HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Arbeid, ledelse og mestring

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter (4) Formidling (70) HiOA-publikasjoner (4)
Drange, Ida;Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Wathne, Christin Thea (2017). Arbeidslivsrelasjoner i endring. Medbestemmelsesbarometeret 2017.. 26 s. Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.
Ingelsrud, Mari Holm;Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten (2017). Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid En undersøkelse blant medlemmer av Lederne som jobber skift på offshoreinstallasjoner. 34 s. Lederne.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Drange, Ida (2017). Ledelsesbarometeret 2017. Delrapport 2. Tillit, konflikt og omstilling. Lederne.
Nordrik, Bitten;Falkum, Eivind (2015). Demonteringen av den norske arbeidslivsmodellen. Norsk Ledelsesbarometer 2015. 65 s. Fagforbundet Lederne.
Wathne, Christin Thea;Nordrik, Bitten;Fossen, Øystein (2017). Mindre arbeidskrim - mer sykefravær?. Dagens næringsliv.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten (2016). Trenger vi medbestemmelse i arbeidslivet?. Arendalsuka. Lederne.
Nordrik, Bitten (2016). Lederne: – 30 prosent av arbeidsgiverne utnytter smutthull i loven til å pålegge mer overtid. Teknisk Ukeblad / tu.no.
Nordrik, Bitten (2016). Tre av ti arbeidsgivere jukser med arbeidstid. Eikernytt.
Nordrik, Bitten;Falkum, Eivind (2016). - Åpner for å omgå reglene om arbeidstid. Dagens næringsliv.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Ingelsrud, Mari Holm (2016). Ny barometer tar pulsen på medbestämmandet i Norge. Arbeidsliv i Norden.
Nordrik, Bitten;Falkum, Eivind (2016). Når ansatte ikke tør si fra. Aftenposten.
Nordrik, Bitten (2016). Jeg kommer til å henge på deg 24/79 Jeg kan garantere deg at du kommer til - ...å sykmelde deg, for dette kommer du ikke til å få til9. DET NYE ARBEIDSLIVET. Dagbladet.
Nordrik, Bitten;Falkum, Eivind (2016). Økseskaft. Dagens næringsliv.
Se alle publikasjoner
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten (2016). Varsku om den norske modellen - Mister innflytelse på arbeidsplassen. Dagsavisen.
Nordrik, Bitten (2016). Lederne avdeling Ålesund. Kurs.
Nordrik, Bitten (2016). Når ansatte ikke tør si fra. HMS-konferansen. Industri Energi.
Nordrik, Bitten (2016). Trender og arbeidsmiljøkartlegging. Dagskurs. Bedriftshelse1.
Nordrik, Bitten (2016). Nye styrings- og ledelsesmodeller: utfordres partssamarbeidet?. Kurs for tillitsvalgte. EL & IT Forbundet Distrikt Hedmark og Oppland.
Nordrik, Bitten (2016). Nye styrings og ledelsesmodeller: en utfordring for fagbevegelsen. Kurs for tillitsvalgte. SAFE i Archer.
Nordrik, Bitten (2016). Fra demokratisk samarbeids-ledelse til autoritær styring. 2 dagers kurs. SAFE.
Nordrik, Bitten (2016). Utfordrer nye styrings- og ledelsesmodeller den norske samarbeidsmodellen. Kurs for ledere og tillitsvalgte.
Nordrik, Bitten (2016). Arbeidsmiljøkartlegging. Kurs for tillitsvalgte. Utdanningsforbundet Rogaland.
Nordrik, Bitten (2016). Karakterer i arbeidslivet. Kurs for unge tillitsvalgte.
Nordrik, Bitten (2016). Arbeidstakermedvirkning under press. Kurs for tilsynsledere i Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet.
Nordrik, Bitten (2016). Arbeidsmiljøkartlegging. Kurs. Grimstad kommune.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Ingelsrud, Mari Holm (2016). Medbestemmelsesbarometeret. Lansering av Medbestemmelsesbarometeret 2016. AFI.
Nordrik, Bitten (2015). Arbeidsmiljø- eller tilfredshetsundersøkelser; noen refleksjoner. Studieadministrativ dag HiOA. HiOA.
Nordrik, Bitten (2015). Opplæring/undervisning LO Forhandlings- og HMS-avdeling. Seminar. LO - Landsorganisasjonen i Norge.
Nordrik, Bitten (2015). Opplæring/undervisning tillitsvalgte. Fagforbundet Stavanger. Fagforbundet Stavanger AVD 019.
Nordrik, Bitten (2015). Innledning Landsmøte. Opplæring tillitsvalgte. SAFE.
Nordrik, Bitten (2015). Innledning LO's Fylkeslederkonferansen. Fylkeslederkonferansen, Opplæring tillitsvalgte. LO - Landsorganisasjonen i Norge.
Nordrik, Bitten (2015). Opplæring tillitsvalgte. NSF Lederkonferanse Hordaland. Norsk Sykepleieforbund.
Nordrik, Bitten (2015). Tillitsvalgtkonferansen. Konferanse. Bibliotekarforbundet.
Nordrik, Bitten (2015). HRM - store endringer på kattepoter. Dagskurs. EL&IT Forundet Distrikt Trøndelag.
