HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Pål Kirkeby Hansen

Dosent, Dr.scient.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (15) Fagbøker⁄lærebøker (3) Forskningsrapporter (11) Formidling (101)
Hansen, Pål Kirkeby (2018). Do Norwegian Textbooks for Compulsory Education Promote Geological System Thinking?. Journal of Education and Culture Studies. Vol. 2. doi: 10.22158/jecs.v2n1p11
Sivle, Anders Honningdal;Kolstø, Stein Dankert;Hansen, Pål Kirkeby;Kristiansen, Jens (2014). How do laypeople evaluate the degree of certainty in a weather report? A case study of the use of the Web service yr.no. Weather, Climate, and Society. Vol. 6. doi: 10.1175/WCAS-D-12-00054.1
Hansen, Pål Kirkeby (2012). Hvordan introduseres og videreutvikles kunnskap om vannets kretsløp i norske lærebøker for grunnskolen?. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education. Vol. 8.
Hansen, Pål Kirkeby (2010). Teknologi og design i grunnskolen: Veien fra ideologisk mulighet i 1993 til flerfaglig emne i 2006. Voll, Liv Oddrun Hansen, Pål Kirkeby (Red.), Intensjon og praksis i teknologi og design. En studie av noen utvalgte prosjekter. Artikkel 1. s. 7-31.
Hansen, Pål Kirkeby (2010). En god start for teknologi og design på grunnskolens laveste trinn. Voll, Liv Oddrun Hansen, Pål Kirkeby (Red.), Intensjon og praksis i teknologi og design. En studie av noen utvalgte prosjekter. Artikkel 3. s. 91-114.
Hansen, Pål Kirkeby (2010). Analyse av cases i teknologi- og designundervisning: Hvordan kan designe og lage teknologiske produkter være et middel til å øke forståelsen for naturfaglige prinsipper?. Voll, Liv Oddrun Hansen, Pål Kirkeby (Red.), Intensjon og praksis i teknologi og design. En studie av noen utvalgte prosjekter. Artikkel 4. s. 115-128.
Hansen, Pål Kirkeby (2010). An Effective Introduction to Technology and Design in Norwegian Primary Education. Design and Technology Education: An International Journal. Vol. 15.
Hansen, Pål Kirkeby (2010). Knowledge about the Greenhouse Effect and the Effects of the Ozone Layer among Norwegian Pupils Finishing Compulsory Education in 1989, 1993, and 2005-What Now?. International Journal of Science Education. Vol. 32. doi: 10.1080/09500690802600787
Hansen, Pål Kirkeby (2010). Cómo usar la National Gallery en un acercamiento curricular al estudio del tiempo y del clima en un ciclo primario escolar. Revista del Aficionada a la Meteorologia.
Hansen, Pål Kirkeby (2009). Knowledge about the Greenhouse Effect and the Effects of the Ozone Layer among Norwegian Pupils Finishing Compulsory Education in 1989, 1993, and 2005—What Now?. International Journal of Science Education. doi: 10.1080/09500690802600787
Se alle publikasjoner
Hansen, Pål Kirkeby (2009). Analysing cases in technology and design education: How could designing and making technological products be a vehicle for enhancing understanding of natural science principles?. Design and Technology Education: An International Journal. Vol. 14.
Hansen, Pål Kirkeby (2007). Væremnet i grunnskolens Naturfag: Krav og muligheter med Kunnskapsløftet. Naturfag.
Schreiner, Camilla;Henriksen, Ellen Karoline;Hansen, Pål J. Kirkeby (2005). Climate education: Empowering today's youth to meet tomorrow's challenges. Studies in science education. Vol. 41.
Schreiner, Camilla;Henriksen, Ellen Karoline;Hansen, Pål Kirkeby (2005). Climate education - empowering today's youth to meet tomorrow's challenges. Studies in science education. Vol. 41.
Hansen, Pål Kirkeby (2004). Hvorfor innføres teknologi i grunnskolen? Skal teknologi dekke et selvstendig behov eller vitalisere realfagene?. Forskningsserien (Høgskolen i Agder).
