HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Formidling (13)
Vogt, Øystein (2016). An Interdisciplinary Behavior-Analytic Alternative to Cognitivist Evolutionary Psychology — Advantages and Challenges. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 43.
Vogt, Øystein (2014). Atferdsanalyse og nevrokognitive perspektiver tilhører ulike kausale og forklarende kategorier. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 41.
Vogt, Øystein (2017). Why private events are not a retreat to mentalism. NAFO-seminaret 2017 - Forseminaret. Norsk atferdsanalytisk forening.
Vogt, Øystein (2017). A modular perspective on the relationship between biological evolution and learning. NAFO-seminaret 2017. Norsk atferdsanalytisk forening.
Vogt, Øystein (2017). Evolutionary psychology cannot explain how learning and culture produce novel, useful and complex invention-solutions to novel problems, demands and challenges in the course of significantly constrained time-scales. NAFO-seminaret 2017. Norsk atferdsanalytisk forening.
Vogt, Øystein (2016). Evolved to learn – Formation of an interdisciplinary behavioral science. Oslo atferdsvitenskapelige konferanse (OAK). Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.
Vogt, Øystein (2016). Causation and Selection in Interdisciplinary Behavior Analysis Compared to Evolutionary Psychology. Behavioral Science Spring 2016 Seminar. Cultural Selection and Behavioral Economics Lab.
Vogt, Øystein;Holth, Per;Ree, Gunnar (2016). Psychology as the Interdisciplinary Behaviorist Views It: Causal Categories. Association for Behavior Analysis International 42nd Annual Convention. Society for Advancement of Behavior Analysis.
Vogt, Øystein (2016). A behavior-analytic alterntive to evolutionary psychology: Background and implications. NAFO-seminaret 2016. Norsk atferdsanalytisk forening.
Vogt, Øystein (2015). Private hendelser og kausale kategorier. NAFO-seminaret 2015. Norsk atferdsanalytisk forening.
Vogt, Øystein;Holth, Per (2015). Advantages of and Challenges to Establishing a Behavior Analytic Alternative to Cognitivist Evolutionary Psychology. 41st Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Vogt, Øystein (2014). Wittgensteins posisjon i forhold behaviorisme. Åpent Wittgensteinseminar ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for Atferdsvitenskap (HiOA) v/Per Holth.
Se alle publikasjoner
Vogt, Øystein (2014). Causal categories and the relationship between biological evolution, learning and culture. NAFO-seminaret 2014. Norsk atferdsanalytisk forening.
Vogt, Øystein;Holth, Per (2014). The significance and causal status of private events in behavior analysis and a broader interdisciplinary framework.. 7th EABA Conference. European Association for Behavior Analysis.
Vogt, Øystein;Sivertsen, Jo;Holth, Per (2011). Selection in Modern Evolutionary Biology, Learning and Culture : Sketches for a Philosophy of Interdisciplinary Science of Behavior. 74 s. DUO Research Archive.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 64 36
Telefon (mobil): +47 452 72 217
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X110