HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Velferdsstatens organisering

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (6) Forskningsrapporter (4) Formidling (9) OsloMet-publikasjoner (4)
Breit, Eric;Fossestøl, Knut;Pedersen, Eirin (2018). A knowledge hierarchy in labour and welfare services? Evidence-based and practice-based knowledge in frontline service innovation. International Social Security Review. Vol. 71.
Ellingsæter, Anne Lise;Pedersen, Eirin (2016). Institutional Trust: Family Policy and Fertility in Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. Vol. 23. doi: 10.1093/sp/jxv003
Ellingsæter, Anne Lise;Pedersen, Eirin (2014). Påvirker tillit til familiepolitikken fruktbarheten?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 17.
Ellingsæter, Anne Lise;Pedersen, Eirin (2013). Politique familiale et fécondité en Norvège : une question de genre et de classe sociale. Politiques sociales et familiales.
Ellingsæter, Anne Lise;Pedersen, Eirin (2013). Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 54.
Ellingsæter, Anne Lise;Pedersen, Eirin (2013). Economic risk, fertility and the welfare state: understanding individual rationales. Ellingsæter, Anne Lise Jensen, An-Magritt Lie, Merete (Red.), The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe. Kapittel 3. Routledge.
Lippestad, Jan Wilhelm;Pedersen, Eirin;Melby, Line;Kaasbøll, Jannike (2018). Utredning av mulig framtidig organisering av Familie for første gang – Nurse Family Partnership i Norge.. ISBN: 978-82-14-06668-5. 59 s. SINTEF.
Breit, Eric;Fossestøl, Knut;Pedersen, Eirin;Thorbjørnsrud, Trude (2017). Samarbeidsdrevet innovasjon i NAV: Sluttrapport fra evalueringen av "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor". ISBN: 978-82-7609-394-0. 85 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Fossestøl, Knut;Borg, Elin;Glensvik, Audun;Maximova-Mentzoni, Tatiana;Pedersen, Eirin;Berg, Helene (2016). Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav. Ligger forskningskunnskap til grunn for tiltaksbruken i NAV?. ISBN: 978-82-7609-369-8. 100 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Breit, Eric;Lien, Inez;Thorbjørnsrud, Trude;Pedersen, Eirin (2016). Evaluering av "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAF-kontor". Delrapport 1 - en deskriptiv gjennomgang av prosjektene.. 44 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Fossestøl, Knut;Liodden, Tone;Pedersen, Eirin (2018). The "projectification" of welfare services: Hybridization, pure professionalism - or both?. EGOS Conference.
Breit, Eric;Pedersen, Eirin (2017). Epistemic struggles in collaborations between research and public administration. Public service innovation (PUBSIC) conference.
Pedersen, Eirin (2017). Kjærlighet på kryss og tvers. A-magasinet (Aftenposten).
Breit, Eric;Pedersen, Eirin (2017). Collaborative innovation at the street level: An institutional complexity perspective. 2nd Conference on Street-level Research in the Employment and Social Policy Area.
Breit, Eric;Pedersen, Eirin (2017). Collaborative Innovation – Managing Local Network-based Innovation in Public Service Development. ESPAnet conference.
Pedersen, Eirin (2016). Vil du ha minst to barn?. KK.
Pedersen, Eirin (2016). Enquete om sosiologisk teori. Sosiologen.no.
Pedersen, Eirin (2016). Frafall eller bortfall - skolesluttere som sosiologisk problem. sosiologen.no.
Ellingsæter, Anne Lise;Pedersen, Eirin (2012). Economic risk, fertility and the welfare state - understanding individual rationales. European Population Conference.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 936 36 150
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X456