HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Per Nerdrum

Professor Emeritus

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (20) Fagbøker⁄lærebøker (3) Forskningsrapporter (3) Formidling (35)
Nerdrum, Per;Geirdal, Amy Østertun;Høglend, Per Andreas (2016). Psychological Distress in Norwegian Nurses and Teachers over Nine Years. Professions and Professionalism. Vol. 6. doi: 10.7577/pp.1477
Misund, Aud R.;Bråten, Stein Leif;Nerdrum, Per;Pripp, Are Hugo;Diseth, Trond H (2016). A Norwegian prospective study of preterm mother–infant interactions at 6 and 18 months and the impact of maternal mental health problems, pregnancy and birth complications. BMJ Open. Vol. 6. doi: 10.1136/bmjopen-2015-009699
Nerdrum, Per (2015). Fra grandiositet til gjensidighet. Utdrag fra en psykoterapi med en narcissistisk forstyrret gutt. Mellanrummet: Tidsskrift om barn- og ungdomspsykoterapi. Vol. 33.
Geirdal, Amy Østertun;Nerdrum, Per;Aasgaard, Trygve;Misund, Aud R.;Bonsaksen, Tore (2015). The Norwegian version of the scale to assess the therapeutic relationship (N‑STAR) in community mental health care: Development and pilot study. International Journal of Therapy and Rehabilitation. Vol. 22. doi: 10.12968/ijtr.2015.22.5.217
Misund, Aud R.;Nerdrum, Per;Diseth, Trond H (2014). Mental health in women experiencing preterm birth. BMC Pregnancy and Childbirth. Vol. 14:263. 8 s. doi: 10.1186/1471-2393-14-263
Misund, Aud R.;Nerdrum, Per;Bråten, Stein Leif;Pripp, Are Hugo;Diseth, Trond H (2013). Long-term risk of mental health problems in women experiencing preterm birth: a longitudinal study of 29 mothers. Annals of General Psychiatry. Vol. 12:33. 9 s. doi: 10.1186/1744-859X-12-33
Nerdrum, Per;Geirdal, Amy Østertun (2013). Psychological Distress among Young Norwegian Health Professionals. Professions and Professionalism. Vol. 3. 18 s.
Nerdrum, Per (2012). Pedagogikk, klima og læringsutbytte ved utdanning psykodynamisk psykoterpi. Psykoterapi i utvikling. Kapittel. s. 341-357. Akademisk Forlag.
Nerdrum, Per;Rustøen, Tone;Rønnestad, Michael Helge (2009). Psychological Distress Among Nursing, Physiotherapy and Occupational Therapy Students: A Longitudinal and Predictive Study. Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 53. doi: 10.1080/00313830903043133
Nerdrum, Per;Rustøen, Tone;Rønnestad, Michael Helge (2007). Studenters psykiske helsebelastninger: Omfang, årsaker og konsekvenser. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 4.
Se alle publikasjoner
Nerdrum, Per;Rustøen, Tone;Rønnestad, Michael Helge (2007). Studenters psykiske helsebelastninger: omfang, årsaker og konsekvenser. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 4.
Nerdrum, Per (2007). Empatiske utfordringer i terapeut-pasient-relasjonen. Hem, Erlend Vaglum, Per Fyrand, Live Nerdrum, Per (Red.), Pasienten og sykdommen. 26. s. 255-262. Gyldendal Akademisk.
Nerdrum, Per;Rustøen, Tone;Rønnestad, Michael Helge (2006). Student Mental Health - A psychometric study of 1750 Norwegian first year undergraduate students. Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 50.
Nerdrum, Per;Malt, Ulrik Fredrik;Høglend, Per Andreas;Oppedal, Brit;Gundersen, R;Holte, M.;Lone, J (2004). A 7-year prospective quasi-experimental study of the effects of removing dental amalgam in 76 self-referred patients compared with 146 controls. Journal of Psychosomatic Research. Vol. 57.
Nerdrum, Per;Malt, Ulrik Fredrik;Høglend, Per;Oppedal, Bjørn;Gundersen, Roger;Holte, Martin;Løne, Jostein (2004). A 7-year prospective quasi-experimental study of the effects of removing dental amalgam in 76 self-referred patients compared with 146 controls. Journal of Psychosomatic Research. Vol. 57.
Nerdrum, Per;Rønnestad, Michael Helge (2003). Changes in therapists' conceptualization and practice of therapy following empathy training. Clinical Supervisor. Vol. 22.
Nerdrum, Per;Høglend, Per Andreas (2003). Short and long-term effects of training in empatic communication: Trainee personality makes a difference. Clinical Supervisor. Vol. 21.
Nerdrum, Per;Rønnestad, Michael Helge (2002). The trainees' perspective: A qualitative study of learning empathic communication in Norway. Counseling Psychologist. Vol. 30.