Hansen, Pål Kirkeby (2015). «LA OSS SNAKKE OM VÆRET!» Værbok for lærere i grunnskolen, videregående opplæring og lærerutdanning.. ISBN: 978-82-93208-94-5. 85 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hansen, Pål Kirkeby (2008). Teknologi og design. Hva Hvordan Hvorfor Et fagdidaktisk veiledningshefte. 2.utgave. ISBN: 978-82-579-4630-2. 72 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hansen, Pål Kirkeby (2004). Teknologi & design. Hva. Hvorfor. Hvordan. Et fagdidaktisk veiledningshefte. 53 s. RENATE.
Sivle, Anders Doksæter;Kolstø, Stein Dankert;Hansen, Pål Kirkeby;Kristiansen, Jørn (2016). Oh no, it’s raining! A study of how information in online weather reports is interpreted, integrated, and used in everyday decision-making by laypeople. ISBN: 978-82-308-3199-1. Universitetet i Bergen.
Hansen, Pål Kirkeby (2013). Hvorfor og hvordan kommer helt nye emner og fag inn skolen? Læreplanprosesser i et deltakerperspektiv, belyst ved to cases. ISBN: 978-82-93208-49-5. 214 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Voll, Liv Oddrun;Hansen, Pål Kirkeby (2010). Intensjon og praksis i teknologi og design. En studie av noen utvalgte prosjekter. ISBN: 978-82-579-4724-8. 146 s. Høgskolen i Oslo.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Austestad, Anna;Lutnæs, Eva;Grøstad, Kjersti (2009). Rapport fra Skoleutviklingsprosjektet "Kunnskapsløftet - fra ord til handling: Lede, prioritere og organisere", UDE, Oslo, skoleåret 2007-2008. 45 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Grøstad, Kjersti (2009). Rapport fra kompetansemiljøet ved HiO - Kunnskapsløftet - fra ord til handling. 15 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Grøstad, Kjersti (2009). Kunnskapsløftet - fra ord til handling. 2006-2009. Avsluttende rapport til UDA, Oslo kommune. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hansen, Pål Kirkeby (2008). Program for skoleutvikling OSLO. Lede, prioritere og organisere. Skoleutvikling gjennom fokus på resultater og undervisningspraksis i realfagsfeltet.Noen tanker fra én i kompetansemiljøet i teknologi og design,midtveis i Programmet. 24 s. Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger;Austestad, Anna;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Lutnæs, Eva;Grøstad, Kjersti (2007). Rapport fra HiO:Skoleutviklingsprosjektet Lede, prioritere og organisere, UDE, Oslo, skoleåret 2006-2007. 31 s. Høgskolen i oslo, avd. LU.
Hansen, Pål Kirkeby (2006). TeknoVisjon. Evalueringsrapport for pilotprosjektet skoleåret 2005/2006. ISBN: 82-579-4526-9. 49 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hansen, Pål Kirkeby;Jensen, Bjørn;Bergundhaugen,, Åse (2006). Teknologi og design. Etterutdanning 2005-2006. ISBN: 82-8131-005-7. 8 s. RENATEsenteret.
Se alle publikasjoner
Hansen, Pål Kirkeby (2004). Tekbologi og Design - veien fra idé til ferdig produkt - En progresjonsmodell for grunnskolen. ISBN: 82-8131-000-6. 23 s. RENATEsenteret.
Hansen, Pål Kirkeby (2017). Meteorologiens historie i Norge ... med et blikk på forhistorien. Foredragsserien. Kompetansesenteret for seniorer ved HiOA.
Hansen, Pål Kirkeby (2016). Den ukjente Nansen. Foredrag Lions Club Tønsberg,. Lions Club Tønsberg,.
Hansen, Pål Kirkeby (2016). Den ukjente ? Nansen. Hansen om Nansen. Foredrag Oppsal vel. Oppsal Vel.
