HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Velferdsstatens organisering

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Forskningsrapporter (3) Formidling (7) HiOA-publikasjoner (4)
Ellingsæter, Anne Lise;Pedersen, Eirin (2016). Institutional Trust: Family Policy and Fertility in Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. Vol. 23. doi: 10.1093/sp/jxv003
Ellingsæter, Anne Lise;Pedersen, Eirin (2014). Påvirker tillit til familiepolitikken fruktbarheten?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 17.
Ellingsæter, Anne Lise;Pedersen, Eirin (2013). Economic risk, fertility and the welfare state: understanding individual rationales. Ellingsæter, Anne Lise Jensen, An-Magritt Lie, Merete (Red.), The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe. Kapittel 3. Routledge.
Ellingsæter, Anne Lise;Pedersen, Eirin (2013). Politique familiale et fécondité en Norvège : une question de genre et de classe sociale. Politiques sociales et familiales.
Ellingsæter, Anne Lise;Pedersen, Eirin (2013). Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 54.
Breit, Eric;Fossestøl, Knut;Pedersen, Eirin;Thorbjørnsrud, Trude (2017). Samarbeidsdrevet innovasjon i NAV: Sluttrapport fra evalueringen av "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor". ISBN: 978-82-7609-394-0. 85 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Breit, Eric;Lien, Inez;Thorbjørnsrud, Trude;Pedersen, Eirin (2016). Evaluering av "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAF-kontor". Delrapport 1 - en deskriptiv gjennomgang av prosjektene.. 44 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Fossestøl, Knut;Borg, Elin;Glensvik, Audun;Maximova-Mentzoni, Tatiana;Pedersen, Eirin;Berg, Helene (2016). Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav. Ligger forskningskunnskap til grunn for tiltaksbruken i NAV?. ISBN: 978-82-7609-369-8. 100 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Pedersen, Eirin (2017). Kjærlighet på kryss og tvers. A-magasinet (Aftenposten).
Breit, Eric;Pedersen, Eirin (2017). Collaborative innovation at the street level: An institutional complexity perspective. 2nd Conference on Street-level Research in the Employment and Social Policy Area.
Breit, Eric;Pedersen, Eirin (2017). Collaborative Innovation – Managing Local Network-based Innovation in Public Service Development. ESPAnet conference.
Pedersen, Eirin (2016). Vil du ha minst to barn?. KK.
Pedersen, Eirin (2016). Frafall eller bortfall - skolesluttere som sosiologisk problem. sosiologen.no.
Pedersen, Eirin (2016). Enquete om sosiologisk teori. Sosiologen.no.
Ellingsæter, Anne Lise;Pedersen, Eirin (2012). Economic risk, fertility and the welfare state - understanding individual rationales. European Population Conference.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 936 36 150
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X456