HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Oddgeir Osland

senterleder

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Sosiologi Emner Politisk sosiologi Miljøsosiologi Profesjonsstudier

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (9) Forskningsrapporter (3) Formidling (52)
Osland, Oddgeir (2016). Ecological Modernisation Revisited. In Norway. World Political Science. Vol. 12. doi: 10.1515/wps-2016-0009
Osland, Oddgeir (2015). Økologisk modernisering i transportsektoren. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
Osland, Oddgeir (2014). Det totalitære hos Dag Solstad. Sørensen, Øystein Hagtvet, Bernt Brandal, Nikolai (Red.), Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Kapittel. s. 194-216. Dreyer Forlag A/S.
Osland, Oddgeir (2013). Dystopisk totalitarisme - Om Dag Solstads rolle og posisjon som offentleg intellektuell. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 30.
Osland, Oddgeir Kjell;Elvebakk, Beate (2013). Kvalitet og kunnskapsakkumulasjon i evaluering. Halvorsen, Anne Madsen, Einar Lier Jentoft, Nina (Red.), Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. 16. s. 247-260. Fagbokforlaget.
Osland, Oddgeir Kjell;Strand, Arvid (2010). The Politics and Institutions of Project Approval - a Critical-Constructive Comment on the Theory of Strategic Misrepresentation. European Journal of Transport and Infrastructure Research. Vol. 10.
Longva, Frode;Osland, Oddgeir Kjell (2010). Regulating The Regulator: The Impact Of Professional Procuring Bodies On Local Public Transport Policy And Its Effectiveness. Research in Transportation Economics. Vol. 29. doi: 10.1016/j.retrec.2010.07.015
Longva, Frode;Osland, Oddgeir Kjell (2010). Anbud på norsk. Effekter av konkurranse i lokal kollektivtransport. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 51.
Hjellbrekke,, Johs.;Osland, Oddgeir Kjell (2010). Pierre Bourdieu - maktkritikk som sysifosarbeid. Pedersen, Jørgen (Red.), Moderne politisk teori. Kapittel nr. 12. s. 273-293. Pax Forlag.
Abrahamsen, Bente;Hougaard, Peter Forde;Madsen, Aleksander Årnes;Leseth, Anne;Osland, Oddgeir;Zlatanovic, Tatjana (2016). Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen. ISBN: 978-82-8364-024-3. 182 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen;Leseth, Anne;Osland, Oddgeir;Alecu, Andreea Ioana;Hougaard, Peter Forde;Nordberg, Tanja Haraldsdottir;Smeby, Jens-Christian (2015). Utdanningskvalitet i sykepleieutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 79 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ramsdal, Helge;Jacobsen, Jan Otto;Michelsen, Svein;Osland, Oddgeir Kjell;Aarseth, Turid (2000). Mot en ny kommunal arbeidsgiverrolle? : lokal organisering, kommunale arbeidsgiverroller og forholdet til profesjonene. 107 s. Senter for samfunnsforskning, Universitetet i Bergen.
Osland, Oddgeir (2018). Leseverdig om Kunnskapsdepartementet si historie. Forskerforum.no.
Osland, Oddgeir (2018). Meiningskorrigerande om Israel. Forskerforum.no.
Osland, Oddgeir (2017). Må styrke kvalitetskontrollen av utredninger. Dagens næringsliv.
Osland, Oddgeir (2017). Nyansar i svart. Forskerforum.no.
Osland, Oddgeir (2017). Toler vi verkeleg alt?. Forskerforum.no.
Osland, Oddgeir (2017). Inne i den norske modellen. Forskerforum.no.
Osland, Oddgeir (2017). Om "akademisering" av dei korte profesjonsutdanningane.. Nytt Norsk Tidsskrift.