Nordrik, Bitten (2015). Opplæring av Verneombud/HMS-konferanse. HMS-konferanse. EL&IT Forbundet.
Nordrik, Bitten (2015). Fra samarbeidsledelse til autoritær styring. Kurs 2 dager, Opplæring av tillitsvalgte. SAFE.
Nordrik, Bitten (2015). Oppstartsseminar Bekkjarvik. Opplæring tillitsvalgte. Utdanningsforbundet Bergen.
Nordrik, Bitten (2015). Fra samarbeidsledelse til autoritær styring. Kurs 2 dager, Opplæring av tillitsvalgte. Norsk Helikopteransattes Forbund.
Nordrik, Bitten (2015). Opplæring av Vernombud. Opplæring/undervisning. Fagforbundet.
Nordrik, Bitten (2015). En kritisk analyse og juridisk blikk på HR. Kurs 2 dager. Lederne.
Nordrik, Bitten (2015). Foredrag vedr. kontrolltiltak. Foredrag. NTL - Norsk Tjenestemannslag.
Nordrik, Bitten (2015). Nye styrings og ledelsestrender; en arbeidsmiljøutfording. Foredrag. Arbeidstilsynet.
Nordrik, Bitten (2015). En kritisk analyse og juridisk blikk på HR. Kurs 2 dager. Lederne.
Nordrik, Bitten (2015). Foredrag ifbm Styreseminar. Styreseminar. LO - Landsorganisasjonen i Norge.
Nordrik, Bitten (2015). Nye styrings- og ledelsesmodeller; endres lederrollen. Dagskurs. Lederne.
Nordrik, Bitten (2015). Hard HR. Foredrag. LO - Landsorganisasjonen i Norge.
Nordrik, Bitten (2015). Foredrag ifbm Olje og gasskonferansen. Olje og gasskonferansen. Fellesforbundet.
Nordrik, Bitten (2015). "Kritisk analyse og juridisk blikk på HR". Kurs. Lederne.
Nordrik, Bitten (2015). "Nye styrings og ledelsessystem. Dagskurs. EL&IT Forb. Distr. Hordaland/Sogn og Fjordane.
Nordrik, Bitten (2015). Foredrag ifbm Årsmøte. Årsmøte. Heismontørenes Fagforening.
Nordrik, Bitten (2015). Undervisning dagskurs 18.03.15. Undervisning/kurs. Arbeidstilsynet.
Nordrik, Bitten (2015). Foredrag Fylkesmøte av 15. Hordaland. Fylkesmøte av 15. Hordaland. Norsk Sykepleieforbund.
Nordrik, Bitten (2015). Foredrag Lederne Ung. Seminar. Lederne.
Nordrik, Bitten (2015). Foredrag Fylkesmøte NSF Rogaland. ylkesmøte NSF Rogaland. Norsk Sykepleieforbund.
Nordrik, Bitten (2015). Foredrag. Møte. Fagforbundet Tromsø avd. 177.
Nordrik, Bitten (2015). Foredrag Lederkonferansen. Lederkonferansen. Lederne avd. 71 Tromsø.
Nordrik, Bitten (2015). Kurs "Kritisk analyse og juridisk blikk på HR". Undervisning/kurs. Lederne.
Nordrik, Bitten (2015). Smiley-maskin ga blide kunder. AGDERPOSTEN.
Nordrik, Bitten (2015). Lover full granskning av konflikten på DNS. BERGENS TIDENDE.
Nordrik, Bitten;Falkum, Eivind (2015). Medbestemmelse under press. Front 2015. Fagforbundet Lederne/NITO.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Brekke, Jan Olav (2015). Fafo på autopilot?. Dagsavisen. doi: 04.09.2015
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Brekke, Jan Olav (2015). Demontering av den norske arbeidslivsmodellen. Dagsavisen - Nye Meninger. 1 s. doi: 25.08.2015
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Bergene, Ann Cecilie (2015). Forskning som ferskvare. Dagsavisen. doi: 13.10.2015
Nordrik, Bitten (2015). Den norske arbeidslivsmodellen; under utvikling eller avvikling?. Årsmøte Safe i Stena. YS-forbundet Safe.
Nordrik, Bitten (2014). Når sjefen spør om du er fornøyd med utseendet. Lederne.
Nordrik, Bitten (2014). Bedriften din blir mer autoritær. Lederne.
Nordrik, Bitten (2014). Nav tar Amerikalinjen. Fri fagbevegelse.
Nordrik, Bitten (2014). Konferanse om kamp og motstand. Fri fagbevegelse.
Nordrik, Bitten (2014). – Arbeidslivet snik-amerikaniseres. Fri fagbevegelse.
Nordrik, Bitten (2014). Coops sjefer misliker å bli målt på jobb. Aftenposten.
Nordrik, Bitten (2014). -Tilfredsstiller ikke lovens krav. Ukeavisen Ledelse.
Nordrik, Bitten (2014). Forskar åtvarar mot mindre lydhøre sjefar. Klassekampen.
Nordrik, Bitten (2014). Setter fokus på personalledelse. Sør-Varanger Avis.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 970 46 843
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X424