HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (57) Fagbøker⁄lærebøker (5) Forskningsrapporter (22) Formidling (56)
Hjellbrekke, Johannes;Korsnes, Olav (2018). A place at what table? An analysis of symbolic capital hierarchies at the annual dinner of Norges Bank (the Norwegian central bank).. Korsnes, Olav Heilbron, Johan Hjellbrekke, Johannes Bühlmann, Felix Savage, Mike (Red.), New Directions in Elite Studies. 5. s. 93-112. Routledge.
Heilbron, Johan;Bühlmann, Felix;Hjellbrekke, Johannes;Korsnes, Olav;Savage, Mike (2018). Introduction. Korsnes, Olav Heilbron, Johan Hjellbrekke, Johannes Bühlmann, Felix Savage, Mike (Red.), New Directions in Elite Studies. 1. s. 1-28. Routledge.
Korsnes, Olav;Heilbron, Johan;Hjellbrekke, Johannes;Bühlmann, Felix;Savage, Mike (2018). New Directions in Elite Studies. ISBN: 978-1138059191. 322 s. Routledge.
Hjellbrekke, Johannes;Korsnes, Olav (2017). «Øvst ved bordet?» Ein analyse av symbolske kapitalhierarki ved Noregs Banks årsmiddag.. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 57. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-01
Hjellbrekke, Johannes;Korsnes, Olav (2016). Women in the Field of Power. Sociologica. Vol. 10. 20 s. doi: 10.2383/85291
Lebaron, Frédéric;Hjellbrekke, Johannes;Jarness, Vegard;Korsnes, Olav;Prieur, Annick Ingrid;Rosenlund, Lennart (2015). La sociologie des pratiques culturelles après La Distinction: un etat des enjeux. Lebaron, Frédéric Le Roux, Brigitte (Red.), La methodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace culturel, espace social et analyse des donnees. Kapittel 5. s. 81-97. Dunod Editeur.
Hjellbrekke, Johannes;Jarness, Vegard;Korsnes, Olav (2015). Distinctions egalitaristes. Lebaron, Frédéric Le Roux, Brigitte (Red.), La methodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace culturel, espace social et analyse des donnees. Kapittel 7. s. 131-150. Dunod Editeur.
Hjellbrekke, Johannes;Jarness, Vegard;Korsnes, Olav (2015). Cultural Distinctions in an 'Egalitarian' Society. Coulangeon, Philippe Duval, Julien (Red.), The Routledge Companion to Bourdieu's 'Distinction'. 11. s. 187-206. Routledge.
Korsnes, Olav (2014). Kapittel 1 Innledning. Korsnes, Olav Hansen, Marianne Nordli Hjellbrekke, Johannes (Red.), Elite og klasse i et egalitært samfunn. Kapittel 1. s. 11-24. Universitetsforlaget.
Hjellbrekke, Johannes;Korsnes, Olav (2014). Geometrien i det sosiale rommet. Korsnes, Olav Hansen, Marianne Nordli Hjellbrekke, Johannes (Red.), Elite og klasse i et egalitært samfunn. Kapittel 5. s. 77-82. Universitetsforlaget.
Se alle publikasjoner
Hjellbrekke, Johannes;Korsnes, Olav (2014). Intergenerasjonell mobilitet og sirkulasjon i norske elitar og profesjonar. Korsnes, Olav Hansen, Marianne Nordli Hjellbrekke, Johannes (Red.), Elite og klasse i et egalitært samfunn. Kapittel 4. s. 54-76. Universitetsforlaget.
Korsnes, Olav;Hansen, Marianne Nordli;Hjellbrekke, Johannes (2014). Elite og klasse i et egalitært samfunn. ISBN: 978-82-15-02183-6. 268 s. Universitetsforlaget.
Hjellbrekke, Johannes;Korsnes, Olav (2013). Héritiers et outsiders. Construire le champ du pouvoir en Norvège. Actes de la Recherche en Sciences Sociales.
Hjellbrekke, Johannes;Korsnes, Olav (2012). Sosial mobilitet. ISBN: 978-82-521-7942-2. 199 s. Det Norske Samlaget.