Hansen, Pål Kirkeby (2016). Værvarsling og klimaendringer. Naturfagkonferansen 2016. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen.
Hansen, Pål Kirkeby (2015). Værvarsling før og nå. Foredrag. Bryn Lions, Oslo.
Hansen, Pål Kirkeby (2015). Arbeidet i FNs klimapanel – IPCC. Karlsen, Ole G. (Red.), Terra Nostra Geofag 2. I LOKUS nettsted til boka. s. 1-10. Aschehoug & Co.
Hansen, Pål Kirkeby (2015). FNs klimarapport 2014. Karlsen, Ole G. (Red.), Terra Nostra Geofag 2. I LOKUS nettsted til boka. s. 1-21. Aschehoug & Co.
Hansen, Pål Kirkeby (2015). Klimakonferansen i Paris desember 2015. Karlsen, Ole G. (Red.), Terra Nostra Geofag 2. Nettside til boka i LOCUS. s. 1-7. Aschehoug & Co.
Hansen, Pål Kirkeby (2015). Værvarsling før og nå. Medlemsmøte i Oppsal Vel. Oppsal Vel.
Hansen, Pål Kirkeby (2015). Den ukjente ? Nansen. Hansen om Nansen. Foredrag. Bryn Lions, Oslo.
Se alle publikasjoner
Hansen, Pål Kirkeby (2014). Do Norwegian textbooks for compulsory education promote geological system thinking?. Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014. Faculty of Science, University of Helsinki.
Hansen, Pål Kirkeby (2014). Klima og klimaendringer: Globalt, regionalt, nasjonalt og ved Østensjøvannet. Medlemsmøte. Øtsensjøvannets venner.
Hansen, Pål Kirkeby (2014). Værvarsling før og nå, kunst eller kultur?. Medlemsmøte. Klubben Kunst og Kultur.
Hansen, Pål Kirkeby (2014). Hvordan ble geofaget til?. Geofag i skolen - Hva har vi lært og hva skjer nå?. Naturfagsenteret.
Hansen, Pål Kirkeby (2014). What brings brand-new topics and subjects into established science curricula? - Enlightened by two Norwegian cases. Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014. Faculty of Science, University of Helsinki.
Hansen, Pål Kirkeby (2013). Case 2. Geofag: Et helt nytt fag i videregående opplæring. Hvorfor og hvordan kommer helt nye emner og fag inn skolen? Læreplanprosesser i et deltakerperspektiv, belyst ved to cases. Case 2.
Hansen, Pål Kirkeby (2013). Teknologi og design i norsk grunnskole: Hva var intensjonene og hvordan gikk det med dem?. Teknologi og design i norsk skole: Status og veien videre. NTNU.
Hansen, Pål Kirkeby (2013). Geofag i grunnskolen – enkle tips og råd om undervisning. Kimen.
Hansen, Pål Kirkeby (2013). Geofag i grunnskolen – lærebøkenes omfang og innhold. Kimen.
Hansen, Pål Kirkeby (2013). Geofag i grunnskolen – læreplanenes mål og muligheter. Kimen.
Hansen, Pål Kirkeby (2013). Hvorfor og hvordan kom geofag inn som helt nytt fag i videregående opplæring?. Kimen.
Hansen, Pål Kirkeby (2013). Hvorfor og hvordan kommer helt nye emner og fag inn skolen?. Hvorfor og hvordan kommer helt nye emner og fag inn skolen? Læreplanprosesser i et deltakerperspektiv, belyst ved to cases. Innledning.
Hansen, Pål Kirkeby (2013). Case 1. Teknologi og design: Et helt nytt emne i grunnskolen. Hvorfor og hvordan kommer helt nye emner og fag inn skolen? Læreplanprosesser i et deltakerperspektiv, belyst ved to cases. Case 2.
Hansen, Pål Kirkeby (2012). Weather observations and forecasts included in geoscience fieldtrips: Preparations for a theoretical study. 12th European Meteorological Society, Annual Meeting. European Meteorological Society.
