HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Nina Heidenstrøm

stipendiat

Kort om

Forskningsgrupper

Teknologi og bærekraft

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (14) Forskningsrapporter (11) Formidling (40) OsloMet-publikasjoner (16)
Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Kvarnlöf, Linda (2018). Coping with blackouts: A practice theory approach to household preparedness. Journal of Contingencies and Crisis Management. Vol. 26. doi: 10.1111/1468-5973.12191
Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Storm-Mathisen, Ardis (2017). Reconnection work. A network approach to households' dealing with ICT breakdowns. Akademisk Kvarter. Vol. 15.
Gram-Hanssen, Kirsten;Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Vittersø, Gunnar;Madsen, Line Valdorff;Jacobsen, Mette Hove (2017). Selling and installing heat pumps: influencing household practices. Building Research & Information. Vol. 45. doi: 10.1080/09613218.2016.1157420
Vittersø, Gunnar;Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Tangeland, Torvald (2016). Energismarte Husholdninger?. Lavik, Randi Borgeraas, Elling Martin (Red.), Forbrukstrender 2016. SIFO-survey: Bruk av ullklær, miljøholdninger, miljøatferd, digital betaling, håndverkertjenester, søndagshandel, med barn i butikken, innholdsmarkedsføring. 3. s. 21-25.
Vittersø, Gunnar;Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2016). Bruktomsetning på internett. Til det beste for miljøet?. Vittersø, Gunnar Borch, Anita Laitala, Kirsi Maria Strandbakken, Pål (Red.), Forbruk og det grønne skiftet. 7. s. 109-129. Novus Forlag.
Tangeland, Torvald;Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Throne-Holst, Harald (2016). Teknologioptimisme – en behagelig hindring for bærekraftig forbruksutvikling?. Vittersø, Gunnar Borch, Anita Laitala, Kirsi Maria Strandbakken, Pål (Red.), Forbruk og det grønne skiftet. 4. s. 55-75. Novus Forlag.
Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Vittersø, Gunnar;Throne-Holst, Harald (2015). Understanding consumption as social practice in enviromental policy. Strandbakken, Pål Gronow, Jukka (Red.), The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. 3. s. 59-84. Abstrakt forlag.
Strandbakken, Pål;Heidenstrøm, Nina (2013). Utgang. Strandbakken, Pål Heidenstrøm, Nina (Red.), Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket. 13. s. 259-267. Novus Forlag.
Heidenstrøm, Nina;Strandbakken, Pål (2013). Å leke Gud med utendørsklimaet. Terrassevarmere og energibruk. Strandbakken, Pål Heidenstrøm, Nina (Red.), Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket. 10. s. 207-224. Novus Forlag.
Strandbakken, Pål;Heidenstrøm, Nina (2013). Mobiltelefoner og frysere. Forbrukerpraksiser og produkters levetid. Strandbakken, Pål Heidenstrøm, Nina (Red.), Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket. 4. s. 83-98. Novus Forlag.
Se alle publikasjoner
Strandbakken, Pål;Heidenstrøm, Nina (2013). Hinsides symbolverdi. Strandbakken, Pål Heidenstrøm, Nina (Red.), Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket. 1. s. 9-30. Novus Forlag.
Strandbakken, Pål;Heidenstrøm, Nina (2013). Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket. ISBN: 978-82-7099-737-4. 272 s. Novus Forlag.
Stø, Eivind;Heidenstrøm, Nina;Strandbakken, Pål;Throne-Holst, Harald (2011). A secret success: Reduced electricity consumption in Norwegian households. Lindström, Therese Nilsson, Lisa (Red.), Energy efficiency first: The foundation of a low-carbon society. ECEEE 2011 Summer Study Proceedings. 8-385. s. 2047-2056. European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE).
Heidenstrøm, Nina;Strandbakken, Pål;Throne-Holst, Harald (2011). Conceptualization of a new technology: exploring the terrace heater. Lindström, Therese Nilsson, Lisa (Red.), Energy efficiency first: The foundation of a low-carbon society. ECEEE 2011 Summer Study Proceedings. 8-315. s. 1993-2000. European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE).