Eide, Hilde;Nerdrum, Per;Sandvik, Margareth (2002). Hjelpende kommunikasjon. Evalueringsmetoder og instrumenter. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. Vol. 3.
Malt, Ulrik Fredrik;Nerdrum, Per;Oppedal, Brit;Gundersen, R.;Holte, M.;Løne, Jostein (1997). Physical and mental problems attributed to dental amalgam fillings. A descriptive study of 99 self-referred patient compared with 272 controls. Psychosomatic Medicine. Vol. 59.
Hem, Erlend;Vaglum, Per;Fyrand, Live;Nerdrum, Per (2007). Pasienten og sykdommen. ISBN: 9788205375017. 299 s. Gyldendal Akademisk.
Hem, Erlend;Vaglum, Per Jørgen Wiggen;Fyrand, Live;Nerdrum, Per (2007). Pasienten og sykdommen. Psykiske faktorer ved somatisk sykdom. ISBN: 978-82-05-37501-7. 299 s. Gyldendal Akademisk.
Hem, Erlend;Vaglum, Per;Fyrand, Live;Nerdrum, Per (2007). Pasienten og sykdommen. ISBN: 978-82-05-37501-7. 299 s. Gyldendal Akademisk.
Eide, Hilde;Nerdrum, Per;Sandvik, Margareth (2001). Evalueringsmetoder for hjelpende kommunikasjon. -1 s.
Høglend, Per Andreas;Nerdrum, Per (1998). Behandling av seksualovergripere. 106 s. Helsetilsynet.
Høglend, Per Andreas;Nerdrum, Per (1996). Alternativ til vold - en evaluering av virksomheten. 130 s. Byrådet, Oslo kommune.
Nerdrum, Per;Geirdal, Amy Østertun (2017). Arbeidsallianse og brukermedvirkning i psykisk helsearbeid;en presentasjon, vurdering og sammenligning. Geirdal, Amy Østertun Varvin, Sverre (Red.), Relasjoner i psykisk helsearbeid. Kapittel 5. Universitetsforlaget.
Geirdal, Amy Østertun;Nerdrum, Per (2015). Studenter og psykisk helse.
Nerdrum, Per;Geirdal, Amy Østertun (2014). Fra student til ung profesjonell helsearbeider. Hva skjer med den psykiske helsen?. Verdensdagen for psykisk helse. Fontenehus Norge og HIOA.
Nerdrum, Per (2014). Angst og depresjon hos studenter og unge profesjonelle. Faglig møte for studenter ved HIOA. Studentparlamentet ved HIOA.
Nerdrum, Per (2014). DEN KOMPLISERTE BEKKENBUNNEN. Hvor komplisert er behandlingsforholdet?. Den kompliserte bekkenbunnen. Nasjonal kompetansetjeneste for Inkontinens og Bekkenbunns.
Nerdrum, Per (2014). Er empati i terapi noe annet enn terapeutisk nærvær?. Jubileumskonteranse. Psykologisk Institutt. Universitetet i Oslo.
Nerdrum, Per (2013). NRK intervju om den danske kriminalserien "Broen". Kan personer med Asberger syndrom lære empati?. Norgesglasset, P1, NRK.
Nerdrum, Per;Haugstad, Gro Killi (2012). Interdisciplinary Approach to Mental Health Care. COMMUNITY HEALTH SERVICES in Norway and China Rehabilitation – Elderly – Mental Health Education, Research and improved Clinical Work Interchange of knowledge and discussion of future cooperation.
Nerdrum, Per (2012). Å lære om holdning og prosess i psykoterapi: Noen pedagogiske prinsipper. Årlig konferanse for lærerne på Institutt for psykoterapi. Institutt for psykoterapi.
Nerdrum, Per;Haugstad, Gro Killi;Geirdal, Amy Østertun;Aasgaard, Trygve;Schjeldrup, Georg;Haugstad, Tor S. (2011). Interdisiplinary Approach to Mental Health Care: A Master Program in the Oslo and Akerhus University College of Applied Science. The 6th Beijing International Forum on Rehabilitation. China Rehabilitation Research Center.
Se alle publikasjoner
Nerdrum, Per (2011). Hva er det med studenters psykiske helse?. Informasjonsbulletin. Institutt for Psykoterapi. Vol. 17.
Nerdrum, Per (2011). Om empati. Von der Lippe, Anna Louise Rønnestad, Michael Helge (Red.), Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper. 3. s. 55-78. Gyldendal Akademisk.
Tyssen, Reidar;Røsbak, Kariann Mjelde;Løvereide, Line Kjær;Danielsson, Kim Christian;Bjelland, Ingvar;Nerdrum, Per (2010). Mental distress among medical students and university college students: the role of gender. 15th EPA Section Symposium. EPA Section Epidemiology and Social Psychiatry.