Hansen, Pål Kirkeby (2012). Den ukjente ? Nansen. Hansen om Nansen. Torsdagslunsj. Naturfagsenteret.
Hansen, Pål Kirkeby (2012). How is the water cycle presented in Norwegian textbooks for compulsory education?. 12th European Meteorological Society, Annual Meeting. European Meteorological Society.
Sivle, Anders;Kolstø, Stein Dankert;Hansen, Pål Kirkeby;Kristiansen, Jørn (2012). Interpretation and use of Internet weather forecasts. 12th European Meteorological Society, Annual Meeting. European Meteorological Society.
Hansen, Pål Kirkeby (2011). 150 år Fridjof Wedel-Jarlsberg Nansen. Skiløper, oppdagelsesreisende, vitenskapsmann. Feiring av 150 år Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen. Naturfagseksjonen, Grunnskolelærerutdanningen, HiOA.
Hansen, Pål Kirkeby (2011). Den ukjente Nansen. Julemøte. Klubben Kunst og Kultur.
Hansen, Pål Kirkeby (2011). Er de nye grunnskolelærerutdanningenes undervisning om bærekraft, bærekraftig sammenliknet med allmennlærerutdanningen fra 1999 og 2003?. Nasjonal geografikonferanse 2011 EXPLORING SUSTAINABILITY. Norsk Geografisk Selskap.
Hansen, Pål Kirkeby (2011). “The most important single factor influencing learning is what the learner already knows.” Hva vet elevene om skyer, nedbør, vind og drivhuseffekten; en kort oversikt over forskning fra 1883 til 2011?. Nordiskt forskarsymposium om undervisning i naturvetenskap. Linköpings universitet.
Hansen, Pål Kirkeby (2011). Nasjonalgalleriet brukt som arena for tverrfaglig undervisning om vær, klima og vannets kretsløp på grunnskolens lavere trinn. Nordiskt forskersymposium om undervisning i naturvtenskap. Linköpings universitet.
Hansen, Pål Kirkeby (2011). En god start for teknologi og design på grunnskolens laveste trinn. Nordiskt forskarsymposium om undervisninmg i naturvetenskap. Linköpings universitet.
Hansen, Pål Kirkeby (2011). Hvordan introduseres og videreutvikles kunnskap om vannets kretsløp i norske lærebøker for grunnskolen?. Nordiskt forskarsymposium om undervisning i naturvetenskap. Linköpings universitet.
Hansen, Pål Kirkeby (2010). Naturfag i de nye grunnskolelærerutdanningene i Norge 2010. Konference for undervisere i naturfagene i Norge og Danmark. NTS-Centeret, Naturfagsenteret, Fondet for Dansk/Norsk samar.
Hansen, Pål Kirkeby (2010). Hvor er klimaet i lærerplanen?. Dagsavisen.
Hansen, Pål Kirkeby (2010). Ekstremvær. Forelesning på GEO2920V. Naturfagsenteret og Institutt for geofag.
Hansen, Pål Kirkeby (2010). Naturfag 1-7 i Retningslinjer for grunnskolelærerutanningene for 1.-7.trinn og 5.-10.trinn s.64-69.
Hansen, Pål Kirkeby (2010). Naturfag 5-10 i Retningslinjer for grunnskolelærerutanningene for 1.-7.trinn og 5.-10.trinn P.J.K.Hansen (leder) mfl. s.65-69.
Hansen, Pål Kirkeby (2010). La oss snakke om væretuten at det blir tåkeprat eller langt opp i skyene. Naturfaglærersamling Brandengen og Danvik skoler. GLIS (Glimrende Læring I Skolen).
Hansen, Pål Kirkeby (2009). Fagutvikling og skoleutvikling hånd-i-hånd. Avslutnigsseminar for Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Utdanningsetaten i Oslo.
Hansen, Pål Kirkeby (2009). How to use The National Gallery as a cross curricular approach to weather and climate studies at primary level. Eurpoean Meteorological Society Annual Meeting 2009. Eurpoean Meteorological Society & Meteo France.