Hebrok, Marie;Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2017). Maten vi kaster - En studie av årsaker til og tiltak mot matsvinn i norske husholdninger. ISBN: 82-7063-463-8. 162 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO.
Tangeland, Torvald;Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Vittersø, Gunnar (2017). Endringer i forbruksutviklingen i Norge - implikasjoner for det grønne skiftet. 103 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO.
Strandbakken, Pål;Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Vittersø, Gunnar (2015). Energisparende teknologier i norske husholdninger: Luft til luft varmepumper. ISBN: 82-7063-455-7. 195 s. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).
Tangeland, Torvald;Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2015). Indikatorer for forbruksutviklingen i Norge - implikasjoner for bærekraft. Oppdragsrapport nr. 1-2015. 70 s. Statens insntitutt for forbruksforsking.
Heidenstrøm, Nina;Stø, Eivind;Throne-Holst, Harald (2013). Forbruk og bærekraftsindikatorer - første fase. 42 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Heidenstrøm, Nina;Strandbakken, Pål (2012). Air to air heat pumps in Norwegian households Technological and market development, media analysis, and the use of practice theory to study consumption. 59 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Heidenstrøm, Nina;Jacobsen, Eivind;Borgen, Svein Ole (2011). Seleksjon og ignorering : Forbrukerstrategier for å manøvrere i merkemangfoldet. 146 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Heidenstrøm, Nina (2010). A secret success? : arbeidspakke 1 - Validering av data. 49 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Se alle publikasjoner
Heidenstrøm, Nina (2010). Bærekraftig forbruk : en studie av miljøverneres hverdag. ISBN: 978-82-7063-427-9. 130 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Hebrok, Marie;Heidenstrøm, Nina (2018). Tiltak for mindre matsvinn. Norske forbrukere vet at matsvinn er et stort klimaproblem, men det er fortsatt langt fra holdning til handling.. Nationen.
Hebrok, Marie;Heidenstrøm, Nina (2018). Fridge Studies - Looking into the fridge to understand food waste. PLATEFORMS inception meeting. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.
Throne-Holst, Harald;Heidenstrøm, Nina (2018). Expecting electricity, consuming communication. Citizen-consumers’ ambiguous attitudes towards electricity and ICT infrastructure. Research Network Sociology of Consumption - ESA. University of Copenhagen.
Heidenstrøm, Nina (2018). Fridge studies. Looking into the fridge to understand food waste. SCORAI – Sustainable Consumption Research and Action Initiative. Copenhagen Business School.
Heidenstrøm, Nina (2018). Hvorfor kaster vi mat, og hva kan gjøres for å redusere matsvinn i husholdningene?. Koordineringsmøte for matsvinn. Klima- og miljødepartementet.
Heidenstrøm, Nina (2018). Formell og uformell beredskap i norske hushold. Sluttseminar HOMERISK. Norsk Teknisk Museum.
Heidenstrøm, Nina;Voll, Bjørn Ivar (2018). Kva gjer du når straumen blir borte?. Nynorsk pressekontor.
Se alle publikasjoner
Heidenstrøm, Nina (2018). SIFO og HOMERISK: Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure. DIST seminar. Aalborg Universitet.
Hebrok, Marie;Heidenstrøm, Nina (2018). Hvorfor kaster vi mat, og hva kan skolen bidra med i arbeidet mot matsvinn?. Mat og helse i skolen. Vol. 1.
Heidenstrøm, Nina;Hebrok, Marie (2018). Hva tenker forbrukerne om matemballasje, og hvordan påvirker den matsvinnet i husholdningene?. Morgendagens plastløsninger for mat. Nofima.
Hebrok, Marie Cathrine;Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2017). De som handler mye og sjelden, kaster mer mat. NTB.
Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Hebrok, Marie Cathrine;Lavold, Hallvard (2017). Hva har du i kjøleskapet?. Viten + snakkis.
Hebrok, Marie Cathrine;Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2017). Hvorfor kaster vi mat, og hva kan gjøres for å redusere matsvinn i husholdningene?. Avfallsforum. Renovasjonsetaten, Oslo kommune.
Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2017). HOMERISK: Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure. SAMRISK konferanse. Norges Forskningsråd.