Denord, Francois;Hjellbrekke, Johannes;Korsnes, Olav;Lebaron, Frédéric;Le Roux, Brigitte (2011). Social capital in the field of power: the case of Norway. Sociological Review. Vol. 59. doi: 10.1111/j.1467-954X.2010.01994.x
Hjellbrekke,, Johs.;Korsnes, Olav (2010). Nedturar. Deklassering i det seinmoderne Noreg. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 27.
Hjellbrekke,, Johs.;Korsnes, Olav (2010). Nedturar. Ein analyse av deklassering i to norske etterkrigskohortar. Dahlgren, Kenneth Ljunggren, Jørn (Red.), Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Del 3, kapittel 15. s. 213-227. Universitetsforlaget.
Hjellbrekke,, Johs.;Korsnes, Olav (2009). Kjønn, familie og mobilitet. Christensen, Karen Syltevik, Liv Johanne (Red.), Kvinners arbeid. Kapittel. s. 119-138. Unipub forlag.
Hjellbrekke, Johs.;Korsnes, Olav (2009). Quantifying the Field of Power in Norway. Robson, Karen Sanders, Chris (Red.), Quantifying Theory: Pierre Bourdieu. Kapittel. s. 31-46. Springer Science+Business Media B.V..
Hjellbrekke,, Johs.;Korsnes, Olav (2009). At studere magtfeltet. Hammerslev, Ole Hansen, Jens Arnholtz Willig, Ida (Red.), Refleksiv sociologi i praksis. Kapitel 6. s. 147-170. Hans Reitzels Forlag.
Hjellbrekke, Johs.;Le Roux, Brigitte;Korsnes, Olav;Lebaron, Frederic;Rosenlund, Lennart;Rouanet, Henry (2007). The Norwegian field of power anno 2000. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association. Vol. 9.
Hjellbrekke,, Johs.;Le Roux, Brigitte;Korsnes, Olav;Lebaron, Frédéric;Rosenlund, Lennart;Rouanet, Henry (2007). The Norwegian field of power anno 2000. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association. Vol. 9. doi: 10.1080/14616690601002749
Korsnes, Olav (2007). Avoiding 'Methodological Nationalism' in Comparative Studies of Globalisation and Transformations in the Social Embeddedness of Economic Actors and Institutions. Gåsdal, Odd Løyning, Trond Hjellbrekke, Johs. Brusdal, Ragnhild (Red.), Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo. Chapter 12. s. 211-226. Fagbokforlaget.
Hjellbrekke,, Johs.;Korsnes, Olav (2006). Sosial mobilitet. ISBN: 82-521-6572-9. 174 s. Det Norske Samlaget.
Hjellbrekke, Johs.;Korsnes, Olav (2005). Sosial kapital-strukturar i norske elitar. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 46.
Korsnes, Olav (2005). Constructing a meeting ground. Kinn, Torodd (Red.), Akademisk Prosa. Kap.. s. 7-10.
Hjellbrekke, Johs.;Korsnes, Olav (2004). Educational Mobility Trajectories and Mobility Barriers in the Norwegian Social Space. International Journal of Contemporary Sociology. Vol. 41.
Nilsen, Ann;Korsnes, Olav (2003). Introduksjon til jubileumsnummer. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 11.
Korsnes, Olav (2003). Arbeidslivsrelasjoner - et historisk-sosiologisk perspektiv. Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. s. 17-45. Fagbokforlaget.
Hjellbrekke, Johs.;Korsnes, Olav (2003). Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar. 90 s. Unipub forlag.
Korsnes, Olav (2000). Towards a relational approach to the study of variety in the situated creativity of economic actors. Maurice, Marc Sorge, Arndt (Red.), Embedding Organizations. Societal Analysis of Actors, Organizations and Socio-Economic Context. s. 71-88.
Korsnes, Olav (1999). Economic Sociology - Past and Present, with a View to the Future. Sociologija : Mintis ir Veiksmas. Vol. 4.
Korsnes, Olav;Venneslan, Knut (1998). Jern og Metall. Olav Korsnes og Knut Venneslan i samtale med Replikk. Replikk. Vol. 4.
Korsnes, Olav (1998). Technology and the Social Construction of Skilled Workers in Norwegian Industry. Sørensen, Knut H. (Red.), The Spectre of Participation. Technology and Work in a Welf are State. s. 65-94.
