HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Formidling (10)
Vogt, Øystein (2016). An Interdisciplinary Behavior-Analytic Alternative to Cognitivist Evolutionary Psychology — Advantages and Challenges. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 43.
Vogt, Øystein (2014). Atferdsanalyse og nevrokognitive perspektiver tilhører ulike kausale og forklarende kategorier. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 41.
Vogt, Øystein;Holth, Per;Ree, Gunnar (2016). Psychology as the Interdisciplinary Behaviorist Views It: Causal Categories. Association for Behavior Analysis International 42nd Annual Convention. Society for Advancement of Behavior Analysis.
Vogt, Øystein (2016). Evolved to learn – Formation of an interdisciplinary behavioral science. Oslo atferdsvitenskapelige konferanse (OAK). Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.
Vogt, Øystein (2016). A behavior-analytic alterntive to evolutionary psychology: Background and implications. NAFO-seminaret 2016. Norsk atferdsanalytisk forening.
Vogt, Øystein (2016). Causation and Selection in Interdisciplinary Behavior Analysis Compared to Evolutionary Psychology. Behavioral Science Spring 2016 Seminar. Cultural Selection and Behavioral Economics Lab.
Vogt, Øystein;Holth, Per (2015). Advantages of and Challenges to Establishing a Behavior Analytic Alternative to Cognitivist Evolutionary Psychology. 41st Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Vogt, Øystein (2015). Private hendelser og kausale kategorier. NAFO-seminaret 2015. Norsk atferdsanalytisk forening.
Vogt, Øystein (2014). Causal categories and the relationship between biological evolution, learning and culture. NAFO-seminaret 2014. Norsk atferdsanalytisk forening.
Vogt, Øystein (2014). Wittgensteins posisjon i forhold behaviorisme. Åpent Wittgensteinseminar ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for Atferdsvitenskap (HiOA) v/Per Holth.
Vogt, Øystein;Holth, Per (2014). The significance and causal status of private events in behavior analysis and a broader interdisciplinary framework.. 7th EABA Conference. European Association for Behavior Analysis.
Vogt, Øystein;Sivertsen, Jo;Holth, Per (2011). Selection in Modern Evolutionary Biology, Learning and Culture : Sketches for a Philosophy of Interdisciplinary Science of Behavior. 74 s. DUO Research Archive.
Se alle publikasjoner

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 64 36
Telefon (mobil): +47 452 72 217
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X110