HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Patrick Lie Andersen

forsker III

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (12) Forskningsrapporter (6) Formidling (81) OsloMet-publikasjoner (5)
Andersen, Patrick Lie;Bakken, Anders (2018). Social class differences in youths’ participation in organized sports: What are the mechanisms?. International Review for the Sociology of Sport.
Andersen, Patrick Lie;Pedersen, Willy;Bakken, Anders (2017). Russetid i Oslo. Hvem deltar? Hvem feirer hardest?. Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 14. s. 307-323. Cappelen Damm Akademisk.
Flemmen, Magne;Toft, Maren;Andersen, Patrick Lie;Hansen, Marianne Nordli;Ljunggren, Jørn (2017). Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology. Vol. 51. doi: 10.1177/0038038517706325
Ljunggren, Jørn;Andersen, Patrick Lie (2017). Vestkant og østkant, eller nye skillelinjer? Bostedssegregasjon blant Oslo-ungdom mellom 2003 og 2012. Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 3. s. 57-80. Cappelen Damm Akademisk.
Strandbu, Åse;Gulløy, Elisabeth;Andersen, Patrick Lie;Seippel, Ørnulf Nicolay;Dalen, Håvard Bergesen (2017). Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtid og framtid. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 1. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-02-03
Ljunggren, Jørn;Andersen, Patrick Lie (2015). Vertical and Horizontal Segregation: Spatial Class Divisions in Oslo, 1970–2003. International Journal of Urban and Regional Research. Vol. 39. doi: 10.1111/1468-2427.12167
Andersen, Patrick Lie (2014). Den norske politiske eliten. Sammenhengen mellom politiske posisjoner, klassebakgrunn og utdanning. Korsnes, Olav Hansen, Marianne Nordli Hjellbrekke, Johannes (Red.), Elite og klasse i et egalitært samfunn. 9. s. 144-164. Universitetsforlaget.
Hansen, Marianne Nordli;Andersen, Patrick Lie;Flemmen, Magne;Ljunggren, Jørn (2014). Klasser og eliter. Korsnes, Olav Hansen, Marianne Nordli Hjellbrekke, Johannes (Red.), Elite og klasse i et egalitært samfunn. 2. s. 25-38. Universitetsforlaget.
Andersen, Patrick Lie;Ljunggren, Jørn (2014). Gylne ghettoer. Inntektselitens bostedssegregering i Oslo, 1980-2005. Korsnes, Olav Hansen, Marianne Nordli Hjellbrekke, Johannes (Red.), Elite og klasse i et egalitært samfunn. 8. s. 126-143. Universitetsforlaget.
Se alle publikasjoner
Sigle-Rushton, Wendy;Lyngstad, Torkild Hovde;Andersen, Patrick Lie;Kravdal, Øystein (2014). Proceed with caution? Parents' union dissolution and children's educational achievement. Journal of Marriage and Family. Vol. 76. doi: 10.1111/jomf.12075
Andersen, Patrick Lie;Hansen, Marianne Nordli (2012). Class and Cultural Capital-The Case of Class Inequality in Educational Performance. European Sociological Review. Vol. 28. doi: 10.1093/esr/jcr029
Andersen, Patrick Lie;Dæhlen, Marianne (2017). Sosiale relasjoner i ungdomstida. Identifisering og beskrivelse av ungdom med svake relasjoner til foreldre, skole og venner. ISBN: 978-82-7894-625-1. 101 s. NOVA.
Andersen, Patrick Lie;Dæhlen, Marianne (2016). Ung i Bydel Grorud. En analyse av Grorud-ungdoms levekår i 2015. ISBN: 978-82-7894-597-1. 119 s. NOVA.
Andersen, Patrick Lie;Sandlie, Hans Christian (2016). Osloungdoms bosituasjon og levekår - sosiale og geografiske forskjeller. Oversikt over spørsmål om bosituasjon fra Ung i Oslo 2015. ISBN: 978-82-7894-599-5. NOVA.
Andersen, Patrick Lie;Bakken, Anders (2015). Ung i Oslo 2015. ISBN: 978-82-7894-558-2. 112 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).
Sletten, Mira Åboen;Bakken, Anders;Andersen, Patrick Lie (2015). Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV : sluttrapport fra en kartleggingsstudie. ISBN: 978-82-7894-539-1. 165 s. NOVA.