Heggen, Kåre Elmar;Helland, Håvard;Osland, Oddgeir (2017). Hvem får rett, Torbjørn Røe Isaksen?. Klassekampen.
Se alle publikasjoner
Heggen, Kåre Elmar;Helland, Håvard;Osland, Oddgeir (2017). Sjå til Tromsø. Og litt lenger. Khrono.no.
Heggen, Kåre Elmar;Helland, Håvard;Osland, Oddgeir (2017). Fusjonseksperimentet. Klassekampen.
Osland, Oddgeir (2016). Hvorfor administrasjonen bør reduseres. Khrono.no.
Osland, Oddgeir (2016). Nest best, men fremst. Om Erik Døving, Beate Elstad og Aagoth Storvik (red.) Profesjon og ledelse. Forskerforum.
Bay, Ann-Helén;Osland, Oddgeir (2016). Lite relevant?. Dagens næringsliv.
Bay, Ann-Helén;Osland, Oddgeir (2016). Statens utredningsetiske ansvar. Dagens næringsliv.
Alecu, Andreea Ioana;Osland, Oddgeir;Bringedal, Berit (2015). Management growth in higher education and health care?. 12th European Sociological Association conference 2015. ESA.
Osland, Oddgeir (2015). Økologisk modernisering i transportsektoren.. Seminar over NST 1/2015. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Osland, Oddgeir (2015). Eksistensialistisk statistikk. Om Espen Søbye: Folkemengdens bevegelse 1735–2014. En tabellstudie. Forskerforum.
Osland, Oddgeir (2015). Knut H. Alfsen, Dag O. Hessen & Eystein Jansen: Klimaendringer i Norge â forskernes forklaringer.. Sosiologi i dag. Vol. 45.
Osland, Oddgeir;Bringedal, Berit (2014). A theoretical framework for explaining the growth of management in health care. Science, Professions and Politics. Inter University Centre Dubrovnik.
Osland, Oddgeir (2013). Solstad og det totalitære. Debatt på Litteraturhuset. Nytt Norsk Tidsskrift og Universitetsforlaget.
Osland, Oddgeir (2013). Succesful failure? Klimapolitikken i transportsektoren. Når er økonomiske virkemidler effektive i transportsektoren?. Transportøkonomisk institutt.
Osland, Oddgeir (2013). Teksten og tala sin tale - skrivinga si tyding i forskingsarbeidet. Skriveuka på HiOA. HiOA.
Osland, Oddgeir (2013). Sporskifter i norsk profesjonsforskning? Om norsk profesjonsforskning og profesjonsstudier. Innlegg på forskergruppen kunnskap, politikk og organisering. Universitetet i Bergen.
Osland, Oddgeir;Gundersen, Torbjørn (2013). Dannelse i praksis - om forholdet mellom akademisk dannelse og profesjonsdannelse. Dannelse på norsk – fra ord til handling. UHR/HINT.
Osland, Oddgeir;Bringedal, Berit (2013). A theoretical framework for analyzing the growth of management in health care. ISA RC52 Interim Conference.
Osland, Oddgeir (2013). Dystopisk totalitarisme. Klassekampen.
Osland, Oddgeir (2013). Totalitær feiltenkning. Klassekampen.
Osland, Oddgeir Kjell (2012). http://www.forskerforum.no/wip4/krigens-abc/d.epl?id=1314057. Forskerforum.
Osland, Oddgeir Kjell (2011). Sinnets flukt. Om Anka Ryall: Litterære grenseoverganger. Forskerforum. Vol. 11.
Osland, Oddgeir Kjell (2011). Filosofisk arkitektur. Om Dag Østerberg: Kritisk situasjonsfilosofi. Forskerforum. Vol. 10.
Osland, Oddgeir Kjell (2011). Hvordan forskere svindler – og hvorfor det ikkje er så farlig … Mørkets hjarte. Om Ståle Eskeland: De mest alvorlige forbrytelser. Forskerforum. Vol. 9.
Osland, Oddgeir Kjell (2011). Er forskingsjuks farleg? Om Erik Tunstad: Juks. Forskerforum. Vol. 8.
Osland, Oddgeir Kjell (2011). På parti med fortida. Om Røe Isaksen og Syse (red): Konservatisme. Forskerforum. Vol. 7.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 26
Telefon (mobil): +47 979 86 521
Besøksadresse: Stensberggata 29, Oslo, sg405