Moe, Sverre;Korsnes, Olav;Andersen, Heine;Brante, Thomas (1997). Modernisme/postmodernisme. Sosiologisk leksikon. faglig_bok_institusjon. s. 210-211. Universitetsforlaget.
Moe, Sverre;Korsnes, Olav;Andersen, Heine;Brante, Thomas (1997). Evolusjonsteori. Sosiologisk leksikon. faglig_bok_institusjon. s. 74-75. Universitetsforlaget.
Moe, Sverre;Korsnes, Olav;Andersen, Heine;Brante, Thomas (1997). Dekonstruksjon. Sosiologisk leksikon. faglig_bok_institusjon. s. 51-51. Universitetsforlaget.
Fauske, Halvor;Korsnes, Olav;Andersen, Heine;Brante, Thomas (1997). Handlingstypologi. Sosiologisk leksikon. faglig_bok_institusjon. s. 109-11.
Korsnes, Olav (1997). Problemer og utfordringer ved et strukturalistisk-konstruktivistisk perspektiv. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 5.
Korsnes, Olav (1997). Div. artikler. Korsnes, Olav Andersen, Heine Brante, Thomas (Red.), Sosiologisk Leksikon. s. 6-. Universitetsforlaget.
Korsnes, Olav;Halvorsen, Tor;Sakslind, Rune (1996). The Norwegian disconnection. Professional unity and industrial division. Whitley, Richard Kristensen, Peer Hull (Red.), The Changing European Firm. Limits to Convergence. s. 305-328. Routledge.
Korsnes, Olav (1992). A New Kind of Work Society?. Halvorsen, Tor Olsen, Ole Johnny (Red.), Det kvalifiserte samfunn?. s. 36-41.
Korsnes, Olav (1992). Fagorganisasjon. Øyen, Else (Red.), Sosiologi og ulikhet. s. 176-196. Universitetsforlaget.
Korsnes, Olav;Müller, Hanne;Ågotnes, Knut (1988). Tverrfaglighetens problem i arbeidslivsforskningen - tre ulike angrepsmåter. Sosiologi i dag. Vol. 18.
Korsnes, Olav;Halvorsen, Tor;Sakslind, Rune (1985). Arbeidslivsforskning og de særegne industrielle relasjoner i Norge. Norsk arbeidsliv i komparativt perspektiv. Bleiklie, Ivar (Red.), Politikkens forvaltning. s. 42-77. Universitetsforlaget.
Korsnes, Olav;Colbjørnsen, Tom (1984). Streik og solidaritet. Colbjørnsen, Tom Fennefoss, Arvid Korsnes, Olav (Red.), Streikende. Politi - opinion. s. 112-210.
Korsnes, Olav (1983). Arbeidermotstand i foretak og samfunn. Hoel, Marit Hvinden, Bjørn (Red.), Kollektivteori og sosiologi. s. 138-157.
Korsnes, Olav (1982). Bravermanisme og Bravermani - diagnose og forslag til terapi. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 23.
Nordhaug, Odd;Colbjørnsen, Tom;Korsnes, Olav (1981). Fagbevegelsen og det korporative samarbeid (Trade unions and corporatism). Fagbevegelsen: Interesseorganisasjon og administrator. faglig_bok_institusjon. s. 175-192. Universitetsforlaget.
Nordhaug, Odd;Colbjørnsen, Tom;Korsnes, Olav (1981). Fagbevegelsens organisasjon (Trade union organization). Fagbevegelsen: Interesseorganisasjon og administrator. faglig_bok_institusjon. s. 13-46. Universitetsforlaget.
Korsnes, Olav (1981). Fagbevegelse og konfliktregulering. Colbjørnsen, Tom Korsnes, Olav Nordhaug, Odd (Red.), Fagbevegelsen - interesseorganisasjon og administrattor. s. 133-156. Universitetsforlaget.
Korsnes, Olav (1981). Fagforeningsbevissthet - klassebevissthet - yrkesbevissthet. [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Red.), Fagbevegelsen - interesseorganisasjon og administrator. s. 157-174. Universitetsforlaget.
Korsnes, Olav (1980). Etter Braverman - Quo Vadis?. Sosiologi i dag. Vol. 10.
Korsnes, Olav;Colbjørnsen, Tom (1980). Fagorganisasjonen - ressurs eller regulator?. Halvorsen, Knut (Red.), Arbeid og sysselsetting foran 80-åra. s. 274-300. Pax Forlag.