Hansen, Pål Kirkeby (2009). What do the learner know about clouds, precipitation, wind and greenhouse effect; a short review of research from 1883 to 2009. European Meteorological Society Annual Meeting 2009. European Meteorological Society & Meteo France.
Hansen, Pål Kirkeby (2009). Weather, Ocean and Climate topics in Geosciences, a new subject in Norwegian upper secondary education. European Meteorological Society Annual Meeting 2009. European Meteorological Society & Meteo France.
Hansen, Pål Kirkeby (2009). Ny grunnskolelærerutdanning; faggruppe i Naturfag. Møte. Nasjonalt Netteverk for Naturfagundervisning (NNN).
Hansen, Pål Kirkeby (2009). ”La oss snakke om været på Elvebbakken!”. Foredrag for geografilærere på. Elvebakken vgs..
Hansen, Pål Kirkeby (2009). HVORFOR ER VÆRET SOM DET ER OG VÆRVARSLENE SOM VI FÅR?. Foredrag for geografilærere i Buskerud.. Buskerud fylke.
Hansen, Pål Kirkeby (2009). Geotoparbeid, med fokus på meteorologi. Foredrag for geofaglærere på videreutdanning. Naturfagsenteret.
Hansen, Pål Kirkeby (2009). Geotoparbeid, med fokus på meteorologi: Vær, Værvarsling. Foredrag for geofaglærere på videreutdanning. Naturfagsenteret.
Hansen, Pål Kirkeby (2009). Juleværet før og nå. Pensjonisttreff på HiO 09.12.2009. Høgskolen i Oslo.
Hansen, Pål Kirkeby (2008). De tre stora: PISA 2006, TIMSS 2003, ROSE. Konferanse for VFU-lærere 22.02.08, Högskolan Dlarna, Falun. Högskolan Dlarna, Falun.
Hansen, Pål Kirkeby (2008). Vanntets Kretsløp. Et rollespill om vannets kretsløp som gir et realistisk bilde på vannmolekylenes "tur" gjennom de forskjellige fasene og oppholdsstedene i naturen. http://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=729961.
Hansen, Pål Kirkeby (2008). Weather and climate in primary and secondary education: Possibilities and restrictions in the new Norwegian national curriculum compared with the old. Nordisk forskersymposium om Undervisning i Naturfag. Iceland University of Education.
Hansen, Pål Kirkeby (2008). Is designing and making useful technological products a vehicle for enhancing understanding of natural science principles? A preliminary report from analyze of ‘best practices’ in Technology and Design education through case studies. Nordisk Forskersymposium om Undervisning i Naturfag. Iceland University of Education.
Hansen, Pål Kirkeby (2008). Teknologi og Design, emne i norsk lærerutdanning for grunnskolen. Tekniken i Skolan, Rikskonferens. CETIS (Centrum för tekniken i skolan ).
Hansen, Pål Kirkeby (2008). Klimaendringer og undervisning om klimaendringer http://www.naturfagsenteret.no/amba/foredrag/Klimaendringer_okt08.pdf. Kurs for lærere i Geofag. Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo.
Hansen, Pål Kirkeby (2008). ”La oss snakke om været!” http://www.naturfagsenteret.no/amba/foredrag/kirkeby_hansen15102008.pdf. Kurs for lærere i Geofag. Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo.
Hansen, Pål Kirkeby (2008). Klimatförändringar – myt eller sanning? Vad vet man i dag?. Miljö och klimat 07.10.08, Högskolan Dlarna, Falun. Högskolan Dlarna, Falun.
Hansen, Pål Kirkeby (2008). Meteorolgiska undersökningar i skolan. Miljö och klimat, 07.10.08, Högskolan Dlarna, Falun. Högskolan Dlarna, Falun.
Hansen, Pål Kirkeby (2008). Teknik i skolan, från ett internationellt perspektiv och från ett genusperspektiv. Konferanse for VFU-lærere 16.04.08, Högskolan Dlarna, Falun. Högskolan Dlarna, Falun.