Hansen, Marianne Nordli;Flemmen, Magne;Andersen, Patrick Lie (2009). The Oslo Register Data Class Scheme (ORDC). Final report from the classification procject. 22 s. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo..
Andersen, Patrick Lie (2018). Ungdata: Hvem er de som ikke svarer?. Dialogkonferanse. Tromsø Kommune v/Utekontakten & LOSU.
Andersen, Patrick Lie (2018). Levekårsforskjeller blant Oslo-ungdom. Sosial ulikhet og bostedssegregering i 2015.. Friluftsliv og barnefattigdom - heldagsseminar. Oslofjordens friluftsråd.
Andersen, Patrick Lie (2017). SLIK PÅVIRKER FORSKJELLENE OSS - Hva skjer når gapet øker mellom de som har og de som ikke har? Dette sier fagfolkene:. Fagbladet.
Andersen, Patrick Lie (2017). Østens mystikk. Morgenbladet.
Andersen, Patrick Lie (2017). Ungdom trives i bydel Grorud. Utrop.
Andersen, Patrick Lie (2017). Sted, russetid og rusmiddelbruk. Ungdatakonferansen 2017. NOVA - Ungdatasenteret.
Andersen, Patrick Lie (2017). UNGDATA: metodespørsmål. Korus-samling. Helsedirektoratet.
Andersen, Patrick Lie (2017). Oslo-undoms livssituasjon. Tre sentrale aspekter.. Fagdag Cappelen Damm: «Generasjon perfekt». Ungdom i Norge 2017. Hvem er de?. Cappelen Damm.
Andersen, Patrick Lie;Pedersen, Willy;Bakken, Anders (2017). Russetid i Oslo. Vinterseminaret 2017. Sosiologforeningen.
Andersen, Patrick Lie (2017). Russefeiring for de privilegerte. forskning.no.
Se alle publikasjoner
Andersen, Patrick Lie (2017). Krysset grensa. Klassekampen.
Andersen, Patrick Lie (2017). Oslo - en delt by og demokratisk problem. Radio Nova - Kapitalen S7E6.
Andersen, Patrick Lie (2017). Oslo-ungdom og cannabisbruk – tall fra Ung i Oslo 2015. Møte i SaLTo fokusgruppe rus. Velferdsetaten, Oslo Kommune.
Andersen, Patrick Lie (2017). Ungdomstid i Bydel Grorud - hovedtrekk i ungdommenes levekår i 2015. Fellespersonalmøte - Fagkveld. Bydel Grorud.
Andersen, Patrick Lie (2017). Mer vold i øst, mer rus i vest. Klassekampen.
Andersen, Patrick Lie (2017). Hvordan påvirker boligsituasjonen de unge?. NRK Radio Østlandssendingen.
Eriksen, Nina;Andersen, Patrick Lie (2017). Godt å vokse opp i Grorudddalen i Oslo. forskning.no.
Andersen, Patrick Lie;Dæhlen, Marianne (2016). Ung i Bydel Grorud - En analyse av Grorud-ungdoms levekår i 2015 - presentasjon av hovedresultater. Lederforum - Bydel Grorud. Bydel Grorud, Oslo Kommune|.
Andersen, Patrick Lie (2016). Ungdom og Cannabis i Oslo. Implementering og bruk av Ungdata i kommunene - Seminar for RVTS/RBUP/KoRus. KoRus - Oslo, Velferdsetaten.
Andersen, Patrick Lie (2016). Hvordan står det til med ungdommen i Bydel Alna? - presentasjon av datamateriale fra Ung i Oslo 2015. Frokostseminar: Demografi, levekår og helsetilstand i Bydel Alna - hvor bør vi rette innsatsen i årene som kommer?. Bydel Alna.
Andersen, Patrick Lie (2016). Hverdagsliv og psykisk helse blant ungdom - hovedtrekk fra Ung i Oslo 2015. Mestring og mulighet. RBUP Øst & Sør/Helseetaten (Oslo Kommune).
Andersen, Patrick Lie (2016). Time trends among adolescents in Oslo, and their situation in 2015 - Young in Oslo 1996-2015. "We must have done something right!" - NordAN-conference 2016. NordAN - Nordic Alcohol and Drug Policy Network.
Andersen, Patrick Lie;Ljunggren, Jørn Eigil (2016). Atskilt Oslo-ungdom? Klassebasert bosetting mellom 2003 - 2012. Faglig forum. Svein-Erik Mamelund.
