HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Fagbøker⁄lærebøker (4) Formidling (13)
Lorentzen, Per (2013). Kommunikation, sprog og social forståelse. Kognition og Pædagogik. Vol. 23.
Lorentzen, Per (2009). Kommunikasjon med uvanlige barn. ISBN: 978-82-15-01458-6. 224 s. Universitetsforlaget.
Lorentzen, Per (2015). Ansvar og etikk i miljøarbeid. En relasjonell tilnærming. 2. utgave.. ISBN: 978-82-15-02545-2. 202 s. Universitetsforlaget.
Lorentzen, Per (2013). Kommunikasjon med uvanlige barn, 2. utgave. ISBN: 978-82-15-02256-7. 206 s. Universitetsforlaget.
Lorentzen, Per (2013). Ansvar og etik i socialpædagogisk arbejde. ISBN: 978-87-500-4337-9. 263 s. Akademisk Forlag, København.
Lorentzen, Per (2011). Ansvar og etikk i miljøarbeid. ISBN: 978-82-15-01893-5. 170 s. Universitetsforlaget.
Pettersen, Marit;Sævi, Tone;Lorentzen, Per (2015). Retningslinjer for forfattere i bokprosjektet "Relasjonell tilnærming".
Lorentzen, Per (2014). Skjøre samspill - Når det å være sammen er nok. Ellingsen, Karl Elling (Red.), Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn. kapittel. s. 100-118. Universitetsforlaget.
Lorentzen, Per (2008). I begynnelsen er kommunikasjonen - også for den aller svakeste. Utdanning i Alternativ og supplerende kommunikasjon. Høgskolen i Vestfold.
Lorentzen, Per (2008). Kommunikasjon og samspill med alvorlig funksjonshemmede barn. ISAAC-konferanse. ISAAC Danmark.
Lorentzen, Per (2008). Samspill og kommunikasjon med mennesker med utviklingshemming. Undervisning Vernepleierutdanningen Høgskolen i Harstad. Høgskolen i Harstad.
Lorentzen, Per (2008). Samspill og kommunikasjon med mennesker med utviklingshemming. Undervisning for Vernepleierutdanningen Høgskolen i Bergen. Høgskolen i Bergen.
Lorentzen, Per (2008). Dialogisk etikk. Skådalen kompetansesenter, Fagkonferanse 2008. Skådalen kompetansesenter for hørselshemmede og døvblinde.
Lorentzen, Per (2008). Slik som man ser noen - faglighet og etikk i arbeide med utviklingshemmede. Kursus i regi av Videnscenter for psykiatri og udviklingshæmming. Videnscenter for psykiatri og udviklingshæmming.
Lorentzen, Per (2008). Slik som man ser noen - etikk i arbeidet med utviklingshemmede. Undervisning Vernepleierutdanningen, Høgskolen i Lillehammer. Høgskolen i Lillehammer.
Lorentzen, Per (2008). Samspill og kommunikasjon. Undervisning Høgskolen i Hsrstad, Vernepleierutdanningen. Høgskolen i Harstad.
Se alle publikasjoner
Lorentzen, Per (2008). Kommunikasjon. Utdanning i Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Høgskolen i Vestfold.
Lorentzen, Per (2008). Slik som man ser noen - etikk og faglighet i arbeid med utviklingshemmede. Kurs i regi av Landsbyen Sølund, Skanderborg, Danmark. Landsbyen Sølund.
Lorentzen, Per (2008). Utviklingshemmede i et dialogisk perspektiv. Nordisk nettverksmøte i regi av Samordningsrådet for psykisk utviklingshemmede (SOR). SOR/Høgskolen i Rogaland.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

E-post: 3
Telefon (kontor): +47 67 23 81 16
Telefon (mobil): +47 932 22 354
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X558