Tyssen, Reidar;Røsbak, Karianne M;Løvereide, Line Kjær;Danielsson, Kim Christian;Bjelland, Ingvar;Nerdrum, Per (2010). Mental distress among medical students and university college students: The role of gender. AMEE 2010. Association for Medical Education Europe.
Nerdrum, Per (2009). Relasjonsarbeid i fengsel. En gjennomgang av noen sentrale relasjonelle begreper, deres dokumentasjon og deres anvendelighet for arbeid med innsatte. Konferanse for arbeid med sikkerhet i fengsel.
Nerdrum, Per (2008). Situasjon - Kommunikasjon - Relasjon. Trening i kommunikasjonsferdigheter. Seminar for Fosterhjemstjenesten i Østfold.
Nerdrum, Per (2008). Empathy and its related constructs in clinical work: What empathy is and is not. Seminar om forskning innen psykisk helse. Trinity College, Faculty of Health Sciences.
Nerdrum, Per (2008). Å lære psykoanalytisk psykoterapi. Læreprosesser hos leger og psykologer i psykoterapiutdanning. Forskningsseminar. Institutt for Psykoterapi.
Aasgaard, Trygve;Nerdrum, Per (2007). A musical introduction to the perils and joys of being involved in research processes and suggesting some similarities as to the process of developing alliances. Arbeidsalliansebegrepet: Teoretisk forankring, forskningstinærminger og implikasjoner for klinisk psykisk helsearbeid. HiO, avd.:su, hf og sam / master i psykisk helsearbeid.
Tyssen, Reidar;Olsen, Karianne Mjelde;Løvereide, Line Kjær;Danielsson, Kim Christian;Bjelland, Ingvar;Nerdrum, Per (2007). Do medical students experience more stress and depressive symptoms than other students do?. 20th Norske Forkningskonferanse om mental helse. NFR Psykisk helse.
Nerdrum, Per (2007). Hvordan lærer leger og psykologer psykodunamisk psykoterapi?. Konferanse for lærere ved Institutt for psykoterapi. Institutt for psykoterapi.
Nerdrum, Per (2007). Empati i psykoanalytisk psykoterapi. Spesialistutdanning i psykoterapi. Norsk psykoanalytisk institutt.
Nerdrum, Per (2007). Om empati. Psykoterapiseminaret ved Nordlandsykehuset. Psykiatrisk avdeling Nordlandssykehuset avd Bodø.
Nerdrum, Per (2007). Hva er empati?. Spesialistutdanning i psykiatri. Norsk psykiatrisk forening.
Nerdrum, Per (2007). Å skrive vitenskapelige artikler. Spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse. Regionsenter for barn og unges psykiske helse.
Nerdrum, Per;Lundquist, Knut (2007). Terapeutisk samhandling. Teori, begreper og klinikk. Fagseminar ved Distriktspsykiatrisk senter.
Nerdrum, Per (2006). Empati - ferdighet eller holdning?. Fagkonferanse. Ringerike sykehus.
Nerdrum, Per (2006). Å lære empati for psykoterapeuter. faglig konferanse. Norsk Psykiatrisk Forening.
Nerdrum, Per (2006). Studenter psykiske helse, blir den bedre eller verre gjennom tre årig profesjonsutdannin?. Forskerkonferanse. Høgskolen i Oslo.
Nerdrum, Per;Rønnestad, Michael Helge (2006). Predictors of changes in psychological distress among final year students of nursing, physiotherapy and occupational therapy. Forskerkonferanse. Senter for psofesjonsstudier, Høgskolen i Oslo.
Bø, Bente Puntervold;Gulbrandsen, Liv Mette;Lødemel, Ivar;Nerdrum, Per (2006). Forholdet mellom kvalitative og kvantitative metoder. Kommentarer til Torleif Lunds artikkel "The Qualitative-Quantitative Distinction" (Scandinavian Journal of Education Research, Vol. 49 NO.2 April 2005.). Faglig ukeslutt, Sosialforsk. Høgskolen i Oslo, Sosialforsk.
Nerdrum, Per (2005). Response to “Improvement of health after replacement of amalgam fillings” by Björkman et al. Journal of Psychosomatic Research. Vol. 59.
Nerdrum, Per;Larsen, Elisabeth;Aas, Karin Haarberg (2004). Hva gjør kasus-studier i klinisk sosialt arbeid vitenskapelig? Forskningsfrontenes argumenter. Forskningskonferanse. Høgskolen i Oslo.
Høglend, Per Andreas;Nerdrum, Per (1999). Misvisende om partnervold. Dagbladet.
Høglend, Per Andreas;Nerdrum, Per (1998). Seksualovergripere - hva nytter?. Dagbladet.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 61 56
Telefon (mobil): +47 924 68 413
Besøksadresse: Falbes gate 5, Oslo, FG237