Sandlie, Hans Christian;Andersen, Patrick Lie (2016). Rotløs ungdom - Om flyttehyppighet og livskvalitet. Vinterseminaret i Sosiologforeningen. Norsk sosiologforening.
Andersen, Patrick Lie (2015). Ungdommen drikk minst i Oslo. Vikebladet Vestposten.
Andersen, Patrick Lie (2015). Valgte bort pengemas. Vårt Land.
Andersen, Patrick Lie (2015). Slik får du et bedre forhold til moren din. Synes du moren din hakker på deg, eller blander seg for mye i livet ditt?. kvinneguiden.
Andersen, Patrick Lie (2015). Ungdommen drikk minst i Oslo. npk.no - Nynorsk pressekontor.
Andersen, Patrick Lie (2015). Unge i Oslo drikker mindre alkohol. http://www.mynewsdesk.com/no/.
Andersen, Patrick Lie (2015). Psykisk knekk - 3 av 10 unge jenter i Oslo har depressive symptomer. Dagsavisen.
Andersen, Patrick Lie (2015). Stadig flere tenåringsjenter i Oslo sliter med psykiske helseplager. NRK. Østlandssendingen.
Andersen, Patrick Lie (2015). Ung i Oslo 2015: hovedtall & utenforundersøkelsen. Samling for oppfølgingstjenesten. Utdanningsetaten. Oslo kommune.
Andersen, Patrick Lie (2015). Ung i Oslo 2015: hovedtrekk og skolerelaterte spørsmål. Skoleledermøte i Oslo. Utdanningsetaten. Oslo kommune.
Andersen, Patrick Lie (2015). Ung i Oslo 2015. Ungdomsundersøkelse, 8.trinn – 3.vgs vinteren 2015. Sektordirektørmøte. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Oslo Kommune.
Andersen, Patrick Lie (2015). Ung i Oslo 2015: Presentasjon av hovedtall med fokus på sentrumsbydelene. Styringsgruppemøte i SaLTo indre øst/sentrum. SaLTo indre øst/sentrum.
Andersen, Patrick Lie (2015). Ung i Oslo 2015 - presentasjon av hovedtall. Møte avdeling oppvekst, Oslo Røde Kors. Avdeling oppvekst, Oslo Røde Kors.
Andersen, Patrick Lie;Sandlie, Hans Christian (2015). UBOS: Ungdom, bolig og sosial ulikhet. Nettverkssamling om bomiljøarbeid. Husbanken.
Andersen, Patrick Lie (2015). Ung i Oslo 2015 - unge utenfor. Storbyens hjerte og smerte. Nordisk storby konference. Nordisk Ministerråd.
Andersen, Patrick Lie (2015). Ung i Oslo 2015 - med vekt på bydelsforskjeller. Seminaret for barnerepresentantene i Plan- og bygningsetaten. Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune.
Andersen, Patrick Lie (2015). Tre av ti tenåringsjenter i Oslo sliter psykisk. NRK: Østlandssendingen.
Sandlie, Hans Christian;Andersen, Patrick Lie (2015). The effect of homeownership on adolescents’ well-being. RC43 'Housing in an Unequal World'. International Sociological Association.
Andersen, Patrick Lie;Bakken, Anders (2015). Ung i Oslo 2015. Lansering av Ung i Oslo 2015. Oslo kommune.
Andersen, Patrick Lie (2015). Ung i Oslo, trender gjennom fire undersøkelser. UNGDATASAMLINGEN. KoRus Nord (Kompetansesenter Rus Nord-Norge).
Andersen, Patrick Lie (2015). Stepping stones.The career mobility of newcomers in Norwegian top politics between 2003 and 2010. The Spring Meeting of the Research Committee on Social Stratification and Mobility (RC28). RC 28.
Andersen, Patrick Lie (2015). Spør mange unge om radikalisering. khrono.no.
Andersen, Patrick Lie (2015). Ikke tid til sexspørsmål (i Ung i Oslo). NRK - Østlandsendingen.
Andersen, Patrick Lie (2015). Ikke tid til sexspørsmål. nrk.no - Østlandssendingen.
