HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Nora Gotaas

forsker II

Kort om

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Samfunnsvitenskap Sosialantropologi

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter (5) OsloMet-publikasjoner (9)
Gotaas, Nora (2012). Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper. ISBN: 978-82-7071-926-6. 87 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Henningsen, Erik;Gotaas, Nora;Feiring, Marte (2008). Møter med ungdom i velferdsstatens frontlinje – Arbeidsmetoder, samarbeid og dokumentasjonspraksis i oppsøkende ungdomsarbeid. ISBN: 978-82-7071-712-5. 174 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Gotaas, Nora (2006). Rocka stabilitet – En evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet: Et tilbud for kvinner i Oslo. ISBN: 82-7071-647-2. 136 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Gotaas, Nora;Højdahl, Torunn (2006). Evaluering av Brobyggerprosjektet – Arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn. ISBN: 82-7071-607-3. 189 s. NIBR/KRUS.
Kristofersen, Lars B;Bratt, Christopher;Gotaas, Nora (2004). Nærmiljøtiltak i barneverntjenesten. Evaluering av et prosjekt i Buskerud. ISBN: 82-7071-463-1. 112 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
SMED underveis. (2003) Skriftserie 75/2003 fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Avd. for rettssosiologi
Bruk av tolk i barnevernet. (2007) NIBR-rapport 2007:10
Rocka stabilitet. (2006) NIBR-rapport 2006:08
Nærmiljøtiltak i barneverntjenesten. (2004) NIBR-rapport 2004:03
Evaluering av Brobyggerprosjektet. (2006) Samarbeidsrapport NIBR/KRUS 2006

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 97
Telefon (mobil): +47 470 40 317
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG523