HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Forskningsrapporter (1) Formidling (13)
Imenes, Olav Gravir (2016). Detektivhistorien og matematisk problemløsning. Hovik, Ellen Konstanse Kleve, Bodil (Red.), Undervisningskunnskap i matematikk. Kapittel 9. s. 161-182. Cappelen Damm Akademisk.
Imenes, Olav Gravir (2014). Calculation of Decay Times for Simple Modules. Makhlouf, Abdenacer Paal, Eugen Silvestrov, Sergei Stolin, Alexander (Red.), Algebra, Geometry and Mathematical Physics. Kapittel. s. 639-650. Springer.
Imenes, Olav Gravir (2011). The concept of charge in a model based on non-commutative algebraic geometry. Faculty of Mathematics and Natural Sciences.
Imenes, Olav Gravir (2016). Illuminating non-commutative algebraic geometry by using input from electroweak theory.. Nasjonalt algebramøte 2016. Universitetet i Oslo.
Imenes, Olav Gravir (2016). Kryptografi - fra Cæsar til RSA. Seksjonsseminar matematikk LUI-GFU. Høgskolen i Oslo og Akershus LUI-GFU.
Imenes, Olav Gravir (2016). The evolution of two- and three-point systems in non-commutative algebraic geometry. AGMP 2016. UiT Norges Arktiske Universitet.
Imenes, Olav Gravir (2015). Dynamikk i fysikk og moduli-rom II. Algebra-Seminaret i Oslofjord-Regionen. Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
Imenes, Olav Gravir (2015). Dynamikk i fysikk og modulirom. Algebra-Seminaret i Oslofjord-Regionen. HiOA.
Imenes, Olav Gravir (2014). Abelian varieties V. Seminar i algebra og algebraisk geometri. Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.
Imenes, Olav Gravir (2014). Tallenes hemmeligheter. Gustavsen, Trond Stølen Hinna, Kristin Ran Choi Borge, Inger Christin Andersen, Peer Sverre (Red.), QED 1-7: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 2. Kapittel 1. s. 19-158. Cappelen Damm Akademisk.
Imenes, Olav Gravir (2014). Tallenes hemmeligheter. Gustavsen, Trond Stølen Hinna, Kristin Ran Choi Borge, Inger Christin Andersen, Peer Sverre (Red.), QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Kapittel 2. s. 177-312. Cappelen Damm Akademisk.
Imenes, Olav Gravir (2013). An example of a model of electroweak theory in Non-commutative Algebraic Geometry. Algebra, Combinatorics, Dynamics and Applications 2013. Queen's University Belfast.
Imenes, Olav Gravir (2013). Quantum mechanics modeled by stable or singular points in non-commutative algebraic geometry. Moduli Operads Dynamics I. Høgskolen i Buskerud.
Se alle publikasjoner
Imenes, Olav Gravir (2012). Charge Modelled as a Direction in a Moduli Space. 3Quantum: Algebra Geometry Information. Tallinn University of Technology.
Imenes, Olav Gravir (2011). Applikasjoner av geometri for ikke-kommutative algebraer. Nasjonalt algebramøte 2011. Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.
Imenes, Olav Gravir (2011). A possible calculation of decay times. Algebra Geometry Mathematical Physics-7. Université de Haute Alsace.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 71 20
Besøksadresse: Pilestredet 52, Oslo, B537