Hansen, Pål Kirkeby (2007). Trekantforholdet: Skoleelever, Polaråret, Klimapanelet. Forskerlunsj Forskningsdagene 2007. Høgskolen i Oslo.
Hansen, Pål Kirkeby (2007). Teknologi og design. Hva Hvordan Hvorfor Et fagdidaktisk veiledningshefte.
Hansen, Pål Kirkeby;Løset, Laila;Husby, Jon Arve (2007). Ressurser: Teknologi og design.
Hansen, Pål Kirkeby (2007). De tre stora: TIMSS, PISA ROSE. Högre Seminarium. Högskolan Dalarna.
Hansen, Pål Kirkeby (2007). Miljølæreprosjektet 1971 ... Miljølkæreprosjektets innflytelse på fag og didaktikk i norsk skole. Högre Seminarium. Högskolan Dalarna.
Hansen, Pål Kirkeby (2007). Miljø undervisning og miljøpolitikk 1970-2008. Högre Seminarium. Högskolan Dalarna.
Hansen, Pål Kirkeby (2007). Geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogrm. Etterutdanningskurs i Geofag. Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo.
Hansen, Pål Kirkeby (2007). Inquiry i naturvetenskapsundervisningen. Viten.no som eksempel. Högra Seminarium. Högskolan Dalarna.
Hansen, Pål Kirkeby (2007). NOS, TIMSS, ROSE. Högra Seminarium. Högskolan Dalarna.
Hansen, Pål Kirkeby (2007). Teknik i skolan, från ett internationelt perspektiv och från ett genusperspektiv. Handledarseminarium. Högskolan Dalarna.
Hansen, Pål Kirkeby (2007). Bruk av satellittbilder og radarplott. Geofaglig verktøykasse, Geoforskning. Etterutdanningskurs i geofag. Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo.
Hansen, Pål Kirkeby (2006). Weather and climate in primary and secondary education: Possibilities and restrictions in the new Norwegian national curriculum compared with the old. Education Weather Ocean Climate (EWOC) 2006. American Meteorological Society.
Hansen, Pål Kirkeby (2006). Noen tanker om didaktikk for vær- og klimaundervisning. Högre seminarium inom ämnesdidaktik inom naturvetenskap, teknik och matematik vid Högskolan Dalarna. Högskolan Dalarna.
Hansen, Pål Kirkeby (2006). Tilståndet för den ämnesdidaktiska forskningen inom naturvetenskap och teknik (... i ett internationellt perspektiv). Högre seminarium inom ämnesdidaktik inom naturvetenskap, teknik och matematik vid Högskolan Dalarna. Högskolan Dalarna.
Hansen, Pål Kirkeby (2006). Naturvetenskaplig didaktik i forskningsperspektiv. Högre seminarium i ämnesdidaktik inom naturvetenskap, teknik och matematik vid Högskolan Dalarna. Högskolan Dalarna.
Hansen, Pål Kirkeby (2006). ”Vad vet vi om vad de vet och vill?” Om TIMSS och ROSE. Ämneskontaktdagar för regionens gymnasieskolor och grundskolans senare år. Högskolan Dalarna.
Hansen, Pål Kirkeby;Schreiner, Camilla;Henriksen, Ellen K. (2006). Climate education – Empowering today's youth to meet tomorrow's challenges. Education Weather Ocean Climate 2006. American Meteorological Society.
Hansen, Pål Kirkeby (2006). Student teachers as researchers in science education: Some results on pupils’ interests and understanding of weather and climate. Education Weather Ocean Climate 2006. American Meteorological Society.
Hansen, Pål Kirkeby (2006). Comparing knowledge about greenhouse effect and ozone layer among Norwegian pupils finishing compulsory education in 1989, 1993 and 2005. Education Weather Ocean Climate 2006. American Meteorological Society.
Hansen, Pål Kirkeby;Frøyland, Merethe;Laumann, Tron (2006). GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM.
Hansen, Pål Kirkeby;Hansen, Cathrine;Maure, Odd (2006). Teknologi og Design (Modul 1, 2 3; 30 studiepoeng).