Andersen, Patrick Lie;Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Marginalisering blant ungdom og unge voksne – hva sier forskningen?. Backe-Hansen, Elisabeth Madsen, Christian Kristofersen, Lars B Hvinden, Bjørn (Red.), Barnevern i Norge 1990-2010. En longitudinell studie. 2. s. 23-48.
Andersen, Patrick Lie (2014). Vestkanten mer segregert enn østkanten. Blend - Norges flerkulturelle magasin.
Hegna, Kristinn;Bakken, Anders;Andersen, Patrick Lie (2014). Forsøk på voksenopplæring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Andersen, Patrick Lie;Ljunggren, Jørn (2014). Det segregerte Oslo. Østkankonferansen. Grünerløkka SV.
Andersen, Patrick Lie (2014). Oslos gylne ghettoer. Rødt Nytt.
Andersen, Patrick Lie (2014). Intervju om Gylne Ghettoer. Radio Nova.
Andersen, Patrick Lie (2014). Et elite stykke Norge. Verdens Gang Helg.
Andersen, Patrick Lie (2014). The class composition effect. Is there an effect of composition of leader's social class origin on promotion among employees?. 2014 Spring Meeting of Research Comittee 28. ISA/Research Committee on Social Stratification (RC28).
Sletten, Mira Åboen;Bakken, Anders;Andersen, Patrick Lie (2014). Reintegration Programs among adolescents not in upper secondary education – a study of programs’ effects on enrolment in education. 22nd Annual Workshop Transitions In Youth (TiY). Transitions in Youth (TIY) Network.
Ljunggren, Jørn;Andersen, Patrick Lie (2014). Gylne ghettoer. Inntektselitens bostedssegregasjon i Oslo, 1980-2005. Vinterseminaret. Norsk sosiologforening.
Andersen, Patrick Lie (2013). The Norwegian political elite. The relationship between political elite status, class origin and education. Eliteseminaret. Elites in an Egalitarian Society/Inst Sosilgoli og Samf.geo..
Andersen, Patrick Lie (2012). Sosial klassebakgrunn og inntektsutvikling innenfor offentlig forvaltning. Sosial ulikhetsseminar. Universitetet i Oslo.
Ljunggren, Jørn;Andersen, Patrick Lie (2012). Økonomisk og klassemessig bosettingssegregasjon – metodiske utfordringer. Sosial ulikhetsseminar. Universitetet i Oslo.
Ljunggren, Jørn;Andersen, Patrick Lie (2012). Social, economic and cultural divisions in Norwegian cities: Neighbourhood segregation in the period 1970-2006. Seminar & workshop: Symbolic power and urban inequality: taking Bourdieu to town. Hosts: YECCE & CURB. Organisers: Mike Savage & Loïc Wacquant.
Ljunggren, Jørn;Andersen, Patrick Lie (2012). Sosial ulikhet og geografiske skiller - Økonomisk og klassemessig bostedssegregering i syv norske byer mellom 1970 og 2005. Vinterseminaret 2012. Norsk Sosiologforening.
Andersen, Patrick Lie (2011). The State elite? Recruitment to and success within the Norwegian political and administrative elites. The importance of class, education and resources. (Award for best poster). ISA RC 28 Spring Meeting: Longitudinal approaches to stratification research: International and Comparative Perspectives. ISA RC 28.
Andersen, Patrick Lie (2011). Recruitment to administrative elites. The effects of social class origin and education. Workshop on studies of elites and elite legitimacy. Elites in an egalitarian society, Olav Korsnes.
Andersen, Patrick Lie;Ljunggren, Jørn (2011). Dannelsesidealet 1) Er klassisk dannelse en form for kulturell kapital? 2) Er det hold i tesen om kultureliten: ei samfunnsgruppe som samler vinnerne?. Akademisk vorspiel. Det Norske Studentersamfund.
Andersen, Patrick Lie (2010). Recruitment to the Norwegian political and bureaucratic elites. Contextualizing and comparing elites across sectors and nations. Centre franco-norvégien en sciences sociales et humaines.
Andersen, Patrick Lie (2009). Teori og praksis. Klassekampen.
Andersen, Patrick Lie (2009). Hvem er skolen til for?. Klassekampen.
Andersen, Patrick Lie (2009). Sosial ulikhet i enhetsskolen. Betydningen av klasse og kulturell kapital for skoleprestasjoner. 141 s. Universitetet i Oslo.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 901 87 372
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X316

Nettside(r)

Andre kanaler