Tangeland, Torvald;Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Vittersø, Gunnar (2017). Energy reduction in Norwegian households as part of the green transition?. European Sociological Association Conference. European Sociological Association.
Hebrok, Marie;Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2017). Contextual measures to reduce household food waste. The 18th conference of the European Roundtable for Sustainable Consumption and Production Society.
Hebrok, Marie;Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2017). Maten vi kaster. SIFOs frokostseminar. SIFO.
Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Hebrok, Marie (2017). Dropp datostempelet. Dagens næringsliv.
Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2017). Informal preparedness resources for electricity and ICT breakdowns in Norwegian rural and urban households. European Sociological Association Conference. European Sociological Association.
Vittersø, Gunnar;Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Tangeland, Torvald (2016). Energismarte forbrukere?. Forbrukstrender 2016. Forbruksforskningsinstituttet SIFO.
Kvarnlöf, Linda;Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2015). The importance of local communities and informal networks for household capacities to deal with electricity and ICT breakdowns in crisis and disasters. NEEDS Conference. University of Copenhagen.
Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Storm-Mathisen, Ardis (2015). A network approach to households’ role in electricity and ICT breakdowns. ESA 2015 - European Sociological Association Annual Conference. ESA.
Tangeland, Torvald;Vittersø, Gunnar;Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2015). Changes in environmental attitudes among Norwegian consumers - Implications for consumption of materials and energy. Global Cleaner Production & Sustainable Consumption Conference - Accelerating the Transition to Equitable Post Fossil-Carbon Societies.
Gram-Hanssen, Kirsten;Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Vittersø, Gunnar;Madsen, Line Valdorff;Jacobsen, Mette Hove (2015). Heat pumps and the provision system – Efficient technologies, energy savings and comfort practices. Nordic Environmental Social Science Conference. NESS.
Tangeland, Torvald;Vittersø, Gunnar;Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2015). How to measure sustainable consumption?. The European Sociological Association (ESA) conference. The European Sociological Association (ESA).
Strandbakken, Pål;Vittersø, Gunnar;Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2015). Kundenes opplevelse av luft til luft varmepumper. Varmepumpekonferansen. Norsk Varmepumpeforening.
Vittersø, Gunnar;Heidenstrøm, Nina;Strandbakken, Pål (2014). Dematerialisation as environmental strategy: shifting the focus from products to practices.. European Sociological Association Consumption Research Network Interim Meeting, O\'Porto. European Sociological Association Consumption Research Netwo.
Strandbakken, Pål;Heidenstrøm, Nina (2013). Forord. Strandbakken, Pål Heidenstrøm, Nina (Red.), Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket. Forord. Novus Forlag.
Heidenstrøm, Nina;Gram-Hanssen, Kirsten;Strandbakken, Pål;Haunstrup Christensen, Toke (2013). Changed norms of comfort in different energy cultures. The case of heat pumps. ECEEE Summer Study 2013. ECEEE.
The fire in Lærdal. (2014) Presentasjon av brannen i Lærdal holdt på HOMERISK kick-off møte, Oslo 21.11.14
Forbruk og det grønne skiftet. (2018) Kunnskapsoppsummeringer forbrukerpolitikk 2018
Endringer i forbruksutviklingen i Norge. (2017) Oppdragsrapport nr. 4-2017
Bærekraftig livsstil. (2010) foredrag holdt ved BLDs internseminar på Oscarsborg, 14. oktober 2010.
Maten vi kaster. (2017) Fagrapport nr. 1-2017
Se alle publikasjoner
Kundenes opplevelse av luft til luft varmepumper. (2015) Innlegg holdt på Varmepumpekonferansen 3. mars 2015
Utgang. (2013)

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 29
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X778