Schreiner, Camilla;Hansen, Pål J. Kirkeby;Henriksen, Ellen Karoline (2005). Klimaundervisning � Dagens ungdom møter morgendagens utfordringer. Det 8.nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag.
Økland, Merete;Hansen, Pål Kirkeby (2005). L97 svekker naturfagutdanningen?. Dagsavisen.
Ulleberg, Inger;Amundsen, Jon;Hansen, Pål Kirkeby (2005). Entreprenørskap i skole og arbeidsliv.
Hansen, Pål Kirkeby (2005). Teknologi og design i L2006. Mål og innhold med nye muligheter for IKT. Lærende nettverk. Høgskolen i Oslo.
Hansen, Pål Kirkeby (2005). Comparing knowledge about greenhouse effect and ozone layer among Norwegian pupils finishing compulsory education in 1989, 1993 and 2005. 5th Annual Meeting of the European Meteorological Society. European Meteorological Society.
Hansen, Pål Kirkeby (2005). Weather and climate topics in Norwegian primary and secondary education from 2006. 5th Annual Meeting of the European Meteorological Society. European Meteorological Society.
Hansen, Pål Kirkeby (2005). Teknologi og design - et helt nytt emne i et nesten nytt Naturfag: Hvilke muligheter og utfordringer innebærer det for elever og lærere?. Det 8.nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag.. Universitetet i Ålborg.
Hansen, Pål Kirkeby (2005). Sammenlikning av kunnskaper om drivhuseffekten og ozonlaget hos elever som gikk ut av grunnskolen i 1989, 1993 og 2005. Det 8.nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag.. Universitetet i Ålborg.
Hansen, Pål Kirkeby (2005). Klimaundervisning – Dagens ungdom møter morgendagens utfordringer. Det 8.nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag.. Universitetet i Ålborg.
Hansen, Pål Kirkeby (2005). 1.Klimaundervisning - Dagens ungdom møter morgendagens utfordringer. 2.Belyst med forsning på norsk ungdoms kunnskap om klimaendringers årsak og virkning. FoU møte. Norsk meteorologforening.
Hansen, Pål Kirkeby (2005). Naturfag og digitale verktøy. Kultur for realfag 2005. LEO/LU Høgskolen i Oslo.
Hansen, Pål Kirkeby (2004). "Teknologi i Skolen" RENATES* program, mitt FoU-prosjekt [*Nasjonalt senter for kontakt med arbeidslivet om rekruttering til realfag]. Avdeling for lærerutdanning FoU-dag 9.mars. Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo.
Hansen, Pål Kirkeby (2004). Entreprenørskap i grunnskole og lærerutdanning. Lygnaseterseminaret. Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo.
Hansen, Pål Kirkeby (2004). Weather and climate, topics in the present and future curriculum for Norwegian compulsory school. 4th Annual Meeting of the European Meteorology Society. European Meteorology Society.
Hansen, Pål Kirkeby (2004). Climate education - empowering today's youth to meet tomorrow's challenges. 4th Annual Meeting of the European Meteorology Society. European Meteorology Society.
Hansen, Pål Kirkeby (2004). Teknologiemner. Hva og hvordan i lærerutdanningen?. Naturfagkonferansen Ute, inne opp, nede. Nasjonalt senter for naturfagundervisning.
Hansen, Pål Kirkeby (2004). The Rise and Fall(?) of Teknologi og Design i grunnskolen. Naturfagkonferansen Ute, inne opp, nede. Nasjonalt senter for naturfagundervisning.
Hansen, Pål Kirkeby (2004). Tverrfaglige utfordringer til naturfag, matematikk, kunst og håndverk, når teknologi og design innarbeides i relevante læreplaner. Realfagkonferanse Kultur for realfag - alfa og omega. Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo.
Hansen, Pål Kirkeby (2004). Teknologi som nytt fag i skolen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 40
Besøksadresse: Falbes gate 5, Oslo, FG100