Korsnes, Olav (1979). Duality in the Role of Unions and Unionists: the case of Norway. British Journal of Industrial Relations. Vol. XVII.
Korsnes, Olav;Colbjørnsen, Tom (1978). Trade Unions - Resource or Regulation?. Acta Sociologica. Vol. 21.
Korsnes, Olav;Karlsen, Jan Erik (1977). Makt og avmakt i arbeids- og fagorganisasjon. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 18.
Korsnes, Olav (2008). Sosiologisk leksikon. ISBN: 978-82-15-01380-0. 351 s. Universitetsforlaget.
Heiret, Jan;Korsnes, Olav;Venneslan, Knut;Bjørnson, Øyvind (2003). Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. ISBN: 82-7674-567-9. 350 s. Fagbokforlaget.
Korsnes, Olav (1997). Sosiologisk leksikon. ISBN: 82-00-22948-3. Universitetsforlaget, Oslo.
Korsnes, Olav;Colbjørnsen, Tom;Fennefoss, Arvid (1984). Streikende. Politi - opinion. ISBN: 82-10-02551-1. 214 s. Tiden Norsk Forlag.
Korsnes, Olav;Colbjørnsen, Tom;Nordhaug, Odd (1981). Fagbevegelsen - interesseorganisasjon og administrator. ISBN: 82-00-05482-9. 195 s. Universitetsforlaget.
Faye, Reidun;Tjomsland, Marit;Korsnes, Olav;Krüger, Thorolf (2017). Navigating Development. An ethnographic study of development aid, education and social change among urban squatters in Nepal. ISBN: 978-82-308-3905-8. University of Bergen.
Andersen, Gisle;Korsnes, Olav (2016). Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013). ISBN: 978-82-308-3327-8. 504 s. Universitetet i Bergen.
Mangset, Marte;Korsnes, Olav;Musselin, Christine (2009). The discipline of historians. A comparative study of historians' constructions of the discipline of history in English, French and Norwegian universities. ISBN: 978-82-308-0852-8. 552 s. Universitetet i Bergen.
Hestholm, Roger Ivan;Korsnes, Olav (2004). Vurderingar. Kvalifisering til verdfull samfunnsvitskap. 259 s. UiB, Sosiologisk institutt.
St. Clair, Asuncion;Øyen, Else;Korsnes, Olav (2004). Poverty Conceptions in the United Nations Development Programme and the World Bank: Knowledge, Politics, and Ethics. 331 s. UiB, Sosiologisk institutt.
Hjellbrekke, Johs.;Korsnes, Olav (2003). Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og –barrierar i norske elitar. ISBN: 82-92028-77-3. 90 s. Makt- og demokratiutredningen.
Hjellbrekke, Johs.;Korsnes, Olav (2003). Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar. ISBN: 82-92028-77-3. 90 s. Makt- og demokratiutgreiinga.
Korsnes, Olav (1996). Industri og samfunn. Framlegg til et program for studiet av norsk arbeidsliv. ISBN: 82-578-0139-9. 675 s. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Korsnes, Olav (1994). Yrkessosialisering og former for yrkesidentitet. En presentasjon av en artikkel av Claude Dubar. 14 s. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB.
Korsnes, Olav;Halvorsen, Tor (1991). Tverrfaglighet og historisk-sosiologiske konstruksjoner av forskningsobjektet. Teoretiske refleksjoner omkring studiet av omstillinger i arbeidslivet, i: Historie og sosiologi. Tre innlegg. 13 s. AHS - Gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB.
Se alle publikasjoner
Korsnes, Olav (1990). On the Social Construction of the Skilled Industrial Worker. 66 s. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB.
Korsnes, Olav;Bernsen, Martin;Halvorsen, Tor (1989). Teoretiske problemer, forskningspraksis og forskningspolitikk i studiet av omstillinger i arbeidslivet, i: Arbeidslivsforskning på viddene? Rapport Finseseminaret mai 1989. 19 s. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB.
Korsnes, Olav;Korsnes, Olav (1989). Evalueringsrapport Arbetsvetenskapliga kollegiet, Gøteborg. i: Disiplin og nyskaping. Tverrfaglighet og forskningspolitikken i 90-åra. 38 s. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB.
Korsnes, Olav;Korsnes, Olav (1989). Disiplin og nyskaping. Tverrfaglighet og forskningspolitikken i 90-åra. 143 s. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB.
Korsnes, Olav;Venneslan, Knut;Byrkjeland, Martin (1988). Arbeidslivsforskning - forsøk på en nyorientering. i: Industrialisering og arbeidsliv. Rapport fra II. Nordiske arbeidslivskonferanse 30.10-1.11.19 Voss. 36 s. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB.
Korsnes, Olav (1988). Universalisme og komparativ metode. To innlegg om arbeidslivsforskning. 19 s. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB.
Korsnes, Olav;Halvorsen, Tor;Sakslind, Rune (1988). Arbeidspolitikk som forskningsprogram. Perspektiver og problemer. 51 s. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB.
Korsnes, Olav;Halvorsen, Tor;Sakslind, Rune (1988). Working life research and the peculiarity of industrial relations in Norway. Norwegian working life in a comparative perspective. 22 s. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB.
Korsnes, Olav;Halvorsen, Tor;Sakslind, Rune (1987). Arbeitspolitik als Forschungsprogram. Perspektiven und Probleme. 56 s. Wissenschaftszentrum Berlin - WZB.
Fennefoss, Arvid;Colbjørnsen, Tom;Korsnes, Olav (1984). Streikende - politi - opinion. To rapporter med utgangspunkt i transportarbeiderstreiken i 1982. ISBN: 82-10-02551-1. 214 s. Tiden Norsk forlag.
Korsnes, Olav (1983). Arbeidsprosessers sosiale organisering. 33 s. Universitetet i Bergen.
Korsnes, Olav (1981). Ledelsesstrategier og arbeidermotstand i det kapitalistiske foretaket. ISBN: 82-578-0103-8. 43 s. Sosiologisk institutt, UiB.
Hjellbrekke, Johannes;Korsnes, Olav (2016). Les femmes dans le champ de pouvoir. Penser les élites. Taxinomies analytiques et enjeux sociologiques. RT 42: Sociologies des élites og RT5 Classes, inégalités, fr.
Hjellbrekke, Johannes;Korsnes, Olav (2015). "A Place at What Table? An Analysis of Symbolic Capital Hierarchies at the Norwegian Central Bank's Annual Dinner". "Changing Elites in Europe.". London School of Economics (LSE) og Universitetet i Bergen.
Hjellbrekke, Johannes;Korsnes, Olav;Hansen, Marianne Nordli (2014). "Et elite stykke Norge". VG.
Hjellbrekke, Johannes;Korsnes, Olav (2012). Utdanning og sosial mobilitet. Lektorbladet. Vol. 11.
Hjellbrekke, Johannes;Korsnes, Olav (2011). The Norwegian Field of Power. The One Percent: Contenporary Euro-American Elites in Sociological Perspective. CSESP/EHESS, Univ de Paris 1, Sorbonne & Columbia Global Ctr.
Hjellbrekke, Johannes;Korsnes, Olav (2011). Cultural Distinctions: A Geometric Data Analysis. CARME 2011. Agrocampus Ouest.
Hjellbrekke, Johannes;Korsnes, Olav (2011). L'analyse géométrique des données (AGD): Le cas des élites. Ateliers d'analyse géométrique des données: Acquerir et approfondir les méthodes des données dans une perspective de recherche ou d'áctivités professionneles. CEVIPOF/Institut d'Études Politiques, Paris.
Arnesen, Sondre Strandskog;Korsnes, Olav (2010). "Giving something back to society" Et etnografisk studie av Teach First. 103 s. UiB.
Korsnes, Olav;Hjellbrekke,, Johs. (2010). Akademikerbarn følger foreldrene. Dagens Næringsliv.
Hjellbrekke,, Johs.;Korsnes, Olav (2010). Circulation in the Norwegian Elites. Contextualizing and comparing elites across sectors and nations. UiB/UiO/Maison des sciences de l'homme.
Se alle publikasjoner
Hjellbrekke,, Johs.;Korsnes, Olav (2010). Cultural Distinctions in an Egalitarian Society. 30 years after "La Distinction". Centre de Sociologie Européenne/Sciences-Po.
Hjellbrekke,, Johs.;Korsnes, Olav (2010). Klassenedturar. Upop-foredrag, Studentersamfunnet. Studentersamfunnet i Bergen.
Holan, Ben Shlomi;Korsnes, Olav (2009). Privatizing the socialist kibbutz:Updating the method?A study of how members of a renewing and a communal kibbutz relate to conflicting values in times of change. 105 s. UiB.
Korsnes, Olav (2009). Introduction. Comparing Fields and Spaces. Workshop SCUD-nettverket. Network SCUD.
Hjellbrekke,, Johs.;Korsnes, Olav (2009). Multiposisjonalitet og sosial kapital i norske elitar. Sosiologiforenings Vinterseminar. Norsk Sosiologiforening.
Korsnes, Olav (2008). True as it reads but false as it is taken? om Hans Erik Næss' argumenter for en transnasjonal sosiologi. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 16.
Kummen, Øystein;Korsnes, Olav (2008). Det synkroniserte arbeidslivet Om bruk av mobil e-post og nye grenser mellom arbeid og fritid. 111 s. UiB.
Gravermoen, Hanne;Korsnes, Olav (2008). Entreprenører "lenket" til sofaen Bedriftseiere som permitterer seg selv. 91 s. UiB.
Hjellbrekke,, Johs.;Korsnes, Olav (2008). The Norwegian Electoral Space. Cultural Capital and Class. Aalborg Universitet.
Hjellbrekke,, Johs.;Korsnes, Olav (2008). The Geometry of the Norwegian Electoral Space. RC33 7th International Conference on Social Science Methodology. Universita de Napoli Fredrico II.
Hjellbrekke,, Johs.;Korsnes, Olav (2008). Social Capital in the Field of Power. Putting Bourdieu to Work IV. University of Manchester.
Korsnes, Olav (2008). Metodologisk nasjonalisme. Korsnes, Olav (Red.), Sosiologisk leksikon. Oppslagsord. s. 195-195. Universitetsforlaget.
Korsnes, Olav (2008). Samfunnseffekt. Korsnes, Olav (Red.), Sosiologisk leksikon. Oppslagsord. s. 261-261. Universitetsforlaget.
Korsnes, Olav (2008). Sosial embeddedness. Korsnes, Olav (Red.), Sosiologisk leksikon. Oppslagsord. s. 275-275. Universitetsforlaget.
Korsnes, Olav;Sakslind, Rune (2007). En egalitær elite. Replikk.
Sazko, Ave;Korsnes, Olav (2007). "Jeg vet ikke hvorfor de må ha verdier..." En kvalitativ studie av ansattes forhold til sin organisasjons offisielle identitet. 133 s. UiB.
Andersen, Gisle;Korsnes, Olav (2007). Maten som er trygg nok En studie av legitimeringsarbeid i stortingsdebatter. 237 s. UiB.
Hjellbrekke,, Johs.;Korsnes, Olav (2007). Social capital in the Norwegian field of power. CARME 2007. Econometric Institute, Erasmus University.
Hjellbrekke,, Johs.;Korsnes, Olav (2007). The Critique Against the Mobility Table.An Empirical Assessment of Variations in Relative Mobility Rates. ISA RC28 2007 Spring Meeting. ISA Research Committee on Social Mobility and Stratification.
Hjellbrekke,, Johs.;Korsnes, Olav (2006). "Der ulikhetene gror". Klassekampen.
Christensen, Ingrid;Korsnes, Olav (2005). Lojalitet til arbeidsgjevar i ein omorganiseringsprosess. 120 s. UiB.
Nesse, Torgunn;Korsnes, Olav (2005). Selvrealisering gjennom karriere. 120 s. UiB.
Kvamme, Ingunn;Korsnes, Olav (2005). The Immigration Agenda of the Knowlegde-based Economy. 130 s. UiB.
Korsnes, Olav;Hjellbrekke, Johs. (2005). Globalisation and transformations in the social embeddedness of economic actors and institutions - the role of national power elites. 21st EGOS Colloquium “Unlocking Organisations”. EGOS.
Korsnes, Olav;Hjellbrekke, Johs.;Styve, Elin F. (2004). Elitane reproduserar seg sjølve. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
Hjellbrekke, Johs.;Korsnes, Olav (2004). Elitane reproduserer seg sjølve. Hubro.
