HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Fagbøker⁄lærebøker (4) Formidling (13)
Lorentzen, Per (2013). Kommunikation, sprog og social forståelse. Kognition og Pædagogik. Vol. 23.
Lorentzen, Per (2009). Kommunikasjon med uvanlige barn. ISBN: 978-82-15-01458-6. 224 s. Universitetsforlaget.
Lorentzen, Per (2015). Ansvar og etikk i miljøarbeid. En relasjonell tilnærming. 2. utgave.. ISBN: 978-82-15-02545-2. 202 s. Universitetsforlaget.
Lorentzen, Per (2013). Ansvar og etik i socialpædagogisk arbejde. ISBN: 978-87-500-4337-9. 263 s. Akademisk Forlag, København.
Lorentzen, Per (2013). Kommunikasjon med uvanlige barn, 2. utgave. ISBN: 978-82-15-02256-7. 206 s. Universitetsforlaget.
Lorentzen, Per (2011). Ansvar og etikk i miljøarbeid. ISBN: 978-82-15-01893-5. 170 s. Universitetsforlaget.
Pettersen, Marit;Sævi, Tone;Lorentzen, Per (2015). Retningslinjer for forfattere i bokprosjektet "Relasjonell tilnærming".
Lorentzen, Per (2014). Skjøre samspill - Når det å være sammen er nok. Ellingsen, Karl Elling (Red.), Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn. kapittel. s. 100-118. Universitetsforlaget.
Lorentzen, Per (2008). Utviklingshemmede i et dialogisk perspektiv. Nordisk nettverksmøte i regi av Samordningsrådet for psykisk utviklingshemmede (SOR). SOR/Høgskolen i Rogaland.
Lorentzen, Per (2008). Slik som man ser noen - etikk og faglighet i arbeid med utviklingshemmede. Kurs i regi av Landsbyen Sølund, Skanderborg, Danmark. Landsbyen Sølund.
Lorentzen, Per (2008). Kommunikasjon. Utdanning i Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Høgskolen i Vestfold.
Lorentzen, Per (2008). Samspill og kommunikasjon. Undervisning Høgskolen i Hsrstad, Vernepleierutdanningen. Høgskolen i Harstad.
Lorentzen, Per (2008). Slik som man ser noen - etikk i arbeidet med utviklingshemmede. Undervisning Vernepleierutdanningen, Høgskolen i Lillehammer. Høgskolen i Lillehammer.
Lorentzen, Per (2008). Slik som man ser noen - faglighet og etikk i arbeide med utviklingshemmede. Kursus i regi av Videnscenter for psykiatri og udviklingshæmming. Videnscenter for psykiatri og udviklingshæmming.
Lorentzen, Per (2008). Dialogisk etikk. Skådalen kompetansesenter, Fagkonferanse 2008. Skådalen kompetansesenter for hørselshemmede og døvblinde.
Lorentzen, Per (2008). Samspill og kommunikasjon med mennesker med utviklingshemming. Undervisning for Vernepleierutdanningen Høgskolen i Bergen. Høgskolen i Bergen.
Se alle publikasjoner
Lorentzen, Per (2008). Samspill og kommunikasjon med mennesker med utviklingshemming. Undervisning Vernepleierutdanningen Høgskolen i Harstad. Høgskolen i Harstad.
Lorentzen, Per (2008). Kommunikasjon og samspill med alvorlig funksjonshemmede barn. ISAAC-konferanse. ISAAC Danmark.
Lorentzen, Per (2008). I begynnelsen er kommunikasjonen - også for den aller svakeste. Utdanning i Alternativ og supplerende kommunikasjon. Høgskolen i Vestfold.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 16
Telefon (mobil): +47 932 22 354
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X558