Brigtsen, Anne Karin (2010). Gode råd om halsbrann og sure oppstøt hos gravide og ammende.
Ertesvåg, Åse;Lagerløv, Per;Misvær, Nina;Nordeng, Hedvig Marie Egeland;Brigtsen, Anne Karin (2010). Gode råd om barn og forstoppelse.
Misvær, Nina;Brigtsen, Anne Karin;Lagerløv, Per;Nordeng, Hedvig;Ertesvåg, Åse (2010). Halsbrann og sure oppstøt hos gravide og ammende.
Misvær, Nina;Lagerløv, Per;Brigtsen, Anne Karin;Nordeng, Hedvig;Ertesvåg, Åse (2010). Når spedbarnet er urolig og gråter mye.
Misvær, Nina;Helseth, Sølvi (2010). Adolescents' perception of quality of life; what it is and what matters. Helsesøsterkongress. Landsgruppen av helsesøstre NSF.
Misvær, Nina (2010). Sykdom og helse hos små barn. Foredragsserie for småbarnsforeldre. Asker bibliotek - Asker kommune.
Misvær, Nina (2009). Gode råd til nybakte foreldre. kompetanseoppbyggende kurs for apotekansatte. Apotek1.
Misvær, Nina (2009). Familievernet. Haugland, Siren Misvær, Nina (Red.), Håndbok for skolehelsetjenesten. 7.8. s. 490-491. Kommuneforlaget AS.
Misvær, Nina (2009). Fysioterapitjenesten. Haugland, Siren Misvær, Nina (Red.), Håndbok for skolehelsetjenesten. 7.5. s. 470-474. Kommuneforlaget AS.
Misvær, Nina (2009). Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Haugland, Siren Misvær, Nina (Red.), Håndbok for skolehelsetjenesten. 7.4. s. 465-467. Kommuneforlaget AS.
Misvær, Nina (2009). Foreldre. Haugland, Siren Misvær, Nina (Red.), Håndbok for skolehelsetjenesten. 7.2. s. 450-458. Kommuneforlaget AS.
Misvær, Nina (2009). Noen smittsomme hudsykdommer. Haugland, Siren Misvær, Nina (Red.), Håndbok for skolehelsetjenesten. 6.6. s. 423-428. Kommuneforlaget AS.
Misvær, Nina (2009). Legemiddelhåndtering. Haugland, Siren Misvær, Nina (Red.), Håndbok for skolehelsetjenesten. 6.2. s. 402-406. Kommuneforlaget AS.
Misvær, Nina (2009). Vaksinasjon. Haugland, Siren Misvær, Nina (Red.), Håndbok for skolehelsetjenesten. 4.8. s. 317-325. Kommuneforlaget AS.
Misvær, Nina (2009). Helseopplysning og læreplaner. Haugland, Siren Misvær, Nina (Red.), Håndbok for skolehelsetjenesten. 4.7. s. 303-315. Kommuneforlaget AS.
Misvær, Nina (2009). Helseundersøkelser. Haugland, Siren Misvær, Nina (Red.), Håndbok for skolehelsetjenesten. 4.6. s. 296-302. Kommuneforlaget AS.
Misvær, Nina;Haugland, Siren (2009). Tannhelsetjenesten. Haugland, Siren Misvær, Nina (Red.), Håndbok for skolehelsetjenesten. 7.6. s. 475-485. Kommuneforlaget AS.
Misvær, Nina;Haugland, Siren (2009). Førstehjelp ved skoleskader. Haugland, Siren Misvær, Nina (Red.), Håndbok for skolehelsetjenesten. 6.8. s. 436-444. Kommuneforlaget AS.
Misvær, Nina;Haugland, Siren (2009). Noen nøkkelfaktorer. Haugland, Siren Misvær, Nina (Red.), Håndbok for skolehelsetjenesten. 4.1. s. 256-259. Kommuneforlaget AS.
Misvær, Nina (2009). "Babygråt som oftast ufarleg". NRK Puls.
Misvær, Nina (2009). Barn sover mindre. Dagens Medisin.
Misvær, Nina (2009). Søvn. Foreldre og barn.
Misvær, Nina (2009). Småbarnsforeldres parforhold. Foreldre og barn.
Misvær, Nina (2009). Diskusjon med Knut Inge Klepp om skolehelsetjenestens rolle ved veiing og måling av alle barn. TV2 God morgen Norge.
Misvær, Nina (2009). Småbarnsforeldres parforhold i forbindelse med studie publisert i Journal of Family Nursing i mai. TV2 God morgen Norge.
Misvær, Nina (2009). Ungdoms opplevelse av livskvalitet; hva det er og hva som betyr noe. Oppvekst 2009. Faglig Forum.
Brigtsen, A.K;Eriksen, U;Hov, A;Lagerløv, Per;Misvær, Nina;Nordeng, H (2009). Gode råd når barnet ditt hoster.
Misvær, Nina;Lagerløv, Per;Nordeng, Hedvig;Brigtsen, Anne Karin;Ertesvåg, Åse (2009). Når barnet ditt har småmark.
Brigtsen, A.K;Eriksen, U;Hov, A;Lagerløv, Per;Misvær, Nina;Nordeng, H (2009). Gode råd om barn og søvn.
Brigtsen, A.K;Hov, A;Lagerløv, Per;Misvær, Nina;Nordeng, H (2009). Gode råd når barnet ditt har akutt magesyke (diare/oppkast).
Misvær, Nina (2009). Sove hele natten. presentasjon av bok.
Misvær, Nina (2009). Livskvalitet hos barn og unge. kurs for fosterforeldre. Norsk forsterhjemsforening.
Misvær, Nina (2009). Sove hele natten. Presentasjon av bok.
Misvær, Nina (2009). Sove hele natten. Babybokbad:.
Helseth, Sølvi;Misvær, Nina (2008). Adolescents' perceptions of quality of life. The 15th Annual Conference of Quality of life. Research and Action: Toward Good Quality of Life and Equity in Health. ISOQOL.
Misvær, Nina (2008). En rivende språkutvikling. De første bøkene. Leselykke. Inspirasjonsbok om barn og lesing. Ettåringen. s. 46-49.
Misvær, Nina (2008). Å lytte til lyder. Leselykke. Inspirasjonsbok om barn og lesing. Det første året. s. 38-39.
Misvær, Nina;Lagerløv, Per;Nordeng, Hedvig;Brigtsen, Anne Karin (2008). Når du har såre brystknopper.
Misvær, Nina;Lagerløv, Per;Nordeng, Hedvig;Brigtsen, Anne Karin (2008). Når barnet ditt skal ha medisin.
Misvær, Nina;Lagerløv, Per;Brigtsen, Anne Karin;Nordeng, Hedvig (2008). Spedbarn og kosttilskudd.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 61 50
Telefon (mobil): +47 997 49 758
Besøksadresse: Pilestredet 32, Oslo, N080.034