Hjellbrekke, Johs.;Korsnes, Olav (2004). Talentmidler slutt etter første runde. Forskerforum.
Hjellbrekke, Johs.;Korsnes, Olav (2004). Næringslivsledere vil ha ulikhet. LO-Aktuelt.
Hjellbrekke, Johs.;Korsnes, Olav (2004). Social Capital Structures, Mobility Barriers and Mobility Trajectories in the Norwegian Elites. Uppsala Workshop on Cultural and Social Distinctions in Europe. Sociologiska Institutionen, Uppsala Universitet.
Hjellbrekke, Johs.;Korsnes, Olav (2004). Examining Capital Structures, Mobility Barriers and Mobility Trajectories in the Elites: The Case of Norway. RC28, Social Stratification, Mobility and Exclusion. SIDOS og Universitetet i Neuchatel.
Korsnes, Olav (2004). Constructing a common ground. Comparing forms of academic organisation, cultural identities, and scientific discourse across nations and disciplines. MSH/Norsk senter for forskningssamarbeid i samf.vit. og hum..
Hjellbrekke, Johs.;Korsnes, Olav (2004). The space of elite opinions. The Case of Norway. RC33 Sixth International Conference on Social Science Methodology. International Sociological Association RC 33.
Korsnes, Olav;Hjellbrekke, Johs. (2004). Avoiding "methodological nationalism" in comparative studies of globalization and transformations in the social embeddedness of economic actors and institutions. 36th World Congress, International Institute of Sociology, "Social Change in the Age of Globalization". International Institute of Sociology.
Korsnes, Olav;Hjellbrekke, Johs. (2004). Globalisation and transformations in the social embeddedness of economic actors and institutions. Varieties of Globalization: Global Ideas Matter, but Local Politics Decide?. Rokkansenteret.
Korsnes, Olav (2003). Globalisering - et sosiologisk perspektiv. Ulike perspektiv på globalisering.
Hjellbrekke, Johs.;Korsnes, Olav (2003). Utdanningsmobilitetsbaner og mobilitetsbarrierer i det norske sosiale rommet. Einskapsskulen under press? Møte i Historikarforeininga, avd. Vestlandet.
Hjellbrekke, Johs.;Korsnes, Olav (2003). Det norske maktfeltet. Vestlandsavdelinga, Norsk Sosiologforening.
Hjellbrekke, Johs.;Korsnes, Olav (2003). Le patronat norvégien. Centre de sociologie européenne -IRESCO..
Hjellbrekke, Johs.;Korsnes, Olav (2003). "Le patronat norvégien": State vs. Market? Capital Structures, Oppositions and Political Position Taking in the Norwegian Field of Power. Comparative Investigations of the French and the Norwegian Social Spaces. A Franco-Norwegian Research Project.
Hjellbrekke, Johs.;Korsnes, Olav (2003). "Le patronat norvégien": capital structures and political position-taking in the Norwegian field of power. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CORRESPONDENCE ANALYSIS AND RELATED METHODS (CARME 2003).
Korsnes, Olav (2002). Om symbolsk makt, ære og skam. Det er ikkje berre barn og fulle folk som fortel sanningar - av og til gjer også politikarar det. Stalheim-seminar om "Pierre Bourdieu - og norske maktfelt".
Korsnes, Olav (2001). AVOIDING ”METHODOLOGICAL NATIONALISM” IN CROSS-NATIONAL COMPARATIVE STUDIES OF PROCESSES OF GLOBALISATION. European Sociological Association Conference 2001.
Korsnes, Olav (1997). Comparative Methodology. Some personal lessons. Vocatio - Work of Hands and Work of Minds in Times of Change. [Mangler data].
Korsnes, Olav (1992). Finn Borum and Peer Hull Kristensen (eds.): Technological Innovation and Organizational Change - Danish Patterns of Knowledge, Networs and Culture Copenhagen: Danish Social Science Research Council, 289 pages). Organization Studies. Vol. 13.
Korsnes, Olav (1981). Trade Union Democracy in Sweden. European Political Data Newsletter.
Korsnes, Olav (1976). Fagbevegelsens organisasjonsform. 128 s. Institutt for sosiologi og statsvitenskapelige fag, UiB.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 915 66 806
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T325